Tartalom

Narancs XXII. évf. 13. szám(2010.04.01.) (2010-04-01)

Publicisztika

Publicisztika

Szubkontra és Fedák Sári - Miért szavazok kis pártra - az MDF-re?

Csűrhetjük-csavarhatjuk, a két szemben álló nagy pártra alapvetően nem a konzervatív vagy a baloldali politikai elvek érvényesítése érdekében szavaznak, lévén ilyen elveket egyikük sem képvisel, hanem elsősorban a másik iránt érzett ellenszenv miatt. A Fidesz szavazói azt akarják, hogy menjen az MSZP, a szocialistáké, hogy ne jöjjön (annyira) a Fidesz. Vannak ezt alátámasztandó érveik is, az egyik leszerepelt, a másik nem érdemli meg (köztünk szólva mindkettő igaz), de olyannal alig lehet találkozni, hogy valaki világnézeti elkötelezettséggel indokolja a döntését. Hogy a Fideszre azért szavaz, mert az egy konzervatív párt. Hogy a szocialisták azért maradjanak, mert megjelenítik a tiszta baloldali eszmét. A negatív választás a főszabály, amelytől még azok sem térnek el, akik nem mellesleg pozitív érveket is elővezetnek az adott párt mellett. "A csalóra szavazz, ne a fasisztára!" - írta Mihancsik Zsófia e lapban (Elviselhetetlen, tűrhetetlen, siralmas, Magyar Narancs, 2010. január 28.). "Szavazatomat arra a pártra adom, amelyik a legnagyobb eséllyel eltávolítja a közügyektől a jelen helyzetért döntő mértékben felelős szocialista pártot" - írta Ablonczy Balázs ugyancsak e hasábokon (Ha jön az álom, Magyar Narancs, 2010. február 25.).

Publicisztika

Utódpártra vagy elődpártra? - Miért szavazok az MSZP-re?

Ablonczy Balázs (Ha jön az álom. Miért szavazok a Fideszre?, MaNcs, 2010. február 25.) becsületesen megmondja, miért készül a Fideszre szavazni: "Szavazatomat arra a pártra adom, amelyik a legnagyobb eséllyel eltávolítja a közügyektől a jelen helyzetért döntő mértékben felelős szocialista pártot." Elsősorban mint az MSZP legyőzőjét támogatja tehát a Fideszt. Az MSZP-t pedig azért kell szerinte eltávolítani a hatalomból, mert (és e pontokon nem idézek, hanem összefoglalom az érveket) 1. felelőtlen, pazarló gazdaságpolitikát folytatott, 2. feszültségeket keltett a társadalomban, 3. ártott a magyar demokráciának - itt mégis idézek - "a politika és a rendvédelem közti szürkezóna kialakítása".

Publicisztika

Családi kör - Az Alkotmánybíróság a bejegyzett élettársi kapcsolatról

Az Alkotmánybíróság (AB) 2010. március 23-án három különvélemény és két párhuzamos indokolás mellett alkotmányosnak találta a bejegyzett élettársi kapcsolat (BÉK) 2009 júliusa óta hatályban lévő jogi szabályozását. A döntés nyomán immár nem kérdéses: négyféleképpen élhet közös háztartásban a magyar szíve választottjával. Az AB által most jóváhagyott szabályozás szerint míg de facto, illetve közjegyzőileg nyilvántartásba vett élettársi kapcsolatot (ún. nyilvántartással igazolt élettársi kapcsolatot) nemi hovatartozásra tekintet nélkül létesíthetnek az arra elszántak, házasságot szigorúan csak különböző nemű, bejegyzett élettársi kapcsolatot pedig kizárólag azonos nemű emberpárok köthetnek. A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat közötti további lényegi különbségek, hogy a bejegyzett élettársak nem viselhetik egymás nevét, a bejegyzett élettársi kapcsolat apasági vélelmet nem keletkeztet, a bejegyzett élettársakra nem vonatkoznak a házastársak által történő közös gyermekké fogadásra vonatkozó szabályok, valamint a házastársakra vonatkozó humán reprodukciós szabályok, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat a felek közös megegyezésével közjegyző előtt is megszüntethető. Egyebekben a házastársakra és a bejegyzett élettársakra azonos szabályok vonatkoznak - legyen szó a közös öröklésről, özvegyi nyugdíjról, tartásról, vagy épp közös bankszámláról.

