Több évet csúszik és közel 600 millióval drágult a fóti sportcsarnok építése

Belpol

A részben TAO-pénzből megvalósuló sportberuházás során némi feszültség is volt a projektben résztvevő Megyei Tigrisek kosárcsapat és a fóti önkormányzat között. A klub feltételeket szabott a városnak azzal a kikötéssel, hogy amennyiben változtatást nélkül nem fogadja el őket, akkor visszamondja a projektet.

„Ez a város komolyan veszi a sportot. Komolyan veszi és ez az idő az, a mostani idő az, amikor megtanulhattuk azt, hogy a sporton keresztül, az egészségnek milyen nagy jelentősége van. Hiszen abban mindannyian egyet kell értenünk, hogy a legfontosabbak a gyerekek” – mondta tavaly októberben Tuzson Bence országgyűlési képviselő a Fót Városi Sportcsarnok alapkőletételén. 

A beruházásra a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) 600 millió forint TAO-támogatást hagyott jóvá, amelyhez Fót Város Önkormányzata további 850 millió forint önrésszel társult be. A beruházás az újpesti Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klubhoz, valamint az egyesület többségi tulajdonában lévő ÚMT Sport Management Kft.-hez köthető, ami „a Fót Városi Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztések megszervezéséért, kivitelezésének lebonyolításáért, fejlesztéséért felelős” a társaság által közzétett dokumentumok alapján. A Közbeszerzési Hatóság (KH) adatbázisa szerint a cég írta ki az építkezésre vonatkozó pályázatot.

Jövő tavaszra készülhet el

A kosárlabda szövetség részéről Molnár Tamás finanszírozási vezető arról tájékoztatta a Narancs.hu-t, hogy az ÚMT Kft. szövetség által elfogadott 2017/18-as évi támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjában tárgyi eszköz beruházás, felújítás (magyarán a sportcsarnok) jogcímen 599 689 070 forint látványcsapatsport támogatás (vagyis ez a közel 600 milliós TAO-támogatást jelenti) és 257 009 603 forint saját, azaz önkormányzati forrás szerepelt. Tehát közel 600 millió forinttal drágult a beruházás, ugyanis az önkormányzat végül 850 millió forint önrészt különített el. (Az eredeti, 257 milliós önrészt emelték meg 850 millióra, a két összeg közel 600 milliós nagyságrendje jelenti a drágulást.) Az ÚMT Kft. által közzétett nyilvános dokumentumok szerint a projektet 2017 júliusában szerették volna elkezdeni, használatba vételét 2018 áprilisára, a teljes befejezését pedig júniusára tervezték, tehát mostanra három éves csúszásban van a sportcsarnok. 

„A 2017-es tervezésekor valóban szerettük volna a 2018-as átadást, azonban a beruházásra vonatkozó sportfejlesztési programunkat csak 2018. 07. 25-én hagyta jóvá a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. A szükséges TAO-forrás összegyűjtése, a közbeszerzési eljárás és a pandémia okozta jogszabályi változtatások következményeképpen a beruházás megkezdése 2020-ra tolódott.

A jelenlegi jogszabályok szerint legkésőbb 2023. június 30-ig kell, hogy használatbavételi engedélyünk legyen, azonban reményeink szerint már 2022 tavaszán birtokba vehetik a sportolók a sportcsarnokot”

– tájékoztatott Dudás József, a Megyeri Tigrisek szakosztályvezetője. Hozzátette, a 2017-es tervezéstől számított időszak alatt jogszabályi változások energetikai és építészeti szempontból is befolyásolták a beruházást, ami többletkiadást eredményezett. Továbbá az infláció és a koronavírus-járvány áremelkedést okozott, de a jelenlegi szakaszban „úgy látjuk és reméljük, további emelkedés már nem fog bekövetkezni”.

Molnár Tamás azt is közölte lapunkkal, hogy az egyesületek sportfejlesztési programjainak jóváhagyása nem egyenlő azzal, hogy a szövetség forrást biztosít, ugyanis a TAO-rendszerben a sportszervezeteket támogató cégek felajánlásai alapján gyűjthetnek be pénzt a klubok – magyarán a cégek adójából épül a csarnok, de erre a szövetségnek rá kellett bólintania. Vass György polgármester az alapkőletételkor arról beszélt, hogy a támogatók között van az Aldi, az Auchan, a MOM Park, valamint a Phoenix Pharma is. 

