Papcsák és a zuglói közpénzek - Az elszámoltató elszámolása

  • Vári György
  • 2011.04.28 00:00

Belpol

A 2010 júniusa és novembere között elszámoltatási kormánybiztosként dolgozó Papcsák Ferenc Zugló polgármestereként igenis áldoz a tudományra és a művelődésre - legalábbis erre utalnak a Várnai László helyi LMP-képviselő által nyilvánosságra hozott, többmilliós értékű külső szerződések. Az összeállításunkban szereplő összegek áfa nélkül értendők.

Várnai akcióját nem vette jó néven a polgármester: a 168 Órának adott nyilatkozatában például nehezményezte, hogy Várnai "ráadásul ki sem kérte a teljesítési igazolásokat, pedig nélkülük meg sem ítélhető az ügy". Várnai ezután kikérte, és lapunk bepillanthatott e teljesítésigazolásokba, így olvasóink is mérlegelhetik: vajon a kerület vezetése fölöslegesen, vagy épp ellenkezőleg, nagyon is indokoltan fizet ki havonta több millió forintnyi közpénzt a Papcsákhoz vagy a bizalmasához, Kovács Balázshoz kötődő személyeknek, vállalkozásoknak.

Polgári szervezőmunka

A birtokunkba került teljesítésigazolások jól kirajzolják azt az áldozatos munkát, amit például a Zugló a Nemzetért című tudományos konferenciasorozat szervezői végeztek.

A kerület vezetése megbízta Kun Miklós polgári történészt, hogy a Polgárosodás Modernkori Kutatóközpontjának megalapítását "előkészítse", illetve szervezzen történettudományi konferenciasorozatot, és "a történelmi, társadalmi fejlődés összefüggéseit vizsgálja a zuglói pártpolitikai preferenciák tükrében", bármit jelentsen is e félmondat. Érdekesség, hogy Kun és Papcsák nem először konferenciáztak egy fedél alatt. Amint arról a kunmiklos.com is beszámol, tavaly szeptember 27-én Látleletek címmel Kun olyan tudományos tanácskozást és szellemi műhelyt celebrált, melynek fellépői névsora mintegy megelőlegezte a későbbi zuglói rendezvények előadóit. (A Látleleteket a Károli Gáspár Református Egyetem Kremlinológiai Tanszéke, a KDNP Barankovics Alapítványa és a Konrad Adenauer Alapítvány szervezte, a fővédnök Semjén Zsolt volt.) Fellépett (például Rétvári Bence mellett) a tudomány világába villámmal átigazolt Papcsák Ferenc is. A zuglói "konferenciákon" egyébként legalább annyi politikus szerepel, mint ahány egyetemi ember: az első, decemberi eseményen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Kalmár Ferenc képviselő és Szászfalvi László államtitkár szólalt fel (mind a KDNP versenyzői), februárban Kalmár; márciusban Rétvári Bence ugyancsak kereszténydemokrata államtitkár beszélt az alkotmányozásról.

Kun a "megalapítás" "előkészítésében" nem maradt magára: ketten, Kassai Ildikó és Németh Edit Linda "közreműködtek" még ebben, maradék energiájukkal pedig "elősegítették" a konferenciasorozat megszervezését. Kun ezért havi 400 ezer, Kassai Ildikó 350 ezer, Németh Edit Linda 250 ezer forint díjazásban részesült. (Az általunk ismert szerződéseik 2010 decemberétől 2011. március 31-ig szóltak.) Megalapítói, előkészítői és elősegítői teljesítésigazolásaikat október 20-tól kezdődően adták le. Ezekből, a teljesség igénye nélkül, a következő munkafolyamatok rekonstruálhatók.

A január 20-i "konferencián" Kun Miklós beszélgetett Pálinkás Józseffel, az MTA elnökével, amihez hozzászólhatott Tokody Ilona operaénekes és Kozma Gábor, a konferenciasorozatban szervezőként is közreműködő Gál Ferenc Hittudományi Főiskola rektora.

