Kormánytag közeli vállalkozók: Családi gazdaságok

  • Pataky-Tauszig Miklós
  • 2002. március 28.

Belpol

Az elmúlt négy évben a tényfeltáró - de legalábbis a kormányzatra nézve gonoszkodó - újságírás eldorádóját élhettük át: nap mint nap szó esett Kaya Ibrahimról, Josip Totról, a Fidesz közeli cégekről, bányákról; és mindeközben nem változott semmi. A Fidesz közeli cégek hősei közül Simicska Lajos immár a magángazdaságban küzd a hétszázalékos növekedésért, Schlecht Csaba tisztán virul, Varga Tamást pedig hiába keresik, egyszerűen nem találják a hatóságok. Orbán apuka konkurense meg éppen csődbe megy. Az alábbi cikk az eddig ismertté vált esetekből egy sajátos szempont szerint tallózva, a kormánytagok azon rokonainak a tevékenységét lajstromozza, akik állami cégekben, hivatalokban, azok tájékán, illetve párt közeli vállalkozásokban tűntek fel az utóbbi időkben.

"Az emberek magánélete tükör, amelybe mindenki haszonnal pillanthat bele" - ez a közhely Bonaparte Napóleontól származik, aki a testvéri szeretet mintaképéül szolgálhat az örökkévalóság számára. Hiszen legyenek rokonai bármilyen tehetségtelenek, naplopók, buták vagy gonoszak, ő mindent megtett értük: bátyját, Josephet előbb nápolyi, majd spanyol királlyá emelte, akinek ibériai uralkodása az egész birodalom romlásának jelképe lett. Legjobban szeretett húgát, Caroline-t Murat marsall vette feleségül, aki a Joseph után megüresedő nápolyi trónt kapta. Persze Caroline volt az első, aki férjét Napóleon elárulására biztatta, csak hogy királynő maradhasson 1814-ben. Sorolhatnánk még a hűség, a tehetség és a bizalom e szép rokoni megnyilvánulásait, de hagyjuk ezt a kispolgári császárt és korzikai klánját!

Nézzünk a jövőbe, amely - minthogy már elkezdődött - a jelenben is tanulmányozható, s amely - mint azt Kuncze Gábor mondta - annyira hasonlít a múltra.

Istvánék

Napóleonnak sok testvére volt, Stumpf Istvánnak meg nem, legalábbis csak egy ismert fivéréről tudhat a figyelmesebb újságolvasó. Stumpf János jogi szakértőről van szó, aki nemrégiben egy szerződést is meg tudott fogalmazni, midőn egy BAZ megyei csomagolóipari beruházásnál a szindikátusi megállapodás megírását bízták reá. A dolog érdekessége, hogy a szindikátus egyik résztvevője a magyar állam tulajdonában lévő Regionális Fejlesztési Holding, amelynek felügyeleti jogát a kormányban Stumpf István kancelláriaminiszter látja el.

János egyébként régi bizalmi ember a Fidesz körüli vállalkozások tájékán, hiszen aligha véletlen, hogy a Hudson Kft.-beli üzletrészét éppen Schlecht Csabának sikerült eladnia, a B-Reklám Kft. tulajdoni részesedését pedig Simicska Lajos vette meg. Amúgy Simicska és Stumpf mellett a B-Reklám környékén olyan személyiségek tűntek fel, mint Gansperger Gyula, Tóth Béla, Kollár K. Attila (hajdani fideszes és MDF-es párt-pénzügyesek), Pusztai Zsuzsanna (Simicska felesége) és Győri Tibor, egy jelentős közeli múlttal s jelennel rendelkező jogász. (Stumpf János egyébként a Bibó-kollégiumból is ismerheti a Fidesz korábbi vezetőit, hiszen a Szakkollégiumi Értesítőt egy ideig ő maga szerkesztette Fodor Gáborral együtt; az intézmény igazgatója ekkortájt Stumpf István volt.)

