Alvállalkozói tortúra Zuglóban

Repedések a Papcsák-bástyán

  • Sinkovicz István
  • 2012. december 29.

Belpol

Zugló fideszes vezetése egyre több kínos ügybe szalad bele: a vagyonkezelő éléről botrányos körülmények között kellett elküldeni a "nekik kedves" embert, érdekes közbeszerzési ügyek kerülnek elő, és a kerületi közétkeztetés is nehezen indokolhatóan drágult 300 millió forinttal.

Kétségbeesett levéllel fordult a XIV. kerületi képviselő-testülethez a Cre-Viza Zrt., amely engedményesként mintegy 750 millióért vállalta két zuglói (és egy újpesti) bölcsőde és óvoda felújításának finanszírozását. A faktorálócéggel kötött szerződésbe annak idején feketén-fehéren bekerült, hogy az önkormányzat mint pályázatkiíró minden teljesítést kizárólag a zrt. által fenntartott számlán rendez. (Hogy pontosan mit jelent az engedményes státusz - ami ebben az esetben a faktorálócég szinonimájának tekinthető -, arra lásd Engedményezési viszonyok című keretes írásunkat.) Ehhez képest a munkálatok befejezése óta több nagy tétel is a pályázaton nyertes fővállalkozónál, a Ligetsor-Bau Kft.-nél landolt, amely eddig sem az engedményest, sem rajta keresztül az alvállalkozókat nem fizette ki. Szokásos magyar építőipari történet, a pluszt ez esetben az adja, hogy az ügymenet a polgármester tudtával zajlik. Sőt, a kiíró kerület belecsúszni látszik egy közbeszerzésitörvénysértésbe is: a rendszeresen közbeiktatott, áltevékenységeket végző cégek kipiszkálására létrehozott jogszabály ugyanis azt írja elő, hogy a fővállalkozó nem dolgoztathat alvállalkozók alvállalkozóival. Márpedig jelen esetben ez történt: a Ligetsor-Bau által megbízott, a munkálatok mintegy 90 százalékát lebonyolító 7-Mester Kft. maga is alvállalkozókkal dolgoztatott. A projektekhez a forrást közvetve biztosító és most a pénze után futó Cre-Viza 50 százalékban tulajdonos a 7-Mesterben: a cég, mint mondják, többször is felhívta Papcsák Ferenc figyelmét az e helyzetben rejlő törvénysértő állapotra, de a polgármester telefonon nyugtatta meg őket, hogy minden rendben van.

Pedig a zuglói vagyon kezelésében és fejlesztésében nincs rendben minden. Tavasz-nyár folyamán a kerületi vagyonkezelő tevékenysége elérte azt a tűréshatárt, ami után a fideszes felügyelőbizottsági tagok egymás után kezdtek felállni, és az emiatti nyomás hatására Papcsák végül megbízott egy belső ellenőrt. Az ellenőr vizsgálata annyira jól sikerült, hogy Mazsu Gergely vezérigazgatót eltávolították a vagyonkezelő éléről, Várnai László (LMP) képviselő és a felügyelőbizottság mellett pedig maga a polgármester is büntetőfeljelentést tett ellene.

Hogy Mazsu Gergely távozásával összefüggésbe hozható-e, hogy a kerület "legkiemeltebb" fővállalkozójával, a HBF Kft.-vel is nagyjából ezzel egy időben bontottak szerződést, az az érintettek titkolózása miatt egyelőre nem tisztázott. Az viszont tény, hogy a HBF helyére az a Ligetsor-Bau Kft. lépett, amellyel a Cre-Vizának most elszámolási gondjai támadtak. Tény, hogy a vállalkozás jogelődjét egykor Bába Iván külügyminisztériumi államtitkár és Urbán Szabó Sándor tulajdonolták. (A külügy a HVG hetilap október 30-i cikke szerint sokmilliós megrendeléseket adott a Ligetsor-Baunak.)

Lehet, hogy a Cre-Viza ki nem fizetésével most vékony jégre léptek: a hiányzó összeg miatt a vállalkozás a létéért küzd, ezért nem riad vissza a "kényes helyzetektől". A zrt. vezetői telefonokkal, levelekkel bombázzák mind az önkormányzatot, mind a fővállalkozót - egyelőre eredménytelenül, mert nem állnak szóba velük. A Ligetsor-Bau például egy frissen alakult cégre, a Nelson Securityra bízta a kapcsolattartást a Cre-Vizával, így a faktorálócég csakis hozzájuk fordulhat kérdéseivel, követeléseivel. A Nelson Security ügyvezetőjét Urbán Szabó Gábornak hívják.

