Tartalom

MaNcs, XIII. évf. 34. szám, (2001.08.23. (2001-08-23)

Egotrip

Egotrip

Sajó László: Öt és feles (Sa(r)ulus (Lenn délen édes 2.)

Személyautókon begördülő honfitársaimhoz somfordálok, kezemben kék bőrű útlevelem, mintha Fedél Nélkül újság lenne, magam hajléktalan, úgy reagálnak, szemükben rettenet, akár péntek kora délután az álló kocsisorban az Úttörő Áruház előtt, látván, közelgek, Rossz Arcú Indián. Hát még, amikor mesélni kezdek. Hogy a rendőrőrsről jövök, de nincsen ám probléma, csak azt hitték, a csoportom meg közben el. Hiszik is, nem. Nem arra megyünk, tekerik föl az ablakot sorban a magyarok, akkor lássalak benneteket, mikor hazaérek. Mikor. Még a tengert se láttam. Mászok fel egy lengyel buszra, POZNA„, a leállósávban megyünk, vagy hatvannal, a kijáratoknál leállunk, tanakodás térkép fölött. Úristen, hány hete jönnek ezek. Videót néznek, japán karatefilm, lengyel hangbemondással, nem látom, szinte a szélvédőben ülök, csak hallom, odabenn derültség, én is röhögök. Nem értik, ez a vengerka miért csapkodja a térdét, én sem. Imádkozom, hogy tévesszék már el a kijáratot, akkor elvinnének Thesszalonikibe, nem tévesztik. Akkor én most kiszállok. A busz, rajta sok kis vidám japánnal, kik lengyelül karatéznak, tovatűnik a fortyogó aszfaltban.

Egotrip

Podmaniczky Szilárd: Déli verő

Akkor hirtelen sötétség robban a moziteremre, a fekete por lassú áramban szálldos a végtelen légtérben. Megkapaszkodom a karfában, talpam alatt a hideg kövezet, a háttámla, az ülőke, egyszerre minden. Megpróbálom visszaképzelni a hirtelent, amikor még láttam, de már ment el a látásom. A székem megroppan, mintha az egész széksor szakadozna; számban rézkilincs íze.

Publicisztika

Publicisztika

Király Júlia: Bizalmi mállás (Az üzleti titokról)

Hajdanán, amikor még pártállam volt, és a hiánygazdaság része volt a nem kevéssé mesterséges információhiány, magától értetődőnek tűnt, hogy demokrácia csak ott van, ahol biztosított az információhoz való szabad hozzáférés, az állam és a gazdaság működésének átláthatósága, ahol nem megengedett az információk paternalista megvonása a köztől. Szabad választások + az információk teljes körű hozzáférése = igazi demokrácia. Akkoriban ami nem "szig. titk." (szigorúan titkos) volt, az legalább egy "szolg. haszn." (szolgálati használatra) minősítést nyert, és a ranglétrán való emelkedés biztos jele volt, hogy ki milyen minősítésű adatokhoz, dokumentumokhoz juthatott hozzá. Sőt a nyolcvanas években, amikor számos nemzetközi szervezet tagjává válva legalábbis a gazdasági adatok jelentős része óhatatlanul publikussá vált, az információk minősítésének célja már sokkal kevésbé a titkolózás volt, sokkal inkább a hatáskör, a hatalom, a befolyás jelzésére szolgált. Aki "szig. titk." forrásból tudott egy adatot, az mégiscsak komolyabb ember volt, mint aki ugyanahhoz az adathoz valamilyen nyilvános forrásból jutott hozzá.

Publicisztika

Keresik egy város tolvaját

A Fidesz-frakció vezetője és helyettese a múlt héten bejelentette, hogy a gazdasági bizottságon belül egy albizottságot kellene felállítani a Dunaferr Rt. 1996 és 2001 közötti működésének kivizsgálására, mivel szerintük a vasmű az előző vezetés alatt szocialista és szabaddemokrata kötődésű körök "pénznyerő automatája" volt. Mindezt egy olyan dokumentumra hivatkozva állították, ami a Miniszterelnöki Hivatal gondozásában látott napvilágot, egyelőre csak szűk körben. A harminc évre titkosított anyagból idézett számokat (amelyek a Dunaferr vagyonát kezelő Acél XXI. Kft. tulajdonosainak sikerdíját összegszerűsítik) a vasmű leváltott vezérigazgatója a valóságtól távol állóknak nevezte.

Publicisztika

István, a dandár

Majd kifolyik a szemünk a sok mulatozástól, számon se bírjuk tartani, hogy az utóbbi hetekben hány tűzijátékon, szoborszentelésen, zászlóátadáson, utcabálon, járdaavatón, körmeneten és koronázási misén vigadtunk. A fő ceremóniamestert, Nemeskürty Istvánt is naponta léptetik elő (legutóbb: dandártábornokká), tüntetik ki (nagykereszttel), avatják föl.

