Reagált a Heti Válasszal szerződött II. kerület

Még nekik áll följebb!

  • narancs.hu
  • 2012. június 15.

Belpol

Szerdai cikkünkre, amelyben azt boncolgattuk, hogy a Heti Válasz szerződésben vállalta, hogy nem ír semmi sértőt a II. kerületről, máris reagált a budai városrész. A kerület sajtósa saját magát hazudtolta meg.

Mennyiért hallgat el a Heti Válasz? című cikkünkre reagálva a kerület sajtóreferense, Balaton Balázs előbb pontosítást kérő levélként, majd helyreigazítási kérelemként küldte el nekünk észrevételeit. Olvasóinkat semmiképp nem fosztanánk meg e levél olvasásának élményétől, ezért – annak előrebocsátásával, hogy lapunk nem igazít helyre, és fenntartja az eredeti cikk állításait – közreadjuk, majd pedig nyomban válaszolunk is a kifogásolt pontokra.

„Ma megjelent, »Mennyiért hallgat el a Heti Válasz?« címmel megjelent cikkükkel kapcsolatban az alábbi pontosítás közzétételét kérjük:

A II. Kerületi Önkormányzat a cikkben leírtakkal ellentétben egyszer sem adott a cikket jegyző újságírónak a valóságtól eltérő választ. Ezt az elmúlt hónapok levelezésével bizonyítani tudjuk!

A leírtakkal ellentétben a II. Kerületi Önkormányzat soha nem fizetett a Heti Válasz Kiadó Kft.-nek melléklettámogatást. A leírtakkal ellentétben a II. Kerületi Önkormányzat a Heti Válasz című újságnak csupán megrendelője – bármilyen, ezzel ellentétes állítás a valóság elferdítése! Az újságírónak részletesen megküldtük, mi a barter jellegű együttműködés lényege és mit takar a melléklettámogatás.

Inkorrekt és becsületsértő a II. Kerületi Önkormányzat szavahihetőségét felvetni akkor, amikor a törvényes határidőn belül minden kért adatot átadtunk az újságírónak, minden információt a rendelkezésére bocsátottunk. Végezetül a valóság teljes elferdítése az arra való utalás, hogy a II. Kerületi Önkormányzatnak, vagy annak bármelyik cégének lenne a kért időszakra eltitkolt, át nem adott szerződése a Heti Válasz Kiadó Kft.-vel.

Ahogy az újságírónak is leírtuk, sem az önkormányzatnak, sem annak cégeinek jelenleg sincs érvényes melléklettámogatási szerződése a hetilappal. Az erre való utalás önmagában felháborító!

Üdvözlettel,

Balaton Balázs

sajtóreferens”

Lássuk tehát a kapcsolatot Balaton Balázs fenti állításai és a valóság közt.

1. Balaton Balázs: a II. Kerületi Önkormányzat soha nem fizetett a Heti Válasznak melléklettámogatást.

A valóság: amint azt eredeti cikkünkben is megírtuk, a Heti Válasszal a Budai Látkép c. melléklet támogatásáról a Budai Polgár Nonprofit Kft. (BNP) kötött szerződést. A BNP Kft., amint azt az eredeti cikkünkben is megírtuk, a II. Kerületi Önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló cég. Ügyvezetője Balaton Balázs, a kerület sajtóreferense.

2. Balaton Balázs: nem igaz, hogy a II. Kerületi Önkormányzat a Narancsnak akárcsak egyszer is a valóságtól eltérő választ adott volna.

A valóság: a jegyzői titkárság megbízott vezetője a narancs.hu érdeklődő levelére április 10-én azt felelte, hogy „a korábbiakban a II. kerületi újságot kiadó Budai Polgár Nonprofit Kft.-nek volt barter jellegű szerződése a Heti Válasz Kft.-vel, ez magyarázza a Pest-Budai Látképben (a Heti Válasz melléklete – a szerk.) foglalt együttműködésre utalást a kerülettel”. A később a lapunk birtokába került szerződés 5. pontjából viszont az derül ki (a szerződés vonatkozó oldalát lásd lejjebb), hogy a BNP Kft., tehát a II. Kerületi Önkormányzat készpénzfizetésre vállalt kötelezettséget a Heti Válasz felé az önkormányzattal kapcsolatos információk mellékletbeli megjelenéséért cserébe.