Üzleti etika felsőfokon

A Cre-Viza állítja: a fővállalkozó a hozzájuk legutóbb eljuttatott szerződésmódosítás-tervezetében törvényszegésre szólította fel őket. Az irat több ponton is valótlanságokat tartalmaz, azt pedig a Cre-Viza tarthatatlannak ítéli, hogy átutalási bizonylat nélkül 108 millió forintos teljesítés elismerését akarja kikényszeríteni a fővállalkozó: "Engedményező és Alvállalkozó rögzítik, hogy az Alvállalkozói Szerződés 3 alapján Alvállalkozót megillető bruttó 137 160 000 Ft (azaz százharminchétmillió-százhatvanezer forint) összegű alvállalkozói díjból 108 583 374 Ft már kifizetésre került, melyet Alvállalkozó jelen megállapodás aláírásával is elismer. Engedményező és Alvállalkozó jelen megállapodás aláírásával megállapodnak, hogy Alvállalkozói Szerződés 3-at alvállalkozó késedelmes és hibás teljesítése, illetőleg a teljesítés részleges elmaradására tekintettel akként módosítják, hogy az Alvállalkozót megillető vállalkozói díj összegét közös megegyezéssel leszállítják, mindösszesen bruttó 108583 374 Ft összegre. Alvállalkozó elismeri, hogy ezen módosításra tekintettel az Alvállalkozói Szerződés 3 alapján fennálló valamennyi igénye kielégítést nyert."

Fordítsuk le magyarra: Magyarországon ma meg lehet tenni, hogy ha egy fővállalkozó úgy dönt, nem fizet, az alvállalkozóval új szerződést próbál aláíratni. A Cre-Viza vezetése az önkormányzatnak eljuttatott levelében mindehhez hozzáteszi: "A Nelson Security tárgyalásaink során szóban megfenyegette a cégünket, hogy ha ezt a Megállapodást nem írjuk alá, akkor a Ligetsor-Bau Kft. nem fogja kiállítani a végszámlát, az Önkormányzat tehát nem fogja részünkre és a 7-Mester Kft. alvállalkozó részére megfizetni a meghitelezett összeget és az alvállalkozói díjakat."

Ami Papcsák polgármestert igazán kellemetlenül érinti, az az, hogy (ismét a levélből idézünk) "ha tájékoztatását a megadott időn belül nem küldi meg a T. Önkormányzat, akkor kénytelenek leszünk megtenni a szükséges jogi lépéseket és az illetékes személyek rendőrségi feljelentését. Továbbá kérni fogjuk a Közbeszerzési Döntőbizottságot arra, hogy a közbeszerzés kiírásától kezdve az építkezés kivitelezésén át a kifizetésekig vizsgálja át az ügyet, és az ügyben érintett személyeket." Kérdés, hogy az "ügyben érintett személyek" szintje ezúttal megáll-e a fővállalkozónál.

Engedményezési viszonyok

A pontos fölállást a zuglói képviselőknek eljuttatott levélben mutatja be a Cre-Viza: "(...) a Cre-Viza Zrt. az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet által biztosított forrásból finanszírozta a Ligetsor-Bau Kft. fővállalkozót és a 7-Mester Kft. alvállalkozót a Mókavár Óvoda és a Móka-Kacagás Bölcsőde, valamint az Aprótalpak Bölcsőde felújítási munkáinál. A finanszírozás fedezeteként a Ligetsor-Bau Kft. valamennyi, az ügyletekből származó teljes összeget ránk engedményezte, a fizetés kizárólag az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett (...) számú bankszámlára lehetséges. A Polgármester Úr és a Jegyző Asszony az engedményezésben foglaltakat aláírásukkal tudomásul vették.

A Ligetsor-Bau Kft. az építési munkákat a T. Önkormányzat és a T. Polgármester Úr tudtával alvállalkozókkal végeztette. Annak ellenére, hogy a Közbeszerzési Törvény szerint megkötött szerződés erre nem adott lehetőséget, és annak ellenére, hogy a Polgármester Úr 2012. 06. 28-i Zuglói Média nyilatkozatában elmondta, hogy 'a megállapodás értelmében munkát az alvállalkozó alvállalkozója nem végezhet' (...).

Mivel a munkák kivitelezéséhez szükséges forrást mi biztosítottuk, szeretnénk kérni, hogy a végszámlákból adódó összegeket is, az előző számlákhoz hasonlóan, a Zuglói Önkormányzat közvetlenül, az Engedményezési szerződés szerint, kizárólag a részünkre fizesse meg a fenti bankszámlára utalással."

 

 

Mindenki jóllakott

A legfrissebb információk szerint az önkormányzat a kerületi iskolai és óvodai közétkeztetés közbeszerzését igen sajátosan értelmezi. Majd' két éve felmondta a korábbi szolgáltató szerződését, és átmenetileg három másik cégre bízta a feladatot. Hosszú huzavona, bírósági verdikt, minőségi aggályok után most talán pont kerül az ügyre (bár hivatalos kihirdetés egyelőre nincs): a legesélyesebb befutó az eddigi három szereplő egyike, a komoly fideszes hátszéllel rendelkező Hungast Kft. (a cégről korábban lásd: Papcsák lenyeli, a gyerekek nem, magyarnarancs.hu, 2012. március 5.). A cég esetleges győzelme után a zuglóiaknak évi 300 millióval kerül többe, hogy az a vállalkozás eteti gyerekeiket, amelynek ételeire korábban számtalan panasz érkezett.


Figyelmébe ajánljuk