Tartalom

MaNcs, XI. évf. 15. szám, (1999.04.15.) (1999-04-15)

Egotrip

Egotrip

Seres László: Dekóder

Régen mondott Viktor akkora igazat, mint most, hogy az igazság nem odaát van, hanem itt, mivelünk, igenis oda kell csapni a szerbekre a népirtást megakadályozandó, és még be is fogadjuk a kosovói menekülteket (ráadásul a nép többségének akarata ellenére, ez kiderült a Napló Infantilisaimnak címû TV 2-mûsorban tartott ügydöntõ népszavazásból), úgyhogy jöjjön, akinek jönnie kell, nem lesz kvóta. Jó, mondjuk nem is importáljuk õket repülõgépekkel, mint fél Európa, azért nem keressük magunknak a bajt, de ha már elvergõdtek idáig, maradhatnak. Elvégre az, hogy nincs kvóta, még mindig szebben hangzik, mint az, hogy "a csónak megtelt" (Svájc, 1944).

Para

Egotrip

Kovács Imre: én

Borzasztó dolgokról fogok most írni, Drága Olvasók, kérem, hogy kiskorú, neveletlen gyermekeiket vigyék az újság közelébõl, mert ami most következik, az nem való éretlen füleknek, orroknak és szemeknek.

Publicisztika

Publicisztika

Turcsányi Sándor: Heten meg a gonoszok

A faluban, ahol kiskoromban laktam, csuda érdekes dolgok estek, csuda érdekes emberek mászkáltak az utcán. A szamaras ember volt az egyik kedvencem. Úgy is hívta mindenki, a Szamaras. Kicsi kordéja volt neki, elé fogva a névadója, a nagyfülû, õt Szellõnek hívták, barna volt, dacolva mintegy a buta világgal, mely a szamarak állandósult jelzõjeként a szürke szót használja máig is. Az embert mégsem Szellõsnek hívták, pedig jó lett volna, mert felette büdös személy volt. Valahogy mindig akkor ment a boltba kevertért, amikor engem is oda küldtek. Noha nevezett italféleség (császárkörte, rummal hígítva) élvezete kifinomult ízlésre vallott (a faluban virágzott a pálinkafõzés), mégsem nagyon lehetett megmaradni egy légtérben az idõsnek látszó, penetráns férfival. De én a szamara miatt megbocsátottam neki, és a boltban elõször egy nagy levegõt vettem, végignéztem, ahogy vásárol, kivártam, míg a boltos kinyitja utána az ablakot, s csak ezek után kértem nagyapám szokásos negróját (valamiért nem tudta a torok kéményseprõje nélkül meginni az almapálinkát).

Belpol

Belpol

"Mindig van nálam egy liter homok" (Cakó Ferenc animációsfilm-rendező)

Cannes-tól San Franciscóig minden valamirevaló fesztiválon díjazták már animációs filmjeit; bábfigurákba, gyurmaalakokba, homokba álmodott világát. Munkáiban azt tartja a legfontosabbnak, hogy néptõl és nemzettõl függetlenül, a világon bárhol érthetõk legyenek. Együttérzett az öreg, kidobott székkel, készített filmkölteményt a szeretet hiányának fájdalmáról, az évszázad utolsó kollektív élethaláltáncáról és balladát a zsarnokságról. Nevét világszerte ismerik, saját hazájában mégis keveset hallani róla. Az elmúlt hét végén díjnyertes kisfilmjeit vetítette az Örökmozgó Filmmúzeum, és a mûvész bemutatta egyedülálló show-mûsorát is, az élõ homokanimálást zenére. A homok még le sem pergett a kezérõl, a nézõk szája még tátva volt, mikor mikrofonvégre kaptuk.

Belpol

Politikai hírek és

Csu Zsung-csi Amerikában A kínai és az amerikai nép érdekének is nevezte Bill Clinton, hogy Csu Zsung-csi kínai kormányfõvel véleményt cseréljenek azokról a kérdésekrõl, amelyekben nem értenek egyet. Az amerikai elnök ilyen kérdésnek nevezte az állítólagos kínai nukleáris kémkedés kérdését, az emberi jogokkal kapcsolatos amerikai aggodalmakat és Kína felvételét a Világkereskedelmi Szervezetbe (WTO). A kínai kormányfõ kijelentette: még Clinton elnöknél is jobban bízik abban, hogy Kína rövidesen a WTO tagja lehet. Néhány kereskedelmi kérdésben már megállapodás is született a két ország között. A kínai kormányfõ denveri látogatása idején tüntetõk követelték, hogy Kína vonuljon ki Tibetbõl.