Az április 10-i válasz után irányította a narancs.hu-t a hivatal Balaton Balázshoz, a Budai Polgár Nonprofit Kft. vezetőjéhez. Balaton Balázs május 9-én kelt levelében megtagadta a szóban forgó szerződés kiadását. Üzleti titokra hivatkozva ugyanis úgy ítélte meg, hogy csak annyi tartozik a megállapodásból a nyilvánosságra, hogy az a tavalyi évre szólt, és „tárgya a Budai Látkép című kiadványban úgynevezett melléklettámogatás volt, bartermegállapodás keretében, 275 ezer forint/hó összegben”.

Miután Balaton Balázs figyelmét felhívtuk arra, hogy a szerződés visszatartása törvénysértő, második felszólításunkra végül elküldte a Heti Válasz és a BPN kft. közötti, 2011. évre vonatkozó megállapodást. Balaton Balázs még ez után is ragaszkodott ahhoz, hogy itt valamiféle barterről van szó: „Miután a fenti szerződés értelmében a két cég kapcsolatban állt egymással, a két cég vezetése úgy döntött, hogy erre a szerződésre hivatkozva megengedik, hogy mind a kerületi újságban a Heti Válasz, mind a Heti Válaszban a Nonprofit Kft. további, a közösségi célokról, a tájékoztatásról és a kerületi ingyenes rendezvényekről szóló hirdetéseket jelentetnek meg kölcsönösen egymásnál, ingyenesen, barter jelleggel, pénzmozgást nem igényelve.” Pedig a szerződésből, mint láttuk, az derül ki, hogy a 275 ezer Ft (+áfa) nem a barterüzlet értéke, hanem a BPN Kft., tehát a II. Kerületi Önkormányzat által a Heti Válasznak a mellékletben havonta egy alkalommal történő megjelenés készpénzben kifizetendő ellenértéke. És még egy dolog kiderül a szerződésből: a megbízó részéről nem más szignálta, mint Balaton Balázs.

3. Balaton Balázs: sem az önkormányzatnak, sem annak cégeinek jelenleg nincs szerződése a Heti Válasz Kft.-vel.

A valóság: nem is állítottuk, hogy van. Cikkünk tárgya a 2011. évre vonatkozó megállapodás volt.

4. Balaton Balázs: lapunk inkorrekt, mert megpendítette: lehetséges, hogy a HV és az önkormányzat, illetve annak cége között nem csak a 2011. évre született megállapodás, és ezeket a szerződéseket az önkormányzat esetleg elmulasztotta megküldeni.

A valóság: a 2011-es szerződés preambuluma (amint azt az eredeti cikkben is megírtuk) leszögezi: a Heti Válasz Budai Látkép c. melléklete 2007 májusától jelenik meg, és azt is, hogy a Budai Látkép „valamennyi budai kerület támogatásával megjelenő melléklet”. A fentiekből kiderül az is, hogy a kérdéseinkre adott önkormányzati válaszok közül mindkettő (az első, a jegyzői titkárság április 10-i válasza és Balaton Balázs május 9-i válasza) megpróbálta elfedni azt a tényt, hogy a Heti Válasz és az önkormányzat cége, tehát az önkormányzat között olyan szerződés jött létre a melléklettámogatásról, amelyben az önkormányzat cége, tehát az önkormányzat készpénzfizetési kötelezettséget vállal. Balaton Balázs fenti utolsó, csúsztatásokat és hazugságokat tartalmazó, lapunkat hamisan vádoló levele hasonló orcátlanságról tanúskodik. A cikk fő állításáról, miszerint az önkormányzat nem csak a mellékletben való megjelenésért fizetett, de azt is ugyanebben a szerződésben kötötte ki, hogy a Heti Válasz nem írhat olyan cikket, amely az érdekeit sérti, mélyen hallgat.

Azt pedig, hogy ezek után Balaton Balázs joggal állítja-e, hogy „inkorrekt és becsületsértő a II. Kerületi Önkormányzat szavahihetőségét felvetni”, döntse el az olvasó. Miként azt is, hogy kit illet meg a felháborodás joga.

 


Neked ajánljuk