Belpol

Belpol

Fiatalok a MIÉP-ben: Farkaskölykök

- csendestársként). A párt ráadásul érzékelhetően növelte bázisát a fiatalabb korosztályokban; írásunkban erről lesz szó. Cikkünk egy olyan kutatás alapján készült, amelynek részletes megállapításai egy készülő tanulmánykötetben* látnak majd napvilágot.

Belpol

Nagygyűlés a Margit-szigeten: Száműzöttek szkafanderban

Maradjunk is mindjárt az irodalomnál: Dörner György némileg megtestesedett, de orgánuma a régi, ám azt már sajna nem állíthatjuk, hogy ugyanolyan jól szaval, mint a korábbi hason rendezvényeken. Nyilván szólhattak neki, errefelé az illusztratív szavalat járja, sírj, hogyha bánat ér, üvölts, ha brong a kardlap, mostantól rajta nem múlik. Mindezt csak azért mondom, hogyha véletlenül Magyarországon is bevezetnék a rendezvénymekdonaldszot, a MIÉP pillanatok alatt monopohelyzetben találná magát, és akkor törhetnék a fejüket, hogy is lettek nagyotvágók.

Belpol

A mozgáskorlátozottak autóvásárlási támogatása: Egy rendelet már megvan

Mivel a társadalom jelentős része csak akkor konfrontálódik mozgássérült úrvezetővel, ha azt fontolgatja, hogy elfoglalja-e parkolóját a Cora bejárata előtt, vagy elirigyli ingyenes parkolási lehetőségét a belvárosban, sokan rosszallóan csóválták fejüket, amikor a súlyosan mozgáskorlátozottaknak járó gépkocsi-vásárlási támogatással kapcsolatban visszaélésekről olvashattak. A nyár közepén megjelent sajtóközlemények a Szociális és Családügyi Minisztérium július 18-án hatályba lépett rendeletmódosításait épp e visszaélések visszaszorításának szándékával indokolták. A szaktárca ellenőrzési főosztályának vizsgálatai szerint a támogatásban részesültek mintegy húsz százaléka nem vásárolt autót, vagy tartósan nem került tulajdonába gépkocsi, hanem feltehetően autókereskedői segédlettel (fiktív számla) lenyúlta a megítélt összeget. A rendelet legfőbb eleme a támogatott gépkocsi hároméves elidegenítési tilalma és az adásvétel körüli adminisztratív hercehurca további bonyolítása. E szerint ha a mozgáskorlátozott autótulajdonosnak valamilyen okból mégis el kell adnia a járművet, jövőre már közvetlenül a szaktárcától kell engedélyt kérnie, és a vásárláshoz kapott támogatás időarányos részét vissza kell fizetni.

Külpol

Külpol

Cyber hírek

ASCI White Az IBM és az amerikai kormányzat új szuperszámítógépet mutatott be, amelyet nukleáris fegyverek tesztelésére, robbanófej-tervezésre és nukleáris robbantások szimulálására fognak használni. A két kosárlabdapálya méretű, 106 tonnás ASCI White 8192 darab IBM Power3 processzort használ, 160 terabyte háttértárral, így másodpercenként 12,3 billió művelet végrehajtására képes, vagyis háromszor gyorsabb a korábbi bajnokoknál.n Magasságrekord napelemmel A Helios, az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) napelemes, távirányítású repülőgépe a múlt héten 32 kilométernél magasabbra jutott, és ezzel egyaránt megdöntötte a légcsavaros és a lökhajtásos repülőgépek magassági rekordját.

Külpol

Kulturális hírek

A Hősök terén újraavatták, és katonai tiszteletadás kíséretében megszentelték a restaurált királyszobrokat és a Hősök emlékkövét. A 14 királyszobrot és a két allegorikus szoboregyüttest a Budapest Galéria szakmai felügyeletével a Szabó Öntészeti Kft.

Külpol

Állam és piac az energiaszektorban: Kaliforniai rémálom

Akaliforniai energiarendszer válságáról szóló híreken Magyarországon is kapva kapott a tervgazdaságban szocializálódott, a versenypiacokkal szemben zsigeri gyűlöletet érző vagy egyszerűen csak monopolprivilégiumait féltő energiapolitikai csapat. Kaliforniában liberalizáció volt és rendszer-összeomlás, állítják, tehát a liberalizáció az energiarendszer összeomlását okozza. Ez a nézet nagyvonalúan hanyagolja el nemcsak a világban működő tucatnyi, műszakilag stabil és liberalizált energiapiacot, hanem azt az Arisztotelész óta elfogadott logikai elvet is, hogy az időbeli sorrend nem azonos az ok-okozati kapcsolattal.

