Tartalom

MaNcs, XIV. évf. 40. szám, (2002.10.03.) (2002-10-03)

Egotrip

Egotrip

Nádasdy Ádám: Modern Talking

A magyarban léteznek rövid és hosszú hangok, ami már magában is elég érdekes: lap-láp, koma-kóma, szita-szidta (ejtve [szitta]), sok-sokk, vagyis a hosszúságot mint megkülönböztető jegyet használja ez a nyelv. A nyelvek többségében nincs ilyesmi, így például a franciában, oroszban, törökben, kínaiban, újhéberben, újperzsában a hosszúságnak nincs nyelvépítő szerepe, még ha érzelmi vagy retorikai okokból el is lehet nyújtani egy-egy hangot. Vannak olyan nyelvek, melyek csak a magánhangzóknál (angol, szlovák) vagy csak a mássalhangzóknál (olasz, svéd) használják a rövid-hosszú szembenállást; de az tényleg ritka, hogy mind a kettő létezzen, méghozzá mint független változó, azaz hogy minden mindennel kombinálható legyen: pata, vatta, ráta, látta. Az olasz például úgy néz ki, mintha szabadon kombinálná a rövid és hoszszú hangokat, de valójában a fenti négy típusból csak a középső kettőt ismeri: fato [fáto] és fatto [fatto], azaz ha rövid a mássalhangzó, akkor előtte a magánhangzó hosszú (fato), és fordítva (fatto). [Ezért is nem kell az olasz helyesírásban a magánhangzó hosszúságát külön jelölni, hiszen az mechanikusan következik az utána álló mássalhangzó(k) számából, hosszúságából.] A két szélső típus, a magyar pata, illetve látta az olaszban nem létezik. Kevés nyelv van, amely mind a négyet megengedné: a finn ilyen - talán nem véletlenül, hiszen a magyarnak távoli rokona -, és ilyen volt a latin és az ógörög is, azért lehet e nyelveken olyan szépen hexametert és más időmértékes versformákat írni: felleg alól, éjjeli hold.

