Egy volt HÖK-ös ügyvéd további szerződései

Hálózatban

  • Vári György
  • 2013. augusztus 11.

Belpol

Másfél hónappal ezelőtti írásunkban a Fideszhez és személyesen Pokorni Zoltánhoz közel álló volt HÖK-ös vezetők ügyvédi irodáival foglalkoztunk. Közülük az egyikben nem csak a Hegyvidék lát fantáziát.

"Nagyjából bruttó 250 millió forintot fizetett már ki Pokorni Zoltán polgármestersége alatt a Hegyvidéki Önkormányzat két, a Fideszhez és Pokorni személyéhez is erősen kötődő ügyvédi irodának" - írtuk másfél hónapja a Gál András Levente egykori államtitkár nevét viselő Gál és Társáról, illetve a Jaczkovics Ügyvédi Irodáról. Nemcsak fizetség dolgában nem bizonyult szűkmarkúnak a XII. kerületi önkormányzat - kivált Jaczkovicsékkal -, hanem az igényelt jogi szolgáltatások egy része is minimum meglepőnek tűnt. (Lásd: Boldog, szép napok, Magyar Narancs, 2013. május 23.)

A Szegeden tanuló Jaczkovics László először jogi kari HÖK-ös volt, majd egyetemi hallgatói önkormányzati elnök, végül az országos érdekképviselet alelnöke, a Bokros-ellenes harcok veteránja; később tanácsadói tevékenységet végzett az Oktatási Minisztériumnál. A 2002-es kormányváltást követő nyolc évben - amellett, hogy ügyvédi irodájában dolgozott - a Fidesz delegáltja volt az MTV Közalapítvány kuratóriuma ellenőrző testületében, a második ciklusban a grémium elnökévé választották.

Előző cikkünkben már jeleztük, hogy a Jaczkovics Ügyvédi Irodában nem csak a Hegyvidék önkormányzata lát fantáziát; a két évtizeddel ezelőtti HÖK-ös kapcsolatok máshol is jól jönnek, de szövődtek azóta új egyetemi szálak is. Zuglóban tavaly két megbízást is kaptak Jaczkovicsék. Tavaly augusztus elsejétől idén április 12-ig a polgármesteri hivatal gyámhivatalát kellett képviselniük a gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos, illetve a felülvizsgálati peres eljárásokban havi 350 ezer forint + áfáért (a megállapodást eredetileg határozatlan időre kötötték, de a megbízó ezt később felmondta). Decemberben a kerület tulajdonában lévő ingatlanok értékesítéséhez szükséges jogi munka (adásvételi szerződés megírása, ellenjegyzése, letéti szerződés elkészítése, földhivatali ügyintézés) elvégzésére kérte fel az önkormányzat képviseletében Papcsák Ferenc az irodát a közel 225 milliós vételár 0,75 százalékáért. Míg a második szerződést Papcsák Ferenc polgármester, az elsőt a Polgármesteri Hivatalt vezető Papp Csilla jegyző írta alá. Papp Csilla férje Szabó László, aki a 90-es évek közepén, a Bokros-féle tandíjlázadás idején a Hökosz (Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége, a mai HÖOK elődje) vezetője volt. Ekkoriban volt elnökségi tag, alelnök a megbízott iroda névadója, Jaczkovics László is. Később is gyakran keresztezik egymást útjaik: Szabó először a Deutsch Tamás-féle Ifjúsági és Sportminisztérium helyettes államtitkára lesz, Jaczkovics pedig a minisztérium jogi képviselője, a csillebérci úttörőtábor tulajdonjogával kapcsolatos perben bizonyosan. (Papp Csilla pedig egy időben a Fidesz elnöki kabinetjében vezette az "önkormányzati és koordinációs irodát" Deutsch Tamás kabinetfőnöksége idején is.) Szabó 2007-ben az MTV Közalapítvány kuratóriumának a Fidesz által delegált tagja lett, Jaczkovics László pedig, mint említettük, ugyancsak a Fidesz delegáltjaként az ellenőrző testület elnöke. Szabó a 2010-es kormányváltás után egy darabig az MTVA tanácsadója, majd kommunikációs igazgatója is volt, a Jaczkovics Ügyvédi Irodát pedig történetesen az MTVA is foglalkoztatja; hogy mikortól és mennyiért, azt nem tudjuk, mert az MTVA - bevett gyakorlata szerint - üzleti titokra hivatkozva megtagadta a szerződés kiadását.

