„Látszanak szabálytalanságok” – Békéscsaba polgármestere az előző vezetés alatt kötött tanácsadói szerződésekről

Reagált hétvégi írásunkra Szarvas Péter, miközben az ügy fontos szereplője, a kérdéseket felvető szerződések idején Békéscsabát vezető fideszes Vantara Gyula nem kíván nyilatkozni.

Reagált vasárnap megjelent cikkünkre Békéscsaba jelenlegi polgármestere, Szarvas Péter. Hétvégi anyagunk dióhéjban arról szólt, hogy az előző városvezetés alatt egy, az önkormányzathoz tartozó szervezet meglehetősen „fura” jogi és egyéb tanácsadói szerződéseket kötött rendre egy céggel, összesen több mint 110 millió forint értékben. (Pl. havi több mint egymillió forintért adtak tanácsot „konyhai” ügyekben.) A tavaly ősszel megalakult új önkormányzat időközben már több szerződést fel is mondott az említett céggel, és már részletesen vizsgálja az ügyet. (Ha kíváncsi az ügy egyéb részleteire, olvassa el cikkünket.)

Szarvas Péter

Szarvas Péter

Fotó: MTI

Szarvas Péter, Békéscsaba független polgármestere a magyarnarancs.hu-nak írt válaszában elismerte a fideszes elődje alatt megkötött szerződések „problematikus” voltát, mondván: „bár kétségtelen, hogy látszanak szabálytalanságok a – 2011–14 közötti – elmúlt időszak működését illetően, úgy tűnik, ennek arányai politikai vonatkozásaiban nagyobb teret kapnak, mint amit a tények megalapoznának.” Hozzátette, amíg a vizsgálat nem zárul le, prejudikáció lenne bármiféle következtetést levonni, és reméli, a még nem vizsgált kérdéskörökre is választ adnak majd a vizsgálati eredmények. Szarvas levelében továbbá az áll: „2015 elején kaptam először jelzést arról, hogy kifogásoltak bizonyos működésbeli dolgokat a kistérségnél. Akkor egyből egy könyvvizsgálói vizsgálatot rendeltem el. Ennek részeredményei és az időközben kapott újabb információk alapján került sor az egyedi, fennálló szerződések felülvizsgálatára, melynek következménye az volt, hogy sok olyan szerződést, amely jogi szempontból kifogásolható volt, felmondtunk.”

A magyarnarancs.hu információi szerint a felmondott élelmezési tanácsadói szerződés helyett egyelőre újat nem kötött a társulás, a jogi tanácsadói tevékenységre közbeszerzést írnak ki, az operatív napi munka elvégzését pedig alkalmazotti létszámbővítéssel oldják meg. Ezt megerősítette Szarvas is, elmondása szerint gondoskodni kellett szakemberek igénybevételéről a jogi és közbeszerzési feladatok ellátása érdekében, illetve felsőfokú pénzügyi végzettségű, EU-s pályázatokban jártas szakembert is fel kellett venniük. „A felmondott konyhai szolgáltatásban lévő étkezés biztosítását pedig a jelenleg szerződött partner biztosítja.”

Szarvas az ügyről egyébként elődjével – az ez idő szerint parlamenti képviselő –, Vantara Gyulával időnként konzultált, ám erről többet nem sikerült megtudunk. Már csak azért sem, mert a kormánypárti országgyűlési képviselő továbbra sem kívánt válaszolni csütörtökön elküldött kérdéseinkre.

A jelenleg is folyamatban lévő önkormányzati vizsgálat vége október 20-a körül várható, eredménye állítólag nyilvános lesz. Szarvas Pétertől arról is érdeklődtünk, nincs-e összeférhetetlenség abban, hogy a vizsgálatot egy 2007 óta a békéscsabai önkormányzattal állandó megbízási szerződésben álló külső jogi tanácsadó végzi, azaz aligha ő a legfüggetlenebb személy annak feltárására, hogy történt-e esetleg a korábbi önkormányzati vezetés alatt visszaélés, aki maga is megbízásokat kapott tőle. A jelenlegi polgármester erre azt mondta, hogy az ügyvéd valóban nyolc éve dolgozik az önkormányzatnak és a hivatalnak polgári jogi területen, ám az elmúlt időszakban még érintőlegesen sem dolgozott a kistérségnek, így személyi érintettsége nem áll fenn. „Egyébként az általa készített jelentést az Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága a saját szakértőjével felülvéleményezteti, így kizárható, hogy a vizsgálat megállapításaival kapcsolatosan »probléma merüljön fel«, annál is inkább, mert a dokumentumok és a számszaki adatok képezik a vizsgálat tárgyát, mely kellő objektív alap ahhoz, hogy bárki végzi is a vizsgálatot, abból tényszerű következtetés vonható le.”

