Márai Sándor: A nagyság átka

  • Bod Péter
  • 2012. február 29.

Könyv

Az elsősorban regény- és naplóíróként ismertté vált Márai publicisztikai tevékenységéről kapunk egyre átfogóbb képet abban a sorozatban, amely a szerző újságcikkeit gyűjti össze.

Jelen kötetben az író 1937 és 1939 közötti hírlapi tárcáiból százhúsznál is több olvasható, amelyek egyfelől érdekes történelmi időben születtek, másfelől éppen arra az időszakra estek, amikor - az elhunyt Kosztolányi helyére - az Ujságtól a Pesti Hírlaphoz érkezett az akkor már rangos írónak számító Márai. Kordokumentumnak sem utolsó ez az anyag, amely egyfajta keresztmetszetét adja a sztálini leszámolások magyarországi recepciójának. Bármilyen hermetikusan zárt világ is volt abban az időben a Szovjetunió, meglepő tájékozottsággal és tisztánlátással találkozunk Márai e témáról szóló cikkeiben (Radek, Derűs képek, Orosz hírek, Rettenetes József, Papír). Nemcsak tud, de ír is a Kirov-gyilkosságról, a hadsereg tisztikarában és az állambiztonsági szolgálatok legfelsőbb szintjein zajló tisztogatásokról. A zsurnalisztika eszközeivel mélyre ásva A rejtély (1938) című cikkében foglalkozik a szovjet állapotokkal. Ebben megállapítja: vagy igaza van Sztálinnak, és húsz év terror után is nélkülözhetetlen perbe fogni az államapparátus csúcsain lévőket, mert azok külföldi zsoldban állnak; vagy nincs igaza Sztálinnak, amiből egyenesen következik, hogy hatalmát csak a terror eszközeivel képes fenntartani. "Ez a két lehetőség. Harmadik nincs."

Bár az 1945-ben hazatért moszkovita kultúrpolitikusok sakálként vetették magukat a polgári liberális Máraira (Lukács György egész életművét kártékonynak nevezte), soha nem tették szóvá e cikkekben megfogalmazott állításait, ami legalábbis tűnődésre késztet - hiszen a magyar kommunista pártelit szellemi lenézésével volna egyenértékű azt feltételezni, hogy nem ismerték ezeket az írásokat.

Helikon Kiadó, 2011, 456 oldal, 4990 Ft

Figyelmébe ajánljuk