Publicisztika

Szégyenletes, törvénytelen, pimasz

"53. § (1) A listát a listaállításhoz szükséges számú jelölt, illetőleg lista bejelentését vagy nyilvántartásba vételét igazoló, az 55. § (1) bekezdése szerint kiállított igazolás átadásával kell bejelenteni. (...) 55. § (1) A jelölő szervezet, a jelölt, illetőleg a lista bejelentéséről a választási iroda, nyilvántartásba vételéről a választási bizottság igazolást ad ki.

Publicisztika

ie=287,98x(0,5xfo/302,093+0,5xgo/541,562)

- amiben ie a rendelkezésre álló tény importárakat és a kőolajtermékekre vonatkozó világpiaci árelőrejelzéseket figyelembe vevő tárgyidőszaki importár-előrejelzések alapján számított átlagos földgázbeszerzési ár a rendszeres árkorrekciós javaslatokban, USD/ezer m3; fo az 1 százalékos kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke USD-ben metrikus tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során; go a 0,2 százalékos kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke USD-ben metrikus tonnánként, ugyancsak az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során.

Publicisztika

El a kezekkel a családtól!

Válókeresetet adott be Tőkés László ellen felesége, Joó Edith, aki nemcsak kilátástalan jövőjét és jelenét, de közös múltjukat is visszaköveteli férjétől, a temesvári forradalom hősétől, az erdélyi magyar politika egyik főszereplőjétől. A válófélben lévő asszony azzal vádolja Tőkést, hogy az eltelt húsz év alatt többször "meggyalázta", annak ellenére, hogy 1989-ben, várandósan, és az azóta eltelt évtizedek alatt is végig kitartott mellette. Miközben Tőkés külföldön építi karrierjét, addig - állítja hátrahagyott társa - családja egzisztenciális szempontból is nehéz helyzetben, folyamatos elszámoltatás mellett, magányosan, elszigetelve él Romániában.

Publicisztika

Helyesbítés

Múlt heti számunk Reményfutam című cikkébe valahol belekerült egy felesleges "e" betű, a szövegben szereplő Rilke-idézet természetesen úgy szól: "Változtasd meg élted!" Szerzőnk és olvasóink elnézését kérjük. . .

Egotrip

Egotrip

Maga itt a tánctanár? Ezer kiló

Karinthy Frigyes A súlyemelő c. novellájának hőse "erős fiú volt már kamaszkorában, annyi kétségtelen, s mikor az artistaügynök rábukkant (a parasztfiúkat mulattatta hajmeresztő mutatványokkal), nem sokat teketóriázott: azonnali hatállyal leszerződtette". A fiú nagy sikerrel emelgette az ötszáz kilós súlyokat, a közönség elszörnyülködve és elismeréssel nézte. A cirkuszigazgató ráírta, hogy ezer kiló, és senki sem méregetett pontosan utána, mindenki látta, hogy jókora vaskő, ő megmozdítani sem bírná. Közben a fiú tovább fejlődött, és már ezer kilót is kényelmesen fel tudott volna emelni, de akkor sem cserélték le valódival. A cirkuszigazgató abba még belement volna, hogy fessék át a feliratot kétezerre, de ezt a súlyemelő visszautasította.

