Kuzma Mihály alezredes halála: Farkasok közt

szerző
Kovács Róbert
publikálva
1998/14. (04. 09.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

Minél több rendőrségi vizsgálat zárul le, annál zavarosabb a kép Kuzma Mihály Békés megyei alezredes öngyilkosságának ügyében. A különös esetről egyelőre csak annyit tudni biztosan, hogy a szervezett bűnözés elleni osztály vezetőjét február 27-én holtan találták irodájában. Halálának körülményei máig tisztázatlanok, s az is homályos, hogy kik és miért próbálták halála előtt lejáratni az alezredest. Még az sem egyértelmű, hány búcsúlevelet hagyott hátra Kuzma Mihály.

Minél több rendőrségi vizsgálat zárul le, annál zavarosabb a kép Kuzma Mihály Békés megyei alezredes öngyilkosságának ügyében. A különös esetről egyelőre csak annyit tudni biztosan, hogy a szervezett bűnözés elleni osztály vezetőjét február 27-én holtan találták irodájában. Halálának körülményei máig tisztázatlanok, s az is homályos, hogy kik és miért próbálták halála előtt lejáratni az alezredest. Még az sem egyértelmű, hány búcsúlevelet hagyott hátra Kuzma Mihály.

"Ha valaki bűncselekményt követett el, annak csak a neve kezdőbetűit jelentetik meg a sajtóban és a helység nevét. Én bűnt nem követtem el, szándékosan járattak le! Igaz, követtem el hibákat is, de csak a munkámnak éltem. Sajnos nem a családomnak. Háromévi szabadságom bent van, abból eltemethetnek. Aláírás: Kuzma." Állítólag ezt a búcsúlevelet írta Kuzma Mihály, a Békés Megyei Rendőrkapitányság szervezett bűnözés elleni osztályának vezetője 1998. február 27-én, pénteken, közvetlenül azelőtt, hogy feltehetően a kora délelőtti órákban a második emeleti irodájában szolgálati fegyverével főbe lőtte magát. A rendőrök, miután felfedezték a holttestet, azonnal értesítették a családot. Ám a feleség, Kuzma Mihályné, a lány, Kuzma Valéria és a fiú, ifjabb Kuzma Mihály csak az RTL Klub vasárnapi híradójából értesült arról, hogy létezik búcsúlevél is. Az öngyilkossági ügy ettől kezdve egyre különösebb fordulatokat vett.

A búcsúlevél

A Kuzma család először is gyanúsnak találta a búcsúlevelet. "Anyunak tűnt fel, hogy az íráskép nem egészen ugyanolyan, mint apu írása. Különösen az első H betű furcsa. Abban viszont biztosak vagyunk, hogy amit a rendőröktől kaptunk, csak töredéke az egésznek. Nem hiszem, hogy apu így hagyott volna itt minket, hogy csak ennyit írt volna" - mondta a Narancsnak Kuzma Valéria, aki meglepődött azon is, hogy apja zöld noteszát kitépett lapokkal kapták meg a rendőröktől. Kuzma Mihály táskáját és annak tartalmát pedig nem is fogják megkapni, mivel az állítólag belső, szolgálati titkokat tartalmaz. Hajdú Antal, Békés megyei főkapitány-helyettes a sajtónak nyilatkozva leszögezte, a noteszt már kitépett lapokkal találták meg, az átadott búcsúlevélen kívül pedig más levélről nem tudnak.

A békés megyeiek egyébként azonnal vizsgálni kezdték az öngyilkosság körülményeit. "Minden rendkívüli halálesetnél államigazgatási eljárást kell indítani annak kiderítésére, hogy vannak-e idegenkezűségre utaló nyomok. Kuzma Mihály esetében ez kizárható. A vizsgálat azt is megállapította, hogy a búcsúlevelet is ő írta, a levelet két írásszakértő is megvizsgálta, igaz, Kuzma kézírását mindenki ismerte" - mondta érdeklődésünkre Hajdú főkapitány-helyettes. Az öngyilkosság körülményeinek részletei azonban "kegyeleti okokból" (Hajdú Antal) nem publikusak. Így a mai napig homály fedi, hogy pontosan ki és milyen körülmények között találta meg az alezredest, és mit talált az irodájában.