A szervezőmunka egyik első lépéseként a három megbízott négy órát töltött el a "felszólalók életrajzának áttekintésével". Kun és Kozma életrajzát talán nem kell különösebben kutatni (hisz ők szervezők voltak), tehát mindössze kettő életrajz "áttekintésével" repült el az idő. Az eredményt a szorgos kutatók csatolták beszámolójukhoz: ezek szóról szóra megegyeznek azokkal az életrajzi szövegekkel, amelyeket a Google az első oldalon dob ki Tokody és Pálinkás nevére.

Az "interneten való megjelenés kidolgozása" és az "internetes felületek kezelése" öt alkalommal számoltatik el hármuknak; amúgy egy egyszerű Facebook-profil kialakításáról van szó. Az "egyeztetés a felszólalókkal" újabb napot vett igénybe. Témaegyeztetés háromszor, témakörök elkészítése kétszer vált szükségessé. Négy ízben szerepelt a "forrásanyagok beszerzésének" feladata a beszámolókban - el sem tudjuk képzelni, hogy férhetett ennyi forrásanyag a teremben, midőn dr. Kun és dr. Pálinkás a magyar tudományról elmélkedtek.

Január 4-én ismeretlen célból ismeretlen személyeknek leveleket írtak, továbbá "szervezés", ezen túlmenően "bonyolítás" zajlott egész nap. (Ez a nagyvonalúság azért különösen vicces, mert amúgy a szervezés legapróbb fázisairól is beszámolnak, a decemberi konferencia előtt még a névtáblák készítését is feltüntették.) Gondos marketingtevékenység is folyt: a meghívók "tervezete" december 27-én készült el, ezt január 5-én ellenőrizték, egy napra rá véglegesítették. (A körültekintő munka eredményeként szerepel rajta a rendezvénysorozat, rendezvény és a résztvevők neve, valamint a helyszín és az időpont.) Másnap, pénteken hármasban kiküldték az elkészült meghívókat a fideszes VIP-listásoknak, Gyügyei Attila helyi Fidesz-képviselő "körének", a Fidesz és a KDNP frakciójának és az Új Társadalom Szalonnak, melynek kuratóriumában például Tiffán Zsolt Baranya megyei Fidesz-elnök és Harrach Péter foglalnak helyet. Aznap mással már nem is foglalkoztak. (A közpénzen rendezett eseményre egyébként más pártot vagy más politikai orientációjú civil szervezetet nem invitáltak.)

De a január eleje nem csak a 20-i rendezvény miatt volt az emberfeletti munka időszaka: e napokban dolgozták ki az éves, sőt egyik délután még a távlati terveket is. Jóllehet szerződésük ekkor még csak március 31-ig szólt: úgy tűnik, bíztak abban, hogy a kontraktust meghosszabbítják, és Zugló lakossága később sem marad értesületlen a KDNP-frakció tudományos eredményeiről. (Novemberben Kun még Hoffmann Rózsával is egyeztetett a konferenciáról a Parlament Caféban.) A három személy az egyik négyórás brainstorming után igazi revelációval rukkolt elő: áprilisban a "gazdaság" témában tartsanak kerekasztal-beszélgetést, a meghívottak legyenek Csaba László és Járai Zsigmond. Június és júliusról még csak annyit tudni, hogy "kerekasztal-beszélgetés" lesz. (Már a decemberi téma is egyfajta tudományos forradalmat előlegezett: "A történelem és a karácsony".)

Az előkészítők két héttel a januári előtt nekiláttak a februári konferencia előkészítésének is: január 12-én megtekintették a februári konferencia helyszínét, a Honvéd Kulturális Központot, noha maga a központ is részt vett a szervezésben. A szervezők még aznap "felvázolták az éves tervet" is, amelyet már hat nappal korábban is több ízben felvázoltak. A délután "levelek, szervezés, bonyolítás" jegyében telt. Másnap és még egy napon keresztül csak a sajtóval egyeztettek, ahogy az első konferencia előtt is, noha, mint rövidesen látni fogjuk, három kommunikációs cég is dolgozik külső szerződéssel Zuglónak, melyek közül kettő részt is vett a konferenciák szervezésében. Pénteken a szervezők további leveleket küldtek, szerveztek, bonyolítottak, és elkészítették teljesítési beszámolóikat is. A sok bonyolítás után pedig megtartották a január 20-i konferencia egész napos "főpróbáját".

