Tartalom

MaNcs, XV. évf. 41. szám, (2003.10.09.) (2003-10-09)

Snoblesse
Egotrip

Egotrip

Nádasdy Ádám: Modern Talking (Indokolatlanságainkat)

A nem-papírra-írt, de mindnyájunk fejében ott lévő magyar nyelvtan - más szóval: az anyanyelvi tudásunk, a kompetenciánk - legvastagabb fejezete a szóalaktan. Ez az a szabálycsoport, amely kormányozza, hogy a szavak milyen alakokban jelenhetnek meg. Például ok, ok-os, ok-os-ság, ok-os-ság-od, ok-os-ság-od-at stb. A magyar ebben nagyon gazdag; úgy is mondhatnám, hogy itt áll bosszút azért, hogy másutt szegényes, hogy nincs hímnem-nőnem, hogy nincs többféle múltidő, ilyesmi.

Publicisztika

Publicisztika

Megoldás vagy probléma

Hétfőn a parlamentben Szili Katalin megmentette Gyurcsány Ferencet. Persze ha a parlament nem fogadja el Gyurcsány válaszát a fideszes Szijjártó Péter interpellációjára, nem történik semmi; Szili úgy mentette meg Gyurcsányt, hogy nemigen volt mitől. Arról nem is beszélve, hogy nemcsak ő mentett, hanem majdnem mindenki az MSZP-frakcióból, konkrétan 181 képviselő. Van, aki nem olyan vehemensen mentett, például Kovács pártelnök, akinek épp telefonálni kellett mennie, kérdés, ki hívta, és miről beszélgettek.

Publicisztika

Dúvadak

A kormánytöbbség hétfőn módosította a brókerbotrányt vizsgáló országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló határozati javaslatot. Az ellenzék által szorgalmazott testület megbízatását kiterjesztették az Orbán-kabinet ideje alatti történésekre és az esetleges akkori "érintettségek" tanulmányozására (a Fidesz csak a szocialisták "érintettségét" térképezte volna). A kormánypártok 61 további kérdést is beemeltek a leendő vizsgálatba; az SZDSZ miatt nem ment át viszont az az MSZP-javaslat, amely - a kezdeményezők szándéka ellenére - nem ellenzéki, hanem kormánypárti testületi elnökkel számolt. Ez a szocialista elképzelés épp olyan gyomorforgató volt, s ellentétes a parlamentarizmussal, mint az előző ciklus fideszes "trükkjei", amelyekkel Orbánék megakadályozták a kínos ügyek országgyűlési vizsgálatát.

Olvasói levelek
Belpol

Belpol

"Hamisan könyvelték a pénzeket" (Pető Iván, az Országgyűlés kulturális bizottságának elnöke)

Magyar Narancs: A Magyar Televízió (MTV) Rt. pazarló gazdálkodása miatti, Haraszti Miklóssal közösen tett feljelentését a Legfőbb Ügyészség a közelmúltban visszadobta - részben egy olyan törvényi szöveghelyre hivatkozva, amely nem létezik. Ezt a hibát Polt Péter is elismerte, ennek ellenére fenntartotta álláspontját, mondván, e malőr a döntés lényegi érveit nem érinti. Sem ön, sem a parlamenti többség nem fogadta el ezt a választ.

Belpol

A 2004-es költségvetés tervezete: Nyál, szál összefut

Biztos hiányzott már önöknek, hát itt van: megint előttünk egy költségvetési tervezet és a hozzá rendelt vita, végkimerülésig. Fölösleges most azon morfondírozni, ki nyer és ki veszít - ha azt mondjuk, hogy a hajléktalanoknak jó lesz, a lápréteknek meg rossz, úgysem hiszik el, s alkalmasint igazuk is lesz.

Belpol

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium egy éve: Sodródásban

Habár a magyar informatika és távközlés szakemberei örömmel fogadták az önálló minisztérium tavalyi felállítását, csodálkoztak azon, hogy a tárca az SZDSZ-hez került: a választási kampányban a szocialisták ötleteire válaszul a liberálisok többször kijelentették, hogy nincs szükség külön informatikai tárcára, a területet az Oktatási Minisztériumba kell integrálni. A Medgyessy-kormány elődeihez képest tudatosabban viszonyul az informatikához, ám korántsem kezeli prioritásként az információs társadalom ügyét, többnyire megmarad a gesztusok szintjén - vélik szakmabéli beszélgetőtársaink.

Külpol

Külpol

Kulturális hírek

Dragomán Györgyn COETZEE A NOBEL-DÍJAS John Maxwell Coetzee dél-afrikai írónak ítélték az idei irodalmi Nobel-díjat. Az 1940-ben Fokvárosban született, jelenleg az ausztráliai Adelaide egyetemén tanító s irodalmi kritikusként, esszéistaként is termékeny szerző a második dél-afrikai, akit kitüntettek (1991-ben Nadine Gordimert kapta a díjat).