Ugyanakkor nemcsak a médiaszolgáltatás, de a médiafelügyelet is számot tart az egykori közmédiás Fidesz-delegált irodájának szakértelmére. 2010 szeptemberében óránként nettó 20 ezer forintért bízta meg jogi tanácsadással a megelőző hónapban létrejött Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Jaczkovicsékat maximum ezer órára, 2011 márciusáig. A munkának a jogi képviselet nem része: leginkább "tanácsadásról", "közreműködésről", "véleményezésről", "javaslattételről", "felkészülésről", "áttekintésről" van szó.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (NFM) is jutott két megbízás a Jaczkovics-irodának, 2010 decemberében és 2011 februárjában. Utóbbi a figyelemre méltóbb. Az NFM "miniszteri kabinetjének működése során felmerülő, jogi szakértelmet igénylő feladatokhoz kapcsolódó" tanácsadásra kérték őket fel, továbbá "okiratok és jogi szakértelmet igénylő kérdések véleményezésére", illetve "a megbízó igénye esetén okiratszerkesztésben való közreműködésre" havi 800 ezer forint + áfa átalánydíjért, a keretösszeg 28 millió 800 ezer forint. A szerződés hangsúlyozza, hogy a megbízás nem terjed ki a megbízó jogi képviseletére, gazdasági társaság alapítására, de még ügyvédi ellenjegyzéshez kötött okiratok készítésére sem. Ez a pénz három évig tartott volna ki, de még 2011 decemberében közös megegyezéssel felbontották a szerződést.

Fejlesztési

A Szerencsejáték Zrt., amely fölött a tulajdonosi jogokat - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. útján - az NFM vezetője, Németh Lászlóné miniszter gyakorolja, ugyancsak 2010 decemberében találta meg az irodát, és szintén "általános jogi tanácsadásra", okiratok véleményezésére, valamint a szerkesztésükben történő közreműködésre szerződtek velük; továbbá a cég peres és nem peres ügyekben történő képviseletét is el kell látniuk bíróságok és más hatóságok előtt. Mindezt havi nettó 700 ezer forint átalánydíjért, amit minden évben meg kell emelni az infláció mértékével. Egy idő után az is belekerült a szerződésbe, hogy a céget "különösen" az NFM (és az MNV Zrt.) előtt kell jogi ügyekben képviselni, amelynek miniszteri kabinetjét szintén ők maguk látják el jogi szakértelmet igénylő ügyekben tanácsokkal - egy ideig a két megbízás párhuzamosan fut. Kérdésünkre, hogy ez a kettősség nem okozhatott-e problémát, a cég azt felelte, hogy "a Szerencsejáték Zrt. speciális tevékenysége kizárja a kettősséget, tekintettel arra is, hogy a tevékenység ágazati szabályozása és irányítása a Nemzetgazdasági Minisztérium hatásköre".

2011-ben megkezdődött a "nemzeti szerencsejáték-stratégia" megalkotása, valamint a "szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogalkotás". A szakmai egyeztetéseken a Szerencsejáték Zrt. is részt vett, és felkérte a Jaczkovics-irodát 30 ezer forint + áfa óradíjért "jogi tanácsadásra"; tanácsadási feladataik részletezése több ponton gyakorlatilag szóról szóra megegyezik az NMHH-val kötött szerződésben foglalt feladataikkal. Továbbá a médiafelületek vásárlásával kapcsolatos jogi teendők elvégzésére is megállapodást kötöttek velük abban az évben: először csak egy alkalomra, majd a megállapodást keretszerződéssé módosították.

A felsőoktatás irányításában és finanszírozásában részt vesz a fejlesztési minisztérium is. Az ELTE-n a Jaczkovics-iroda 2012-ben tűnt fel: az egyetem jogi képviseletéért és egyéb jogi szakértelmet igénylő munkákért havi másfél millió forint + áfa díjazásban részesül, de ahogyan a Hegyvidéken, úgy az egyetemen sem várják el tőlük - a némelykor meglehetősen tekintélyes közpénzes megbízásaik ellenére sem - ügyvédi felelősségbiztosítás megkötését.

Nemcsak az NFM köti össze az ELTE-t a Jaczkovics Ügyvédi Irodával, hanem Cseszregi Tamás oktatási igazgató is, akinek a felesége, Milotay Orsolya a Jaczkovics Ügyvédi Iroda munkatársa. Cseszregi (akinek civil szervezeti tevékenységét, a hozzá valamilyen formában kötődő alapítványok állami dotációját és a legendásan Jobbik-közeli ELTE BTK HÖK-höz fűződő üzleti és egyéb kapcsolatait az Átlátszó oktatás blog részletesen tárgyalta) maga is a hallgatói mozgalomból indult: az ELTE Hallgatói Önkormányzatának alelnöke volt; az elnöki posztot ebben az időben Forgó Melinda töltötte be, ma ő az idén február óta hivatalban lévő Klinghammer István felsőoktatásért felelős államtitkár kabinetfőnöke. Forgó férje Schöberl Márton egykori HÖOK-alelnök, aki most - és itt visszajutunk a fejlesztési minisztériumba - az NFM felsőoktatási vagyonfelügyeleti osztályának vezetője. (A Jaczkovics-iroda ELTE-s megbízásakor mind Cseszregi, mind Schöberl betöltötte jelenlegi pozícióját.)

Ugyancsak 2012-től - egyéb jogi feladatok mellett - a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház jogi képviseletét is ellátja a Jaczkovics-iroda, havi 800 ezer forint + áfáért, továbbá a Margit Kórházét havi 600 ezer + áfáért.

A jogi szolgáltatásokat Magyarország jogrendje jelenleg nem köti közbeszereztetéshez: az ezt megalapozó 2010. őszi törvénymódosítást többek között Jaczkovics egyik megbízója, Papcsák Ferenc jegyezte.

Figyelmébe ajánljuk