Interjú

"Az igazi forradalom" - Anonymous Operation Hungary

  • Országh Kitti
  • 2013. március 10.

Interaktív

Magyar Narancs: Hogyan lehet rávenni az embereket, hogy megkérdőjelezzék a fennálló világrendet?

Anonymous Operation Hungary: Egyeduralkodó, minden más elgondolást megsemmisítő ideológiai szörnnyel van dolgunk. Évszázadok, sőt évezredek óta sulykolják belénk, hogy egyetlen rendszer van, amely mentén a társadalom működhet: a hierarchikus, központosított piramismodell. Minden eddigi rendszer egyeduralkodó elitet termelt, és eretnekekként irtotta azokat, akik ezt alapjaiban kérdőjelezték meg, esetleg érvényes alternatív modelleket képviseltek. Ma már nemcsak a kapitalizmus, de a teljes rendszer súlyos válságban van. Nem csupán gazdasági, ökológiai, energia- vagy humanitárius válsággal, hanem civilizációs, vagy ha úgy tetszik, evolúciós válsággal nézünk szembe. Egy átfogó értékválsággal. Sokan a szemünkre vetik, hogy összeesküvés-elméleteket propagálunk. Nos, a konspiráció létező realitás, nem fikció, nem legenda - tény. Egy zárt, magát kivételezettnek és felsőbbrendűnek tételező elitista kaszt áll a globális energiatermelés, a fegyvergyártás, a gyógyszeripar, a szórakoztatóipar és nem utolsósorban a bankszektor mögött, s ők nem abban érdekeltek, hogy osszuk újra a lapokat, alakítsunk ki igazságos, mindenki számára elfogadható világot. Szerintünk kizárólag egy globális polgári engedetlenségi mozgalom képes kikényszeríteni a szükséges és halaszthatatlan radikális változást, amely a világbékét, egyfajta szellemi fordulatot és a kizsákmányolás végét hozza el. Ezt egyre többen ismerik fel világszerte, ez a felismerés mozgatja az Anonymoust, ez köt össze minket. Marxnak igaza volt. Harcolnunk kell, de nem valamiféle romantikus utópia vagy magasztos ideológia morális talaján, hanem a túlélésünkért. Elpusztulunk, vagy radikálisan átalakítjuk az emberi faj társadalmi és gazdasági berendezkedését. Egy élhető világ megteremtése, az emberi civilizáció és a földi ökoszisztéma fennmaradása a tét. Ezért semmilyen áldozat, még a halál vagy a börtön sem lehet túl magas ár, lásd Bradley Manning vagy Aaron Swartz esetét. Mi hozzájuk hasonló szellemben küzdünk, vállaljuk a kockázatot.

AOH flashmob a Ligetben (2013. január 31.)


AOH flashmob a Ligetben (2013. január 31.)

Fotó: Neményi Márton

 

MN: Ez nem csak egy nagy ábránd? Az egymással szöges ellentétben kifejlődött kultúrák korántsem biztos, hogy képesek békében meglenni egymás mellett.

AOH: Egyek vagyunk. Nincsenek egymással szöges ellentétben kifejlődött kultúrák. Minden kultúra alapvetően azonos értékek mentén alakult ki, sokkal több a közös bennük, mint ami különbözik. Az emberi faj - etológiai szempontból - békés faj. Abban az esetben, ha egyesek (a fent említett elit) szisztematikusan ellenségeskedést szítanak, és a háború vagy a polgárháború az elképzelhető leghatalmasabb profit kitermelője, akkor háború van. Ha felfogjuk, hogy az erőforrások igazságos elosztása megszünteti a nélkülözést és a kétségbeesést, amiért az ember rávehető az agresszióra, vagyis a háborúskodás mögött húzódó okokat szüntetjük meg, akkor nem lesz háború, mert nem lesz értelme. A fajgyűlölet felett globális szinten ugyancsak eljárt az idő, csak egyes, kifejezetten provinciális társadalmakban (amilyen például a magyar) fedezhető fel, de nálunk is inkább hangadók a rasszisták, messze nincsenek többségben.