 
Fót Városi Sportcsarnok alapkőletétele. Balról a második Tuzson Bence országgyűlési képviselő, jobboldalt pedig Vass György polgármester.
Forrás: Tuzson Bence Facebook

Majdnem lefújták a projektet

A fóti önkormányzat weboldalán 2016-ig visszamenőleg vannak elérhető dokumentumok a sportcsarnok-beruházásról. A képviselő-testület 2018 áprilisában arról döntött, hogy az ÚMT Sport Kft.-vel együttműködési megállapodást köt, majd a szerződések kidolgozására 2018. október 31-ét tűzték ki, ám addig nem sok minden történt. „A kft. a szükséges szerződések kidolgozásában együttműködési készséget csak csekély mértékben mutatott”, olvasható az egyik dokumentumban. 2019 szeptemberében megbeszélést folytattak a felek a feladatokról, amelyeket „a felelősök nem végeztek el”, továbbá „az egyeztetésen a kft. nem jelezte a projekt megszüntetésének lehetőségét, és annak gyökeres tartalmi átalakítását sem”, ahogyan azt sem, hogy a korábban vállalt feltételeket „nem tudja vagy nem kívánja teljesíteni, hanem a projekt folytatásának érdekében az építési engedély jogosultjaként való meghosszabbítását kérte”, olvasható szintén az önkormányzati dokumentumok között. 

Magyarán az önkormányzat és a kft. közti súrlódások kihatással voltak az egyeztetésekre, ami vélhetően a beruházás menetét is befolyásolta. Ez azért is érdekes, mert egy előterjesztés szerint Dudás József szakosztályvezető 2019 novemberében levelet küldött Vass György polgármesternek, amelyben feltételeket szabott az önkormányzatnak azzal a kikötéssel, hogy amennyiben ezeket változtatás nélkül nem fogadja el, úgy a projekttől elállnak, és  visszamondják a kosárlabda szövetségnél.

A levélben egyebek mellett azt írta Dudás, hogy a „projekt költségének a nemzeti értékhatár alatt kell maradni, hogy ne kelljen közbeszerzést alkalmazni, csak nyílt eljárást, ahol a meghívottak közül választható ki a generál kivitelező”, és a „Megyeri Tigrisek választja ki a meghívandó pályázó cégeket”. E mellett további források biztosítását kérte az önkormányzattól, például a likviditási problémák megoldására, valamint a műszaki módosítások elkészítésére. Hozzátette, amennyiben nem születik megállapodás, úgy hajlandó a klub eladni az ÚMT Sport Kft.-t az önkormányzatnak, ha egy bizonyos Fót Sportegyesület részére biztosítanak „törvényben előírt óraszámot kosárlabda sportágban”, aminek egy részét az említett sportszervezet „harmadik fél felé átadhat”.

A feltételek elfogadására mindösszesen hat napos határidőt adott az egyesület az önkormányzatnak. 

 
Részlet az önkormányzati előterjesztésből. A teljes dokumentumot erre a linkre, majd a Et.330. Sz. Sportcsarnok Megyeri Tigrisek kérelem.doc fájlra kattintva lehet megtekinteni.
Forrás: Fót Város Önkormányzata
 

Beszállt a cégbe a város

„Mivel a projekt TAO-pályázat keretén belül valósult meg, törvényi szabályozás vonatkozik arra, hogy meddig lehet a projektet hosszabbítani, módosítani, és meddig kell meglennie a használatbavételi engedélynek ahhoz, hogy a projekt sikeresen lezárható legyen. Ez az, amit egyesületünk jelzett az önkormányzat felé.

Nyilván abban az esetben, ha nem láttuk volna biztosítottnak a projekt határidőre való megvalósulását, akkor nem kezdtünk volna bele az építkezésbe”

– válaszolta Dudás, amikor a Megyeri Tigrisek feltételeiről kérdeztük. 

A feleknek végül sikerült megállapodniuk, amire maga az elindult beruházás a bizonyíték. A KH adatbázisa szerint nyílt eljárásban dőlt el, hogy mely kivitelező végzi el a munkát, és összesen ketten indultak: az Ív Generál Építő és Kereskedelmi Kft. mellett egy bizonyos E-Builder Építőipar és Mérnöki Tanácsadó Kft. is nevezett – végül az előbbi cég nyerte el a beruházást, aminek áfa nélküli összértéke 1,1 milliárd forint volt. 