A kommandós akció

A történtekről több verzió is szárnyra kapott. Az egyik szerint Kuzma Mihály a tragikus nap reggelén fél hatkor kelt, és a szokásosnál korábban ment be munkahelyére. A Békés Megyei Nap névtelen informátorai utoljára a második emeleten, a régi irodája előtt látták, amint cigarettázott és elgondolkodva nézett ki az ablakon. Ezek után, feltehetően a reggeli órákban az alezredes megírta búcsúlevelét, majd főbe lőtte magát.

Előtte azonban még telefonált fiának nyolc óra körül, és zaklatott hangon közölte, hogy hallgassa le a mobiltelefonra küldött üzenetet. Ám ifj. Kuzma a rögzítőn semmilyen üzenetet nem talált. A hozzátartozók különösnek találják azt a körülményt, hogy senki sem hallotta a pisztolylövést, pedig reggel nyolckor már tele van az épület emberekkel. A kapitányságon csak délelőtt kezdték keresni Kuzmát, mivel nem jelent meg a szokásos vezetői értekezleten.

A Békés megyei rendőrség vizsgálata azt állapította meg, hogy Kuzma Mihály nagy valószínűséggel a háza előtt zajló, nagy nyilvánosságot kapó kommandósakció miatt lett öngyilkos. Halála előtt két héttel ugyanis szokatlanul nagy erőkkel vonult ki a rendőrség Kuzma Mihályhoz: vagy negyven rendőr vette körül a Franklin utcai családi házát. A hivatalos indoklás szerint a kommandósok benzincsempészeket kerestek, és nem tudták, hogy az alezredes éppen ott lakik. Bár órákig tartott a felhajtás, az igazoltatott személyek, ifjabb Kuzma, Kuzma Vali, a lány udvarlója és barátjuk ellen semmilyen eljárás nem indult. Nem is indulhatott, mert a helyszínen talált üzemanyag mennyisége még szabálysértési eljárásra sem volt elegendő. Két kocsi csomagtartójában találtak gázolajat, illetve benzint, származásukat Mol-számlákkal igazolták.

Ifjabb Kuzma elmondása szerint, amikor az akció kellős közepén hazaérkezett, az apa a következő szavakkal nyugtatgatta őket: "Ne féljetek, ez nem nektek szól, hanem engem akarnak kinyírni." Kuzma alezredes majd szétrobbant a dühtől. Felhívott telefonon egy magas beosztású rendőrtisztet (akinek kilétét homály fedi), és indignálódva kért magyarázatot a túlkapásra. A kommandó parancsnokának, Karakas Lászlónak pedig azt üvöltötte a kagylóba: "Tudom, ezt azért csináltad, mert a főnökeid előtt szóvá mertem tenni a kertedben díszelgő kuplerájreklámot."

A történtek után Kuzma alezredes a Békés Megyei Nap újságíróinak elmondta, hogy teljesen tisztának érzi magát az ügyben, de még nem jött el az idő, hogy kipakoljon. A megyei rendőri vezetők pedig azt nyilatkozták a helyi újságnak, hogy véletlenszerű akcióról volt szó, Kuzmát pedig vétlennek találták.

Az akció törvényességét azonban az ORFK vizsgálóbizottsága kétségbe vonta.

Az új vizsgálat

A Kuzma-ügy vizsgálatába ugyanis időközben az ORFK is bekapcsolódott. Ignácz István, az ORFK bűnügyi főigazgatója nem fogadta el a Békés megyeiek jelentését, mert a dokumentum "valószínűleg az idő rövidsége okán, számos kérdést megválaszolatlanul hagyott". Az új vizsgálat azt volt hivatott megállapítani, hogy van-e valós alapja azoknak a szóbeszédeknek, miszerint Kuzma nem tudta elviselni környezetében a rendőri visszaéléseket, a korrupciót, és öngyilkosságba kergették. A bizottság célul tűzte ki azt is, hogy utánajár: milyen ügyekkel foglalkozott halála előtt az alezredes, kikkel találkozott, milyen előterjesztéseket, feljegyzéseket készített, illetve milyen akciókat tervezett és készített elő.