Kassai Ildikó februári teljesítési beszámolójában olvasható az alábbi talányos sor is a "teljesítés leírása" rovatban: "Kalmár Ferenc: Gyermekek a nép ellenségei? - előadás (Szerző: Kassai Ildikó)". Az egyetlen lehetséges megfejtés szerint a szöveget, melynek felolvasására meghívták a KDNP alelnökét, Kassai Ildikó írta. De nem csak Kassai Ildikó végzett tudományos munkát. Előadott Németh Edit Linda is - történészként, noha a Google e részvételen kívül csak egy Hír Tv-ben folytatott beszélgetést, valamint Kun Miklósné Gereben Ágnes egy köszönetnyilvánítását mutatja Németh Edit Linda történészi teljesítményeként. Arra a kérdésünkre, hogy hol tudunk Németh Edit Linda történészi munkájáról tájékozódni, nem kaptunk választ az önkormányzattól.

A beszámolók szerint az esetek többségében napi hat órát dolgoztak. A Pálinkás Józseffel folytatott esti beszélgetést tehát három személy majd egy hónapon keresztül szervezte, háromnegyed állásnyi munkaidőben, egymillió forint értékben. Az akadémiai világban ezért a feladatért ennek az összegnek a töredékét szokás fizetni - ha egyáltalán bármennyit is. A "kutatóközpont" megalapításáról nem szólnak a viszszaigazolt teljesítési beszámolók.

Amin nem szabad spórolni

A profi szervezőmunka mellett a rendezvénysorozat profi marketingtevékenységet is igényel, nem vitás. Papcsák Ferenc e téren sem garasoskodott. A fent megénekelt három szervezőn kívül ugyanis még két kommunikációs cég is hozzájárult az önkormányzati tudományosság fellendítéséhez: a Peli & Perfect Kft. néven futott és a Stúdió Trend Design Kft. Az előbbi Gyügyei Lilianhoz, Papcsák volt parlamenti titkárához kapcsolódik, míg a Stúdió Trend Cseke Vanda érdekeltsége, aki az előző önkormányzati testületben fideszes képviselő volt. Az előbbi szerződése havi 300 ezer, az utóbbié 320 ezer forint/hó megbízási díjat tartalmaz.

A 2010 decemberében alakult Peli & Perfect Kft. is "közreműködött" a "kiértesítésben" - hiába, valami intéznivaló mindig akad a meghívókkal -, utóbbi a szervezésben is. Részt vett még a szervezésben, de külön feladatként a "polgármester részvételét is biztosította" a Stúdió Trend. Ez azért volt kiemelkedően fontos, mert a konferenciákon Papcsák mondta a megnyitó beszédet, és nyilván nagy blamázs lett volna, ha ő maga véletlenül elmulasztja biztosítani a saját jelenlétét.

A két kommunikációs cég mindazonáltal egyéb feladatokkal is segítette a zuglóiak választott képviselőinek, leginkább a tudós Papcsák Ferencnek a munkáját. És nem csak ők!

A Peli & Perfect és elődje dolga a "polgármester kommunikációs beszédírásában történő közreműködés"; a Stúdió Trend Kft. szintén beszámol beszédek írásáról már novembertől. Mi több, egy harmadik kisvállalkozás, a mátészalkai Siket Tiborhoz, Papcsák egykori kampányfőnökéhez kötődő Annaida Kft. is (szerződésének értéke: 410 ezer Ft/hó) "egyeztet" egy beszédíróval decemberben és januárban; még ajánlatot is kér tőle. A Sportolók Karácsonyára írott decemberi beszéd elkészítésében a volt fideszes polgármester, Rátonyi Gábor sportügyekben megbízott Békalencse Bt.-je is részt vett, mégpedig a készülő oráció szakmai megalapozásával. Az esemény organizálásában közreműködött Németh Károly külső megbízással ténykedő sportszakértő (200 ezer Ft/hó), az Omega Kreatív Bt., a Stúdió Trend Design Kft. és a Békalencse Bt. A Békalencse a szerződése szerint az önkormányzati tulajdonú sportintézmények átvilágítását is elvégzi (320 ezer Ft/hó), de ilyen munkának csak elszórt nyomai mutatkoznak a teljesítési beszámolókban.

