Aranybánya Tuzson Bence korábbi ügyvédi irodájának a képviselő választókerülete

Belpol

Fót, Dunakeszi, Göd, Pest Megye Önkormányzata – közös pont bennük, hogy mindegyiknek látott el jogi feladatokat a Biczi és Turi Ügyvédi Iroda a mostani ciklusban. Az önkormányzatoknak 2018 óta közel 170 millió forintot számlázott ki Tuzson Bence korábbi ügyvédi irodája, és csak Dunakeszi 2010 óta több mint 110 milliót fizetett nekik. 

Csak Fót és Dunakeszi városának több mint 85 millió forintot számlázott ki Tuzson Bence országgyűlési képviselő korábbi ügyvédi irodája, a Biczi és Turi Ügyvédi Iroda ebben a ciklusban. Ha ehhez hozzáadjuk, hogy Gödnek és Pest Megye Önkormányzatának is dolgoztak, akkor közelítjük a 170 milliót– tudta meg a Narancs.hu. 

Tavaly számoltunk be róla, hogy a Biczi és Turi Ügyvédi Iroda jár el Pest Megye Önkormányzata nevében a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos kisajátítási ügyekben. Közérdekű adatigénylés útján derítettük ki, hogy 2021 novemberéig mindösszesen valamivel több mint bruttó 2,5 millió forintot számlázott ki a megyei önkormányzatnak. 

A térségben köztudott, hogy a Biczi és Turi Ügyvédi Iroda – aminek egyik vezetője Biczi Tamás, alias Kötter Tamás író, kormánypárti influenszer – Dunkeszinek és Fótnak is lát el jogi feladatokat, ezért két fideszes vezetésű városnak is benyújtottunk egy-egy közérdekű adatigénylést. 

A beérkezett dokumentumok alapján Fótnak

 • 2020-ban bruttó 2 541 000 forintot,
 • 2021-ben (novemberig) bruttó 4 991 350 forintot, 

Dunakeszinek pedig

 • 2018-ban bruttó 7 307 982 forintot, 
 • 2019-ben bruttó 8 054 222 forintot,
 • 2020-ban bruttó 34 919 427 forintot, 
 • 2021-ben bruttó 27 208 317 forintot 

számlázott a Biczi és Turi Ügyvédi Iroda.

A hat tétel összeadva bruttó 85 022 298 millió forintra jön ki. 

 

Ha ehhez hozzáadjuk a Pest Megyei Önkormányzat 2,5 millió forintját, valamint Göd város 78 millió forintját, akkor több mint 165 millió forintot kapunk.

 

Göd felmondja a szerződést

Balogh Csaba momentumos polgármester tavaly megkeresésünkre azt írta, hogy vizsgálták a megbízás szükségességét, és arra jutottak, hogy „hamarosan felmondhatjuk a megörökölt szerződést a Biczi és Turi Ügyvédi Irodával.” Korábban a Göd-ÉRT városvédő egyesület nyújtott be Göd Város Önkormányzatának közérdekű adatigénylést az ügyvédi iroda számláira vonatkozóan is. A dokumentum csak 2018-2020 közötti bruttó kifizetéseket mutatja, magyarán 2021-ben további összegeket számlázhatott ki az önkormányzatnak a Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. 

Ez egyébként azt is jelenti, hogy a választókerület központja, Dunakeszi remek partnernek bizonyul. Egy magánszemély még pár évvel ezelőtt ugyancsak közérdekű adatigényléssel fordult a városhoz, amiből kiderül, hogy 2010 februárja és 2016 márciusa között 40 millió forintot számolt el jogi tanácsadás és ügyvédi munkadíj címén. Ez azt jelenti, hogy 2010 és 2021 között több mint bruttó 110 millió forintot fizetett Dunakeszi a Biczi és Turi Ügyvédi Irodának úgy, hogy a 2017-re vonatkozó adatokat nem is ismerjük.

(Az irodát 2014-ig Biczi és Tuzson Ügyvédi Irodának hívták, a képviselő akkor váltott politikai pályára. Egyébként Tuzson és az ügyvédi iroda is résztulajdonosa a Tuzson Mérnöki Iroda Kft.-nek, ami 2020-ban szerény 3,6 millió forint nettó árbevételt ért el, viszont a saját tőkéje 131 millió forintra rúgott.) 

