könyv - APPIANOS: RÓMA TÖRTÉNETE

Zene

Appianos "igyekezett leásni a polgárháborúk anyagi alapjaiig" - ezzel a klasszikus marxiánus meglátással ajánlja immáron hosszú évtizedek óta a reménybeli történészek és reményvesztett történelemtanárok figyelmébe az alexandriai születésű görög történetíró művét az elnyűhetetlen Ókori Történeti Chrestomathia. S most, több mint negyven évvel Hahn István alig nyolcszáz példányban megjelentetett becses, s éppenséggel a római polgárháborúk korát tárgyaló részfordítása után végre elkészült az egy-két apróbb töredéket leszámítva teljes magyar Appianos-kiadás.
Appianos "igyekezett leásni a polgárháborúk anyagi alapjaiig" - ezzel a klasszikus marxiánus meglátással ajánlja immáron hosszú évtizedek óta a reménybeli történészek és reményvesztett történelemtanárok figyelmébe az alexandriai születésû görög történetíró mûvét az elnyûhetetlen Ókori Történeti Chrestomathia. S most, több mint negyven évvel Hahn István alig nyolcszáz példányban megjelentetett becses, s éppenséggel a római polgárháborúk korát tárgyaló részfordítása után végre elkészült az egy-két apróbb töredéket leszámítva teljes magyar Appianos-kiadás. Jelentõs részben ez a tekintélyes küllemû kötet is az 1984-ben elhunyt nagy magyar ókortudós munkájára támaszkodik, s egyszersmind elõtte tiszteleg, hiszen egykori tanársegédje, Németh György - immár saját tanítványaival az oldalán - nemcsak Hahn István fordítását és nemzetközileg elismert vizsgálódásait hasznosította, de az õ emlékének is ajánlotta a hiánypótló kiadást.

A "bölcsességgel és szerencsével", s persze véres harcok árán nagyra növesztett Római Birodalom alakulástörténetét rótta össze a maga idejében, az ún. "jó császárok" békebeli éveiben az impérium görög polgára. S noha a történeti összefoglalás jó néhány könyve elveszett vagy éppenséggel csak töredékeiben maradt az utókorra, azért a birodalom népeinek Róma hatalma alá kanyargó története, s köztük az illír-pannon tájék meghódításának históriája bizonnyal nem csak a recenzenshez hasonló elvetélt ókorosok számára bír érdekkel. A Gracchusok színrelépésétõl számított, sorsfordulatokban gazdag évszázadnak, vagyis a római polgárháborúk korának irodalmilag alkalmasint gyarló, ám felettébb érzékletes ábrázolása pedig friss, meglepõen korszerû, s már-már bûnügyi regényt idézõen izgalmas olvasmánnyá teszi ezt a dús szakértelemmel jegyzetelt forrásmûvet.

Osiris, 2008, 1084 oldal, 5980 Ft

*****

Neked ajánljuk