Egotrip

Keresztury Tibor: Zártkörű fogadás

Hősöm eleddig a végzetesen baljós, tiszta szívből megbánt, megalázó pillanatig egyáltalán nem képzelte el a nővéreket - hogy úgy mondja, nem volt az a napi életterve része, hogy kórházi nővérek kinézetén és jellemén gondolkozzon -, ám ettől még a megérkező nővér pontosan olyan volt, mint ahogy az ember a nővéreket elképzeli. Előbb csak a hangja úszott be a szituációba, odakintről nem látszott a fizikai valósága, ám nem is kellett ahhoz a képkeretbe beállnia, hogy az ábrázolt jelenet főalakja legyen egyetlen másodperc alatt, s hogy a folyosón abban a szúrásban rend legyen. Mi van itten, fiúk-lányok, mi ez a kupleráj - dörrent rájuk érkezőben, s a hangjától vezényszóra balra fordultak a hősömre szegezett fejek. Színház ez vagy kórház. Mentek azon nyomban a rácsos ágyba befele. Leszíjazzam valamelyiket? A betegtársak arcán szavainak hatására azon nyomban kiült a bárgyúságot jégcsákánnyal strukturáló jeges rémület: láthatóan volt lövésük arról, hogy ami fel lett itt most vetve, milyen. Egy lépést - de egyszerre, mint a hadseregben - hátralépett az egész kompánia, hogy utat engedjen neki, miközben a bátrabb típusúak kísérletet tettek arra, hogy megmagyarázzák a helyzetet addig is, míg a folyosó végéről döngő lépteivel megérkezik. A legijesztőbb kollégának továbbra is szünet nélkül folyt a nyála, ekképpen a lába elé beszéd közben kéttenyérnyi tócsát engedett, ám a hősöm irányába mindeddig képviselt - egy csöppet sem hatástalan - nagy, fenyegető bátorságból a nővér látványára egy jó adagnyit visszavett. Jön, jön, jön, jön - lihegte és sisteregte -, be akarna jönni, Margit nővér, valaki. Jobb kezével gesztikulált, míg a ballal heves izgalmában magyarázatképpen az ajtóra bökött, miáltal a bokájára hullott az avval tartott esernyős pizsamagatya. Az akkorra teljesen elgyengült, rogyadozó térdű, félig beszart várakozó meglepődve konstatálta, az égvilágon senkit nem érdekel, hogy premier plánban látszik a fasza. Egy dadogós, vékonybélű, jelenésszerű árnyalak úgy érezte, azonnal pontosítania kell az imént elhangzott mondatot: e-e-eeeegy új, M-M-M-M-Margit nővér, e-e-e-egy ú-ú-ú-új pa-pa-pa-pa-paciens. Áldozat, mondta a hős, hasonlóképp pontosítás végett, persze csak úgy hangok nélkül, odabent, mert ekkorra teljesen világos volt, hogy hova, mibe keveredett, s ezáltal balgaság lett volna többet várni tőle, s esetleg azt képzelni, hogy akár a legrövidebb, értelemmel bíró verbális közlésre is alkalmas lehet. Nem, nem volt már az események ezen pontján tőle az azonnali elájulás elkerülésén túl egyáltalán semmi egyéb elvárható. Nem volt neki vágya semmi, csak hogy még időben elérje a budit: már orvos sem kellett, épp eleget látott, maradjon minden ugyanúgy. Tekintve az állapotát, inkább csak vicces volt, de nem meglepő, hogy azon gondolkozott - már amennyiben az örvény közepén fuldokló begörcsölt fürdőző utolsó gondolata valami teljesen indokolatlan jóindulattal gondolkozásnak mondható -, ki fog-e innen valaha is élve jutni, miközben még be sem jutott. És amikor az egyre hangosabb kulcscsörgés formájában közeledő pallos a nyaktilóra hajtott fejre már majdnem lecsapott, az odabenti Bosch-festmény vásznáról levált egy alak. A falhoz lapult csoportképből, mint egy macska, villámgyorsan kiugrott egy bomlott tekintetű, szétmarcangolt hálóinges, jórészben fedetlen, zacskónyira fonnyadt mellű, csapzott, teljesen ősz hajú, csontjaira soványodott, a sejtekig leépült, az egész testében remegő, lyukas, fekete combfix neccharisnyát, bal lábán egy magas sarkú, zárt, alkalmi félcipőt, jobbján egy vietnami papucsot viselő, éppen most delirált vagy hamarosan deliráló, gennyes kelésekkel, pattanásokkal borított, fogatlan, kortalan, sokat próbált alkoholista nő, s az üvegajtó közepére, húsz centire tőle, eszelős vigyorral, már-már önkívületben, szerelemtől, vágytól izzó képpel, hatalmasat csücsörítve egy Budapest alakú, vöröslő rúzsfoltot nyomott.

Publicisztika

Publicisztika

Egry Gábor: A kő marad (A romániai népszámlálás és a magyar nemzetpolitika)

Már-már a nemzethalál vízióját idézték azok az első reakciók, amelyekkel - főként romániai - magyar politikusok a romániai népszámlálás júliusban nyilvánosságra hozott eredményeit fogadták. A márciusi adatfelvétel szerint az előzetesen vártnál is majd százezer fővel többel csökkent a magukat magyar nemzetiségűnek vallók száma: míg 1992-ben 1,624 millió magyart tartottak számon Romániában, az idén csak 1,434 milliót. A fő okot e politikusok a kivándorlásban találták meg, és elsődleges feladatként a fiatalság emigrációtól való "eltántorítását" jelölték meg. A publicisztikai írásokat jórészt a magyar megmaradásért a magyar sors megpróbáltatásai közepette is elszántan küzdő, kívülről meg nem törhető, ám belülről gyengülő közösség toposza uralta.

Publicisztika

Rossz a tévénk

Itt az ideje, hogy komoly formában elgondolkodjunk a pénzünkön működtetett köztelevízió irányítása és további sorsa felett.