Komiszkenyér

Egotrip

Dilemmáink II. (Mindenki barna tehene)

A magaskultúrának sohasem volt olyan presztízse, mint a sötét középkor mélyén. A kolostorokat romboló, könyvtárakat égető barbár hordáktól megkímélt északi peremvidék ír, kelta lakói egyszer csak Európa kulturális központjában érezhették magukat. Az itt élők általános és teljes írástudatlanságukban varázserővel bíró mágikus tárgyként tekintettek a könyvre; ájult tisztelettel övezték, miközben azt se tudták, hogy eszik-e vagy isszák. Pontosabban azt hitték, hogy isszák: a komolyabb betegségek leghatékonyabb gyógyszerének a vízben feloldott könyvdarabkák lassú kortyokban való fogyasztását vélték.

Külpol

Külpol

Bajban a Manchester United - Zöld, sárga, vörös

A Manchester United-AC Milan Bajnokok Ligája-visszavágó lefújása után David Beckham, a világ legismertebb futballistája a pálya közepén elköszönt mind a 74 595, őt felállva ünneplő szurkolótól, majd a játékoskijáró felé haladva felkapott egy zöld-sárga sálat, és avval a nyakában hagyta el az Old Trafford szent gyepét. Miért a sál, és miért zöld-sárga?

Külpol

A Bush-kormányzat igazi arca - Egy óra a kínpadon

John Yoo jogászprofesszort a Bush-kormányzat egyik szürke eminenciásaként tartja számon és gyűlöli az amerikai baloldali közvélemény. A terror elleni háború során elkövetett állítólagos elnöki jog- és alkotmánysértések közül alig van olyan, amit ne varrnának a nyakába. A minap a Virginiai Egyetemen nézett szembe bírálóival. Amerikai levelezőnk részt vett az eseményen.

Belpol

Belpol

Mi az, hogy vádalku? - Mint a filmeken

A választások előtt hirtelen megszaporodott korrupciós ügyeknél gyakran fölmerül, hogy a gyanúsított esetleg vádalkut kötött a hatósággal. A magyar jogrendben valóban létezik a vádalkuhoz hasonló intézmény - de nem ilyen ügyekben. Az említett esetekben is van mód a megegyezésre, ám az borzasztóan titkos.

Belpol

"Legalább kétezer euró" - Berlinger Edina közgazdász az európai diákhitelről

Néhány év múlva valósággá válhat, hogy diákhitel segítse azokat a hallgatókat is, akik tanulmányaikat legalább részben valamelyik európai egyetemen szeretnék végezni. A hitelkonstrukciót kidolgozó szakértők többsége korábban a magyar diákhitelezés létrehozásában is részt vett. A Corvinus Egyetem docensét, a munkacsoport egyik tagját a jó példaként emlegetett hazai szisztémáról és ennek esetleges európai változatáról kérdeztük.

Belpol

A holokauszttagadás-ipar - Gázkamrától az internetig

"Mindent örökítsetek meg, szedjétek össze a filmeket, szedjétek össze a tanúkat, mert egyszer eljön majd a nap, amikor feláll valami rohadék, és azt mondja, hogy mindez meg sem történt." Állítólag ezt mondta Eisenhower tábornok, miután a saját szemével látta, hogy mit műveltek a nácik a táborokban. A későbbi amerikai elnök jóslata hamarabb beigazolódott, mint gondolta volna.

Interjú

Belpol

"Egy futóversenyt legalább rendezhettek volna"

Kuncze Gábor a kampányról, a választás tétjéről és a voksok hasznosulásáról

A Fidesz már 1998-ban sem tudott semmi érdemit mondani az országról, úgyhogy a mostani visszafogottsága nem meglepő Kuncze Gábor számára. Az SZDSZ volt elnöke arról is beszélt lapunknak, hogy milyen megfontolások alapján fog szavazni április 11-én.

Trafik

Trafik

étel, hordó - ZÖLD BÉKA

"A vendéglő az 1918-19-es évek óta kisebb megszakításokkal fogadja vendégeit. A vendégek hamar megkedvelték a vendéglőt.

