Vidéki lappiac: Gályarabok

Belpol

Ha a magyar sajtó szabadságáról esik szó, meg arról, hogy meddig tart a nyilvánosság hatalma, ritkán gondolunk a vidéki napilapokra. Pedig nem árt, ha tudjuk: míg a négy országos "minőségi" napilapból mindösszesen úgy 320 ezer példány kel el naponta, addig a megyei napilapok összpéldányszáma közelíti az egymilliót. A magyar nép túlnyomó része - már amelyik egyáltalán újságot vesz a kezébe - belőlük tájékozódik tehát. Ennek fényében csöppet sem megnyugtató, hogy a megyei napilapok mindegyike lényegében az egyetlen a helyi piacon - mind nyomtatott információszolgáltatóként, mind a vidéki kollégák lehetséges munkaadójaként. A monopólium megöli a versenyt; a verseny halála pedig a minőséget nyírja ki. Csekély vigasz, hogy mindez "történelmi" okok miatt alakult így.

Ha a magyar sajtó szabadságáról esik szó, meg arról, hogy meddig tart a nyilvánosság hatalma, ritkán gondolunk a vidéki napilapokra. Pedig nem árt, ha tudjuk: míg a négy országos "minőségi" napilapból mindösszesen úgy 320 ezer példány kel el naponta, addig a megyei napilapok összpéldányszáma közelíti az egymilliót. A magyar nép túlnyomó része - már amelyik egyáltalán újságot vesz a kezébe - belőlük tájékozódik tehát. Ennek fényében csöppet sem megnyugtató, hogy a megyei napilapok mindegyike lényegében az egyetlen a helyi piacon - mind nyomtatott információszolgáltatóként, mind a vidéki kollégák lehetséges munkaadójaként. A monopólium megöli a versenyt; a verseny halála pedig a minőséget nyírja ki. Csekély vigasz, hogy mindez "történelmi" okok miatt alakult így.Egy szabad országban a sajtó csakis akkor lehet igazán szabad, ha munkatársait nem fenyegeti minden percben a létbizonytalanság. Magyarországon az újságírók nagy része egzisztenciálisan igen kiszolgáltatott - de a legsanyarúbb helyzetben vitathatatlanul a megyei lapok munkatársai vannak.

Üzleti szempontból a média magyar világa rendkívül finoman fragmentált, és szinte 100 százalékosan felosztott. Ide betörni ma már csak rettentően sok pénzzel lehet(ne) - márpedig megfelelő tőkeerő csak azon multinacionális vállalkozásoknak áll a rendelkezésére, amelyeknek éppen a status quo - bizonyos esetekben a monopóliumuk - megőrzéséhez fűződik nagyobb érdekük. Mindez a megyei lapok történetével érzékeltethető a leginkább. Ezek egykoron (a Pest Megyei Hírlap kivételével) valamennyien az állampárt, az MSZMP tulajdonában voltak, megyénként egy-egy kiadóvállalattal. Hetet közülük 1990 tavaszán, a rendszerváltó parlamenti választás két fordulója között szöktetett meg az Axel-Springer (AS), a többit (kivéve a Pest Megyei Hírlapot) pedig - már az Antall-kormány regnálása idején - versenytárgyaláson adta el az utódpárt. Aligha a puszta véletlen műve, hogy az új tulajdonosok egybefüggő körzetek lapjait vették meg. Észak-Magyarországon egy vorarlbergi osztrák (ma: Inform Média Kft.), kilenc közép-magyarországi megyében és Nyugat-Magyarországon pedig két német szakmai befektető, az említett AS és a West-Deutsche Allgemeine Zeitung (ma: Pannon Lapok Társasága Kft.) került pozícióba. Győrt a brit Daily Mail szerezte meg (ma: Lapcom Kft.), míg Szegedet egy francia cég, ám mára a (városi) Délmagyarország és a (megyei) Délvilág is az angolok kezén van.