AOH flashmob a Ligetben (2013. január 31.)


AOH flashmob a Ligetben (2013. január 31.)

Fotó: Neményi Márton

 

MN: Mi az abszolút cél? Milyen világban hisztek?

AOH: Az Anonymousnak nincs átfogó programja vagy egy olyan kidolgozott alternatív berendezkedésre szóló javaslata, amely választhatóvá tenné a parlamentáris viszonyrendszerben. Mi antiideológia vagyunk, sokkal inkább egy reményteli vízió, mint konkrét célkitűzés. Elutasítjuk a politikai pártokat és az ún. képviselőket. Nincs rájuk szükség, közvetlen demokráciát javaslunk. Nincs közbeiktatott korrupt képviselő, az autonómiában, az önrendelkezésben hiszünk. De az Anonymous eszmeiségének vannak alappillérei: igazságosság és egalitarizmus; humanizmus és szolidaritás; decentralizáció, autonómia és hatalomellenesség; antikapitalizmus és pénzellenesség; transzparencia és korrupcióellenesség; erőszakmentesség; ökológiai tudatosság; antirasszizmus. Tény, hogy ezek az anarchizmushoz teszik hasonlatossá, de nem vagyunk anarchisták. Kívül állunk a politikai spektrumon, ráadásul az aktivistáink jó részének nincs meg az a politikai tudatossága, ami az anarchistákat jellemzi. Ha bárki az anarchizmus vagy az Anonymous kapcsán a terrorizmusra gondolna, akkor óriásit téved. Ugyanazzal az évszázados technikával akarnak minket is érvényteleníteni, amellyel az anarchistákat vagy az egész arab világot sikerült "leterroristázni". Olcsó trükk, de működik.

MN: Úgy tűnik, a diáktüntetések kapcsán itthon is megindult valami. Együttműködnétek például a Hallgatói Hálózattal?

AOH: Az Anonymous eszmeiségének konkrét mozgalmi megvalósulását látjuk a diákmozgalomban. Teljesen egyetértünk az alapvetések szintjén: soha többet nem dőlünk be az ígérgetéseknek, a politikai pártok hazugságainak. Nem kérünk a parlamenti cirkuszból, nem kell Bajnai, nem kell Orbán, a legkevésbé pedig a Jobbik. Nem elég egy kormányváltás, sőt nem elég egy rendszerváltás sem. Korszakváltás kell, forradalom. De minket a szárnyaló kreativitás, az elemi szabadság, a határtalan tudásvágy mozgat, nem érdekelnek ezek a kisstílű, alávaló pribékek, amilyen Hoffmann Rózsa. Azon dolgozunk, hogy a lakosság zöme felébredjen ebből a történelmi rémálomból, amivé a rendszerváltás változott. A politikai elit még csak le sem szarja az embereket, teljesen nyíltan a pofánkba hazudnak. Nem kellünk, szinte útban vagyunk az oligarcháknak. Már a látszata sincs meg a demokráciának. A társadalom egyharmadát (a gyengéket, a szegényeket, a rászorulókat) szinte likvidálni készül ez a rezsim. Százezreket fenyeget a kilakoltatás, a hajléktalanná válás, a teljes létvesztés. Egyetlen módon lehet leküzdeni ezt az embertelen rendszert, ha végre közösen kimondjuk, hogy "elég!", ha összefogunk. Ha elérjük a kritikus tömeget. Térdre kell kényszeríteni a hatalmi elitet, és el kell őket kergetnünk. Jelenleg a diákmozgalom képes lenne előremozdítani ezt a folyamatot, ha felismerné történelmi küldetését, ha képes lenne kiszélesíteni a saját agendáját és egy nagyobb léptékű változás motorjává válni. Ehhez ki kell lépni az egzisztenciális félelem inspirálta elégedetlenkedés szintjéről, és átfogó társadalmi üzeneteket kell megfogalmazni. Vissza kell adnunk a hitet, hogy van értelme küzdeni, nemcsak azért, mert szégyen, ami az országban zajlik (és aki teheti, elmenekül innen), hanem azért, mert tudjuk, hogy fel lehet építeni egy élhetőbb, igazságosabb világot és egy élhetőbb, igazságosabb országot is. Ehhez nem elég havonta egyszer-kétszer elmenni egy tüntetésre, és meghallgatni a beszédeket, majd hazamenni és csinálni tovább a dolgokat ugyanúgy. Nincs miért 2014-ig várni, hogy majd akkor jön egy újabb messiás, aki először megígér minden földi jót, majd ugyanazt csinálja tovább, amit az elődei. Mindenkinek változtatnia kell, és mindenkinek harcolnia kell a saját személyes életében, a munkahelyén, az iskolában, a lakóközösségében. Forradalmi időket élünk, és most cselekedni kell. Az Anonymous nem fog leállni, ránk számíthat Magyarország és a világ is ebben a harcban.