Publicisztika

Demis, a komisz

Az azért elég jó, hogy a szocialistáknak dalból van a lelkük, végtére is élükön Ságvári járt. Az is érthető, hogy úgyszólván életkorra tekintet nélkül a tegnap slágereire gerjednek. Csak azt nem értjük, hogy képzelik az egészet. Az persze a javukra írható, hogy a festészetre is buknak nagyon, leigazolták a MIÉP-ből Macskássy Izoldát, hóna alatt szegedi ízeket idéző ajándékkosárral, nyilván az ecsetkezelésit bírják annyira neki. Ez a festett képek iránti kultúrszomj régi vonásuk különben is, gondoljunk csak a méltatlanul elfeledett Potyka bácsi magas állami kitüntetésére.

Belpol

Belpol

Eva-tanfolyam, 2. óra: Örök megújulás

A napokban kerül az Országgyűlés elé az egyszerűsített vállalkozási adóról (eva) szóló törvény legújabb - feltehetőleg még mindig nem végleges - változata. Ez az a jogszabály, melyet az MSZP a választások folyamán a Kánaán ígéreteként lebegtetett választói előtt. Ez az, ami a kis- és középvállalkozások minden adózással összefüggő problémáját megoldani hivatott mind pénzügyi, mind adminisztrációs oldalról. A Magyar Narancs annak járt utána, hogy kinek lehet és érdemes az új adózási módot választani 2003-tól.

Belpol

Háromszázezer evás cég lehet: Áttérők

Minden harmadik magyarországi vállalkozás evás lehet - derül ki az adóhivatal szakértői becsléséből. Összesen legföljebb 300 ezer - egyéni és társas - vállalkozás térhet át az egyszerűsített vállalkozási adóra; a gyakorlatban ez a szám föltehetően kisebb lesz.

Belpol

Magyar Demokrata-gála a Budapest Kongresszusi Központban: Igaz magyarok az intelligens Európában

Orbán Viktor képmásával díszített jelvényeket (200 Ft) és kulcstartókat (300 Ft) árusító fiatalember fogadta az érkezőt múlt pénteken a Magyar Demokrata-gála helyszínén. A rendezvény apropója az volt, hogy Bencsik András lapja elérte a hatvanezer eladott példányt. Az ünneplést olyan kiválóságok tették feledhetetlenné, mint a Sajtóklub akciócsoportja, továbbá egy pszichedélikus látványt nyújtó metálszürke pufajka, mely magában foglalta Pataki Attila felsőtestét. Jézus Krisztust Sasvári Sándor, Orbán Viktort Haeffler András alakította.

Belpol

Mádl Ferenc két éve: Elnök a háttérben

Mádl Ferenc beiktatásakor azt ígérte, hogy elődjénél aktívabb államfői szerepre készül. A közelmúlt eseményei (szavazat-újraszámlálási hisztéria, hídlezárás, ügynökügy, Mécs-bizottság, legutóbb pedig a jászladányi romák esete) következményeként néhány hónap leforgása alatt többször is a figyelem középpontjába került. Az is jelzés értékű azonban, amikor a köztársasági elnök nem szólal meg. Legutóbb Orbán Viktor

Külpol

Külpol

Cyber hírek

AIDS-immunitás A New York-i Rockefeller Egyetem AIDS-kutató központjában hosszú évek óta vizsgálták, hogy az AIDS-szel fertőzött emberek néhány százaléka miért nem betegszik meg, noha sokan közülük évtizedek óta hordozzák a halálos vírust. A tudósok azonosították azt az anyagot, amely ezt a természetes immunitást lehetővé teszi: egy vegyületet, amely három, alpha-defensinnek nevezett proteinből áll.

Külpol

Kulturális hírek

STÚDI"SZÍNHÁZAK A Magyar Stúdiószínházi Műhelyek XIV. Fesztiválján alkotóközösségi díjat nyert a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház

Könyv

Könyv

Frekvencia a Tilos Rádiónak: Hét bő esztendő

Két évvel azután, hogy a kábelen és az interneten történő adás nem kifejezetten előnyös körülményei közé kényszerült, az ORTT múlt heti döntése értelmében három másik, nem kereskedelmi adóval egyetemben ismét legális frekvenciához jutott a Tilos Rádió.