A Stúdió Trend "napi rendszerességgel" elektronikus, írott és online sajtófigyelést végez - és saját bevallása szerint ezt teszi az Annaida Kft. is. A Zuglói Lapokba a Stúdió Trend készít karácsonyi interjút Papcsákkal, ezt az Annaida "javítja" és "kiegészíti". A honlap beköszöntőjét, amelynek munkálatai már novemberben is zajlottak, decemberben a Stúdió Trend Design és az Annaida közösen fejezik be. A beszámolók szerint a kapcsolattartás a sajtóval hol az egyik, hol a másik feladata, de novemberben mindkét cég segít az ATV A tévé ügyvédje című műsora és a Duna Tv "megkeresésére adott választ előkészíteni", januárban a Bors kérdéseit válaszolták meg közösen. (Mi is Cseke Vandának tehettük fel kérdéseinket, aztán Siket Tibor tájékoztatott arról, hogy nem adtunk elég időt számukra válaszolni. Miután megtoldottuk három munkanappal a határidőt, már senkitől sem kaptunk semmilyen választ.) Az egyik cég a polgármester, a másik a polgármesteri kabinet meghívóit nézi át és kezeli. A Zuglói Lapok ügyeit is a Stúdió Trend intézi ("tájékoztatja őket az eseményekről, cikket ír").

A Zuglói Lapokkal való kapcsolattartás mindenesetre nem lehetett ördögien nehéz, konfliktusos feladat a megbízott cégek számára. Miután az önkormányzat szerződést bontott az addigi kiadóval, és az újságot a Vagyonkezelő által alapított cégre bízta, a szerkesztőséget valósággal megszállta a Magyar Hírlap újságírógárdája. A több hónap de facto főszerkesztői tevékenysége után kinevezett főszerkesztő az a Pindroch Tamás, aki Papcsákról tavaly mintegy fél tucat írást publikált a Magyar Hírlapban (ezek főleg Papcsák elszámoltatói erényeit méltatják). A Zuglói Lapok az április 10-i időközi választás előtt a fideszes Tildy Balázsnak összehasonlíthatatlanul nagyobb terjedelmet biztosított, mint az összes többi jelöltnek. A jogsértés kedvezményezettje egyébként a Médiaszolgáltató felügyelőbizottsági tagja. A kiadó cég ügyvezetője a Magyar Hírlaptól nemrég távozó Schubauer Ferenc.

Kisebb halak

Ugyanakkor az újság "zavartalan működését elősegítő feladatok ellátásáról" jelen cikkünk egy újabb szereplője, Schild László külső megbízásos dolgozó is gondoskodik. ' az a személy például, aki "az önkormányzat honlapján az újság zökkenőmentes megjelenését biztosítja, felügyeli" (feltehetőleg feltölti a honlapra pdf formátumban). Schildet - aki havi munkájáért összesen 400 ezer forintról állít ki számlát - eredetileg Kovács Balázs alpolgármester munkájának támogatására szerződtették, de máskor is besegít a három médiavállalkozásnak: januárban például részt vett az újság "új koncepció szerinti működtetésének" feladataiban is. (Érdekesség, hogy Kovács munkáját más is "támogatta": Tildy Balázs, akit pár hete választottak a kerületben önkormányzati képviselővé. A mandátumszerzést megelőző szerződéses - 300 ezer Ft/hó - megbízása keretében például feladata volt, akárcsak Schildnek, Kovács tárgyalásainak "nyomon követése időpont-egyeztetéstől tárgyalások lebonyolításáig". Tildy decemberi ténykedése döntő részben javaslatok, tárgyalások összegzése, egy alkalommal táblázatba szerkesztése volt, valamint önkormányzati ünnepi rendezvények látogatása.) Schild László a beszámolói alapján valójában Kovács Balázs sofőrje lehetett; Kovácsnak közlekedési kihágások miatt jelenleg ugyanis nincs jogosítványa. Fuvarjai gyakran semmilyen kapcsolatban sincsenek az alpolgármester feladataival: többször viszi át Kovácsot a XVI. kerületbe, ahol kinevezése után pár hétig még önkormányzati képviselő, míg le nem mond a zuglói munkájával összeférhetetlen tisztségéről. Egyszer a Vidám Parkba is kiugranak, mert Kovács a fővárosi tulajdonú társaság felügyelőbizottságának elnöke. De Schild afféle all round srác lehet: teljesítésigazolásai szerint feladata januárban a Pálinkással folytatott beszélgetés "teljes körű szervezése, egyeztetése, kivitelezése" volt. Beszállt a hivatal mumusainak számító meghívókkal folytatott sziszifuszi küzdelembe is, és a sajtókapcsolat-tartást is "felügyelte"; az említett három cég nyilván nem győzte. Mindez és még néhány teendő Schild 65 decemberi munkaóráját emésztette fel. Januárban 11 olyan napot jelölt meg Schild, amikor dolgozott, többnyire egy-két órát. A csatolt pótlapon még megtaláljuk a Zuglói Lapok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos munkát is; ez utóbbi kissé talányos, mivel jogi feladat lehetett, arra pedig Schild nem szerződött. Nincs is rá szükség, hiszen Papcsákék négy ügyvédi irodával és egy további ügyvéddel kötöttek szerződést (erről lásd keretes anyagunkat). Az önkormányzat híreink szerint további három külső szerződés megkötésére készül a közeljövőben.

