Rangos díjat kapott Pető Andrea

  • narancs.hu
  • 2018. május 23.

Tudomány

A CEU professzora az ötödik tudós és az első magyar, aki megkapta a Madame de Staël-díjat.

Idén Pető Andrea, a CEU professzora, az MTA doktora, egyetemi tanár kapta az Európai Akadémiák Kulturális Értékteremtésért járó Madame de Staël-díjat, a társadalmi nemek és a kortárs európai történelem kutatásában végzett széles körű tudományos munkájáért. A díjat odaítélő zsűri kiemelte Pető Andrea hozzájárulását a második világháború, a holokauszt és a politikai szélsőségek európai, társadalmi nemek által meghatározott emlékezetének feltárásához.

Pető az ötödik tudós és az első magyar, aki megkapta az Európai Tudományos Akadémiák Szövetsége (ALLEA – All European Academies) és az olasz Compagnia di San Paolo alapítvány közös finanszírozásával létrehozott, 20 ezer eurós díjat.

„A díj elismeri Pető Andrea professzor hozzájárulását az európai kultúrához és történelemhez – kommentálta az elismerést Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora. – A CEU részéről szeretnék köszönetet mondani az ALLEA-nak a megtiszteltetésért, és Pető Andrea professzornak a háború, a népirtások, a politikai mozgalmak és az európai történelem megértésében kulcsfontosságú témák elkötelezett kutatásáért.”

Pető Andrea köszönőbeszédében kifejtette, hogy az intellektuális munkának nem kreditpontokra, hanem szenvedélyre és önkéntességre kell épülnie. „Ez az a hagyomány, amit a budapesti CEU visz tovább, melynek elkötelezett tanára vagyok 27 éve. A tudomány ilyen művelése, mely szenvedélyen és szabadságon alapul az, ami szükségszerűen összeütközik az állampolgárokat folyamatosan ellenőrizendő szolgálóknak tekintő hierarchikus oktatásirányítással. Ahogy történt ez a CEU esetében is. És itt mondanék köszöntet mindenkinek külön-külön, valamint az ALLEA egész szervezetének a CEU-nak a nehéz időkben nyújtott támogatásáért. A tudomány szabadsága és a szenvedély együtt nyitja meg az intellektuális ellenállás lehetőségét. Mert a tudomány nem totális rendszer, ahol a rendszer elutasítása a rendszer részét képezné, és a rendszer kritikáját automatikusan diszkreditálná, az, hogy a rendszeren kívül van.”

false

Pető Andrea a CEU Társadalmi Nemek Tanulmánya Tanszékének (CEU Department of Gender Studies) professzora, és az MTA doktora, egyetemi tanár. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának, és szavazati jogú tagja a 2017-ben megalakult Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottságnak, és a II. Világháború Története Albizottság elnöke. Öt monográfia szerzője, 31 kötet és 261 tudományos cikk és fejezet szerkesztője, amelyek összesen 17 nyelven jelentek meg. 2005-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét, 2006-ban pedig a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-díját.

Az ALLEA azzal a céllal alapította az Európai Akadémiák Kulturális Értékteremtésért Járó Madame de Staël-díjat, hogy elismeréssel adózzon Európa határtalan szellemi, kulturális sokszínűsége és gazdagsága előtt. Az első díjazott, Luisa Passerini professzor 2014-ben kapta meg a díjat az európai kulturális identitás terén folytatott széles körű kutatásáért. 2015-ben Dame Helen Wallace professzort az európai kutatási és szakpolitikai szakadék áthidalására szakosodott akadémiai pályafutásért honorálták. Harmadikként Remi Brague professzor kapta meg a díjat 2016-ban a zsidóság, a kereszténység és az iszlám kapcsolatának átfogó tanulmányozásáért. 2017-ben Koen Lenaertst, az Európai Unió Bíróságának elnökét és a Leuveni Egyetem Európai Jogtudományi Karának professzorát tüntették ki az európai joggal és az európai joghatósággal kapcsolatos kiterjedt tudományos munkájáért.

Figyelmébe ajánljuk