A szerk.

Törvény a kabátujjból

A szerk.

E heti számtanpéldánkban Lujza és Viktória „A” városból „B” városba utaznak vonaton.

Lujza egy elefántos szendvicset hozott magával az útra, míg Viktóriának jó barátja, Árpi erdei gyümölcsös stanglit csomagolt friss újhagymával. Amint a szerelvény elhagyja „A” város pályaudvarát, egyszerre látnak hozzá a tízóraihoz. Ám nem azonos sebességgel esznek: Lujza a maga szendvicsét 125 km/órás átlagsebességgel fogyasztja, Viktória komótosabban, 85 km/órával falatozik.

Kérjük, a következő kérdésre válaszoljanak. Ha Lujza 25 percig eszik, és „B” város előtt 23,2 kilométerrel fejezi be a táplálkozást, akkor vajon Viktória is végez-e a maga péksüteményével, és ha igen, mennyivel „B” város előtt, illetve a sajtos rúd hány százalékát csomagolja el „B” városba érkezvőn?

Mentő kérdésünk a következő. Ha Viktória előbb jól megrágja, majd módosítja a polgári törvénykönyv ama részét, amely a szerződések átruházására vonatkozik, Lujzának hány milliárd forint veszteséget kell lenyelnie a végállomásig, és azon túl is, amíg csak a magyar Föld forog a Nap és az uniós agrártámogatások körül?

Második kérdésünk megfejtéséhez elfogadunk közelítőleges végeredményt is, hiszen csak ilyen adataink vannak azokról a hektárokról, melyeket eddig Simicska Lajos szerfölött olcsón bérelt a tulajdonos magyar államtól (a Nemzeti Földalaptól), és amelyekről épp el akarják őt hajtani.

E hektárokat Simicska nagy agrárcégei – az azóta az Egyesült Államokba szabad levegőt szippantani áthurcolkodott Nyerges Zsolt értő vezérigazgatása alatt – 2001-ben 50 évre vették használatba a magyar államtól, az akkor talán még nem, azóta viszont már alkalminak minősíthető 15-20 ezer forintos hektáronkénti díj fejében. Az állam – a Földalap – ezeket a földeket most éppen adogatná elfelé. Ám az eladásnak önmagában, lássuk be, kevés értelme lenne, hiszen határozott idejű és határozott összegű, hosszú távú bérleti szerződés terheli ezeket a jószágokat. Azaz: hiába akarna a kormány új tulajdonosokat helyzetbe hozni (és akar!), ha a következő 35 évben ez az új tulajdonos is csak azt a 15-20 ezer forintot bírná beszedni Simicskától per hektár (a piaci földbérletek felét-harmadát), amit eddig az állam kapott. És értelemszerűen Simicska se fizetne többet, mint eddig (csak épp másnak).

Azon viszont, hogy ezek után a kormánypárt az egyébként nyilván makulátlan és jogszerű, 2001-es haszonbérleti szerződések szétcincálhatóságán kezdett dolgozni, az lepődjön meg, akinek három anyja van. Először a földforgalmi törvényt akarták átírni oly módon, hogy az új tulajdonosok szabadon és egyoldalúan módosíthassák, illetve mondhassák fel a földdel együtt megvásárolt bérleti szerződéseket. Ám a földforgalmi törvény – amely az egyoldalú módosítást a 2013 decembere előtt kötött bérleti szerződéseknél itt nem részletezhető okokból nem engedi – történetesen kétharmados, így ez a próbálkozás meg is bukott szépen. A kudarc azonban nem szegte kedvét Győrffy Balázsnak (a kormánypárti képviselő az ügy „témagazdája”); újabb javaslata a polgári törvénykönyvet piszkálná meg oly módon, hogy kimondaná: a földbérlet esetében ha valamelyik szerződő fél személye megváltozik, új szerződéseknek kellene tekinteni a korábban kötött megállapodásokat. Az új szerződéseket pedig már engedi módosítani a földforgalmi törvény is! Ez igazán szellemes megoldás – legyen a régi is új, ha mindnyájan úgy akarjuk! Per analogiam: képzeljük el, hogy Ön albérlője Margit néninek, fix összegért és határozott időre. Margit néni azonban eladja lakását Farkasné Juliska néninek. Juliska néni, aki ezt a szerződést a lakással együtt vásárolta meg, a polgári jog és a józan ész szabályai szerint sem nem emelhetné az Ön bérleti díját, és a szerződés lejártáig ki sem tehetné az Ön szűrét – hacsak a törvényalkotó egy varázsmegoldással ezt lehetővé nem teszi.

Ha ezt a varázsmegoldást a magánszerződések egyéb fajtáira, netán teljes vertikumára alkalmazhatóvá tenné a bölcs törvényhozó, úgy pillanatok alatt romba dönthetne nagyjából minden gazdasági tranzakciót ebben a szerencsétlen, birka országban. De ne aggódjanak – egyelőre csak a földdel lehet ezt megcsinálni. Hogy a földdel vajon miért lehet, nem egészen értjük, és nem is biztos, hogy lehet – Simicskáék már bíróságot, sőt, alkotmánybíróságot is kiáltottak, és elmennének az unióhoz, de tán még az ENSZ-be is panaszt tenni. Innentől kezdve pedig a legegyszerűbb kétségkívül az lenne, ha ezt az egészet az Orbán–Simicska-baszakodás egy újabb, mérsékelten szórakoztató epizódjaként fognánk fel. (És hogy ne maradjunk adósak feladványunk megoldásával sem: Simicska a Mezort Zrt. 14 ezer hektárján hektáronként 40-50 ezer forintot veszítene – ennyi lehet a piaci alapú bérleti díj és a 2001-ben megállapított közti különbség –, azaz évente több mint félmilliárd forintot). Sőt, azt is lehet mondani, és jó okkal, hogy rohadjon meg Simicska, eddig – jól tudjuk, miért – jutányosan bérelt földet, most fizessen érte annyit, mint más. Vagy pusztuljon a pusztából, lopott már eleget! De valahogy mégsem lehet. A trafik-koncessziók 2012-es szétosztásának tökéletes kópiája zajlik épp a szemünk előtt, csak jóval nagyobb dimenziókban; s ugyancsak a szemünk előtt teszi meg Orbán – megint – Simicskát a jogállamiság hősének.

Nagyon kínos.Figyelmébe ajánljuk