könyv - KOVÁCS GÁBOR ÉS VÉTEK GYÖRGY: SÖRTÉKA

  • Babiczky Tibor
  • 2009. február 19.

Zene

Lángoktól ölelt kis országunkban, nyugodtan kimondhatjuk, a sörnek nincs becsülete. Hol vannak már Krúdy keserédes futamai a habról és a krigliről? A sör nálunk elproletárosodott.
Lángoktól ölelt kis országunkban, nyugodtan kimondhatjuk, a sörnek nincs becsülete. Hol vannak már Krúdy keserédes futamai a habról és a kriglirõl? A sör nálunk elproletárosodott. És ebben a folyamatban még a rendszerváltás sem hozott változást. Sõt: a hazai sörgyártók lassan már húsz éve képtelenek elszakadni a bunkó férfisovinizmustól. Egy magyar sörreklám többet árt a sör megítélésének, mint amennyit bármilyen brüsszeli vagy amszterdami díj emel rajta.

Ki beszél már arról, hogy - a borhoz hasonlóan - a sör is szakrális ital volt? Hogy azokon a vidékeken (értsd: északon és a Németalföldön), ahol nem kedvezett az éghajlat a bortermelésnek, sörrel áldoztak a templomokban? Hogy ilyen egyszerû a szerzetesrendi sörök keletkezésének története?

Nos, mégiscsak vannak még talpon a vidéken: a felejthetetlen Maláta Magazin egykori oszlopai, Kovács Gábor és Vétek György - számtalan sörútikalauz után - újabb hiánypótló mûvet tett le az asztalra. A Sörtéka a sörfõzés történetén keresztül (végigkísérvén a sör elkészültének folyamatát) áttekinti az egyes országok sörkínálatát. Megtudhatjuk, mi az a komlózás, hogy mitõl ászok az ászok, vagy éppen, hogy hogyan is szól pontosan a sokat emlegetett bajor sörtisztasági törvény. A kötet külön fejezetet szentel a sörkóstolásnak, végül pedig bemutatja a hazai söröskorsógyûjtõket és gyûjteményeiket. A kiadvány végén külön sörlexikon is található. Kovács Gábor és Vétek György stílusa kiteljesíti a Sörtéka értékeit: hangjuk anekdotázós, írásaik mégis informatívak, alaposak, és minden sorukból árad a sör szeretete. A kötet bõséges képanyagát jó ízléssel válogatták, a szerkesztés precíz, a tördelés kiváló. Végezetül egy hiányosságról is: egy tartalomjegyzék és egy tárgymutató nagyon jót tett volna a könyvnek (meg az olvasónak is). Mit mondhatnék még? Egészségünkre!

Aréna Kiadó, 2008, 352 oldal, 4490 Ft

**** és fél

Neked ajánljuk