Ignácz dandártábornok március 24-én sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra az ORFK vizsgálatának eredményeit: "túlzott mértékű" volt a február 12-i kommandósakció. Miután kiderült, hogy csupán az engedélyezett mennyiségű üzemanyag van az alezredes háza előtt, a "kollégák" nem fejezték be az akciót, hanem kihívták a vámosokat és a tűzoltókat. Az ORFK egy másik ügyben is bűncselekmény nyomaira bukkant. Kuzma Mihály 1996 decemberében szolgálati autójával egy másik gépkocsival koccant. Személyi sérülés nem történt. Első fokon a bíróság vétlennek találta az alezredest, ám a másodfokú eljárás során a Békés megyei kapitányságon megváltoztatták az adatokat, ami már Kuzma Mihályra terhelő tényállást állapított meg. A másodfokú meghallgatás február 27-re, reggel nyolc órára volt kitűzve, akkorra, amikor az alezredes meghúzta a ravaszt. Az ORFK és a BM Rendvédelmi Szolgálata a történtek miatt négy alacsony beosztású személy ellen személyi szabadság korlátozása, jogtalan fogva tartás, szolgálati visszaélés és okirat-hamisítás alapos gyanújával büntetőfeljelentést tett a Szegedi Katonai Ügyészségen. Elöljárói kötelezettség elmulasztása miatt eljárást indítottak Gál László megyei rendőrfőkapitány ellen is, neki ugyanis tudnia kellett a négy beosztottja ténykedéseiről. Ignácz a sajtótájékoztatón kiemelte: nem találtak olyan terhelő adatokat, amelyek a megyei rendőri vezetők korrupciójára utaltak volna, és nincs tudomásuk másik búcsúlevélről sem.

Ügyek

Ignácz beszámolóját megdöbbenve hallgatta a Kuzma család. Kuzmáné gondolni sem mert arra, hogy a vizsgálóbizottság csak a kommandósakcióval foglalkozik majd. "Amikor ez a kommandósakció megtörtént itt, a házunk előtt, én megkérdeztem a férjemtől, hogy mi volt ez. Azt mondta, hogy ki akarják nyírni, neveket is említett, és ő mondta, hogy mélyen belenyúlt a darázsfészekbe" - nyilatkozta az özvegy az RTL Klubnak a sajtótájékoztató után. Kuzmáné mindenesetre egy ügyvédet bízott meg azzal, hogy férje otthon tárolt iratait átnézze és bebizonyítsa, hogy valóban a korrupció elleni harc kilátástalansága miatt lett öngyilkos az alezredes.

Kuzma Valéria a Narancsnak elmondta: "Egyértelmű, hogy nem a kommandósakció volt az öngyilkosság oka. Meg merem kockáztatni, hogy az öngyilkosságot nem önszántából csinálta, hanem rákényszerítették, például úgy, hogy megfenyegették a családjával vagy valami mással."

Gál László megyei rendőrfőkapitány érdeklődésünkre csak annyit mondott: "Nem érzem magam felelősnek az ügyben. Én ebben az ügyben olyan mulasztást nem követtem el, ami miatt le kellene mondani."

Békéscsabán sokan tudni vélik, hogy Kuzma alezredes olyan ügyeket kezdett piszkálni, amelyek sértették a helyi rendőri vezetők érdekeit. Az egyik ilyen lehetett az úgynevezett "jogsiügy". Békés megye híres arról, hogy a gyorshajtók, az ittas vezetők némi pénz ellenében állítólag megtarthatják jogosítványukat. Januárban Forgách László országos rendőrfőkapitány nyílt parancsával két vizsgálótiszt érkezett a megyébe, hogy utánajárjon a dolognak. Információink szerint mintegy 12O jogsiügyet vizsgáltak meg, ám nem találtak olyan adatot, ami alapján eljárást kezdeményezhettek volna. A visszaélésekről valószínűleg Kuzma alezredes tájékoztatta az országos vezetőket. Egy másik értesülés szerint Kuzma február elején tervet dolgozott ki egy Gold Club nevű, közismert szexklub elleni akcióról, ám az ellene szervezett február 12-i kommandós felhajtás után már nem tudta végrehajtani a rajtaütést. A szexklubot a szóbeszéd több helyi rendőri vezető nevével is összekapcsolja. Az mindenesetre tény, hogy a Kőrös-kommandó vezetőjének, Karakas Lászlónak a kertjében egy Gold Clubot reklámozó tábla állt.