De ne feledkezzünk meg Stumpf István kancelláriaminiszter szőlész unokatestvéreiről sem. Egészen biztos, hogy a magasra kapaszkodott rokontól függetlenül kerültek egy állami cég vezetői közé! Az állami céget Tokaj Kereskedőház Rt.-nek hívják, ahol Stumpf Miklós a vezérigazgató-helyettes, marketingigazgatónak pedig sikerült megnyerni Stumpf Andrást.

Viktorék

Természetesen a szőlészkedés más kormánytagok és állami (cég)vezetők szívéhez is közel férkőzött: Orbán Viktor miniszterelnök felesége, Lévai Anikó a Szárhegy-dűlő-Sárazsadány-Tokajhegyalja Kft.-nek az egyik társtulajdonosa, és ebben egyébként valóban semmi kivetnivaló nincs, tulajdonképpen semmi közünk sincs hozzá. A Szárhegy-dűlő-Sárazsadány-Tokajhegyalja Kft. érdekessége azonban, hogy a miniszterelnökné üzlettársa a cégben az a Kékessy Dezső, aki pár évvel ezelőtt lett párizsi magyar nagykövet, továbbá az a Madarász László, akit 1998-ban neveztek ki a Postabank elnökévé.

Abban pedig tényleg semmi kivetnivaló sincs, hogy a miniszterelnök édesapja bányacégeket tulajdonol. S abban sem, hogy a cégei működnek. Sőt! A cégek már korábban megalakultak (erről a sajtó elég sokat írt), és az Orbán-bányákról már annyi minden elhangzott, hogy szinte összefoglalni sem lehet a szerteágazó ügyeket. Annyi azonban a legújabb fejleményekből látható: apuka nem otthon ülő típus. Régi konkurense, Zarándok János például korábban kizárólagos dolomitbeszállítója volt a Dunaferrnek, ám 1998 óta a vasmű vezetősége (mindkét, tehát a "szoci" és a "fideszes" garnitúra is) egyre nagyobb teret engedett beszállítóként az Orbán-féle Dolomit Kft.-nek. Mindezt érzékelve Zarándok a napokban bejelentette: csődbe jutott a cége, és megpróbál a hitelezőkkel egyezkedni a tartozások kiegyenlítése végett.

Lászlóék

A rokoni kapcsolatok és a gazdaságfejlesztés ügyét persze egyik kormányunk sem tévesztette soha szem elől, múlt és jövő ügyében milyen igaza is volt Kunczének! Itt van például a tankönyvkiadás ügye. A Horn-kormány megmutatta, a rokonoknak is lehet juttatni a bizniszből, ám jött az új kabinet, és 1998 óta már nem elsősorban a Kuncze exbelügyminiszter testvére által irányított Korona Kft. kap megrendelést, hanem a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Rt.-re keresztelt egykori Zenith Nyomdaipari Rt. Ezt a céget sokan Kövér László Fidesz-alelnök (korábban titokminiszter) testvérének, Kövér Szilárdnak a nevéhez kötik.

Szilárd és felesége ugyan áttételesen sem tulajdonosa a cégnek, de az após és az anyós már igen. A Zenith-utód pedig egyre nagyobb szeletet hasít ki a hazai tankönyvpiaci megrendelésekből. A megrendeléseket adó Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. amúgy pedig olyan szakembereket foglalkoztat, mint Kilincsányi Ágnes marketingigazgató, aki történetesen Rockenbauer Zoltán kultuszminiszter felesége. (Kilincsányi azután került az rt.-hez, hogy annak vezérigazgatója igen viharos körülmények között távozott a cégtől.)

Kövér Szilárdnak hasonló szerepe volt a Fidesz közeli cégekben, mint Stumpf Jánosnak. Sok vállalkozás fordult meg a kezei között, és azok végül gyakran Schlecht Csabához, majd Kaya Ibrahimhoz vagy Josip Tothoz jutottak el. Kövér Szilárd volt például az egyik társtulajdonos abban a Quality Invest (QI) Rt.-ben is, amelyben Simicska Lajos és Varga Tamás is érdekelt volt, s amely felbukkant az Orbán-bánya- ügyben; utóbbi privatizálásakor a QI a Dolomit Kft.-be is befektetett. (Varga Tamást más ügyek miatt jelenleg is keresik a hatóságok.)