Külpol

cyber hírek

n Lekapta a meteoritot Egy walesi iskolás fiú által készített fotográfia lett a nap képe a NASA honlapján - adta hírül az [origo]. A 15 éves Jonathan Burnett gördeszkás kunsztokat gyakorolt a barátaival a dél-walesi Pencoedban, amikor egy lángoló fénycsóva suhant át az égbolton, melyet sikerült lefényképeznie.

Külpol

Forrongó Bolívia: Gáz van

Dél-Amerika legszegényebb országa számára egyfajta mentőövet jelenthetnének az elmúlt évtized folyamán felfedezett újabb és újabb földgázkészletek, de a lakosságnak a jelek szerint elege van a korábbi privatizációs programok eredménytelenségéből, a tartós szegénységből. A nagy üzlet helyett békétlenség, kilábalás helyett robbanásveszélyes közállapotok.

Könyv

Könyv

Egy rendkívüli életmű: Ernst Nolte történetfilozófiájáról

Ernst Nolte magyarul nemrég kiadott művével (A fasizmus korszaka, Kairosz, 670 oldal, 5600 Ft) a szó szoros és átvitt értelmében is nehéz könyvet, egy rendkívüli életmű első kötetét tartja kezében az olvasó. (A kötet értékéből nem von le semmit az a tény, hogy kiadója a Kairosz és Schmidt Mária 20. Századi Intézete. Csupán az sajnálatos, hogy a jobboldali szellemi műhely túlbuzgóságában a kötet propagandaértékét fontosabbnak tartotta annál, semhogy Tallai Gábor egyébként színvonalas fordításához szaklektort és olvasószerkesztőt alkalmazzon - emiatt a szöveg az idegen szavak miatt sokszor nehezen érthető.) Az eredetileg 1963-ban megjelent, több világnyelvre lefordított és több mint tíz kiadást megért mű komoly kihívást jelent mindenkinek. Akik szigorúan vett eseménytörténeti munkára számítanak, azok már az első oldalak elolvasása után csalódni fognak. Noltét nem az események, hanem a mögöttük álló eszmék, ezen belül pedig elsősorban a politikusok, ideológusok és a politikai döntéshozók motivációi érdeklik. Munkájában tehát nem vizsgálja például a német-szovjet kapcsolatok történetét. Nem képezi részletes vizsgálat tárgyát a fasizmusok belső hivatali struktúráinak elemzése sem. A polgári liberális világ, a marxizmus és a fasizmusok közötti összecsapásokat Nolte kizárólag az eszmetörténet szemszögéből mutatja be. Munkája hihetetlenül részletgazdag, és az olvasónak számtalan meglepő idézettel és megállapítással szolgál. A francia egyetemi szélsőjobb fiatalság XIX. század végi randalírozásának ismertetésekor például nehéz nem felfedezni a néhány évtizeddel későbbi magyar párhuzamot. Nolte szuverén módon értekelte a francia és az olasz szakirodalmat is. Különösen érdekesek a korai nemzetiszocializmussal kapcsolatos megállapításai, amelyek látványosan bizonyítják a nácizmus és a bolsevizmus szellemi rokonságát. Sajátos, hogy ezt részben maguk a fasiszták is így látták. Goebbels egyszer a bolsevizmus "egészséges magjáról" beszélt, és Olaszországban Mussolini alatt egy könyvet is kiadtak, amely szerint a Szovjetunió "a fasizmus diadalát" jelenti - igaz, ezt Mussolini cáfolta, mivel kínos volt számára a megállapítás.

Könyv

A konkvisztádor és a naplemente (Hozzászólás Báthori Csaba Térey-kritikájához)

Nehéz a dolga a Harcosnak. E lap szeptember 11-i számában Báthori Csaba egy kritikát közölt A tétova konkvisztádor címmel Térey János válogatott verskötetéről. Nehéz a dolga a Harcosnak, mert látja, hogy költészetet így támadni valójában nem lehet, ahogy B. Cs. tette, vagyis lehet, de fölösleges, ezért nem is kell megvédeni azt. B. Cs. elutasítása ugyanis nem esztétikai, hanem morális. (Botoljunk gyorsan közhelyekbe. Esztétika és morál nem keverednek. Egy pontig igen. De genetikailag mások, az eredetük más, kétségbeejtően avagy reménytelin egymás mellé rendeltek. A naplemente is szép, mégsem humanista.)

Zene

Zene

Színház: Halandzsa (A Rokokó háború a Tháliában)

Ráhúztunk kicsit a nyárra, ezért aztán - számos hivatásos színházi néző - csak most abszolváltuk az első premiert: máris van mit pótolni. A tehetségben megőszült román rendező asszony, C-t-lina Buzoianu előadását választottuk a Tháliában, amelyet Görgey Gábor jó néhány évtizedes drámájából, a Rokokó háborúból készített.

Zene

DVD: Szláva (Richter: The Enigma)

"Úgy képzeltem, hogy a kellő emocionális környezet megteremtése végett az utolsó jelenet előtt beteszek egy rövid epizódot, ahol a közönség szóvivőjének szerepét vállalva belépek a képbe, megfogom Richter kezét és megkérdezem:

Lélek

Lélek

Önkéntes munka külföldön: Kalandra fel!