Zene

Zene

Színház: A depressziós kutya (Az Attack)

Ez az évad voltaképpen már tavaly elkezdődött, s a jól értesültek tudni vélték: a főiskolán kell nézelődni, ha reményre vágyunk. Most meg a Katona - pontosabban a Kamra - fölvette rendes játékrendjébe az Attack című produkciót, amelyet előtte még díjjal tüntetett ki a jó szemű zsűri a bárkabéli stúdiófesztiválon. Semmi kétség, Bodó Viktor és csapata színházilag nagykorúsítva van: el sem kezdődött, máris vége a pedagógiai jóindulatnak.

Zene

Film: Bizalom (Dettre Gábor: Felhő a Gangesz felett)

Afilm tárgya, sommásan persze, a kábítószeres függés. Adott egy fiatalember, neve András (Ternyák Zoltán), aki jó állása (számítógépes szakfi) és sikeres, jól kereső anyja ellenére (vagy éppen ezek miatt is?) erősen kátyóigényes. Élete félresiklott, céljai nincsenek; mikor megismerjük, emberünk nem más, mint egy maga alá piszkító csődtömeg. Pénze az anyagra nemigen akad, ezért aztán kénytelen a munkahelyéről elorzott monitorral házalni az utcán. Ekként ismerkedik meg Julival (Tóth Ildikó), aki éppen imént hagyta ott vadul közhelyes-közönséges férjét és mélakórosan fuvolázgató kislányát. Az asszony megszánja az Andrássy út betonján előtte vergődő fiút, odaköltözik hozzá, és megpróbálja kivakarni a szó szerinti szarból. Hogy milyen eredménnyel, azt mutatja be a film. Mellékszálként számolnunk kell még az András házában uralkodó (v)iszonyok szociologikus megjelenítésével: van itt félbolond taxisofőr (ki más játszhatná, mint az ebbe a skatulyába már-már bűnösen belepréselt Kovács Lajos), ennek féleszelős, beteg anyja, elbárgyult felesége. Olykor mélabús roma sirató kereng föl a gangra: figyeljünk, a rendező most miliőt fest!

Zene

Film: Hahó, a tenger! (Anyádat is!)

Bár egy újszülöttnek minden vicc új, a Kamaszkorom legszebb nyara típusú filmekben mégis a változatlanság boldogít, hogy olyan örök értékei vannak az emberi lét ezen bizonyos szakaszának, melyek bár vissza sose térnek (kísér a Stúdió 11), mindig nagy élvezet visszagondolni rájuk vagy bámulni őket a moziban.

Zene

Lemez: Ott, a végzet közelében (Woven Hand)

1. Jó pár éve mérsékelten foglalkoztat, hogy mi történik a rock ´n´ rollban. Úgy alakult, hogy meglehetősen érdektelennek tartom, és amíg nem szolgál meggyőző cáfolatokkal, az sem zavar, ha ez az előítélet megkérdőjelezi a tisztánlátásomat. Ez van - amióta nincs Jesus Lizard, legfeljebb egy 16 Horsepower-koncert kedvéért vagyok hajlandó útra kelni, hogy a kóma közelébe katarzálhassam magam.

Zene

Például folyton (Zamballarana)

Amultinacionális lemezkiadók általában megtisztelnek a bizalmukkal és elküldik az újdonságokról szóló értesítőiket. Ezeket a brosúrákat nem szoktam kidobni, csak miután átfutottam őket - ez a legkevesebb és a legtöbb, amit megtehetek. Igaz, a közelmúltban két kiadvány is felkeltette az érdeklődésemet, de mint kiderült, azoknak nem terveztek promóciót: azok csak egyedi megrendelés esetén juthatnak az országba.

Lélek

Lélek

Big Brother: Vakpali, vakpali...

Hiába üvölti estéről estére a nézők képébe egy tébolyodottan viselkedő színész, aki most műsorvezető, hogy "Valóság csak egy van, és ez itt a való világ!" Nincs semmi távolabb a valóságshow-tól, mint a valóság.

Lélek

Big Brother: Kiszavaz a végén

Jelentős állomásához érkezett a Big Brother, ismét távoznia kellett az egyik szereplőnek. A lakosság döntése ismert: a kiszavazott személyét mind a nép, mind az érintett teljes megelégedéssel fogadta, és már csak azt nem tudjuk, megmozdul-e Komló, ha egyszer tényleg komolyra fordulnak a dolgok.