Tamásék

Deutsch Tamás olimpiafelelős testvére, Péter magasugró volt. Végső soron peches ember, hiszen bármihez kezdene is a magyar sport világában, az ifjúsági és sportminiszter rokonaként elkerülhetetlenül a rosszindulat, a pletykák célpontjává válna. Deutsch Péter nem is ezzel hívja fel magára a figyelmet, hanem üzleti vállalkozásaival, melyek szintén szép számmal gyarapodtak az utóbbi időben. Péter a Híd Rádió Rt. vezérigazgatója, s ebbéli minőségében újabban a Színes Mai Lap kiadása fűződik a nevéhez. A magyar bulvársajtóban valódi színfoltot jelent a kormánybarát tálalás, így például egy-egy jelentősebb sportesemény kapcsán a Színes Mai Lapnak sikerül megszólaltatnia még Orbán Viktor miniszterelnököt is.

Deutsch Pétert mindennek ellenére nehezen nevezhetnénk sikeres üzletembernek - ezzel nem azt állítjuk, hogy nincs elég pénze, hiszen a Híd Rádió egyes leányvállalatai jól működnek. Péter korábbi vállalkozása, az Ifjúsági és Sportminisztériumhoz való barátságos hozzáállásáról, az ifjúsági és sportminiszterhez pedig még barátságosabb hozzáállásáról ismert Színes Sport című napilap csúfosan megbukott a piacon. A Híd Rádió - mentve a még menthetőt - átalakította Színes Mai Lappá a sportújságírással befürdött szerkesztőséget.

Egy másik István

Most pedig következzék egy könnyű példa, pontosabban préda: ha rokoni kapcsolatok, akkor Magyarországon a top tenben mindenképpen benne lenne Mikola István egészségügyi miniszter, akinek számtalan testvére, unokaöccse és unokahúga van, hogy fiáról és feleségéről ne is beszéljünk. A miniszter testvére, Bálint például gyógyszerész, nem igazságtalan tehát, hogy kitüntetésben részesült, jó munkáját ismerte el a tárca vezetője. Bálint mindemellett társtulajdonosa annak a konzorciumnak, amely részt vehetett a magyar gyógyszer-kereskedelemben jelentős pozíciókat birtokló Hungaropharma Rt. privatizációjában.

István miniszter még az Országos Vérellátó Szolgálat élén állt, amikor megrendeléseket kapott tőle a Biosan Kft. A Biosan "munkatársa" (noha ezt cégpapírok nem jelzik) Mikola József is (István fivére ő is). A Biosan hirdetett abban a Kórház című lapban, amelyet István szerkesztett. A Kórház a Magyar Kórházszövetség lapja, amelyet a Phonendoscop Kft. ad ki, s amelyet korábban Mikola István birtokolt, s amelyet utóbb, minisztersége idején feleségének és fiának adott át.

Sándorék és a kisgazda nagycsalád

Ma már alig akad olyan veszélyes bűnöző, aki letartóztatásakor ne tenne töredelmes beismerő vallomást Pintér Sándor belügyminiszter terhére. A maffiatörténetek valódiságát valószínűleg sohasem ellenőrizhetjük, és így nem is hihetjük el ezeket; de azért a Magyar Köztársaság belügyminiszterének is vannak rokonai. Egyetlen konkrét kapcsolatot pedig ideje is lenne elismernie Pintér Sándornak: azt, hogy van felesége. A feleség egy olyan cégben, az Omega-Tabakban volt egykor igazgatósági tag, amelyet sokan összefüggésbe hoznak a Sepsiker dohánykereskedelmi céggel.

A Sepsiker azonban bajba jutott, akárcsak az Omega-Tabak, ám a miniszter nem ezért került kényes helyzetbe, hanem az úgynevezett Kastyják-ügy miatt. A kiskunhalasi rendőrkapitány, Kastyják János menesztése körüli hercehurcában ugyanis felvetődött, hogy Kastyják korábban nyomozott a Sepsiker után a cég és vezetője gyanúsnak vélt dolgai miatt, és e jelentéseket továbbította feletteseinek, többek között az akkor még országos rendőrfőkapitányként működő Pintérnek is.

