A szerk.

„Romák közötti leszámolás”

A szerk.

Balog Zoltánt, az emberi erőforrások miniszterét a roma holokauszt 70. évfordulója alkalmából kérdezte meg a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsora.

A majd tízperces nyilatkozat légmentesen illeszkedik az alaptörvény preambulumában megfogalmazott, és a Szabadság téri megszállási emlékművel kisiskolás módon közvetített történelem­szem­lélethez. Eszerint azokban a periódusokban, amikor valamely etnikai vagy vallási (illetve annak önkényesen kinevezett) kisebbséget a létében is fenyegető megkülönböztetés ért, Magyarországnak soha nem történelme volt (amelyet, ugye, a nemzet mindig maga alakít), hanem sorsa (amikor nélkülünk döntenek rólunk mások). Következésképpen a magyar nemzet tagjai (a magyarság) nem felelősek az országhatárukon belül történt 1944-es deportálásokért – azért tehát, amit a zsidósággal és a cigánysággal mások műveltek –, sőt azoknak az időknek ők éppúgy áldozatai, mint a haláltáborokba hurcoltak. (És éppen ezért, ugye, nem ártana végre ezzel is legalább annyit foglalkozni, mint a holokauszttal.)

Ez a nézőpont nemcsak Balog azon mondatában érhető tetten, amelyről nehezen eldönthető, hogy inkább felháborító, vagy csak röhejesen ostoba: „Fontos tudni, hogy Magyarországról semmifajta roma, cigány deportálás nem történt. Ausztriából történt, tehát a magyar cigányokat is onnan vitték, és ezért valóban Magyarország is érintett.” Ehhez elegendő annyit megjegyezni, hogy 1944-ben Magyarország nyugati szomszédja nem Ausztria, hanem a német Harmadik Birodalom volt; a magyar cigányokat következésképpen nem Ausztriából „vitték” tovább, mivel a magyar állam közvetlenül a náci Németországba deportálta őket. A Nemzeti Együttműködés Rendszerének világképe a maga pőreségében az alábbiakban jelenik meg: „Bízom benne, hogy nem tekintik túl nagy provokációnak, de egy kicsit provokatív lesz a válaszom. Megmondom őszintén, a roma holokauszttal kapcsolatban azért vagyok visszafogott, mert ez egy újabb felfedezés. Ennek a népnek a legnagyobb tragédiája az, hogy nincs történelme, vagy ha van történelme, akkor nem tudunk róla. És amelyik népnek nincs történelme, azt mi, magyarok, pontosan tudjuk, mit jelent, amikor el akarják rabolni a történelmünket. (…) Figyeltem azt a folyamatot, ahogy a cigányság értelmisége úgy lassan fölfedezte, hogy bocsánat, hát nekünk is volt holokausztunk, a történelemben ilyen módon benne vagyunk. És mégis óva intem a cigány barátaimat attól, hogy túlságosan erre az identitáselemre koncentráljanak, mert ma már a zsidóságban is nagyon sokan eljutottak odáig, hogy ha a zsidó identitás egyetlen vagy a legfontosabb alkotóeleme az, hogy volt holokauszt, és mi áldozatok vagyunk, az egyszerűen egy olyan belső zavart, skizofréniát okoz, ami nem a jövőt szolgálja. Tehát miközben az áldozatoknak meg kell adnunk a legnagyobb tiszteletet, a holokauszttal kapcsolatban ki kell mondanunk a legfundamentálisabb mondatokat, hogy ilyen még egyszer nem történhet meg, és felelősséget vállalni kell érte a tetteseknek, aközben meg vigyáznunk kell arra, hogy ne ilyen viktimizálódás ­legyen, így szokták ezt mondani, hogy mindenki áldozatszerepre törekszik, mert úgy gondolja, hogy ő akkor fontos, akkor valaki, neki akkor jár valami. Tehát nagyon fontos, hogy a cigányságban ne tengjen túl ez az áldozatmentalitás, mert akkor a saját belső erejüket, erőforrásaikat veszik el attól, hogy újat tudjanak kezdeni az életben, hogy elinduljanak előre, elinduljanak fölfelé.”

Esszenciális mondatok. Látszatra úgy vállal közösséget („ki kell mondanunk”), hogy közben eltolja magától nemcsak a múltbéli felelősséget (a szörnyűségekkel a tetteseknek kell szembenézni), de a jelenbélit is. Hiszen a „viktimizálódás” beemelése (ah, az intelligencia mily finom megnyilvánulása: „így szokták ezt mondani”) nem más, mint napi problémák hárítása. Balog összes romaügyi nyilatkozata arról szól, hogy az Orbán-kormányzat mennyi mindent fog tenni a cigányok felemelkedé­séért. Az eredményt mindannyian látjuk, de eszerint tévedünk, ha a tényleges és átgondolt programok hiányával magyarázzuk a változatlanságot. A saját sértettségükbe, áldozati szerepükbe burkolózó cigányok (akiket „felfedezett” holokauszttörténelmük még inkább erre késztet) magatartásukkal maguk teszik tönkre a jövőjüket, és szalasztják el a „fölfelé” haladás lehetőségét.

