A Nobel-díjas író, aki a magyar forradalom mellé állt

  • L.T.
  • 2019. október 23.

Sorköz

„Sehol a világon nem láttunk még olyan pártot vagy embert, aki ha az abszolút hatalmat birtokolta, ne élt volna vele abszolút módon” – mondta 1957. március 15-én, Párizsban, de azt is megírta, hogy „a magyaroknak nincs szükségük arra, hogy sírjunk vagy sajnálkozzunk a sorsukon".

Pár éve járta be a sajtót, hogy a Nobel-díjas francia író, Albert Camus halálát 1960-ban olyan autóbaleset okozta, amit a KGB aktív közreműködése előzött meg. Noha a hírt szenzációnak szánták – még a Blikkben is megjelent –, valószínűleg kevesen voltak, akiket meglepett volna.

Legfeljebb az furcsállhatták, hogy a moszkvai irányítású állambiztonságiaknak, akikről tudvalevő, hogy mindenre képesek voltak (és képesek mostanában is), nem volt jobb dolguk, mint hogy nagyszájú nyugati-európai írókat likvidáljanak.

false

 

Fotó: Wikipédia

De bárhogy is volt, ahhoz nem férhet kétség, hogy Camus mindent megtett azért, hogy felkerüljön az elvtársak (értve ez alatt az akkoriban jelentős számú francia kommunistát is) feketelistájára.

Igaz ugyan, hogy a harmincas években ő is tagja volt a francia kommunista pártnak (már 1937-ben kilépett), a háborúban pedig az ellenállási mozgalomnak, de nem tekintett szövetségesként a Szovjetunióra, és ahol tehette, kritizálta is a Sztálin-rezsimet. Az író talán akkor húzhatta ki a gyufát az oroszoknál, amikor az ötvenes évektől egyre gyakrabban hangoztatta

a demokrácia és a létező szocializmus kibékíthetetlen ellentétét.

Camus már 1953-as kelet-berlini és az 1956-os poznani munkásfelkeléseket is védelmébe vette – „a legszörnyűbb az, hogy még ma is embereket ölnek, amiért kiáltani mernek a munkásszabadságért” –, és a magyar forradalomról is megemlékezett több ízben. Mi több, amikor a Magyar Írószövetség 1956. november elején táviratban kért segítséget a világ értelmiségétől, a személyesen is megszólított Camus már 1956. november 10-én aláírt egy kiáltványt, amelynek címe A francia értelmiségiek a közös fellépésért az ENSZ-ben.

Más lapra tartozik, hogy a későbbi Nobel-díjas szinte egyedüliként vette szívére a magyar forradalom ügyét a francia ún. haladó értelmiség körében. Három olyan nyilvánosság előtt elhangzott „beszédét” ismerjük, amelyekben a magyarok iránt érzett szolidaritás tükröződik. A Szabad Franciák Szövetségének 1956. november 23-i, magyarokat támogató gyűlésén a szövetség egyik tagja, Michel Dalbret olvasta fel az Üzenet fiatal franciáknak című szöveget, 1957. március 15-én a Nemzeti Antifasiszta Szolidaritás esemény Camus-t állt a mikrofon mögé és mondta el az A nap, amikor Kádár rettegett című szónoklatát, 1957. november 4-én pedig Fejtő Ferenc olvasta fel Londonban, a Magyar Írók Szövetségének gyűlésén Camus Üzenetét a száműzött magyar íróknak.

Az utóbbiban ezt írta: „A magyaroknak nincs szükségük arra, hogy sírjunk vagy sajnálkozzunk a sorsukon. Csak arra van szükségük, hogy kiáltásuk mindenütt visszhangozzék, és tudja meg a világ, tisztelje törekvésüket: hogy le akarnak számolni a hazugsággal…”

false

 

Fotó: Fortepan/ Faragó György

Az író pedig ezt mondta a magyar forradalomról 1957. március 15-én: „Egy totalitárius államban nem lehetséges a fejlődés. A terror nem fejlődik, legfeljebb fokozódik, a vérpad sosem lesz szabadelvű, és

az akasztófa sem lesz toleráns.

Sehol a világon nem láttunk még olyan pártot vagy embert, aki ha az abszolút hatalmat birtokolta, ne élt volna vele abszolút módon”.

A Jelenkor kiadó Albert Camus életmű-sorozatában a napokban jelent meg Előadások és beszédek -- Üzenet a száműzött magyar íróknak címmel az a kötet, ami az író harmincöt, 1937-1959 között, a nyilvánosság előtt elhangzott beszédét gyűjti egybe.

Az alcím annyiban megtévesztő, hogy túlnyomórészt nem 1956-ről, és nem Magyarországról szólnak ezek a szövegek, például az algériai háború - érthető módon - sokkal gyakrabban szóba kerül, de olvashatunk Dosztojevszkijről, a fasiszta Spanyolországról, és természetesen az a beszéd is helyet kapott a kötetben, amit 1957. december 10-én mondott Stockholmban, a Nobel-díj átadási ceremónián.

„Nyilván minden nemzedék azt hiszi, hogy az ő dolga megváltoztatni a világot. A mienk azonban tudja, hogy nem fogja. De a feladata talán még nagyobb. Meg kell akadályoznia, hogy a világ megsemmisüljön” –  mondta Camus 42 évvel ezelőtt, és szavain ma is érdemes elgondolkodni.

Figyelmébe ajánljuk