Interjú

„Fogalmazás és külalak”

Gát János galerista, író Pilinszkyről

Könyv

Az év végén jelent meg Pilinszky János saját kezűleg – afféle kalligrafikus műremekként – leírt verseinek fakszimile kiadása, amelyhez annak idején maga a költő válogatta ki a műveket. A kézirat közreadójával beszélgettünk a kötetről.

Magyar Narancs: Pilinszkynek korábban három kézírásosvers-gyűjteménye is volt.

Gát János: Az elsőt Takáts Vilmosnak adta esküvői ajándékként a következő ajánlással: „Sárinak és Vilmosnak / sok-sok szeretettel / Pilinszky János / 1948. március 28-án.” A 19 verset tartalmazó füzet végére pedig ezt írta: „E könyvecskét írtam tulajdon kezemmel, egyetlen példányban, menyegzői ajándékul, kilencszáznegyvennyolc húsvétján: P. J.” A második – az 1953-ban készült, 14 versből álló –, ugyancsak kézzel írt válogatás végén ez olvasható: „Ez a füzet két kész, és egy induló kötetemből válogatott verseket tartalmaz. Egyetlen példányban, Márkus Anna számára írtam le őket, elemistakorombeli díjnyertes betűkkel. Pilinszky János.” A harmadik, 44 verset tartalmazó kötet ajánlása pedig: „A jelen kis kötetet Wiener Pali barátom számára állítottam össze válogatott verseimből. Készült egyetlen kézírásos példányban, a Czukor-uccai elemi iskola elsőosztályában elsajátított betűkkel. Szeretettel. Pilinszky Jancsi. Párizs, 1974. április 6.”

MN: Takáts Vilmos Pilinszky egykori piarista diáktársa, Márkus Anna – Anna Mark, Párizsban élő festőművész – Pilinszky első felesége volt. Ki volt Wiener Pál?

GJ: A most egy éve elhunyt Wiener Pál – vagy­is Paul Wiener – Pilinszky legjobb barátja, valamint támasza volt élete utolsó évtizedében. Palinak már csak a történelemből kifolyólag is kalandos élete volt. Debrecenben született, a vészkorszakot épphogy átvészelve Budapesten Sztehlo Gábor Gaudiopolisában verseket írt jó barátjával, Orbán Ottóval versengve, és az újságjukat szerkesztette. Diákkorában versenyszerűen kajakozott, de már tizenöt éves korától fogva pszichoanalitikus akart lenni. Budapesten a gyógypedagógiai főiskolára vették fel, ahol kivételesen nyitott embe­rek tanították, többek között Kozmutza Flóra – Illyés Gyula felesége – is. Az országot 1956-ban hagyta el, előbb a zürichi orvosi karra járt, majd Párizsban végezte el az orvosi egyetemet, ahol pszichológusként doktorált. 1968-ban részt vett a fiatal pszichiáterek mozgalmában; egyike volt azoknak, akik forradalmasították a francia pszichiátriai oktatást. Híres gyermekpszichológus volt; ő kezdeményezte azt a gyakorlatot, amelyben a gyermekeket szüleikkel együtt gyógyítják. Ezzel párhuzamos művészi pályája ugyanolyan érdekes. Filmezett, fényképezett, szerepelt Robert Wilson egyik színdarabjában, öntudatlan Gyagilevként közreműködött számtalan előadásban. Nekem is jó barátom volt, és ugyanúgy, mint Pilinszky, én is mindig számíthattam rá. Az 1970-es években részt vett a színházamban, az 1990-es években segített a galériámban, és részben neki köszönhetjük, hogy 2015-ben Reigl Judit elkezdte utolsó rajzsorozatát.

Ez egy remek cikk a nyomtatott Magyar Narancsból, amely online is elérhető.
Ha szeretné elolvasni, kérjük, fizessen elő lapunk digitális kiadására, vagy ha már előfizető, lépjen be!
Támogassa a független sajtót! Olvassa a Magyar Narancsot!

Neked ajánljuk