Az Egerben (Heves Megyei Nap) és Szolnokon (Jászkun Krónika) - magyar tőkéből - indított független napilapot évekkel később az az Axel-Springer vásárolta föl, amely már birtokolta az "eredeti" megyei lapot. A többéves vergődés után tavaly megszűnt Békés Megyei Nap/ló helyét is a helyi Springer-napilap foglalhatta el. Bár az újonnan létrehozott lapok szakmailag fényévekkel voltak jobbak a régieknél, az olvasók körében - talán a megszokás, talán a multik tőkeerejének köszönhető marketingakciók miatt - mégis a hagyomány győzött. Még érdekesebb azonban, hogy ezen a piacon a verseny kivétel nélkül minden résztvevőnek ártott: ott, ahol valaha is volt alternatíva (Eger, Szolnok, Békéscsaba), szignifikánsan kisebb a mai példányszám, mint a szomszéd megyékben, ahol a "régi" lap megyei pozícióját soha nem veszélyeztette semmi. (Kevés ideig élt a rendszerváltás előtt útjára indított független Dátum, és két évig sem húzta az alternatív győri Nyugati Hírlap. Ugyanerre a sorsra jutott a regionális napilap úttörőjének nevezhető, veszprémi központú Új Hírek is.)

Úgy tűnik, a piac felosztását mindenki tudomásul vette. Csupán egy "ellenséges akcióról" tudunk (a dolog jellege miatt erről nem jelent meg híradás), ám ez sem maradt megtorlatlanul. Néhány évvel ezelőtt az Axel-Springer felségterületén megjelenő (ám az AS-től független), jól bevezetett, hetente kétszer lakossági hirdetések ezreit közlő Irányár című lapot a Lapcom vette meg (vagyis az angolok piaci részesedést óhajtottak szerezni a németektől). Az AS erre először a "saját" területén beindította a maga hirdetőújságját (Tempó), megcsappantva ezáltal a versenytárs bevételeit, majd nekilátott a terjeszkedésnek a Lapcom felségterületén.

1990-ben az új tulajdonosok a magyar sajtó őskorszakának megfelelő viszonyokat találtak a megyei lapoknál. Egyetlen szerkesztőségben (Eger) volt csupán számítógép; a nyomda és a terjesztés külön-külön, önálló érdekeltséghez tartozott. (A rendszerváltásig a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának külön engedélye volt szükséges ahhoz, hogy egy lap a nyolcoldalas terjedelméből ne a központilag meghatározott egy, hanem két oldalt szentelhessen hirdetések közlésének.) Az új tulajdonosok azonnal nekiláttak a fejlesztésnek: a történet innentől kezdve

a "tőke koncentrációja és centralizációja"

marxista, de ettől függetlenül találó kifejezéssel is leírható. Számítógépes rendszerek, hálózatok kiépítése volt az első lépés, saját nyomda létrehozása a második, a harmadik pedig a Magyar Postától független terjesztőhálózat megszervezése. A kiadások így lehetőleg a saját érdekeltséghez tartozó cégnél/alvállalkozónál jelentkeztek, amelyek a piaci helyett a pillanatnyi érdek szerinti alacsonyabb vagy magasabb áron nyújtanak szolgáltatást. Az Axel-Springer évi 1,3 milliárd forintos forgalmú kecskeméti nyomdája - bővítési beruházása most nyáron kezdődött meg - Bács-Kiskunon kívül Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Komárom-Esztergom napilapját gyártja, emellett évi 120 címet. A megyei lapok mind a tulajdonos nyomdájában készülnek Kelet- és Nyugat-Magyarországon is.

Volt az adásvételeknek egy - többnyire nem emlegetett - abszolút unikális tárgya is: az adott megyében élvezett sajtómonopólium. Máig ez éri a legtöbbet. A nyolcvanas években, amikor a Népszabadság még 700-800 ezer példányban jelent meg naponta, egy nagyobb megyei napilapból úgy 70 ezret nyomtak - Győrött 100 ezernél is többet. Egy-egy megyében a Népszabadságból legjobb esetben 20 ezer kelt el, vagyis a megyei lap helyben három és félszer volt olvasottabb az országosnál. Az arányok mára persze megváltoztak - a megyei lapok javára: 40-50 ezer helyi lapra jut 3-7 ezer Népszabadság.