Belpol

Vita a parlamenti munkarendről: Házszabálysirató

Hülye helyzetek keletkeznek akkor, ha egy ország törvényeit sebtiben fércelik össze. Az Alkotmánybíróság (AB) legutóbb a házszabályról állapította meg, hogy gyatra munka. És bár mind a kormánypárti, mind az ellenzéki képviselõk ugyanazt az AB-határozatot studírozták, a két tényleges ellenzéki párt továbbra is nyílt alkotmánysértésrõl beszél, míg a jobboldalon általános a nézet, hogy az alkotmánybírák nem találták ellentétesnek az alaptörvénnyel a háromhetenkénti ülésezést. Helyén maradt Áder János ház- és Salamon László ügyrendi bizottsági elnök is, akiket a szabaddemokraták kívántak megfosztani tekintélyes havi vezetõi pótlékuktól. Elõbbiek alaptalannak ítélték a vádat, hogy szétzilálnák az Országgyûlés munkáját.

Belpol

A Fidesz-vezetők "megfigyelése": Nyomkeresők

Kik figyeltek meg kiket törvénysértõen, titkosan és lejárató szándékkal? És ki adott rá utasítást? Kémkedtek? Lehallgattak? Felbontották a postát? A megannyi kérdésre, amit a tavaly augusztus 25-i Fidesz-választmányon tett miniszterelnöki bejelentés hagyott az utókorra, a múlt pénteki hatórás vizsgálóbizottsági vita után sincs válasz.

Belpol

Az SZDSZ küldöttgyűlése: Liberális maximum

Csak az csalódott, aki áttörést várt: márpedig a Kongresszusi Központ nyolcszáz küldötte valószínûleg sok mindent várt, de áttörést nem. Egy jelentõs elvi vita lezárásával a parlamenti küszöbön lébecoló liberálisok elfogadtak egy lényegében balközép elvi nyilatkozatot, az alapszabály módosításával pedig rendezték struktúráikat.

Külpol

Külpol

A balkáni háború: Sehova a jó helyről

A NATO 19 tagállamának külügyminiszterei hétfõi brüsszeli találkozójukon leginkább Fülesre, az Öreg Szürke Csacsira hasonlítottak a Micimackóból. Üldögéltek, lógatták a fejüket, és mindenfélére gondoltak. Néha szomorúan azt gondolták: "miért?", és néha azt: "minekutána"; és néha még azt is gondolták: "amennyiben". De leginkább egyáltalán nem is tudták, mire gondolnak.

Külpol

Izrael: Arafat, kampány, ortodoxok

Kosovo hetek óta kimos a közérdeklõdésbõl minden más nemzetközi kérdést, pedig a május 17-re tervezett izraeli választások közelsége, továbbá a palesztin területek jogállására vonatkozó tárgyalások befejezésének két héttel korábbi hivatalos határideje elõzményeivel és következményeivel akár hasonló horderejû problémaként is jelentkezhetne. Csak hát Izraelben most nagyjából béke van, fegyverek helyett jelszavak csapnak össze, ami örvendetes, de messzirõl nézve nem túl érdekes.

Film
Könyv

Könyv

T´DOOR: Miki-Hamlet!

Várom május 15-ét. Nem félrím, én tényleg május 15-ét várom, lehetne 16-a is, akkor kezdõdik a Giro d´Italia. Még sosem néztem igazán. Idén meg fogom. Az országúti kerékpárt a legtöbben unalmasnak tartják. A tájak érdekessége sincs meg. Egy jól megszervezett ösztöndíjjal, két lejm haknival végig lehet járni efféléket, vagy meg minek.

Zene

Zene

Könyv: Vezér út 1. (Alan Massie: Augustus)

A római császárkor elindítójával, Gaius Julius Caesar Octavianus, a késõbbi Augustus életével és dolgaival kapcsolatban meglehetõsen egységes szemlélet alakult ki. Octavianus, aki mostohaapja, Julius Caesar meggyilkolása idején mindössze tizenkilenc éves volt, ahelyett, hogy rockegyüttest alapított vagy beállt volna hajtáspajtásnak, konzullá neveztette ki magát, majd rövid kakaskodás után szövetkezett két másik Julius Caesar-pártival, Antoniusszal és Lepidusszal, megalakítva ekképp a második triumvirátust, ami legfõképpen a parancsnokságuk alatt álló légiók összevonását jelentette. Az így létrejött hadsereg Philippinél legyõzte Caesar gyilkosainak, Cassiusnak és "te is, fiam" Brutusnak a légióit, ami a köztársasági Róma "hivatalos" serege volt, azután bevonultak Rómába, egy kiadós proscriptióval nyomatékosítva, ki az úr a háznál, majd jól fölosztották egymás közt a hatalmat. Octavianus még ekkor is csak 22 éves volt, de mégis sokkal rutinosabb versenyzõnek bizonyult, mint idõsebb bajtársai, akik mindketten bekattantak a maguk módján: Lepidus Afrika királyának képzelte magát, Antonius Kleopátrával való hetyegését pedig mindenki ismeri. Octavianusnak tizenöt évébe telt, míg a "köztársaság egyedüli védelmezõjeként" sikerült leszámolnia Lepidusszal és Antoniusszal, a szenátustól megkapta az Augustus (fenséges) nevet, és abszolút egyeduralkodóvá vált, ráadásul dinasztikus törekvéseit is kinyilvánította. Mégis ügyelt a látszatra, beérte köztársasági eredetû jogkörökkel (nem úgy mostohaapja, aki "Mars és Vénusz istenek leszármazottjának, a földön megjelent istennek, az egész emberi nem megváltójának" kiáltotta ki magát), és békepolitikájával sikerült meggyõznie a rómaiakat, hogy csak az a helyes út, amit õ képvisel. Augustusnak szerencséje is volt, hetvenhét évig élt, befejezett életmûvet hagyott hátra, a nép halála után istenné nyilvánította.

