El a kezekkel a családtól!

Publicisztika

Válókeresetet adott be Tőkés László ellen felesége, Joó Edith, aki nemcsak kilátástalan jövőjét és jelenét, de közös múltjukat is visszaköveteli férjétől, a temesvári forradalom hősétől, az erdélyi magyar politika egyik főszereplőjétől. A válófélben lévő asszony azzal vádolja Tőkést, hogy az eltelt húsz év alatt többször "meggyalázta", annak ellenére, hogy 1989-ben, várandósan, és az azóta eltelt évtizedek alatt is végig kitartott mellette. Miközben Tőkés külföldön építi karrierjét, addig - állítja hátrahagyott társa - családja egzisztenciális szempontból is nehéz helyzetben, folyamatos elszámoltatás mellett, magányosan, elszigetelve él Romániában.

Válókeresetet adott be Tőkés László ellen felesége, Joó Edith, aki nemcsak kilátástalan jövőjét és jelenét, de közös múltjukat is visszaköveteli férjétől, a temesvári forradalom hősétől, az erdélyi magyar politika egyik főszereplőjétől. A válófélben lévő asszony azzal vádolja Tőkést, hogy az eltelt húsz év alatt többször "meggyalázta", annak ellenére, hogy 1989-ben, várandósan, és az azóta eltelt évtizedek alatt is végig kitartott mellette. Miközben Tőkés külföldön építi karrierjét, addig - állítja hátrahagyott társa - családja egzisztenciális szempontból is nehéz helyzetben, folyamatos elszámoltatás mellett, magányosan, elszigetelve él Romániában.

Tőkés László nem a válóper tényétől lesz kevésbé hiteles forradalmár és politikai főszereplő. A hűtlenséggel, családon belüli erőszakkal megvádolt férj hűtlensége és családon belüli (fizikai és pszichikai) erőszakossága magánügy, nem tartozik másra, mint a váló felekre és a válásban döntést hozó bíróra. (Már amennyiben a családon belüli erőszak - történjék az bármilyen rendű és rangú családban - magánügy lehet még Európában.) Tőkés László EP-képviselő azért veszít hiteléből, mert eddig gyökeresen mást mondott és mond, mint ahogyan ez a válás zajlik. Olyan politikusra vetül az erőszak vádja, akit 1990-ben Nobel-békedíjra jelöltek. Olyan ember kényszerül a többrendbeli hűtlenség gyanújával szembenézni, aki 1999-ben Hűség-díjat kapott; aki úgy indított önálló politikai mozgalmat Erdélyben, hogy a népességfogyás megállítását, a családvédelmet, a keresztényi összefogást és összetartozást tartotta programja üdvözítő alapjának. Aki úgy nyert EP-mandátumot, hogy a Keresztény Európát! program elindítását kezdeményezte, és nem győzte kárhoztatni a szekularizált Nyugat-Európát számos bűnéért. Aki brüsszeli karrierjét a "keresztény értékrend" "újrahonosítására" építette fel. Aki még most is a "család szentségére" való hivatkozással tagad meg minden választ otthon viselt dolgairól.

A keresztény értékrendbe a méltányos, az emberi méltóságot tiszteletben tartó válás bizonnyal beleilleszthető. Az immár egy éve tartó, kisebb-nagyobb nyilvánosságot kapó családi konfliktus azonban súlyos vádakkal terhes. A Tőkés ellen beadott kereset az emberi méltóság csorbulásáról, keresztényietlen elbánásról, hétköznapi erőszakról szól. Nemcsak magát Tőkést diszkreditálja, de látni engedi azt a képmutatást és mindazt a hazugságot is, ami a "tradicionális", "keresztény" családot hamis fényben eszményítő, tekintélyuralmi, az egyént és magánéleti választásait korlátozó politikai beszéd sajátja.

Neked ajánljuk