Ma már a kiadók kínálatának csak egyik eleme a "zászlóshajóként" emlegetett megyei lap: a teljes termékskála egy egész "lapcsalád". A Lapcom lapcsoporthoz például a Kisalföldön, illetve a Délmagyarországon és a Délvilágon kívül 16 kiadvány tartozik. E termékek megjelenéséhez beruházásokra volt szükség. A dolgok olajozott működéséhez ezután már csak a leggyengébb láncszemet kellett kiiktatni: az újságírót. Szimbolikus emlék: Győrött először a legtapasztaltabb, legképzettebb, legjobb - emiatt viszont a legtöbbe kerülő - újságírókat (közöttük a több nyelven beszélő Pákovics Mihályt) bocsátotta el az új tulajdonos. Nagy általánosságban nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy a derékhad másutt is így járt. Jellemző - és igaz - nyári történet kering az interneten. Főszereplője az egyik (külföldi) laptulajdonos és egy olvasószerkesztő. A kolléganőnél rákgyanút diagnosztizáltak, és másfél hónappal későbbre beutalták komolyabb kivizsgálásra. Lojális alkalmazottként bement a főnökéhez és közölte vele: szeptemberben (megmondta az okot is) kórházba kell vonulnia, nem akarja a szerkesztőség életét borítani. Ez volt délelőtt 10-kor. Délután 2-kor megkapta a felmondólevelét. Egyébként amikor odament dolgozni a céghez, a főnöke kijelentette: soha ne felejtse el, mindig igyekezni fognak egy nála olcsóbb embert találni.

A kiadók tulajdonosai nagyjából megtartották a régi személyzetet alkalmazottként, rendes bérrel. Ha nyomdát alapítottak/vettek, ott is betartották a játékszabályokat. Az, hogy épp az újságírókkal bántak el, mondhatni törvényszerű volt - különösen, hogy előbb magukat az újságokat alakították át. A szakma talán egyetért abban, hogy 1990 előtt még a legvonalasabb megyei (párt)lap is a hazai újságírás hagyományait őrizte, azaz ötvözte a fiction és a non-fiction elemeit. A lapok közöltek tárcát (ami szubjektív, igazából írói műfaj), verset, film- és kiállításkritikát, tehát egyfajta kulturális misszót is teljesítettek. Bevett műfaj volt a riport, gyakran jelentek meg portrék. Mindegyik lap - kivétel nélkül - rovatrendszerben működött, a rovatokban szakterületekre specializálódott munkatársak dolgoztak, akiknek érteniük kellett ahhoz, amivel foglalkoznak.

Az új tulajdonosok

mindenütt a saját arcukra formálták a lapokat. Tehették, hisz versenytársuk nemigen akadt (ha mégis, nem sokáig győzte tőkeerővel). Megszűntek az "írói" műfajok - bejött helyettük az "infó". Míg "írói" műfajban csak felkészült szakember tud alkotni, "infót" (Leesett az első hó Kukutyinban. A település utcái - képünk - fehérbe öltöztek stb.) bárki. Megtörtént eset: egy megyei lap frissen kinevezett főszerkesztője egy soha nem hallott nevű német újságnál tett két és fél napos tapasztalatcsere után azzal állított haza: az információ igazi hordozói a háziasszonyok. Arról és úgy kell írni tehát, amiről és ahogyan ők beszélnek. Sőt: a legjobb, ha ők maguk is írják meg! (Az elgondolást tettek követték.)

A piacgazdaság hajnalán vállalkozások ezrei alakultak, létük függött az ismertségtől; a hirdetési igények egyik napról a másikra robbanásszerűen megnőttek. Ebből a szempontból logikus, hogy a kisipari munkával, nap mint nap más tipográfiával megjelenő lapokat "modulrendszerűvé" formálták. Például előírták, hogy az első oldalon legalább 14 információnak kell megjelennie, ezek közül minimum hármat kép illusztrál stb.: ez lehetővé tette, hogy a frissen érkezett reklámokat akár az utolsó pillanatban is könnyedén beilleszthessék az oldalra - az újságcikkek rovására. Ha előre tervezett méretű a hirdetés, akkor a cikk sem lehet másmilyen: innentől számíthatjuk a "méretre írott információ" magyarországi elterjedését. A tizenöt centis lyukba tizenöt centis cikk kell - mindegy, hogy a téma húsz, nyolc vagy százhárom centis cikket érdemelne. Azt az "információt", amit a lapok szívesen közölnek, bárki, a legcsekélyebb szakképzettség nélkül képes megírni - ha pedig ez így van, akkor "igazi" (szakképzett, a tárgyhoz értő, specializálódott) újságíróra sincs szükség.