Júliusban egyébként még Takács Péter LMP-s önkormányzati képviselő azt indítványozta, hogy a közgyűlés tegyen rendőrségi feljelentést – társai azonban leszavazták, mondván, előbb megvárják a saját belső vizsgálat eredményeit.

Válaszol a cégvezető

A cikkben szereplő Joghatás Kft. vezetője, Haranginé dr. Ádám Zsuzsa az alábbi levelet küldte el hozzánk, amelyet kérésére változtatás nélkül közlünk:

Sajnálattal olvastam a cikkben, hogy „Haranginé e-mail címéről rögtön érkezett rendszerüzenet „ismeretlen felhasználó” jelzéssel”, ennek ellenére köszönöm, hogy igyekeztek lehetőséget adni a megszólalásra, amely megítélésem szerint a vizsgálat befejezését követően korrektebb lett volna. Eleget téve megkeresésüknek, az alábbi tényeket közlöm a cikkében jelzett időszakra vonatkozóan:

–          6 teljes, intézményi szervezeti átalakítás – eredménye: a növekvő veszteséges működésből, az egyre nagyobb önkormányzati támogatással működő intézményhálózatból 240 m Ft pénzmaradvány (nyereség a gazdasági szektorban)

–          90 milliós önkormányzati támogatás helyett, egyre csökkenő, majd 2014. évben csak fejlesztésre és ellátottra fordítható (étkeztetés költsége), 2015. évben pedig működésre 0 Ft önkormányzati támogatás

–          jutalom, étkezési utalvány (havi 8000 Ft), iskolakezdési támogatás, munkaruha juttatás minden dolgozónak (évi 300.000 Ft / dolgozó körüli összegben, a dolgozó munkavégzésének minősítésétől függő jutalom)

–          a Joghatás Kft. feladatait megfelelő képesítéssel rendelkező, a tevékenység folytatására jogosult szakemberekkel látta el kivétel nélkül, vállalkozási, megbízási jogviszonyok keretében

–          az élelmezési feladatok szakmai részét jelentette az intézmény saját konyháján az étkeztetés teljes szakmai munkája, napi 500 adag étel készült, 2014. november 01. és 2015. április 30. között (krízis időszak), pedig 60 adag meleg étel a hajléktalan személyek részére. Tekintettel arra, hogy több kezdeményezésünk ellenére nem működik népkonyha jelenleg sem Békéscsabán (bár a konyha 2014. évben 25 m Ft körüli önkormányzati forrásból elkészült és a mai napig üresen áll)

–          az élelmezési költségek nőttek, jelenleg magasabb áron vásárolják az intézmények az ételt (egyrészt információim szerint annak minősége sem éri el a korábbi szintet – helyben készült ételek, friss gyümölcslé, lakók kérése szerinti hagyományos ételek, régimódi vasárnapi menük – másrészt a szolgáltatások tartalma sem azonos az általunk végzettekkel, lényegesen kevesebb az, mégis többe kerül)

–          ennek az élelmezési költségnek a növekedése éves szinten több millió forint, vagyis drágább, tartalma, minősége nem éri el a korábbi szintet, ez lenne az értékaránytalanság, túlárazás?

–          Tény, hogy munkánk minőségére soha semmilyen kifogás nem érkezett. Kivétel nélkül az elmúlt évek alatt az intézményekben és az azokat fenntartó társulásnál havi szinten folyó szakmai (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, szakhatóságok), illetve pénzügyi ellenőrzések (NAV, Magyar Államkincstár, belső ellenőrzés, pályázati forrást ellenőrző szervezetek) kiváló szakmai munkát igazoltak vissza.  Ezek kiterjedtek az ellátott feladatok szakmai tartalmára, a biztosított pénzügyi források jogszerű felhasználására, azok egyetlen esetben sem állapítottak meg hiányosságot az általunk végzett tevékenységeket illetően. Az ezekről készült jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak.

