Olvasói levelek

Kik rázzák az utcát?

Magyar Narancs, 2012. január 12.

  • 2012. március 9.

Olvasói levelek

Tisztelt Szerkesztőség!

Ezúton köszönjük dr. Del Medico Imre olvasói levelének elismerő szavait a 4K! - Negyedik Köztársaság Mozgalom alapelveit illetően! Mozgalmunk nevével kapcsolatban az írja, hogy a 4K! nevében szereplő sorszám helytelen, mert érvelése szerint már a hetedik köztársaságnál kéne tartanunk. Ezzel szemben a 4K! meglátása a következő:

A polgári demokrácia hazai megteremtésére kísérletet tevő első magyar köztársaság - mely formálisan ugyan a népköztársaság nevet viselte, de semmi köze nem volt a későbbi kommunista népköztársasági berendezkedéshez - 1918. november 16-tól a Tanácsköztársaság megalakításáig állt fenn. A második magyar köztársaságnak a második világháború után 1946. február 1-jei kikiáltásától az 1949-es kommunista hatalomátvételig fennálló rendszert tartjuk. A harmadik magyar köztársaságot 1989. október 23-án kiáltották ki, és bár nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, végérvényesen az egypárti alkotmány (aka alaptörvény) 2012. január 1-jei hatályba lépése temette el.

A Tanácsköztársaság 1919-es megalakulásához a március 21-i puccs vezetett, így kikényszerítve Károlyi Mihály lemondását, az áprilisi választásokon csak a szociáldemokrata és kommunista pártok egyesülése után létrejött Magyarországi Szocialista Párt indíthatott jelölteket. Az 1949-ben szovjet mintára létrehozott sztálini alkotmánnyal rendelkező Népköztársaságot az egypártrendszer és a totális diktatúra jellemezte. A Fidesz saját alaptörvényének 2012. január 1-jei életbe léptetésével végleg lebontotta az 1989-es rendszerváltás jogrendszerét. A 4K! mélyen hisz a köztársaság eszméjében, mely szerint az állampolgárok közössége maga dönt a saját sorsáról, maga ad választ azokra a kérdésekre, amelyek a közösséget érintik: meghatározza az állam politikai irányvonalát, az államhatalom szerveinek összetételét, ellenőrzi azok működését és egyenlő feltételek mellett vesz részt az állami feladatok megvalósításában. Ezen elv szerint sem az 1919-es Tanácsköztársaság, sem az 1949-től létrejövő Népköztársaság, sem pedig az idén január 1-jén életbe lépett alaptörvénnyel megkoronázott Fidesz-uralom nem tekinthető valódi köztársaságnak.

Tisztelettel:

Nagy András

4K! szóvivő

Figyelmébe ajánljuk