A szakma értéke a "háromperces újság" (amelynek az átlapozása maximum ennyi időbe telik) bevezetésének a pillanatától a nullára, a munkaerő ára pedig az épp szükséges minimumra zuhant. A rendszerváltás előtt a megyei sajtóban az átlagosnak tekinthető újságírói fizetések az akkori pedagógusbéreket legalább kétszeresen haladták meg. A szerkesztőségek újságírólétszáma 40-50 között volt, a havi kötelezően megírandó penzum 35-40 flekk (1 flekk körülbelül 1500 leütés, szóközökkel). Mindenki teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazott volt, rendszeres volt a havi prémium és az éves nyereségrészesedés. A szerkesztőség állta a kommunikáció (telefon, telex, telefax) költségeit, emellett - természetesen - a vidéki utak benzinpénzét is; a hét végi ügyeleteket akkora összeggel honorálták, amennyiért megérte a családtól távol tölteni a szombatot.

A helyzet ma: a szerkesztőségekben alkalmazottként dolgozó újságírók (és szerkesztők) száma a tíz évvel ezelőttinek kevesebb mint a fele, néhol azonban csak harmada-negyede. Negyven-ötven főállású újságíró/szerkesztő helyett ma 10-15 készít el egy napilapot, amelynek a terjedelme gyakran duplája vagy annál is több a tulajdonváltás előttinek. A csekély számú alkalmazott mellett csapatnyi "vállalkozó" munkálkodik. Ezek az emberek a médiavilág páriái: belőlük van a legtöbb, ők dolgoznak a legtöbbet, és ők keresik a legkevesebbet. Az évi legkevesebb 20 milliárdos forgalmú, vastagon nyereséges megyeilap-piacon nekik tulajdonképpen csak kötelességeik vannak - cserébe a majdnem semmiért. Boldogok, ha nyomtatott soronként 27 forintért (10 eurócent) megvesznek tőlük egy "információt", saját autójukba a saját pénzükért tankolnak benzint, hogy elsőnek érjenek oda egy "szenzáció" helyszínére. Eszükbe sem juthat, hogy a hét végi munkáért pluszpénzt kaphatnának, szabadságot nem vehetnek ki. E réteg kínkeservvel hoz össze 60-80 ezer forintot (+ áfa) havonta, amiből épphogy befizethetők a hivatalos minimálbér közterhei, ám megélni - akár a legalacsonyabb szinten is - úgyszólván lehetetlen. Ha megunják őket, a legcsekélyebb indok, magyarázat, végkielégítés nélkül tüntethetők el a médiavilágból - helyükre sokszoros a túljelentkezés. A mai megyei médiamunkás - miközben a jövedelméből biztosított életszínvonala a rendszerváltás előttihez képest lecsökkent - minimum kétszer annyit köteles/kénytelen dolgozni, mint a tulajdonosváltás előtt. Azok vannak jobb helyzetben, akik tudják, hogy havi 40 hasáb terjedelmű cikket kell megtermelniük; sok, más megyékben dolgozó kollégájukat "nem köti" efféle előírás, tehát akár ennek a dupláját is kevésnek találhatja a tulajdonos.

A szakmára az egyik - vagy talán a - legnagyobb veszélyt minden bizonnyal a túlképzés jelenti. A legkülönbözőbb állami és privát - fizetős - intézmények évről évre ezres nagyságrendben ontják azokat a fiatalokat, akiket újságíró, média, kommunikációs vagy más efféle elnevezésű szakon "oktattak". Ez rettentő nagy és zsíros biznisz annak a néhány volt újságírónak, aki végigtanítja fél Magyarországot - és óriási pénzkidobás azoknak a szülőknek, akik bíznak/hisznek abban, hogy a majd` milliós befektetéssel biztos jövőhöz/egzisztenciához juttatják gyereküket. A rendszerváltás előtt népművelőkkel lehetett Dunát rekeszteni, ma pedig olyan médiaiskola-végzettekkel, akiknek esélyük sincs a médiába kerülésre. A szerencsések kiváltsága pedig az, hogy nyomorúságos összegekért gürizhetnek egy vidéki lapnak.