MN: Világszervezet az Anonymous, vagy úgy képzeljük el, mint egy jól működő hálózatot, ahol a tagok folyamatosan kommunikálnak egymással, ugyanakkor mindenki önjáró?

AOH: Nehéz elmagyarázni a kívülállóknak, akik hagyományos munkaszervezetekben szereztek csak tapasztalatot. Mi egy méhkashoz vagy hangyabolyhoz hasonlóan létezünk, de talán az idegrendszer működése a legjobb analógia. A részek összessége új minőséget alkot: teljességet. Az önös érdek kiszorul, kizárólag a közösség egészének a szempontjai érvényesülnek. Ez egy radikálisan új típusú közösségi forma, amelyre ilyen léptékben nincs példa a történelemből. Az idegrendszer is nagy sebességgel és összehangoltan reagál a történésekre, anélkül, hogy az egyes sejtek önálló döntéséről beszélhetnénk. Egy többmilliós aktivistaközösségről beszélünk, ami teljesen behálózza az ismert világot. Nincs olyan eldugott szeglete a földgolyónak, ahol ne lennénk jelen. Azonnal reagálunk, tökéletes munkamegosztásban és kifejezetten eredményesen, anélkül, hogy lenne X milliós költségvetés. Nálunk mindenki egyenértékű, ha a tudásával és kompetenciájával arányban hozzájárul a közös célokhoz. A puszta létünkkel és az eredményeinkkel bizonyítjuk, hogy ez nem ábránd. Egy evolúciós ugrásnak vagyunk részesei, ezért elképesztő élmény az Anon-család tagjának lenni.

MN: Tavaly feltörtétek az Alkotmánybíróság honlapját, és átírtátok az alaptörvényt, de elérhetetlenné tettétek már a Közgép, Hoffmann Rózsa, a Provident vagy a Jobbik honlapját is. Mi alapján választjátok ki, hogy ki lesz az aktuális célpont?

AOH: Minden esetben közösségi döntést hozunk, a konszenzus alapvető. Ötletek, javaslatok, érvek és ellenérvek hangzanak el, majd közösen ráállunk arra, ami a legjobbnak tűnik. Képtelenség egy személy vagy egy kisebbség akaratáról beszélni, hiszen, ha a többiek nem támogatják, akkor egyedül úgysem tudsz eredményt elérni. De gyorsan tisztázzuk, hogy az Anonymous nem hekkercsoport! A média szinte kizárólag ezt emeli ki, így könnyebb minket veszélyes elemeknek, károkozóknak, terroristának nevezni. Ám a kiberaktivizmus sokkal több, mint egy-egy webszájt támadása vagy átírása. Minden, amit teszünk, fontosabb célt szolgál: üzenünk az embereknek, felhívjuk a figyelmet, mozgósítunk. Életben akarjuk tartani az ellenállás kultúráját. Mert ha mi is másra várnánk, akkor ki tenne bármit is? Bárki csatlakozhat. Ha viszont az eszmeiségnek ellentmondó eszközként használja a szimbólumokat, akkor rá előbb-utóbb ugyanúgy lecsapunk, mint az ellenfeleinkre. Amikor arra kérjük az embereket, hogy csatlakozzanak hozzánk, nem arra gondolunk, hogy "lépjenek be", mint egy klubba. Nálunk nincs tagfelvétel, sőt a személyes kapcsolat sem szükséges. Abban a pillanatban, ha megszületett valakiben a felismerés, hogy cselekednie kell, mert a világrend teljes mértékben elhibázott, teljes jogú Anonná válik.

