Ifjúsági politikai szervezetek Pécsett: Timurok a Mecsek alján

szerző
Gavra Gábor
publikálva
2002/7. (02. 21.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

Az országgyűlési választások közeledtével megnő a helyi párt-alapszervezetek és a különböző politikai erőkhöz kötődő társszervezetek, köztük az ifjúsági mozgalmak szerepe. Lapunk az egyik legnagyobb vidéki egyetemi városban, Pécsett mérte föl a parlamentbe jutásra esélyes pártoknál az ififront erőviszonyait.

Az országgyűlési választások közeledtével megnő a helyi párt-alapszervezetek és a különböző politikai erőkhöz kötődő társszervezetek, köztük az ifjúsági mozgalmak szerepe. Lapunk az egyik legnagyobb vidéki egyetemi városban, Pécsett mérte föl a parlamentbe jutásra esélyes pártoknál az ififront erőviszonyait.Az ifjúsági szerveződések nagy része formálisan nem kötődik pártokhoz vagy ideológiai áramlatokhoz. A különböző közhatalmi szervek vagy érdekképviseletek (a sportminisztérium - ISM -, a települési önkormányzatok ifjúságpolitikai bizottságai és albizottságai, az egyetemeken és főiskolákon működő hallgatói önkormányzatok) azonban irányítóik pártkötődései miatt kiszolgáltatottak a pártpolitikának - gondoljunk csak az 1995-ös tandíjtüntetést szervező HÖKOSZ akkori elnökének, Szabó Lászlónak az ISM helyettes államtitkárságáig ívelő karrierjére. Az egyes pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek törekvései között előkelő helyen szerepel a fiatalok érdekképviseleti szerveinek meghódítása, a Narancsnak ezt a Pécsett működő ifjúsági szervezetek képviselői is megerősítették, mint ahogyan azt is, hogy országszerte számos hallgatói önkormányzat a nagypolitika befolyása alatt áll. E jelenséget a pécsi ifjúsági szervezetek képviselői kivétel nélkül egészségtelennek tartják, ám a folyamat elindításának felelősségét vetélytársaikra hárítják.

Pécs városa és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) az elmúlt három év során a kormányzati politika páriája volt: előbbi ellenzéki irányítása, utóbbi pedig vezetésének feltételezett baloldali kötődése miatt. A városi ifjúságpolitika és az egyetemi hallgatói közélet átpolitizálódása itt éppúgy végbement, mint országos szinten, csak épp ellenkező előjellel: a PTE hallgatói önkormányzati elnökei közül többen a Magyar Szocialista Párt tagjai. Andráska Gergely, a Bölcsészettudományi Kar HÖK-elnöke és az Ifjú Szocialisták Mozgalma (ISZM) Országos Tanácsának tagja szerint "fájó pont a Fidesznek, hogy a PTE azon kevés felsőoktatási intézmények egyike, amelyekben a hallgatói érdekképviseletek vezetői nem jobboldali kötődésűek".

Az MSZP pozíciói

viszonylag erősek Pécsett, az ISZM-en kívül több baloldali irányultságú, a párthoz kisebb-nagyobb mértékben kötődő szervezet működik a városban, így a Szocialista Egyetemi Szövetség (SZESZ), illetve az MSZP-be belépett Ifjú Generáció (IGEN). Előbbi szervezetek nyitottak a párton kívüliek irányába is, az IGEN-tagságnak azonban feltétele az MSZP-be történő belépés.

Andráska a szervezetten politizáló fiatalok szerepét egyrészt abban látja, hogy minél nagyobb részt vállaljanak a helyi és országos ifjúságpolitika alakításában, másrészt egymással beszélő viszonyt fenntartva új, párbeszédre épülő politikai kultúrát honosítsanak meg a közéletben. Kezdeményezésére e célok megvalósítása érdekében alakult meg a városi önkormányzat ifjúságpolitikai koncepciójának kidolgozására hivatott Ifjúsági Kerekasztal, melyben a fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek és az egyetem hallgatói önkormányzatainak képviselőin kívül a képviselő-testületbe jutott pártok egy-egy fiatal politikusa vesz részt. Utóbbiak alkotják az önkormányzat ifjúsági albizottságát, amely előzetesen megtárgyalja az önkormányzat illetékes bizottsága vagy a képviselőtestület elé kerülő, fiatalokat érintő ügyeket. Andráska szerint - aki hallgatói önkormányzati elnökként a kerekasztal elnöki tisztségét is betölti - ebben az átmeneti struktúrában a testület fő funkciója, hogy a helyi pártpolitikusok "első vonalának" bekapcsolódása előtt kompromiszszumot hozzon tető alá a különböző politikai erők érintett csoportjai között, és egységesen lobbizhasson a város vezetésénél többek között az ifjúságpolitikai koncepció megalkotása érdekében.

A politikai kultúra változásával kapcsolatban Molnár László, a

Liberális Fiatalok Társasága (LIFT)

pécsi alapító elnöke szkeptikus, mondván, hogy tapasztalatai szerint a huszonéves politikusgeneráció cselekvését ugyanazok az avítt előítéletek mozgatják, mint idősebb kollégáikét. A közéletbe tagozódás feltétele az adott politikai erő vezetése által diktált játékszabályok elfogadása, amely, ismerve a jobboldali pártok stílusát, nehezen egyeztethető össze a dialógusra törekvéssel. A LIFT - a szélsőséges irányzatok képviselőit leszámítva - párbeszédre törekszik minden, fiatalokat tömörítő szervezettel, ám a jobboldali mozgalmak részéről - az Ifjúsági Demokrata Fórum (IDF) kivételével - nem tapasztaltak fogadókészséget ez iránt.

