könyv - JAMES WEBSTER-GEORG FEDER: HAYDN ÉLETE ÉS MÛVEI

  • - csont -
  • 2009. augusztus 6.

Zene

Köztudomású, hogy az osztrák- magyar arisztokrácia mellett az angol főnemesség és polgárság tette a legtöbbet Joseph Haydn érdekében: kétszeri londoni tartózkodása után kielégült művészi becsvágytól duzzadó kebellel és nem kevésbé kicsattanó, fontoktól repedező pénztárcával érkezett haza. Az angolok (noha a monográfia egyik szerzője amerikai, a másik német) most a Grove-féle zenei lexikon szócikkét külön kötetben megjelentetve tették le hódolatuk újabb jelét az asztalra - és Malina János gáncsolhatatlan fordításában, hála istennek, a miénkre is. Egyszerűen, tisztán felépített munka.
Köztudomású, hogy az osztrák- magyar arisztokrácia mellett az angol fõnemesség és polgárság tette a legtöbbet Joseph Haydn érdekében: kétszeri londoni tartózkodása után kielégült mûvészi becsvágytól duzzadó kebellel és nem kevésbé kicsattanó, fontoktól repedezõ pénztárcával érkezett haza. Az angolok (noha a monográfia egyik szerzõje amerikai, a másik német) most a Grove-féle zenei lexikon szócikkét külön kötetben megjelentetve tették le hódolatuk újabb jelét az asztalra - és Malina János gáncsolhatatlan fordításában, hála istennek, a miénkre is.

Egyszerûen, tisztán felépített munka. Öt fejezet tárgyalja az életet, a hatodik címe: Jelleme és személyisége, a hetedik a stílusát elemzi, a nyolcadik mûveit tekinti át mûfajok szerint csoportosítva, míg a kilencedik amolyan summa: Haydn pályaképe. Egyes magyar beszámolók szerint ez unalmas, meglehet; a magam részérõl sokkal izgalmasabbnak tartom ezt a mértéktartó és világos fejû írásmodort, mint a lihegõ, szóképekkel zsúfolt lelkendezést. Haydnhoz nem is illene az ilyesmi, aki a két professzor szerint olyan ember, "akinek jelleme és világi sikere egymást támogatja és igazolja". A realizmust emelik ki pályáján, ám ez szerintük leginkább a pénzügyekben érhetõ tetten; végre egy zenész, aki nem a kocsmába vitte a pénzét, mint Mozart és Beethoven. A világosan megrajzolt nagy pályát teljes zenetudományos apparátus támogatja, káprázatos bibliográfia és minden tekintetben eligazító mûjegyzék - mindez újabb dicsérete a fordítónak és a lelkiismeretes magyar kiadónak is.

Fordította: Malina János. Rózsavölgyi és Társa, 2009, 182 oldal, 3990 Ft

*****

Figyelmébe ajánljuk