Trafik

kulthírek

BALETT-BUDDHA Angelin Preljocaj Franciaországban élő albán koreográfus balettbe álmodta az ifjú Sziddhártha herceg útját az életörömök élvezésétől a megvilágosodásig: Siddhartha című darabját a párizsi Opera Bastille mutatta be. Zenéjét Bruno Mantovani szerezte, az április 11-ig futó előadás címszerepét hol Nicolas Le Riche, hol Jérémie Belingard táncolja. AUSZTRÁLIA LEGRÉGIBB FILMJE Első alkalommal vetítették le Ausztráliában, Sydneyben a legrégebbi filmet, mely az országban készült: egy perc az egész, egy szivarozó, cilinderes férfi görkorcsolyázik benne közönség előtt, a kalapja leesik, s amint föl akarja venni, folyton elesik ő is.

Trafik

tévésmaci - BOLOND LENNÉK

Hát bolondok maguk? Mert ha nem, akkor is keressenek gyorsan egy április elsejei rendezvényt, és ha szerencséjük van, annyira másnaposak lesznek, hogy elfelejtik bekapcsolni a tévét. Pénteken (április 2.) reggel kilenckor kezdi sorozatban vetíteni az m1 a Wagnert, ami inkább a "Na, mi újság Wágner úr?" című dallal mérhető össze, mint a mester dalszínházi produkcióival.

Trafik

mi a kotta? - Az utolsó napok szentjei

"A híres zenetanár, Francesco di Feo tanítványai közt volt egy húszesztendős növendék, Pergolese (sic!), finom idegzetű, egzaltált fiú. A San Luigi di Palazzo gyülekezete ezt bízta meg a Stabat Mater zenésítésével.

Zene

Zene

lemez - BLOODIEST: I TOLD MY WRATH, MY WRATH DID ENDlemez - BLOODIEST: I TOLD MY WRATH, MY WRATH DID END

A Cadaveres, a Superbutt, az MWS és az Ektomorf tagjaiból összeállt magyar szupergrupp a legjobb példa arra, hogy az eredetiségre való minimális törekvés nélkül, viszont jó adag profizmussal, korlátlan önkifejezési kedvvel és punkos lazasággal milyen iszonyat jó zenét lehet összedobni, látszólag csuklóból, azzal a céllal, hogy a zenészek az anyabandáikban már nem tolerált gyorsaságú vagy mélységű témáktól és a miattuk bent ragadt feszültségtől megszabaduljanak. A Bloodiest nem is próbál több lenni ennél: Napalm Death, Terrorizer, Brujeria és némi sepulturás thrash összeöntve - a végeredmény pedig egy első hallásra kőegyszerűnek tűnő, mégis harmincadikra is baromi élvezetes, buldózerként taroló anyag, egy orkánszerű vihar, ami alig több mint negyedóra alatt átsöpör az agyon.

Zene

színház - TURBO FOLK

A rijekai Ivan pl. Zajc Horvát Nemzeti Színház előadása a kilencvenes évek elején, a délszláv háború kezdetén kialakult zenei irányzatra épül, melynek neve az előadás címe is.

Zene

Film - Nem bánt az, csak megkóstol - Martin Zandvliet: Tapsvihar

Alig kell pár napot aludnunk, s a mozikba kerül egy cseh film, az lesz a címe, hogy Nem félünk a farkastól. Hogy miért épp ez, az még a jövő titka, hiszen a hírek szerint valamit a Piroska és a farkas meséje körül kapirgál. Ám akinek éppenséggel Martha és George tragédiája hiányzik, már most örülhet: Elisabeth Taylor nagy filmszerepében Paprika Steen látható (olykor, vissza-visszatérőn) a vásznon, illetve a színpadon, pontosabban: itt is, ott is - esetleg még énekelhetett vagy rajzolhatott is volna valami szépet, ám arról bűnös módon megfeledkeztek az alkotók.