A megbízás tárgya szerinti munkákat elvégeztük, ennek ellenére az egyre nehezedő és már a családtagjaim, munkatársaim irányába is kifejtett politikai nyomás miatt több ízben kértem a jogviszonyok megszüntetését; utolsó ízben június 30-ával. Szarvas Péter az intézményvezetők és a jegyző jelenlétében türelmet kért, arra hivatkozással, keresik a megfelelő szakembereket. Mivel a megszűnéshez nem járultak hozzá, a szerződésben rögzítettek szerint kértem a jogviszonyok megszüntetését. Ezt követően azonnali hatállyal felmondták a jogviszonyokat, az általuk korábban el nem fogadott június 30-i időpontra, egy héttel később kézbesítve azokat.

Tény, hogy az önkormányzat által felkért szakemberek közreműködésével folyik vizsgálat, amely folyamatban van, annak eredményét illetően azonban Ön is prejudikál cikke tartalmával. Az a megállapítása pedig, hogy visszafizetési kötelezettségének egyelőre nem tudni képes lesz-e eleget tenni a cég, minden alapot nélkülöz. Kötelezettségeinknek mindig eleget tettünk, ez a jövőben is így lesz, bár egyelőre nincs tudomásom ilyenről. Számomra nem ismert a megállapítások alapjául szolgáló iratanyag, azonban éppen a sajtóban és nyilvános fórumokon megjelenő, és egyre élesedő hangvétel miatt magam is jogi képviselőt veszek igénybe, aki velem szemben objektíven, a tények talaján maradva látja el feladatait.

Neked ajánljuk

A gyöngy

  • Halasi Zoltán

A király elküldi fiát messze földre, hozza el a kígyótól a kincset. Mielőtt a fiú útnak indul, meg kell válnia ruhájától. Megérkezik, elvegyül az ottaniak között. Ételüktől azonban mintegy álomba merül, megfeledkezik királyfi voltáról, küldetéséről. Apja levele téríti magához. Megigézi a kígyót, megszerzi a kincset. Hazatér, megdicsőül.

Máshogy mutatja ki

  • SzSz

„Az utolsó túlélő halálával Auschwitzot beveszi a kirakatból a történelem. Lomtárba kerül, ott porosodik majd a sötétben a tatárjárás és a waterlooi csata közt” – nyilatkozta Röhrig Géza egy interjúban a Saul fia diadalmenetének egyik állomásán –, a Born in Auschwitz egyszerre igazolja és cáfolja e kijelentést azzal, hogy bemutatja, hogyan hatja át a tragédia háromgenerációnyi család életét.

„A vérfürdő nem vonz”

A Star Trek-filmek Spockja jelenleg az AMC horrorsorozatában, a NOS4A2 második évadában adja a Charlie Manx nevezetű gonoszt, de élőben nincs benne semmi fenyegető. A Rhode Island-i forgatáson értük el.

„Gátlástalanul húzogatjuk ki egymás sorait”

  • Láng Dávid

Több mint ezer induló közül ők nyerték tavaly az Öröm a Zene tehetségkutató országos döntőjét, nem sokkal később pedig Lovasi András is kiválasztotta őket a raktárkoncertes gázsiját szétosztó pályázaton. A duóval arról beszélgettünk, mivel győzhették meg a zsűrit, milyen köztük a dalszerzői dinamika, és terveznek-e teljes zenekarrá bővülni.

Ülő ováció

  • Nagy István

Nyolcvanegy éves korában elhunyt minden idők egyik legnagyobb hatású zenei producere, akinek a jelentősége egyedül talán George Martinéhoz fogható; mindketten a modern zenerögzítési technika úttörőinek, lényegében megteremtőinek számítanak.

A földön kívüli selyemszörny

  • Vida Virág

Amióta online térbe kényszerült a színház, új, alkalmazott műfaj jelent meg a művészetek palettáján, amelyet leginkább „előadás-közvetítésnek” lehetne nevezni, és abban különbözik a korábbi színházi közvetítésektől, hogy eddig soha nem látott nyomatékot kap benne az operatőri munka.

Megtalálva

  • Dékei Kriszta

A művészet történetében komoly hagyománya van a nagy elődök másolásának, a témák és a stílusok újradolgozásának.

Eladó, kiadó

Hérodotosz óta sokat változott a közmeg­egyezés azzal kapcsolatban, mik is lehetnek a történetírás elfogadott témái és alkalmatos forrásai.