Az eredetileg is Torgyán József által kinevezett kisgazda miniszterek táborából a jelenlegi kormányzatban - sajátos élő kövületként - két miniszter maradt. Egyikük Boros Imre, akinek a fia társtulajdonos abban az Equilor Rt.-ben, amely Töröcskei István fő érdekeltsége, és amelynek a közgyűlésén például Pusztai Zsuzsanna, Simicska Lajos felesége elnökölt egy alkalommal. Ez az Equilor nemrégiben az állami tulajdonú Váltó-4 Libra Rt.-vel kötött sikeres ügyletet, minthogy elcserélte a Kelenhegyi úton lévő alagsori irodáját egy Bécsi úti helyiségre. Mindez bizonyítja, hogy Boros családja nemcsak Töröcskeivel őrizheti régi jó barátságát, hanem Simicskáékkal is tartja a kapcsolatot, de a tárca nélküli miniszter fia akár állami cégekkel is kapcsolatba kerülhet.

A másik veterán kisgazda miniszter Szabó János, akiről kevesen gondolták a NATO-val kapcsolatos elszólásakor, hogy ő lesz a legtovább hivatalban lévő FKGP-s tárcavezetők egyike. Vele kapcsolatos rokoni hírek nem állnak rendelkezésre, egy, a tágabb, a politikai családot képbe hozó szép példát mégiscsak találtunk az archívumokban: a Honvédelmi Minisztérium egyik közhasznú társasága, a 42 vidéki művelődési házat kezelő szervezet felügyelőbizottságába az akkori FKGP-főtitkár Bernáth Varga Balázs lánya került. Szabó az idő tájt így nyilatkozott: "Nem jellemző, hogy kisgazda politikusok hozzátartozóit nevezik ki felügyelőbizottsági tagoknak. A honvédelmi tárca különböző szervezeteiben közel száz fb-tag van. Ha közülük utólag egyről kiderül, hogy rokona egy kisgazda politikusnak, attól még senki nem várhatja el, hogy diszkriminációt alkalmazzak vele szemben."

Minthogy Szabó János már akkor elmondta, hogy kisgazdaberkekben nem jellemző a rokonok kinevezése fb-tagokká, higgyünk neki, és hálából megkegyelmezünk olvasóinknak: Torgyán József hozzátartozóiról egy szót sem írunk.

Megannyi jó barát

Az állami ünnepek lebonyolítására, országimázs-ápolás jogcímen elkövetett brutális kormánypropagandára, az Orbán-éra eredményeinek sulykolására 1998 óta elköltött, többmilliárdos nagyságrendű adóforint döntő része olyan cégekhez jutott, amelyek a Fidesz, illetve Orbán Viktor bizalmasainak az érdekeltségei - derül ki a Népszabadság kétrészes írásából (március 18. és 19.). A főként az Országimázs Központból a Happy End Kft.-hez juttatott közpénzek útja a Fidesz-univerzum formálójának, Wermer Andrásnak vagy valamely családtagjának, illetve a Párt házi rendezőjének, Káel Csabának a vállalkozásáig vezetett. (Legalábbis egyelőre ennyi tudható.) "Az állami csöcsre" (Kuncze kifejezése) rácsatlakozott polgári vállalkozói tagozat egyik illusztris tagja Kolosi Tamás, a miniszterelnök főtanácsadója; Kolosi amúgy annak a közvéleménykutató-cégnek (Századvég-Tárki) a vezetője, amelynek felméréseiben a Fidesz, khm, mindig igen jól szerepel.

Múlt heti hír az is, hogy nyilvánosságra hozták az újonnan fölállított főtisztviselői és főtiszti kar Orbán Viktor által kinevezett tagjainak a névsorát. A közigazgatási elitbe tartozók fizetése igen magas lesz (havi 530 és 860 ezer között). A most előléptetettek többsége a minisztériumok apparátusaiból került ki, de vannak köztük kipróbált polgári káderek is, sőt a főtiszti karba bekerült Orbán feleségének a testőrnője is.

Figyelmébe ajánljuk