Zene

Könyv: Királygiccs (Kathleen Winsor: Amber)

Meg kell hagyni, azok a régi giccsõrök nemcsak mertek, de tudtak is írni. A regényes történelemmel körített románcok és kalandos történetek a harmincas években jöttek divatba Amerikában. A mûfaj vitán felül álló csúcsteljesítménye, a giccs apoteózisa persze az Elfújta a szél volt és maradt. Ez a megkerülhetetlen alapmû szolgált mintául Kathleen Winsor Amber címû nagy regényéhez is. Ms. Winsor Ms. Mitchelltõl tanulta el a jellemábrázolást, a történetvezetést és a giccs karakteres történelemszemléletét. Ez röviden úgy néz ki, hogy a szerzõ a többé-kevésbé pontosan követett történelmi eseményekbõl épít nagyszabású, színes és mozgalmas kulisszát a szereplõk nem kevésbé színes és mozgalmas magánélete mögé.

Zene

Táncszínház: Tűsarok (Nigel Charnock Company: Human Being - Trafó)

A már közhelyszerûen legendásként emlegetett, a táncterrorról elhíresült, nemet, kort, konzervativizmust nem tisztelõ DV8 Company egykori alapítója, a színész, táncos Nigel Charnock ezúttal egy önálló esttel járt itt. Zseniálisra sikerült az emberi lényt vizslató one man show. Nigel transzvesztitaként táncol, féltékeny homoszexuálisban nyomja, majd merész váltással szerelemrõl, szexrõl, istenfélelemrõl, halálról, anyjáról beszél. Mielõtt még bárki homofób rohamot kapna, és kicsúszna a száján, hogy miért meleg minden táncos, vegyünk egy mély lélegzetet.

Zene

World music: kedves

olvasóim, az alábbi összeállításon április 11-én munkálkodom. Arról, hogy valamennyi elõadó ismeri József Attilát, nem vagyok meggyõzõdve, de a költészetrõl sokat tud némelyikük, garantálhatom.

Zene

Csak úgy írom ide (Tom Waits: Mule Variations)

Hát nagyon ideje volt. Hat év múltán újabb stúdióalbum, Variációk egy öszvérre, csupa friss szerzemény. Úgyhogy ha a kedves olvasó itt leteszi a lapot, és húz a legközelebbi boltba, részemrõl rendben, semmi harag.

Sport

Sport

Siklóernyőzés: Fel, fel, ti rabjai a földnek

Hogy ki volt a történelemben az elsõ, aki azért ment fel egy magaslatra, hogy onnan a mélybe vesse magát, máig vita tárgya. Az biztos, hogy a reneszánsz idején egyesek már a sértetlen visszaérkezés gondolatával is eljátszadoztak. A siklóernyõzõ ember általában szeret élni, életörömét pedig többnyire úgy fejezi ki, hogy a levegõbe magával visz egy paplant is.

Tudomány

Tudomány

A Gálos-birodalom: Papagájország

Kezdjük néhány izgalmas kérdéssel. Tudja-e például ön, hûséges olvasónk, hogyan kettyintenek a sündisznók azzal a csupa tüskés hátukkal? Hogyan kell odúba csalogatni a pelét, ha mindössze egy fél körténk van a mutatványhoz? Lehet-e igazán komoly kapcsolatokat kiépíteni, ha az ember szolgálati rókával közlekedik, és zsebébõl folytonosan egy kíváncsian izgõ-mozgó patkányorr kandikál ki? És ha már kialakult az életre szóló kötelék egy kötélidegzetû asszonnyal, fenn lehet-e ezt tartani egy olyan lakásban, ahol a nappaliban hol egy kaméleon, hol egy leguán tartja folyamatos idegfeszültségben azt a néhány ezer botsáskát, kiknek terráriuma azon méretes tejesláda fölött trónol, amelyben a többmilliós lisztkukactenyészet törzsállománya végez permanens emésztést, és szaporodik, ügyet sem vetve arra a - levert dunsztosüvegbõl rendezett sorokban kimasírozó - hangyakolóniára, amely néhány perce nyerte el szabadságát, köszönhetõen a szobába menekült szelídített kékcsókának, akit az egyébként szintén teljesen domesztikált menyétfi ûzött a hajlékba? Kicsit közelebb hatolva dolgozatunk tulajdonképpeni ürügyéhez: vajon egyforma-e (a tollazat színétõl eltekintve persze) minden papagáj - vagy kakadu -, és végül megállapítható-e egy madár szemébõl, hogy milyen kínok gyötrik? (A megfejtés, sorrendben: mi már tudjuk; trükkösen; igen; igen; nem; lehet.)