Zene

sorozat - ÍRÓ ÉS KAMUHÕS

Jason Schwartzman világéletében a geek-slacker-lúzer-okostojás-balfék vonalon mozgott, a csúcsra már pályakezdésekor (Wes Anderson: Okostojás) felért, azóta nincs mit bizonyítania. Hogy mennyire nincs mit, arról szól az Író és kamuhős című sorozat, a tartalomismertető szerint meg arról, hogy egy Jonathan nevű fickó regényírás helyett Chandler és némi fű befolyása alatt magánhekust játszik.

Zene

kiállítás - 20 RUHA EURÓPA SZÁMÁRA

A Petőfi Irodalmi Múzeum nem először tesz kísérletet az irodalom és a divat ötvözésére: a tavalyi Szentkuthy-centenáriumot ünneplő kiállítás nyitó- és záróeseményein ez már megtörtént. Akkor múltbéli múzsának öltözött színésznők léptek ki a rögzített fényképekből és keltek életre 21.

Zene

könyv - TRENKA CSABA GÁBOR: EGYENLÍTÕI MAGYAR AFRIKA

A Harmadik Birodalom nem először nyeri meg a második világháborút. Az alternatív történelmekkel játszó szerzők előszeretettel hozzák ki Hitlert győztesként, s játszanak el egy olyan világrenddel, melyben a fasiszták boldogan élnek, ha meg nem haltak, a kisember pedig, legyen apró, hithű fogaskerék, kisstílű nyerészkedő vagy sötétben bujkáló ellenzéki, két karlendítés között keveredik konfliktusba a rendszerrel.

Zene

lemez - LONELADY: NERVE UP

A mostanában LoneLady néven tündöklő Julie Campbell Manchesterből érkezett, mint annyi kedvence és példaképe, de munkássága sokkal többre értékelendő a jeles előképei előtt való merő tisztelgésnél. A Warp kiadó legújabb üdvöskéje voltaképpen rendkívül egyszerű eszközökkel dolgozik: a gitáros-énekesnő one man show-ját többnyire egy dobgép egészíti ki - mint egykor a posztpunk/new wave időkben.

Zene

Opera - Megdőlt elmélet - Richard Strauss: A rózsalovag

Személyes empíria, ám akár szakirodalommal is körülbástyázható vélelem: A rózsalovag színpadra állítása az operatársulatok egyik legnagyobb próbatétje, messze túl a Tannhäuseren, ám meglehet, még innen Berlioz operamonstrumán, A trójaiakon. Egy librettó, amely egyszerre filozofál és nyújt szinte a végtelenségig egy durván bursikóz tréfát; egy vígopera, melynek zenéje rendszerint csakúgy többszörös álruhát ölt, mint a nadrágszerepére cselédszoknyát húzó Octavian gróf; egy színpadi játék, melynek előadásához seregnyi karakteres és kvalitásos, persze a német szöveggel is megbirkózó énekes színészre, s hozzá echt bécsies kedélyre van szükség - mindez együtt Richard Strauss és Hugo von Hofmannsthal 99 esztendős remekműve.

Zene

Film - A tévéelnök emberei - Dömötör Tamás: Czukor Show

Csak a hecc kedvéért tegyük fel, hogy a tárgyalt ügydarab egy az egyben, szőröstül-bőröstül tárja fel a tényvalót, s mutatja meg hátulról, amit rendszerint elölről adatik meg szemlélhetnünk: a Maunika-show-t vagy Józsibarát műsorát, Balázst vagy az anyám kínját. Minden stimmel, minden szó szentigaz, pontosabban, ha nem igaz, hajjak' meg. Akkor mi van? Nos, a legjobb esetben is téves címzés, lefelejtett irányítószám. Készült egy népszerű ismeretterjesztő film, infotainment, hah, dramatizált elemekkel, játékfilmes eszközökkel (2x hah). Egy tényfeltáró magyar mozi a magyar "kibeszélőshow-k" igazi arcáról. Jaj, és vajon ki a manót érdekel az?