A Balog vasárnapi szavait átható cinizmus és számító sunyiság nem új keletű. A cigány gyerekek javáért szavakban mindenre kész miniszter-lelkész teljes súlyával kiállt a nyíregyházi szegregációs perben a szegregálók mellett (miközben a szegregációt nem szegregációnak, hanem hol felzárkóztatásnak, hol külön tanulásnak nevezte). Ha szóba kerül, soha nem felejti el hangsúlyozni, hogy a romák elleni sorozatgyilkosság a Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején történt, ellenben ők folyama­tosan figyelemmel követik az áldozatok családjainak sorsát, és ahol tudnak, segítenek – miközben a Roma Sajtóközpont vagy éppen
a magyarnarancs.hu tudósításaiból tudható, hogy ez távolról sincs így. Gyöngyöspatáról interjúiban azzal kábítja a külföldi újságírókat, hogy a kormány az egyenruhás félelemkeltést tiltó törvény meghozatalával szigorúan fellépett az etnikai zavarkeltéssel szemben – arról viszont mintha nem is hallott volna, hogy Gyöngyöspata igazi tragédiája az volt, hogy a magyar állam hetekre magára hagyta a falu lakosságát a települést elözönlő szélsőjobb­ol­dali hordákkal. Felidézhetjük tavalyi bizarr csereajánlatát: „Nem tűrjük a cigányok gyalá­zását, de önök se tűrjék meg maguk között a bűnözőket, a zavarkeltőket!” A cigányokért aggódó mondatainak őszintétlenségét, és azt, hogy ezzel a mázzal lényegében a cigányok lenézését igyekszik elfedni, a cigányok elleni hajtóvadászatot felidéző most vasárnapi és öt évvel ezelőtti szavai mutatják a legjobban: „Az utolsó gyilkosság Kislétán éppen a roma holokauszt emléknapján történt, és hát azt szoktam mondani erre nagyon keserű iróniával, remélem, senki nem érti félre, hogy úgy látszik, a gyilkosoknak volt stílusérzékük, mert úgy gondolták, ezzel is kifejezik a gyűlöletüket ez iránt a népcsoport iránt” – ezt mondta Balog Zoltán vasárnap. És ezt a közleményt adta ki 2009. április 9-én, a romák nemzetközi napja alkalmából, a sorozatgyilkosok hetedik szervezett támadása és negyedik halálos áldozata, az ötéves Csorba Róbert meggyilkolása után. „De azt sem szabad megengedni, hogy bárki politikai előnyszerzésre használja a rasszizmus vádját, a gyűlölködéssel való riogatást. Nem engedhetjük meg, hogy bárki is visszaéljen a kisebbségi csoportok valós vagy vélt félelmeivel. Visszautasítjuk azt a vádat, hogy Magyarország rasszista ország lenne. Felhívunk minden közszereplőt, hogy a romákkal vagy nem romákkal szemben elkövetett brutális bűncselekményekről, konkrét ügyekről ne alkosson elhamarkodott ítéletet, ne prejudikáljon. Hiszen számos esetben bebizonyosodott már, hogy az egyes elkövetőket nem rasszista indítékok vezették, hanem romák közötti leszámolás volt az indítéka az adott bűncselekménynek.”

Viszont biztosak vagyunk benne, hogy akkor is, mint mindig, kedvesen, szeretetteljesen mosolygott, és jóságosan csillogott a szeme.

Neked ajánljuk

Dobosviccek

„Srácok, van kedvetek meghallgatni a szerzeményeimet?”, szól az egyik legelcsépeltebb dobosvicc csattanója. A közvélekedés szerint a dobosok tipikusan háttérbe húzódó, nem túl izgalmas figurák, de ahogy Dave Grohl, Phil Collins, Don Henley vagy akár Szikora Róbert példája mutatja, megfelelő tehetséggel és szorgalommal belőlük is lehetnek nagy sztárok. Az elmúlt hetekben két neves angol zenekar dobosa is szólóalbumot jelentetett meg – mindkét lemezre érdemes időt szakítani.

Hordta a jelet

  • - minek -

Mátyás Attila számos zenekaron és zenei korszakon átívelő, lassan négy évtizedes pályafutásában különleges epizód a rövid ideig létező Agnus Dei (Isten báránya) zenekar.

Intimebb invenciók

Bacsó Kristóf legutóbbi szerzői anyaga nem konceptlemez, a szaxofonos nem szokott ilyeneket készíteni. A gondolatok, a képzetek, a keresztutalások sokkal összetettebben bontakoznak ki dallamaiból és témáiból, mint hogy kiragasszon egy képet középre, és a körül motozzon a lemez végéig. Bacsó az irányadó jazzalkotók közé emelkedett a rá jellemző nyugodt, intellektuális megközelítéssel; a saját együttesein kívül elsősorban a Modern Art Orchestra szaxofon szólamvezetőjeként és a Zeneakadémia jazz tanszékének élén.