A LIFT független civil szervezet, ám tagjai közül többen részt vettek - Molnár is - az SZDSZ munkájában. A függetlenség azt jelenti, hogy a szervezetnek nem kell mindenáron egy politikai erő aktuális fordulataihoz igazodnia, tevékenységét nem az adott párt, hanem az általa vállalt értékrend képviseletének rendelheti alá, továbbá civil szervezetként a LIFT megjelenhet olyan területeken (így a felsőoktatásban) is, ahová egy politikai párt ifjúsági szervezete nem teheti be a lábát. Az SZDSZ ifjúsági kerekasztalbeli képviselője, aki a LIFT tagja is, rendszeresen részt vesz a testület munkájában és a városi ifjúságpolitikai koncepció kidolgozásában; a liberális fiatalok reményei szerint a kerekasztal eredményeként Pécsnek hosszú idő után működőképes ifjúságpolitikája lehet, megelőzve így a máig nem létező országos ifjúságpolitikai koncepciót.

Koszorús László,

a Fidelitas

pécsi elnöke és országos alelnöke elismeri, hogy szervezete nem hajlandó részt venni az ifjúsági mozgalmak közötti informális kapcsolatépítésben, az ő szavaival "mutyizásban". A politika szerinte a konfliktusok művészete, a Fidelitas pedig - lévén elsősorban a Fidesz - MPP politikai hátországa, és csak másodsorban ifjúsági szervezet - Pécsett is főleg az anyapárttal keresi a kapcsolatok szorosabbra fűzésének lehetőségét, nem pedig az Ifjúsági Kerekasztal résztvevőivel.

Koszorús szerint Pécs önkormányzata az elmúlt években sikeresen konszolidálta ugyan a város pénzügyi helyzetét, de az ifjúságpolitika a helyhatóság mostohagyereke volt. A kerekasztal ötletét használhatónak, ám önmagában kevésnek tartja; a Fidesz képviselőjeként éppen ezért ritkán vesz részt a kerekasztal és az albizottság ülésein. Mindaddig, amíg a területen folyó önkormányzati munkát nem egy döntési jogkörrel felruházott bizottság koordinálja, nem látja értelmét az intézményes egyeztetésnek. A Fidelitas nem vesz részt a város ifjúságpolitikai koncepciójának kidolgozásában sem, mert munkájuk során elsőbbséget élvez az őszi helyhatósági választásra készülő Fidesz-program ifjúságpolitikai fejezetének kidolgozása; mint mondta, erre tartalékolnak. A Fidesz és a város most formálódó elképzelései között nincs számottevő eltérés, Koszorús inkább hangsúlybeli különbségeket emleget. A megoldás kulcsa szerinte a koncepció+politikai támogatás=pénz képletben keresendő.

Koszorús a Fidelitas más ifjúsági szervezetekhez fűződő kapcsolatait ismertetve az IDF-et említi mint természetes partnert, amely alól azonban időközben elfogyott az anyaszervezet. A többiek közül az ISZM-mel az Ifjúsági Kerekasztal révén kommunikálnak; a LIFT-tel és

a MIÉP Ifjúsági Tagozatával

azonban nincsenek kapcsolatban. Ezt viszont Polgár Miklós, a MIÉP pécsi elnökségi tagja, a párt pécsi Ifjúsági Tagozatának vezetője másképp tudja. Állítása szerint a JOBBIK elnevezésű civil szervezet révén működnek együtt a MIÉP és az MDF, illetve a Fidesz fiataljai. A JOBBIK előadások és rendezvények szervezésével igyekszik közelebb hozni egymáshoz a különböző jobboldali szervezetek tagjait és szimpatizánsait. Polgár és a JOBBIK pécsi elnöke, Szalai Csaba különösen büszke Bencsik András, Lovas István, Csurka István és Rogán Antal, a Fidesz és a Fidelitas országos alelnöke pécsi vendégszereplésére, akik a JOBBIK által szervezett előadásokat tartottak a városban. Utóbbi meghívása arra enged következtetni, hogy Pécsett létezik együttműködés a Fidesz ifjúsági társszervezete és a MIÉP Ifjúsági Tagozata között.

A MIÉP rendszeresen részt vesz az Ifjúsági Kerekasztal munkájában és Pécs ifjúságpolitikai koncepciójának kidolgozásában, bár Polgár is fontosnak tartaná egy ifjúsági bizottság létrehozását. A párt Ifjúsági Tagozata azonban most elsősorban "a MIÉP történetében sorsfordító választásra" készül, a három pécsi választókörzet kampányfőnökei a tagozat jelenlegi vagy egykori tagjai. A Fidelitashoz hasonlóan a MIÉP Ifjúsági Tagozata saját szerepét elsősorban nem a regionális és országos ifjúságpolitika alakításában, hanem saját pártja politikus-utánpótlásának biztosításában, a fiatalítás elősegítésében látja, ami szerinte hozzájárulhat a pártok közötti helyi és országos erőviszonyok gyökeres megváltozásához.

Gavra Gábor

szerző
Gavra Gábor
publikálva
2002/7. (02. 21.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás
Cimkék:
Ezt már olvasta?

Legfrissebb Narancs

„Nem kérünk bocsánatot”
Interjú „Tibi atyával”
Interjú Palkovics Lászlóval
Mi lesz az MTA-intézetekkel?
Évadnyitó melléklet
Jordán Adél, Carly Wijs, Pintér Béla színháza
Tartalomjegyzék Legfrissebb Narancs

best of Narancs

Narancs vélemény

Kis-Magyarország

Kultúra