Mindazonáltal az önkormányzati dokumentumokban további érdekességre is bukkantunk. Ugyanis 2020-ban arról döntöttek, hogy megvásárolják a klubtól az ÚMT Kft. tulajdonrészének 49 százalékát, illetve az egyesület a fennmaradó 51 százalékos üzletrészére vételi jogot alapított a város vezetése számára, magyarán a beruházás szempontjából kulcsfontosságú szerepet játszó cégen belül befolyást szerzett. 

„Önkormányzati önrésszel történő beruházásoknál nem meglepő dolog, hogy a projektcégbe a jogszabályoknak megfelelő tulajdoni hányaddal az önkormányzat is szerepet vállal, hogy az általuk biztosított források felhasználását kontrollálni tudják.

Ez a sportszervezetek számára is biztonságot jelent” – írta erre vonatkozó kérdésünkre Dudás. 

Megkerestük az önkormányzatot is, de nem kaptunk választ, így nem tudjuk, mi állt a döntés hátterében, viszont egy 2020-as előterjesztés árulkodik erről: eszerint „az önkormányzati érdekek védelme és különösen a közvagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükség van arra, hogy az Önkormányzat érdemben tudja befolyásolni az ÚMT Kft. döntéseit, és hogy a Kft. az önkormányzat jóváhagyása nélkül ne dönthessen a projekt lényeges elemeiről, különösen az önkormányzati források felhasználásáról”. A felek egyetértettek abban, hogy az önkormányzatnak tulajdonrészt kell szereznie az ÚMT Kft.-ben, valamint szabályozni kell a tulajdonostársak (tehát a klub és a város) „együttdöntési feltételeit”. Továbbá azt is kikötötték, hogy az ügyvezető személyét az önkormányzat jelölheti meg. 

Ez már az EMMI hatásköre

„Az önkormányzat és a sportszervezet közti egyeztetések, jogügyletek minősítése nem tartozik a MKOSZ hatáskörébe” 

– tájékoztatott a kosárlabda szövetség nevében Molnár Tamás. A finanszírozási vezető szerint a szövetség a sportfejlesztési program jóváhagyásakor, illetve annak esetleges módosításakor vizsgálja a jogszabályi feltételek és a projekt megvalósítás feltételeinek fennállását, ugyanakkor „a tényleges felhasználás ellenőrzése folyamatos, azonban ezen konkrét ügy – tekintettel arra, hogy a sportfejlesztési program értéke meghaladja a 300 millió forintot – az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) hatáskörébe tartozik”.

„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a TAO támogatások felhasználásával megvalósuló beruházások ellenőrzése keretében vizsgálja a jóváhagyott sportfejlesztési programban megjelölt beruházási cél, illetve a ténylegesen megvalósított beruházás egyezőségét” - közölte lapunk érdeklődésére az EMMI. Mint írták, a sportfejlesztési programokhoz kapcsolódóan pénzügyi ellenőrzést folytatnak az egyes programok elszámolásainak szabályszerűségét illetően. A fóti sportcsarnokkal kapcsolatosan azt írták, a sportszervezet 2020. december 30-án módosítási kérelmet nyújtott be a jóváhagyó szervhez (MKOSZ), amelynek elbírálása jelenleg folyamatban van. „Tekintettel arra, hogy módosítási eljárás alatt lévő elszámolás ellenőrzését – az ellenőrzés lefolytatásához szükséges információk teljeskörűségének hiányában – jelenleg nem lehet lefolytatni, arra később fog sor kerülni” – válaszolta a minisztérium.

(Címlapképünkön: Fót Városi Spartcsarnok látványterve .Forrás: Tuzson Bence Facebook)

Kedves Olvasónk!

Üdvözöljük a Magyar Narancs híroldalán.

A Magyar Narancs független, szabad politikai és kulturális hetilap.

Jöjjön el mindennap: fontos napi híreink ingyenesen hozzáférhetők. De a nyomtatott Narancs is zsákszám tartalmaz fontos, remek cikkeket, s ezek digitálisan is előfizethetők itt.

Fizessen elő, vagy támogassa a független sajtót! Olvassa a Magyar Narancsot!

 

Figyelmébe ajánljuk