A magyar önkéntesek külföldön főleg néhány hetes európai építőtáborokban próbálják ki magukat, és csak kevesen ugranak fejest egy távoli ország szociális poklába. A többség eleinte kalandvágyból indul, olcsón szeretne világot látni, nyelvet tanulni, vagy egyszerűen csömört érez.

Szex

Szex

A villanyszerető története: A tomboló méh leápolása

Ki volt a történelemben az első hímsoviniszta, aki orvosi kérdést csinált a női nemi vágyból? És mi köze ennek a vibrátorhoz? E zavaros történetet Rachel P. Maines: Az orgazmus technológiája, a "hisztéria" és a vibrátor, és a nők nemi kielégülése (The Technology of Orgasm, "Hysteria" and the Vibrator, and Women`s Sexual Satisfaction) című munkája alapján szálazza szét szerzőnk.

Tudomány

Tudomány

Párhuzamos magyar egyetemek Révkomáromban: Két dudás

A komáromi református közösség központját alig egysaroknyira találjuk a város főterétől, a Jókai utcában. A tekintélyes barokk templommal szemben lévő telken áll az a kis sárga ház, melynek falai közt a Kálvin János Teológiai Akadémia működik, a virágoskert túlsó végében pedig óratornyos, öreg kollégium emelkedik, ahol egykor Jókai diákoskodott. Akkoriban a komáromi kollégiumot Sárospatakkal és Debrecennel egyenrangú iskolának tartották, de mára a megfogyatkozott reformátusok örülhetnek, ha legalább a lelkészképzést fenn tudják tartani - bár a Selye nélkül talán ez is túlzott vágy.

Tudomány

Egyetemi büfék: Eszik vagy isszák?

A büfé közhely: közhelyszerűen kultterep. Minél lepattantabb, annál inkább megfelel ennek az elvárásnak. Így aztán azon sincs mit csodálkozni, ha a sajt után a felvágott is kimászik a kenyérszeletkék otthont adó melegéből. Az ÁNTSZ nem ért rá, így a Pedellus szigorú cenzorai kénytelenek voltak felkerekedni egy ellenőrző körútra.

Tudomány

Szemináriumkritika: Sunset Bulvár (Réz András: Vámpírok és véradók)

Kedden este hatkor az átlag bölcsészhallgatóban sokféle opció felmerül a Grinzingiben való sörözéstől Frenák Pál új show-jának megtekintéséig, az viszont csak a legritkább esetben, hogy meglátogasson egy kötelezően választható egyetemi szemináriumot. Így aztán a meglepetés erejével hat, amikor úgy kell keresztülbukdácsolni a lépcsőn ücsörgő nebulókon: lelkes fiatal arcok, csillogó szemek, zsibongó várakozás. Lassan befutnak az utolsónak érkezők, már kettős sorokban állnak a padok mögött, amikor végre megérkezik Réz András.

Tudomány

Szira Judit: Helyzeti hátrány (Pozitív diszkrimináció a felsőoktatásban)

Éles vita bontakozott ki a sajtóban, miután az Oktatási Minisztérium bejelentette a pozitív diszkrimináció bevezetését célzó terveit. A javasolt rendelkezés szerint a hátrányos helyzet ismérve a kiegészítő családi pótlék és a szülők alacsony iskolai végzettsége vagy az állami gondozás lesz; az egyetemi felvételnél nem csupán a roma diákokat, hanem általában a szociálisan különösen hátrányos helyzetű tanulókat preferálnák. A miniszter, Magyar Bálint minden nyilatkozatában félreérthetetlenül elmondta azt is: a felvett, különösen hátrányos helyzetű diákokat mentorok segítik majd; és az intézkedés legfeljebb évente 1000-2000 fiatalt segít be az egyetemekre, főiskolákra.

Tudomány

Hírek

nAki begombolkozik, aranyat lel Egy bangkoki egyetem ékszersorsolással kívánja megállítani az erkölcsök hanyatlását. Bár Thaiföldön az előírás szerint a diáklányok fehér blúzt és fekete szoknyát vagy nadrágot tartoznak viselni, sokan csak a szabályozás betűjét, nem pedig a szellemét veszik figyelembe: áttetsző, kivágott blúzt és rövid, felsliccelt szoknyát hordanak. Az ilyen öltözködés az egyetem vezetősége szerint nem odaillő, magára vonhatja a férfi hallgatók figyelmét, valamint veszélybe sodorhatja a női hallgatókat. Az intézmény helyettes igazgatónője a helyzetet orvoslandó bejelentette, hogy minden hónapban kiválasztják a "jól öltözött", vagyis a konzervatív, visszafogott öltözetet viselő lányokat, akik azután a tanév végén részt vehetnek a darabonként 4800-6500 bahtot (104-140 eurót) érő fülbevaló- és nyakláncprémiumok kisorsolásán.