*

A XIV. kerületi önkormányzatnak csak cikkünkben vázolt szerződései havonta közel öt és fél millió forinttal jutalmazták a polgármester közeli munkatársait. Úgy tűnik azonban, hogy mindez nem marad következmények nélkül. Megérkezett ugyanis az ügyészségre az első büntetőfeljelentés: Papcsák Ferenc tette Várnai László és Schiffer András ellen, rágalmazásért. Láthatjuk: az, hogy a Fidesz mindenért elszámoltat, nem üres ígéret csupán.

Ügyvédek

A Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda (itt volt Papcsák ügyvédbojtár) mindegyik önkormányzathoz kötődő tevékenységében részt vett egy másik megbízott ügyvéd is. A Sárhegyi és Társainak 900 ezer forintot fizet havonta Zugló a rendelettervezetek jogi szempontú véleményezéséért, valamint azért, hogy az önkormányzat gazdasági jogi jellegű tevékenységeiben közreműködjön. Dr. Mező István külső jogi szakértő a "szerződéstervezetek és egyéb okiratok véleményezése" mellett szintén a rendelet- és határozatalkotást "kíséri figyelemmel", noha ez - és indokolt esetben törvényességi észrevételt tenni - a jegyző feladata (bár az jelenleg nincsen Zuglóban), és utólag, ha szükséges, a törvényességi felügyeletet ellátó illetékes kormányhivataloké. Mező javadalmazása havi 400 ezer forint.

Az Esztári Ügyvédi Iroda megbízása - 785 ezer Ft/hó - mindössze 150 ezer forinttal marad el a közbeszerzési értékhatártól. Az iroda feladata a kerület oktatási intézményeinek helyzetfelmérése volt, valamint az eredmények alapján "racionalizálási terv kidolgozása". Szerződésük március 31-én lejárt. Az önkormányzat óvodabokrosításokat és iskolabezárásokat tervez (noha ellenzékben a kerületi Fidesz bőszen kritizált minden ilyesfajta elképzelést), a szülők tiltakozását Ferdinandy István alpolgármester azzal kívánta csitítani, hogy ha a számítások nem igazolják a bokrosítás hasznosságát, nem kerül rá sor. Ám nem világos, hogy a "racionalizálási terv" kidolgozása után hogyan hiányozhatnak még mindig a vonatkozó számok. A szülők képviselői úgy vélik, hogy a terv sokat rontana az óvodák színvonalán, mivel egy-egy vezetőnek annyi intézményt kéne felügyelnie, hogy nem alkothatna valódi képet az egyes ovikban folyó munkáról. Hozzávetőleg másfél ezer aláírást gyűjtöttek álláspontjuk mellett.

Neked ajánljuk

A varacsk alatt

Jane Campion hosszan megpihent legutóbbi rendezése, a 2009-es, Keats életéről szóló Fényes csillag után, azóta csak egy remek krimisorozatot, A tó tükrét láthattuk tőle.

A hiányzó hetes

Milyen kapcsolat van egy széndarab és egy tájkép, vagy a „szabálytalanul” szabályos mértani test és egy karkörzés között? Mire (vagy kire) utal a kiállítás címe? Miért fontos a hetes szám?