Félelem a város felett

Koltai Editet, a Lakáskassza helyi ügynökét az azóta már elítélt Popol György 1997 augusztusában elrabolta, és több mint négymillió forintot zsarolt ki tőle. Az áldozat elmondta a Narancsnak, hogy a zsarolási sorozat alatt a Békés megyei rendőrségtől szeretett volna védelmet kérni, ám amikor az egyik békéscsabai benzinkútnál megbeszélt pénzátadáskor Popol György a megyei rendőrfőkapitány Opel Astrájával jelent meg, inkább Budapesten tette meg feljelentését. Elmondása szerint Popol György még dicsekedett is azzal, hogy milyen jóban van a megyei főrendőrrel, Gállal, a kocsi papírjait is megmutatta. A fővárosiak Kuzmát bízták meg a zsaroló elfogásával, ami sikerült is neki: igaz, Kuzma alezredes akkor már nem bízott a helyiek Kőrös-kommandó nevű akciócsoportjában, ezért fővárosi kommandósokkal hajtotta végre az akcióját. Amikor a múlt héten telefonon is felhívtuk Koltai Editet, ő a beszélgetés alatt helyszíni tudósításban tájékoztatott bennünket arról, hogy kocsiját miként követi egy BIT-es rendszámú autó. A nyomába szegődő autók rendszámát egyébként folyamatosan feljegyzi, az elmúlt hetekben "egész csinos kis listát" sikerült összeállítania.

Akik a Kuzma-ügyről tudnak valamit, félnek. A Kuzma-üggyel foglalkozó békéscsabai újságírók úgy érzik, hogy telefonbeszélgetéseiket folyamatosan lehallgatják. Az alezredes egyik legjobb barátját, Zsibrita Andrást, a közlekedési alosztály vezetőjét személyesen is megkerestük, ám egy szót sem akart az ügyről beszélni. "Csak két évem van a nyugdíjig, aztán valószínűleg végleg külföldre megyek. Nem szeretném, hogy valami bajom legyen" - mondta. Állítólag halála előtt bizonyos rendőrök irodájába Kuzma alezredes is csak kismagnóval a zsebében és pisztollyal az oldalán mert bemenni.

Kuzma lánya, Kuzma Valéria úgy tudja, hogy apja többször is küldött bizalmas információkat a békés megyei rendőrök visszaéléseiről. "Tudomásom szerint küldött fel Pestre iratokat, kétszer is. Ezek egy bizonyos embernél vannak, ám ő még vár valamire. Az igazság kiderítésében a békéscsabaiak, de más rendőrök sem segítenek. Azt akarják, hogy felejtsük el ezt az egész ügyet" - mondta a Narancsnak. Azt egyébként Ignácz dandártábornok sem zárta ki, hogy az elhunyt alezredes korábban belső visszaélésekről szóló dokumentumokat vagy feljegyzéseket juttatott el felsőbb rendőri szervekhez.

A Belügyminisztérium Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának operatív titkára kérdésünkre csak annyit mondott, hogy nincs módjukban ilyen jellegű információkat kiszolgáltatni. Már csak azért sem, mert az ügyet az ORFK vizsgálja. Ignácz István ellenben arról beszélt sajtótájékoztatóján, hogy az ORFK lezárta a vizsgálatot, az ügyet pedig átadta a Szegedi Katonai Ügyészségnek. Az ügyészség vezetője, Papp János ezredes viszont érdeklődésünkre elmondta, hogy semmiféle, Kuzma Mihály által korábban felküldött jelentést nem vizsgálnak, csak azt, amit az ORFK átadott nekik, azaz a négy békéscsabai rendőr ügyét.

Kovács Róbert

szerző
Kovács Róbert
publikálva
1998/14. (04. 09.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás
Cimkék:
Ezt már olvasta?

Legfrissebb Narancs

„Nem kérünk bocsánatot”
Interjú „Tibi atyával”
Interjú Palkovics Lászlóval
Mi lesz az MTA-intézetekkel?
Évadnyitó melléklet
Jordán Adél, Carly Wijs, Pintér Béla színháza
Tartalomjegyzék Legfrissebb Narancs

best of Narancs

Narancs vélemény

Kis-Magyarország

Kultúra