Az alulfizetett újságírók számára az alapvető erkölcsi dilemma a "pénzért mindent vagy semmit" elv gyakorlati alkalmazása. A megyei lapok ma pontosan

ugyanúgy kereskedelmiek,

mint a hasonló minősítésű televíziók. Vagyis éltető elemük nem a hír, hanem a reklámbevétel (a szakmában elterjedt - talán túlzó, de mindenképpen találó - megfogalmazás szerint: újságcikk az, amit az el nem adott reklám helyén közölnek). Ebből egyfelől az következik, hogy - ha választani kell - a "hír" és az "üzlet" versenyét nagy valószínűséggel az "üzlet" nyeri.

Másfelől azonban mára a "hír" is az üzlet részévé vált. Brutálisan fogalmazva: a "hírért" is fizetni kell. A lapok egy részénél először azokat a gazdasági rovatokat szüntették meg vagy nyomorították minimális terjedelműre, amelyekben a reálszféra híreit közölték - mondván, a cégeknek van elég pénzük: ha bármit is olvasni akarnak magukról, fizessenek érte. A cégek - mit tehettek volna? - fogcsikorgatva elfogadták az ajánlatot, ám cserébe - hiszen megvettek egy szolgáltatást - kikötötték, hogy róluk csak az jelenhessen meg, amit ők akarnak. A kör bezárult: a kiadó megkapja a pénzét, a cég pedig békében élhet, hiszen a független (a hír és hírérték által vezérelt) újságírásnak befellegzett.

Az üzleti szféra után a közszféra bekebelezése következett. Az olvasónak nyilván fogalma sincs arról, hogy mondjuk a megyei közgyűlés elnökével készített január elsejei fél újságoldalnyi ünnepi beszélgetésért a kiadó leszámlázta a megfelelő összeget az önkormányzat gazdasági hivatalának. "Együttműködési megállapodás" alapján évi több millió forintért jelen(het)nek meg a munkaügyi központok vagy más megyei hivatalok/szervek "hírei". A nap mint nap olvasható P. R. aláírás a legkülönbözőbb intézmények, vállalatok, alapítványok életéről szóló, természetesen pozitív kicsengésű cikkek végén nem egy Pesti Róbert vagy Pinkerton Rita nevű újságíró kezdőbetűje, hanem a Public Relations (közönségesen: Pénzes Reklám) rövidítése.

Hallani olyan hangokat is, hogy a megyei lapok ma már nem is olyan nagyon megyeiek - és ezt a véleményt tényekkel lehetetlen lenne cáfolni. A rendszerváltás előtt mindegyik újságot helyben szerkesztették; ma a tömegtermelésé a szerep, tehát a helyi lapban is a központban szerkesztett oldalak jelennek meg. A kiadó szempontjából ez költségcsökkentő eljárás (lapátra kerülhetett szinte az összes külpolitikus) - az olvasónak pedig teljesen mindegy, hiszen többnyire úgyis csak a saját megyéje lapját járatja.

A megyei lapok politikai szerepe - monopolhelyzetük miatt - több mint meghatározó. Ez természetesen a versenypálya minden játékosát óvatosságra inti. Ennek ellenére nem lehetne sem kormánypártinak, sem ellenzékinek minősíteni ezeket az újságokat, és talán annak van igaza, aki úgy látja: mindig a pillanatnyi (üzleti) érdeknek megfelelően foglalnak állást adott ügyekben. Valami azért a főszerkesztőn is múlik: ugyanazon brit csoport tagjai például a Kisalföldet inkább jobb-, a Délmagyarországot inkább baloldaliként minősítik (ráadásul pár esztendeje még fordított volt a helyzet). Egyébként az, hogy egy kereskedelmi újságban még a politikai vélemény is üzlet, jól tetten érhető az egyik nagy kiadó gyakorlatában: bárki hozzászólhat cikkeikhez egy méregdrágán hívható, emelt díjas telefonszámon. Így lehet - nincs más szó rá: zseniálisan - pénzt csinálni az ellenvéleményből is.