Dehogy vagyunk egyedül

A vígjáték műfaja lefelé tartó pályájának igencsak a végét járja már, s mint számos híres képviselője, mára elgyengült, fárasztó, és ha mond is valamit, az gyakran kellemetlen vagy csitítgatni való. Elég csak az utóbbi idők tömeggyártott spin-off sorozataira gondolnunk, ha az eredetiek színvonalának revíziójával nem is szívesen zaklatnánk fel magunkat.

Tekintetek tüzében

  • Révész Emese

Czene Márta technikai tudása kivételes, nem sajnálja az időt és a fáradságot a részletek megmunkálására, vékony festékrétegei, kifinomult vonalrajza, kimért kompozíciói a reneszánsz fénykorát és a fotórealizmus legjavát idézik. Önmagában ez vajmi kevés lenne azonban ahhoz, hogy érdekes legyen a kortárs szemlélőnek.

Purcell zongorája

Az 1695-ben elhalálozott Henry Purcellnek természetesen nem volt zongorája, hiszen Bartolomeo Cristofori csak egy évtizeddel később találta fel a zongora ősének tekinthető fortepianót, majd újabb 60–70 évnek kellett eltelnie, amíg ez a hangszer lassan egyeduralkodóvá válva kiszorította billentyűs társait. „Purcell, a zongora poétája” – kommentálta a koncert előtt egy barátom kissé helytelenítő mosollyal Szokolov műsorát, aki a koncert teljes első félidejét az angol mesternek szentelte.

Az az űzött hang

„A csapat a Váladék nevű kocsmában gyűlt össze, hogy levonja a nap tanulságait”, olvassa fel színtelen hangon, hadarva A hosszú nap című tárcanovellájának első mondatát Tar Sándor valamikor 1993-ban. Hova sietett vajon? Vagy inkább honnan menekült? Semmi érzelem nincs a hangjában, és mégis zaklatottnak tűnik, talán a gyorsan eldarált szavak, a szinte fuldokló lélegzetvételei miatt. Hallgatni is felkavaró.

Az élet értelme

Ferdinand von Schirach izgalmas szerző: jogászból lett író, ami a hazánkban is játszott két színdarabján meg is látszik. A Terrort a Katona József Színház mutatta be 2016-ban, az Istent most láthatjuk először. Mindkettő zárt tárgyalás formáját ölti, a Terror a tárgyalóteremben játszódik, s bár az Istenben elhangzik az intelem, hogy „ügyvédnő, nem a bíróságon vagyunk”, és látszólag egy nyílt pódiumbeszélgetésen veszünk részt, valójában teljesen nyilvánvaló, hogy de, most is a bíróságon vagyunk. Ahol mi, nézők vagyunk bírók, és a felsorakoztatott számtalan érvből kell levonnunk a végső következtetést, majd szavaznunk kell arról, hogy támogatjuk-e Kertész Tibort abban, hogy orvosi segítséggel vessen véget az életének.

Korszerűtlen elmélkedések

  • Zelei Dávid

„Valószínűleg nem vagyok regényíró; valószínűleg olyan esszéíró vagyok, akinek regényeket kell írnia, mert esszét írni nem tud”, nyilatkozta egyszer a portugál José Saramago. Magyarul eddig hiányzó regényét, a Festészeti és szépírási kézikönyvet kézbe véve pedig minden eddiginél jobban mögé láthatunk e Nobel-díjasként azért álszerénynek ható kijelentés miértjének.

Körözik Putyint

A Nemzetközi Büntetőbíróság (International Criminal Court, ICC) elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök és Marija Alekszejevna Lvova-Belova, a gyerekjogok oroszországi elnöki biztosa ellen. Mindkettőjükkel szemben az a megalapozott gyanú merült fel, hogy legkésőbb 2022. február 24-ét követően ők maguk adtak parancsot gyermekek kényszerdeportálására és kényszeradoptálására, illetve nem akadályozták meg alárendeltjei­ket ebben. Ez a nemzetközi jog szerint háborús bűnnek számít.

Mindent és mindenkitől

Megkárosítva érzi magát és feljelentést tervez több olyan orosz állampolgár, aki magyar letelepedési kötvényt vásárolt a VolDan Investments Ltd. nevű közvetítőcégen keresztül.

„Még erős a magyar felhozatal”

Mi a helyzet a Trafóval a Sberbank csődje óta? Visszakapták-e a pénzüket? – kérdeztük az illetékestől. A beszélgetés során szó esett még arculatváltásról, színházi fenntarthatóságról, a független előadóművészek helyzetéről, egyáltalán a magyar kultúra kilátásairól.