könyv - POLLÁGH PÉTER: VÖRÖSRÓKA

  • - klór -
  • 2009. október 22.

Zene

A szerző harmadik verseskötete alcíme szerint "szimultán versek" gyűjteménye, s ezt egyértelműsítő kötetmottóként szerepel Alföldy Jenő felejthető Irodalmi fogalomtárának vonatkozó szócikke: "Többértelmű szövegből felépített költői mű. Előfordul, hogy a szavak hordoznak többféle értelmet [...]".
A szerzõ harmadik verseskötete alcíme szerint "szimultán versek" gyûjteménye, s ezt egyértelmûsítõ kötetmottóként szerepel Alföldy Jenõ felejthetõ Irodalmi fogalomtárának vonatkozó szócikke: "Többértelmû szövegbõl felépített költõi mû. Elõfordul, hogy a szavak hordoznak többféle értelmet [...]". Magam inkább arra hajlanék, mint a legtöbb szemiológus: valószínûleg nincs olyan szó, mely mentes lenne a többértelmûségtõl (lásd például a szimultán vers fogalmának eltérõ jelentéseit); és talán pontosabb (ám nyilván jóval több értetlenséget szülõ) alcím lett volna a "poliszém versek".

A régi Omnia csomagolását idézõ borítójú könyv (nyilván emlékszünk a csésze kávét szervírozó, két kávébabból testet öltõ figurára) két önálló kötet, két nagyciklus lehetõségére utaló részre oszlik, melyek elnevezése (I. Könyv; II. Könyv) manírosnak tûnhetne föl, holott épp kézenfekvõsége, egyszerûsége elevenít fel korai hagyományokat. Az ajánlás Ady-parafrázisa is kettõs játékba kezd az egyébként több alkalommal megidézett költõelõd és a könyv szerkesztõje-hátlapszövegírója azonos keresztnevei révén. De az Ady-párhuzam nem áll meg itt, igaz, odáig talán nem ragadtatnám magam, mint a fülszövegíró Sopotnik Zoltán ("Itt a posztmodern Ady!"), ám az Új versekre való utalások egészen nyilvánvalónak tûnnek föl számomra például a ciklusok szerkezeti és tematikai allúzióiban, illetve a versnyelv is sok szempontból hasonlatos A. E. (veszélyesen) öntörvényû szimbolizmusához.

Pollágh versei korábbi kötetei tanúsága szerint is meglehetõsen sûrûek, szerzõjük a többféle jelentéslehetõség esélyeit, mûködõképességét rendre kipróbálja és kihasználja. Verssorai, képei frissek és zavarba ejtõen szépek; kedvelt-kedvenc szavait paradigmateremtési kedve hozza újra meg újra elõ, s ezek ismétlõdéseikben mindig más-más (szigorúan wittgensteini értelemben vett) nyelvjátékokat indítanak be.

Palimpszeszt-PRAE.HU, 2009, 108 oldal, 1790 Ft

*****

Figyelmébe ajánljuk

Szabadon engedték Ilaria Salist

  • narancs.hu

Hazamehet Ilaria Salis, akit azért tartóztattak le és helyeztek előzetes letartóztatásba, mert a vád szerint utcai támadásokban vett részt Budapesten.

Sok a Vitézy és sok a bizonytalanság

  • narancs.hu

Öt órakor derül ki, hány érvényes szavazat lett érvénytelennek nyilvánítva a június 9-ei főpolgármester-választáson, ám ez sem ad majd feltétlenül megnyugtató eredményt.