Külpol

Az MKP és a szlovák kormánykoalíció: Kiszállókártya

Július 4-én hagyta jóvá a szlovák parlament az új közigazgatási reformot, amelynek ügyéhez a magyar párt a kormányban maradását kötötte. A reform a szlovákiai magyar ízlésvilágba nem fér bele, Bugár Béla, az MKP elnöke közvetlenül a szavazás után kijelentette: pártja augusztus végén elhagyja a kormánykoalíciót. ´ szerény számítások szerint ekkor riogatta ötödször partnereit a kilépéssel, nem csoda hát, hogy most sem vették komolyan: egészen addig, amíg a párt elnöksége nem deklarálta kilépési szándékát. Egy kiskaput hagyott csak a vezetés, de az lassan brandenburgi méreteket ölt: a kilencventagú Országos Tanácsra bízta a döntést.

Film
Könyv
Zene

Zene

Könyv és film: Rozik a moziban (Bridget Jones naplója)

"Egy színésznő csak nőket tud játszani. Én színész vagyok, úgyhogy bármit eljátszom" - mondta állítólag Whoopi Goldberg. E felvetésből kiindulva Helen Fielding távolról sem író, viszont a lehető legközelebbről írónő. Így volna ez akkor is, ha Henry Fieldingnek hívnák. A kérdés az, írástudó-e a nemi szerv. Látszólag igen, hisz jelen esetben is összefirkált vagy háromszáz oldalt. Látóköre azonban érthetően szűkös. Ismeri önmagát, tulajdonosát, azt, ami fedi, és azt, aki belé hatol: hüvelytájéki tocsogás. Ezekről a szereplőkről hallhatunk a könyvben és a belőle készült filmben is, de úgy, mintha a díszes társaság kitenne egy személyt: Bridget Jonest. Ezzel tulajdonképp nincs mit vitatkozni, mélységes sajnálatunkat fejezhetjük csak ki őiránta, aki nemhogy szégyellne hüvelyével azonosulni, de büszkén hirdeti. Ami miatt a szánalomba bosszúság vegyül, az az, hogy a Jonesok szívesen kezdik így: mi, nők. De véletlen se folytatják így: már akiknek egyetlen céljuk, hogy a férfinak, sőt a férfinemnek tessenek (vigyék őket ágyba).

Zene

Film, zene: Műbarbárok (Emir Kusturica: Umca-umca, macska-zaj)

Az Európába/Nyugatra utazó balkáni művész, az ő hányattatásai, fogadtatása (legtöbbször persze: idegensége, meg nem értettsége) alaptoposza a sokat próbált félsziget magánmitológiájának, miként a Balkánra felkerekedő európai/nyugati utazó (misszionárius, tudós - legtöbbször a nép, a Volk avatott kutatója -, hódító, illetőleg a leggyakrabban ezek keveréke) kalandjai és érintkezése a balkáni Volkkal az európai kultúrkör szerves része. E viszonosság persze aszimmetrikus, hiszen Európa/a Nyugat a balkáni népek kultúrájának mégiscsak alapvető vonatkoztatási pontja (mint pozitív vagy negatív utópia egyrészt, másrészt mint a módszer, a know how kútfője), míg a Nyugat számára a Balkán mégiscsak periféria lenne - ráadásul, amikor a Nyugat figyelmét a Balkánra irányítja, az esetek többségében a saját rém-, illetve vágyképeit vetíti a szerencsétlen régióra, amint azt Maria Todorova oly plasztikusan leírja híres könyvében. (Mindazonáltal azt a végkövetkeztetését, miszerint a "Balkán" teljes egészében nyugati koholmány lenne, minden politikai korrektsége dacára joggal érezhetjük némiképp apologetikusnak - természetesen a Balkán szemszögéből.)

Zene

Színház: "Love me tender" (A Makrancos Kata Szentendrén)

Ha belegondolok: tipikus Alföldi-rendezés ez a Makrancos Kata. És ez voltaképpen dicséret. Aztán muszáj belegondolnom abba is, hogy miközben minden erre járó külföldinek szívem minden melegével Alföldi-előadásokat ajánlok, mert ez egy valamilyen színház, személyes kritikusi viszonyom ehhez a valamilyen színházhoz mindig ambivalens, mondhatnám úgy is: nem az én káposztám.

Sport
Lokál

Lokál

Fétisparti Budapesten: És mi mégis láncot hordunk

Ha arra gondolsz, milyen jó is volna egy esti mulatságra úgy elmenni, hogy csupán gázálarcot, neccharisnyát és mondjuk egy tükrökkel kivarrt kínai alsónadrágot viselsz, miközben ritmusra csattogtatsz egy lovaglóostort, akkor felesleges tovább magyarázni, mi is valójában a fétis, mert helyben vagy. Ha mindezt azzal fokozod, hogy ilyen szerelésben egy budapesti nyilvános szórakozóhelyre nemhogy csont nélkül beengednek, hanem egyenesen elő is írják, sőt ezzel vívod ki a többiek rokonszenvét, akkor azonban lehetetlen helyzetbe kerültél, és a kör, akár egy minőségi bilincs, bezárult. Legalábbis mostanáig.

Lélek