Mélyen Tisztelt Szuverenitásvédelmi Hivatal!

  • Dr. Hernádi Elvira
  • 2024. május 15.

Publicisztika

Levél a baloldali aknamunka megelőzésének további lehetőségeiről  

Engedjék meg, hogy – ha kéretlenül is – néhány javaslattal segítsem fontos nemzetvédelmi munkájukat. Másokkal együtt örömmel értesültem arról, hogy Országgyűlésünk Európai Ügyek Bizottsága (a továbbiakban Bizottság) „a baloldal magyar érdekkel szembeni brüsszeli politikai akcióit” feltárva ez év május 6-án az Országgyűlés, s mondhatni a nemzet színe elé bocsátotta megállapításait. (Megkésve, de törve nem! Érthetetlen, hogyan tűrhettük eddig az évtizedes hazaellenes brüsszeli aknamunkát!)

A bizottsági jelentés remélhető elfogadásával az Országgyűlés felkéri az Önök Hivatalát, hogy szükség esetén tegyen javaslatot a nemzeti szuverenitást erősítő̋ rendelkezé́sek megalkotá́sára. E nyilvánvaló szükségre tekintettel, sürgető és fontos munkájuk gyorsítása érdekében veszem magamnak a bátorságot néhány szerény szakmai javaslattal élni.

A javaslatok kialakítását megkönnyíti a Bizottság, amikor megemlíti, hogy a baloldali brüsszeli magatartá́sok (értsd nemzetellenes áskálódás) büntetőjogi szankcioná́lása nem példátlan a történelemben. Ennek példájaként felemlítik az 1921. évi III. törvény megoldását. A felhozott törvényhely szerint:

„7. § Aki olyan valótlan tényt állít vagy terjeszt, amely alkalmas arra, hogy a magyar állam vagy a magyar nemzet megbecsülését csorbítsa vagy hitelét sértse, vétséget követ el és öt évig terjedhető fogházzal büntetendő.

A büntetés tíz évig terjedhető fegyház, ha a cselekményt abból a célból követték el, hogy valamely külföldi állam vagy szervezet a magyar állam vagy a magyar nemzet ellen ellenséges cselekményre indíttassék; ha pedig ennek következtében valamely külföldi állam vagy szervezet a magyar nemzet ellen ellenséges cselekményre indíttatott, a büntetés életfogytig tartó fegyház.”

Ez egy remek cikk a nyomtatott Magyar Narancsból, amely online is elérhető.
Ha szeretné elolvasni, kérjük, fizessen elő lapunk digitális kiadására, vagy ha már előfizető, lépjen be!
Támogassa a független sajtót! Olvassa a Magyar Narancsot!

Neked ajánljuk