Vif

A zseni a polgári életben örök vesztes, akinek talán szüksége is van ezekre a vereségekre. A művészetpszichológia érdekes kérdése lehetne, hogy a vásott romantikus közhelyek közül vajha miért épp ez maradt oly kedves mindmáig a 19. század gyermekded ábrándjait zordan elvető és rendre kifigurázó színházi alkotók számára.

Egy szabad ember

  • Babarczy Eszter

„Egy elkövetkező nemzedéknek, akik remélhetőleg szerencsésebbek és bölcsebbek lesznek, mint mi voltunk”indul a harminc év történetfilozófiai, eszmetörténeti és politikai írásait összegyűjtő kötet. Gyurgyák nem változtatott az eredeti szövegeken, összeállításuk mégis politikai tett: a szerző hitvallást tesz, amelytől az ország sorsának jobbra fordulását várja. Ez a hitvallás egy angolszász típusú konzervativizmusé, amely, mint Gyurgyák maga mondja, elveszített lehetőség volt a magyar történelemben, különösen a rendszerváltás után.

Majd legközelebb

  • Rádai Andrea

Nem sikerült leváltani a féldiktatórikus rendszer kormányát, így a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetését sem tudtuk megakadályozni: nem nyertünk a ProTest – Út a forradalomhoz című színházi társasjátékban. De ez talán mellékes is, mert itt az út volt a fontos, a viták, a közös gondolkodás, a billegés a cselekvés képességének eufóriája és a tehetetlenség letargiája között.

Törvényen kívüli ösztönök

Nyolc afrikai férfi táncos jön ki a színpad elejére. Meztelen testükre húzott fekete öltönyükben felsorakoznak a rámpán, farkasszemet néznek a közönséggel. Kitartóan, sokáig. Miféle szakadékot lép át, vagy nem lép át a tekintetünk? Az ő szemükben lehetne düh, méreg, dac, elég, ha a gyarmatosításra, háborúkra, a menekülthelyzetre gondolunk. De nincs. Csak úgy néznek.

Vissza a szamárpadba

  • A szerk.

Nagyszabású szélsőjobboldali összejövetelnek, öndefiníciója szerint egyenesen csúcstalálkozónak adott otthont a múlt hétvégén Lengyelország fővárosa. A The Warsaw Summit házigazdája a Jog és Igazságosság (PiS) és Jarosław Kaczyński pártelnök voltak, vélelmezett titkos célja pedig az, hogy az európai hasonelvű pártokat egységbe kovácsolja.

„Párizsban minden volt”

  • Artner Sisso

A Jel Színház alapítója a vajdasági Magyarkanizsáról indult képzőművészként, s előbb Budapesten, majd Párizsban lett táncos és koreográfus. Legutóbbi darabja, az OMMA kapcsán beszélgettünk, emlékezve az első előadására, a Pekingi kacsára is.

Hozza a kötelezőt

  • Sausic Attila (Berlin)

Németországban megszigorították a járványellenes intézkedéseket. Angela Merkel megjelenésünk napján adja át irodáját a parlament által szerdán megválasztott szociáldemokrata kancellárnak. Olaf Scholz általános oltáskötelezettség bevezetését tervezi. S mennyi szép törekvés és nemes szándék említhető az új kormány programjából!

„Rohadjon szét ott, ahol van!”

A szakértő szerint kisebbek, az építtető szerint megfelelő méretűek a Nagy-Magyarországot bemutató mórahalmi Mini Hungary Park makettépületei. A Szegedi Törvényszéken zajló büntetőper nem azt vizsgálja, mi mekkora, hanem hogy meg akarták-e rövidíteni az államot és az Európai Uniót.

„Innen csak elmenni lehet”

Négyszázszoros ingatlanár-különbség is lehet Budapest belvárosa és például a Békés megyei Kevermes vagy Kötegyán között. Kevermesen jártunk, s mellbevágó szegénységet és pusztulást láttunk.

„Ekkora szakadék máshol nincs”

Mivel elégedetlenek a mai fiatalok, és miért a magyarok a leg­op­ti­mistábbak a visegrádi négyek közül? Mi lehet az oka a politikai hovatartozás szerinti megosztottságnak, és mi az az egy kérdés, amelyben mégis egyetért fideszes és ellenzéki fiatal?