Interjú

„Elementárisan felháborítónak tartom”

Tausz Katalin a szociális törvény módosításáról

Belpol

A szociális törvény preambulumának átírása jelképes, a társadalmi konszenzust már nyolc éve felmondta az állam. Az ELTE Szociális Tanulmányok Intézetének professzora szerint ez cinikus lépés, az egyén felelőssége helyett inkább azzal kéne foglalkozni, az emberek hogyan fogják túlélni a telet.

Magyar Narancs: Az Országgyűlés a szociális törvény módosítását tárgyalja egy salátatörvénybe ágyazva. A legnagyobb visszhangot az keltette, hogy az egyén felelőssége sokkal nagyobb lesz a szociális ellátásban, az állam pedig háttérbe vonul. Ám a hatályos szöveg tartalmilag nem sokban más. A mostani módosításnak mi a jelentősége?

Tausz Katalin: Valójában mind a két szöveg az ún. szubszidiaritás elve alapján határozza meg a különböző szereplőknek a szociális ellátásokért viselt lehetséges felelősségeit. Az eredetiben feladatként határozza meg ezt egy egyszerű bővített mondatban. Abban is az szerepel, hogy elsősorban az egyén, a család, a helyi közösség feladata az ellátás, utána jön az önkormányzat és az állam felelőssége. A sorrend nem változott, de a bővített mondat helyett taxatív felsorolás szerepel a tervezetben. Emellett a régi szövegben az állam és a helyi önkormányzat együtt szerepel, az újban már szétválasztva. Tehát a sorrend: az egyén, a család, az állami támogatásban részesülő karitatív szervezetek, az önkormányzatok és végül az állam. A felsorolásnak retorikailag más az üzenete. Egy felsorolásban az első helyen szereplő súlya nagyobb. Bár ez váltotta ki a legnagyobb vihart, a hagyományos jóléti állam céljaival, szerepével kapcsolatos konszenzust Magyarországon nem ez a felsorolás mondta fel, sokkal inkább az, hogy a miniszterelnök elkezdett munkaalapú társadalomról beszélni, meg a jóléti államok várható bukásáról. (Orbán Viktor 2014. július 28-án Tusnádfürdőn beszélt a munkaalapú társadalom és az illiberális állam megteremtéséről – F. Sz. E.)

Ez a törvénymódosítás a szimbolikus felmondása annak a most már évszázados történetnek, hogy az önsegítés kis köreiből, az informális és karitatív szerveződésekből létrejött az állami szerepvállalás – Magyarországon az Eötvös-féle népoktatási törvénnyel, a bismarcki típusú társadalombiztosítási rendszerrel. Ezt a történeti hagyományt a miniszterelnök vagy a kormány már a tusványosi programadó beszédével elkezdte felszámolni. A rendszerváltás utáni első, az Antall-kormány a német mintát követő szociális piacgazdaságban gondolkodott, ez akkor az alkotmányba is bekerült. Az a szociális jelző nem azt jelentette, hogy mindenki oldja meg a saját problémáit, és majd legvégén, ha senki nem oldja meg, akkor jön az állam.

MN: Az amerikai típusú szociális rendszer valamelyest ezt az elvet képviseli azzal a különbséggel, hogy ott az újraelosztás mértéke nem a GDP 47, hanem a 33 százaléka, vagyis ott az állam mindkét oldalról jelentősen kivonul a rendszerből. Bár Európában ez elég idegen, elvileg járható út lenne?

TK: A liberálisnak nevezett jóléti rezsim Amerikában egészen másfajta társadalomban működik. És abba az ethoszba sem tartozik bele, hogy a legnyomorultabbaknak egy elnök azt mondja, hogy oldd meg magad a problémáidat. Még akkor sem, ha voltaképp a nagy amerikai álom erről szól. Abban is más az a társadalom, hogy ott nagyon erős a nonprofit szektor. Az adományozásnak, a segítésnek másfajta csatornái is vannak, nálunk viszont ezek nagyon korlátozottan működnek.

Ha egy kicsit visszamegyünk a szöveghez, számomra két dolog volt különösen mellbevágó. Az egyik az önhiba beemelése a preambulumba. Egy preambulum az értékeket, célokat, magasabb szintet közvetít. És ezen érték szerint, „ha az egyén a szociális biztonságának megteremtésére önhibáján kívül nem képes, abban az anyagi lehetősége és személyes képessége arányában a hozzátartozó kötelessége segíteni”. Elementárisan felháborítónak tartom egy ilyen álszent családpolitika mellett azt mondani, hogy ha önhibájából kerül valaki nehéz helyzetbe, akkor a családnak nem kell segítenie. A család az utolsó menedék. Igaz, a család kötelezettségét nem az államnak kéne megfogalmaznia, hanem a szocializáció során meg az oktatási rendszerben kellene elsajátítani.

Ez egy remek cikk a nyomtatott Magyar Narancsból, amely online is elérhető.
Ha szeretné elolvasni, kérjük, fizessen elő lapunk digitális kiadására, vagy ha már előfizető, lépjen be!
Támogassa a független sajtót! Olvassa a Magyar Narancsot!

Neked ajánljuk