Zene

film - DAYBREAKERS - A VÁMPÍROK KORA

Kérjük azokat a jó nevű karakterszínészeket, akik az utóbbi időben egyetlen vámpírt sem szúrtak szíven, nem szívtak vért, és a nyílpuskát is nélkülözniük kellett, jelentkezzenek az Ausztráliában készülő új vámpíriáda, a Daybreakers forgatásán! Az Elvist idéző vámpírvadász szerepében Willem Dafoe-t köszönthetjük, aki rögtön a szabályt erősítő kivételünk, ő ugyanis egy kicsit már vámpírkodott a közelmúltban, de tényleg csak egy icipicit, ám A vámpír árnyéka, azaz az ezredforduló óta filmtörténetileg fontos nyakak közelébe nemigen keveredett. Ethan Hawke viszont abszolút szűz a szívásban, és mindeddig Sam Neill sem vette ki részét a vámpírtrendből.

Zene

kiállítás - Páhi Péter: Új haverok

A régi, kidobni való tárgyak, tárgy-roncsok művészetbe emelése régi törekvés, hol a nosztalgia, hol a humor, hol a fogyasztói társadalommal szembeni ellenérzések jegyében. Az eredeti funkció és az átértelmezés, az új kontextus feszültsége teszi izgalmassá és szórakoztatóvá vagy éppen elgondolkoztatóvá az ilyen alkotásokat.

Zene

Kiállítás - A Monarchia arcképe - Surányi Miklós: Ghost Science

Amióta magam is telektulajdonos lettem, mélyebben átélem a kispolgárság hétvégi építészetének vizuális abszurditását. Az én házamban például egy nyírfa tartja belülről a tetőt, mert az előző tulajdonos így próbálta megakadályozni a hótömeg miatti újbóli beszakadást. Nem is lett semmi baj. A funkcionalizmus ördöge és a várostól épp hogy eltávolodott ember föltámadó túlélési ösztöne káprázatos megoldásokat képes előhívni. Surányi Miklós egyik korábbi fotósorozatán a sufniépítészet efféle látványosan mulatságos példányait dokumentálta, olyan organikus lényekként ábrázolva az épületeket, amelyek félúton helyezkednek el a több sebből vérző, ám szerethető háziállat és a brutális környezeti trágárság tárgyiasult formája között. Kádár népe ilyen faházakban és ilyen nadrágszíjtelkeken múlatta az időt, és ha vannak népszokások, amelyek semmit sem változtak a rendszerváltás óta, hát ezek éppen azok. Tuja, paradicsom, sufni.

Zene

Színház - Sok tejföl - Heltai Jenő: Naftalin

A könnyű szokott igazán nehéz lenni - a Radnóti Színház például az Anconai szerelmesek fanklubteremtő sokéves szériája óta keresgéli az utódot: az úgynevezett felhőtlenül szórakoztató produkciót. Sikeresnek, ízlésesnek, nívósnak és szellemesnek nehéz lenni egyszerre, márpedig pont ez a feladat. (Jó, persze tudom, hogy a színházak túlnyomó része helyből lemond az utóbbi háromról, rossz esetben helyettesíti őket a szimpla közönségességgel a legelső kedvéért.) A dolgot nehezíti, hogy a sikert nem, csak a többi hármat lehet létrehozni (jó esetben) a bemutatóra, s ha ez megvan, még mindig nincs garancia arra, hogy siker is lesz.

Film

Film

Amikor kutyát fogunk enni - Phil Elverum - Mount Eerie

A washingtoni Phil Elverum The Microphones nevű zenekarával elkészítette az elmúlt évtized egyik alaplemezét (Glow pt. 2, 2001), majd a projekt nevét Mount Eerie-re változtatta, saját kiadót alapított, és egy telet Norvégiában töltött magányosan az erdőben. Sok év és sok lemez után a tavalyi Wind's Poem újra kiemelkedő munka, a Mount Eerie talán legjobbja. Elverum a legkifejezőbb, legpontosabb formában fogalmazza meg rajta bánatos mondanivalóját a black metal kakofón pátoszától a csendes altatódalig húzódó hangulati palettán. Az intim gitárzaj mestere múlt pénteken a budapesti Toldi mozi közönségének élőben is bizonyította tehetségét. A koncert előtt beszélgettünk vele.