MN: Nyár végén letartóztattak egy 16 éves dunaújvárosi fiút, akit az Alkotmány átírásával gyanúsítottak: ez volt az első hazai, rendőri beavatkozás, amit az Anonymousszal hoztak öszszefüggésbe. Mennyire szembesültök a hatóságokkal, megfigyelésekkel, és okoz-e gondot a bujkálás?

AOH: A gyűlöletkeltő csoportok, nyíltan fajgyűlölő, militáns erőszakszervezetek zavartalanul működhetnek ma az országban, de arról is ritkán hallani, hogy pedofilhálózatokra, gyerekprostituáltakat futtató maffiára vagy korrupt gazdasági bűnözőkre csapna le a hatóság. Ezzel szemben a rendőrség kiemelt ügyekkel foglalkozó csúcstechnológiai főosztálya (együttműködve a nemzetbiztonsággal és a terrorelhárítókkal) szabályos hajtóvadászatot folytat ellenünk, s ennek tucatnyian estek áldozatul. Tavaly áprilisban egyik testvérünkre hajnalban rátörték az ajtót, és több mint 6 hónapon keresztül tartották előzetesben megalapozott vádak, bizonyítékok és bírósági tárgyalás nélkül. Azóta alig van olyan hónap, hogy ne csapna le az NNI. Megfigyelnek, lehallgatnak, van, akit az utcán követtek és fényképeztek. Az augusztusi antikorrupciós kampányunk, az OpOligarcha óta (melynek keretében többek között a Közgép honlapját lőttük le, de valós célunk a figyelemfelkeltés volt a széles körű kormányzati korrupcióra) a helyzet még tovább durvult: néhány napon belül összehangolt razzia során számtalan háztartásba törtek be a kommandósok, tucatnyi aktivistánkat vitték el bilincsben, és több száz adathordozót foglaltak le. Mi ezt akkor a Gestapóhóz hasonlítottuk, hiszen a DDoS (a túlterhelés - a szerk.) a vétség/szabálysértés kategóriáját is alig éri el, egy alapvetően szimbolikus digitális tiltakozási formáról van szó, ami nem okoz kárt, maximum presztízsveszteséget. Enyhén szólva is aránytalan hatalmi túlkapás mindezért otthonokat feldúlni, fiatalkorú aktivistákat őrizetbe venni. Ez boszorkányüldözés, azt jelzi, hogy a hatalom fél tőlünk. De az eszmét nem lehet letartóztatni. Jellemző, hogy bírósági szakaszba egyetlen ügy sem jutott el, mivel az egyértelmű bizonyítás szinte lehetetlen, ráadásul a hagyományos nyomozási módszerek esetünkben csődöt mondanak: nem ismerjük egymást, nincs közöttünk valós kapcsolat, nincsenek vezetők, nincs szervezettség, hatalmas a fluktuáció, még mi magunk sem tudjuk követni, ki kicsoda. Itthon a szimpatizánsaink száma egy év alatt pár százról több tízezerre nőtt, videós üzeneteinket százezrek nézik. Már nem lehet kézlegyintéssel elintézni minket, hősök vagyunk, a történelem minket fog igazolni, mi vagyunk az élcsapat, amely megváltoztatja a dolgok menetét. Mi vagyunk az igazi forradalom, egy olyan előrelépés, amilyet nem látott még a világ.

Figyelmébe ajánljuk