Az Orsz?ggy?l?s plen?ris ?l?se

 
Tuzson Bence, a Fidesz parlamenti képviselője napirend után felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. november 29-én
Fotó: Balogh Zoltán / MTI  

Sokrétű feladatok

Megkerestük a Biczi és Turi Ügyvédi Irodát, hogy megtudjuk, egészen konkrétan milyen jogi feladatokat láttak el a két városnak. Válaszlevelükben azt írták, hogy a két önkormányzatnak átalánydíjban és eseti megbízások keretében számlázott óradíjak mellett is dolgoznak. Továbbá a „megbízási díjak a megbízási szerződések értelmében, teljesítési igazolások alapján kerültek minden esetben kiszámlázásra és kifizetésére”, illetve a kifizetett összegekbe beletartoznak

„az irodánk által az önkormányzatok felé rendszeresen megelőlegezett, és utóbb elszámolt eljárási, közzétételi, igazgatási szolgáltatási díjak, tulajdoni lapok költségei, közjegyzői másolatok díjai stb”. 

A Biczi és Turi Ügyvédi Iroda szerint az általuk ellátott feladatok sokrétűek, széleskörűek, sok esetben „speciális szakértelmet igényelnek”. Tájékoztatásuk szerint a teljesség igénye nélkül ilyen a

 • peres és peren kívüli eljárásokban (fizetési meghagyások, követelések behajtása) való képviselet (az elmúlt három évben több száz peres eljárásban láttánk illetve látják el jelenleg is képviseletet),
 • közigazgatási eljárásokban való képviselet (első, másodfokú hatósági eljárások, közigazgatási peres eljárások),
 • településrendezési megállapodások során képviselet, szerződések megszerkesztése, egyeztetése, ellenjegyzése, településrendezési kötelezettség földhivatali feljegyzése, 
 • önkormányzati tulajdoni cégek alapítása, módosítása, cégbíróság előtti teljes körű képviselet,
 • kisajátítási eljárásokban való közreműködés, úgymint képviselő-testületi előterjesztések előkészítése, előmunkálatok engedélyezése iránti eljárásban való képviselet, vételi ajánlatok megküldése a tulajdonosoknak, ennek elfogadása esetén kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések, telekalakítással vegyes kisajátítást pótló adásvételi szerződések megszerkesztése, ellenjegyzése, földhivatal előtti képviselet, ennek hiányában kisajátítási eljárásban képviselet, kisajátítási kérelmek benyújtása, képviselet a kisajátítási tárgyalásokon, észrevételek, beadványok benyújtása az eljárás során, kisajátítási határozatok bírósági felülvizsgálata során peres képviselet, igazságügyi szakértői vélemények bírósági felülvizsgálata során való peres képviselet, igazságügyi szakértői díjjegyzékek bírósági felülvizsgálata során peres képviselet (a kisajátítási tárgykörben az elmúlt időszakban mindez összesen több száz önálló ügy), 
 • ingatlanok adásvételeinél (akár vevő, akár eladó az adott önkormányzat) egyeztető tárgyalásokon való képviselet, okiratok megszerkesztése, egyeztetése, véleményezése, ellenjegyzése, földhivatal előtti képviselet, értékesítés esetén a pályáztatás során való tanácsadás, képviselet, 
 • a peres eljárásokra is kiterjedően – a vitatott, vagy rendezetlen tulajdonjogi hátterű ingatlanok tulajdonjogának rendezésére irányuló eljárásokban képviselet, 
 • önkormányzati képviselő-testületi anyagok, rendelettervezetek, határozati javaslatok véleményezése, szerkesztése, 
 • egyedi hatósági ügyekben jogi tanácsadás, első és másodfokú eljárásban tanácsadás, 
 • bérleti szerződések megszerkesztése, ellenjegyzése, bérleti jogvitákban az önkormányzatok képviselete, 
 • munkaügyi, közszolgálati jogviszonyokban tanácsadás, munkaszerződések megszerkesztése, jogviták esetén képviselet, 
 • vállalkozási szerződések egyeztetése, véleményezése, megszerkesztése, biztosítéki letétkezelés, 
 • jogi állásfoglalások készítése, tájékoztatás, tanácsadás jogi szempontból vitás kérdésekben. 

(Címlapképünkön: Kötter (Biczi) Tamás és Tuzson Bence. Forrás: Tuzson Bence Facebook-oldala)

Kedves Olvasónk!

Elindult hírlevelünk, ha szeretné, hogy önnek is elküldjük heti ajánlónkat, kattintson ide a feliratkozásért!

A Magyar Narancs független, szabad politikai és kulturális hetilap.

Jöjjön el mindennap: fontos napi híreink ingyenesen hozzáférhetők! De a nyomtatott Narancs is zsákszám tartalmaz fontos, remek cikkeket, s ezek digitálisan is előfizethetők itt.

Fizessen elő, vagy támogassa a független sajtót! Olvassa a Magyar Narancsot!

Figyelmébe ajánljuk