Film

"Erre születni kell" - Simicz Sándor közönségrendező

Húsz éve dolgozik a televíziós szakmában, volt már szerkesztő, műsorvezető, riporter és rendező is. Hazánk egyik első "hivatásos buzdítóembere" a kereskedelmi televíziózás afféle porondmestereként a stúdióban ülő nézőket irányítja, lelkesíti és szórakoztatja egyszerre; első filmszerepében, a héten debütáló Czukor Show-ban önmagát alakítja.

Film

"Állandóan lopok" - Paprika Steen színésznő

Születésnap, Oké!, Hogy szeretsz?, Ádám almái - Paprika Steen minálunk is ismert, népszerű filmjei. A dánok dívája elegánsan túllépett a Dogmán, s rendezőként is kipróbálta magát. A színésznővel a héten mozikba kerülő Tapsvihar apropóján telefonon beszélgettünk.

Könyv

Könyv

Könyv - "Míg van füldugó" - Kertész Imre: Haldimann-levelek

Kertész Imre életműve úgy épül föl, akár a gyöngykagyló: közepébe a makulátlan remekmű, a Sorstalanság van beágyazva, melyet a többi fontos, többnyire a főmű továbbgondolásaként, ahhoz fűzött regénykommentárként olvasható fikciós mű vesz körül, mint A kudarc vagy a Kaddis; aztán jön a szerző szintén figyelemre méltó esszéisztikája, naplóregényei: a Gályanapló és a Valaki más, végül pedig az életmű külső burka következik, azok a szükségszerűen megszülető szövegek és könyvek, melyek minden élő és alkotó szerző működését kísérik: a különböző interjúk, nyilatkozatok és életrajzi töredékek, melyekből immár csak nehezen kiszoríthatók a Kertész által olyannyira megvetett "anekdotikus" elemek, a művészi megformálásra nem kerülő (vagy arra nem alkalmas) életanyag, melynek ismeretére mégis igényt tart az utókor és a kortárs közönség, amely hálás minden olyan nyomért és információért, mely a nagy művészi alkotások keletkezését, működésének titkát, szerzőjük gondolkodásmódját segíthet jobban megérteni.

Színház

Színház

"Visszatolni a térképre"

Őze Áron, a Pesti Magyar Színház igazgatója

A hányatott sorsú Pesti Magyar Színház újabb állomáshoz érkezett: új igazgatója, Őze Áron színész, aki 19 éve a társulat tagja, nem békés folytatást ígér, hanem átszervezést, a pazarlás és ésszerűtlen működés gyors felszámolását, új repertoárt. Szakítás a múlttal - irány a jövő. Sokaknak fájni fog.

Tudomány

Tudomány

cyberhírek

CALYPSO A Cassini-űrszonda sikeresen megörökítette a Calypso nevű holdat a Szaturnusz körül. Az apró égitest mindössze 21 kilométer átmérőjű, és korábban egyetlen űrszonda sem közelítette meg annyira, hogy részleteket azonosíthasson rajra.

Tudomány

Internetpornó-függőség - Magányos szívek klubja

Az internet elterjedésével a pornográfia végképp hétköznapi tömegszórakoztatási áruvá vált. A könnyű hozzáférés is ludas abban, hogy egyre többen válnak a műfaj betegévé. Nagy részük el sem tudja képzelni, hogy kezelésre szorulna.

Lokál
Lélek

Lélek

"Soha nem másolunk!" - Frédéric Carrion mesterszakács

Segédként kezdte, végigjárta a szamárlétrát, tíz évet húzott le különböző - főleg párizsi - éttermekben, míg "head chef" lett Londonban. Ezt követően nyitotta meg a burgundiai borvidék egyik településén, Virében saját éttermét, a Relais de Montmartre-ot, amely tavaly kapott Michelin-csillagot.