Alakulhatott volna-e másképp? Egyesek szerint igen, és az MSZP történelmi bűne, hogy nem engedte/hagyta (Máté László pártpénztárnok kifejezetten megtiltotta), hogy az úságírók privatizálják saját lapjukat. Az a 40-50 millió, amibe a lapok megvétele került (már amelyikért fizettek!), 1990-ben sem volt drámaian nagy összeg egy napilapért; ennyi pénzt birtokló konzorcium mindenütt alakulhatott volna a megyei sajtó magánosítására. Az új tulajdonosok egy része sem tett mást: létrehozott egy egymilliós kft.-t, amely hitelt vett föl, majd pedig a lap - értsd: az újságírók és a kiadói alkalmazottak munkája révén - visszafizette a kölcsönt. Mások épp ennek az ellenkezőjét valószínűsítik: azt, hogy az újságírói privatizálást nem nézték volna tétlenül a külföldi médiacápák, amelyek így is, úgy is ráindultak volna a piacra. S mert nagyobb a tőkeerejük, aligha veszítettek volna; vagyis 1990-ben az történt, aminek történnie kellett.

Ma már egyre kevesebben és egyre halkabban vetik föl a szakmai összefogást vagy szolidaritást - belátva azt, hogy a magyar média világában minden működhet, kivéve ezt. Dániában és Finnországban olyan rigorózus szabályokat fogadtak el és tartanak be egyfelől a kiadók (munkaadók), másfelől pedig az újságírók (munkavállalók) képviselői, amelyek magyar aggyal fölfoghatatlanok. Ezek egyszerre védik a munkaadó érdekeit és juttatják hihetetlenül széles jogokhoz a munkavállalókat, aprólékosan rögzítve minden elképzelhető juttatást a nyugdíjpénztári befizetéstől a taxiköltség-térítésig. A sztrájkalapból akár féléves - fizetett - munkabeszüntetésre is futja. A médiapiacon - ott - kizárólag azok kaphatnak bármilyen szerepet, akik betartják a szabályokat: beleértve a minimálisan fizetendő honoráriumot, amely semmilyen körülmények között nem lehet alku tárgya, azaz annál csak többet kaphat a szerző, kevesebbet nem.

A magyarországi médiapiacon viszont érvényes szabály az, amit a tulajdonos annak tart. Az újságíró választási lehetősége csupán annyi, hogy - bármilyen alacsony összegért, bármilyen megalázó körülmények között - elvégzi-e a munkát. Igaz, a tulajdonos akkor sem esik kétségbe, ha nem: ugrásra készen áll azoknak a hada, akik a lehetőségre várnak.

Ballai József

Számokban

NyomottEladott
példányszámpéldányszám
I. Országos terjesztésűek
Blikk270 284238 520
Metro (ingyenes)314 249307 354
Magyar Hírlap57 59135 693
Magyar Nemzet123 12878 940
Mai Nap95 000nincs adat
Napi Gazdaság15 000nincs adat
Népszabadság218 706189 023
Népszava36 99428 922
Színes Mai Lap107 87168 391
Világgazdaság17 446nincs adat
II. Fővárosi lap
Budapesti Nap45 000nincs adat
III. Megyei lapok
Axel-Springer Magyarország Kft.
24 "ra (Tatabánya)22 63021 764
Békés Megyei Hírlap 35 82333 850
Heves Megyei Hírlap 23 38622 606
Jászkun Krónika (Szolnok)3 926 3 390
Nógrád Megyei Hírlap 11 539 nincs adat
Petőfi Népe42 323 39 660
Somogyi Hírlap37 27735 923
Tolnai Népújság 20 53020 040
Új Dunántúli Napló49 143 47 421
Új Néplap (Szolnok) 27 94826 089
Lapcom Kft.
Délmagyarország 34 565 33 193
Délvilág21 15420 900
Kisalföld81 24578 515
Inform Média
Déli Hírlap10 751 7 895
Észak-Magyarország 52 60551 419
Hajdú-Bihari Napló 50 93946 888
Kelet-Magyarország 58 67257 349
Pannon Lapok Társasága
Fejér Megyei Hírlap 52 34749 760
Napló (Veszprém)55 55452 746
Vas Népe60 85058 378
Zalai Hírlap60 97958 355
Független
Komárom-Esztergom Megyei Hírlapnincs adat

(Forrás: Médiaász, 2003. szeptember)

Figyelmébe ajánljuk