képregény - DORCSINECZ JÁNOS - MIKÓ CSABA: MARKETING STRATÉGIA

  • - kg -
  • 2010. január 28.

Zene

Budapest és Sin City határában járunk, a sötétben bujkáló velős pacalok, peep-show-ban vetkőző pincérnők, többnapos borosták és a véget nem érő éjszakák földjén. Alkalmasabb tájat nehéz is lenne elképzelni egy búskomorságát kívül hordó, az élet napos oldalait még lábjegyzetileg sem ismerő képregényhez.
Budapest és Sin City határában járunk, a sötétben bujkáló velõs pacalok, peep-show-ban vetkõzõ pincérnõk, többnapos borosták és a véget nem érõ éjszakák földjén. Alkalmasabb tájat nehéz is lenne elképzelni egy búskomorságát kívül hordó, az élet napos oldalait még lábjegyzetileg sem ismerõ képregényhez. Ha nem is a Dorcsinecz János (rajz) és Mikó Csaba (történet) szerzõpáros találta fel a noiros ecsetkezelést és az ezzel járó kevés beszédû, ám annál kifejezõbben felosztott képregényoldalakat, a Hangulat kocsma nevû talponálló megteremtéséért mindenképpen jár a pont - ha Tarr Béla képregény-rajzolónak születik, bizonyára tõle várnánk az ilyen idõtlenül hervatag vendéglátó-ipari alegységek megfestését.

A pokolban kapható velõspacalért azonban odébb kell mennünk néhány sarkot, azt egy kissé konszolidáltabb lebujban szolgálják fel a képregény gyomorbajos hõsének, akinek azonban sok öröme nem telik e gasztronómiai szuperhõsben. Vikár Ferencnek nincs sok hátra, és ezt tudja is magáról, ám azzal alighanem nincs tisztában, különben nem lenne ilyen menthetetlenül egyhangú képregényhõs, hogy irodalmi elõképei között nemcsak a búsuló noirjuhász, de egy örkényi egyperceshõs is szerepel. Mert Vikár Ferenc, ha megkérdeznék, nyilván azt felelné, hogy köszöni, jól van, de ha azt firtatnák, hogy mi az a kötél, amit maga után húz, kénytelen lenne beismerni, hogy az bizony nem kötél, hanem a belei.

Ez a meg(nem)világítás (és a merésznek szánt meztelenkedés) bejáratott effektje e korhatáros képregény-valóságnak, mely Mikóék esetében akkor a legszebb, amikor a szereplõk már rég hazamentek, vagy mind meghaltak. Oldalnyi üres feketeség marad utánuk, néhány könnyû kézzel odavetett, hideglelõsen szállingózó hópihével.

Roham Kiadó, 2009, 92 oldal, 1490 Ft

***

Neked ajánljuk