mi a kotta?

Lelkesülési pillanatok

  • mi a kotta
  • 2015. szeptember 13.

Zene

 

"A fentebbi nap Magyarország műtörténetében a legfényesebb, legdicsőbb s a legmesszebbre kiható lapot fogja képezni.

A magyar főváros aligha látott még hasonló lelkesülési pillanatot, mint aminő az volt, midőn Liszt Ferenc, az ünnepelt honfi és művész, mint egy megtestesült és mindent magával ragadó dicsfény, a rendkívülit kifejező magas alakjával, őszbe vegyült, hosszú hajfürtjeivel, fekete díszes papi öltönyben megjelent a nagy terem minden helyiséget zsúfolásig elfoglaló díszes közönsége előtt.” Ily emelkedetten és lelkesen számolt be a Zenészeti Lapok hasábjain Ábrányi Kornél Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendájának ősbemutatójáról, s a tevékeny zenei mindenes emelkedettségének és lelkesültségének hiteléből mit sem vont le az a tény, hogy az oratóriumot az ő magyar fordításában adták e legfényesebb és legdicsőbb napon. 1865. augusztus 15-én a Pesti Vigadóban tartották ezt az ősbemutatót, s e nap kereken 150. évfordulóján ugyanott jut majd a közönség elé ez a nagyszabású, s a szerző szívéhez oly közel álló mű: Kocsár Balázs vezénylete alatt, s olyan szólistákkal, mint Cser Krisztián, Haja Zsolt, Kovács István, vagy mint a Kolozsvárról érkező címszereplő, Kele Brigitta (augusztus 15. fél nyolc).

Hasonló lelkesülési pillanat ezen a héten többfelé és számosan akad majd, hiszen például csütörtökön kezdődik a Kaposfest, vagyis az immár hatodik Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál. A Baráti Kristóf és Várdai István művészeti vezetése alá átkerült fesztivál egészen szerdáig kínálja majd a mind szélesebben értelmezett kamarazenét. Olyan koncertekkel, mint például a pénteki Bach-est, melyen Várdai István a d-moll gordonkaszvitet, Baráti Kristóf és Dudu Carmel pedig a c-moll oboa-hegedű kettősversenyt fogja előadni, s ahol mindemellett A fúga művészetének egy részlete s még egy kantáta is fölhangzik majd (Szivárvány Kultúrpalota, augusztus 15. hét óra). A kedd délelőtti orosz programon pedig főszerephez fog jutni a Szent Efrém Férfikar s néhány olyan kórusmű, melyet nagy orosz zeneszerzők az ortodox liturgia meg a népénekek ihlető szellemében komponáltak (Szivárvány Kultúrpalota, augusztus 18. tizenegy óra).

Liszt legfentebb emlegetett oratóriuma Wartburg históriai emlékezetű várát is megidézi majd, míg a napokban ugyancsak megkezdődő Zempléni Fesztivál hagyományosan és értelemszerűen Sárospatak nem kevésbé történelmi jelentőségű Rákóczi-várába hív bennünket. Itt adja majd a nyitókoncertet a fesztivált egykor életre hívó Liszt Ferenc Kamarazenekar, két Mozart-áriára a sugárzóan tehetséges szopránt, Pasztircsák Polinát (képünkön) is énekszóhoz engedve (augusztus 13. nyolc óra). A Szent Efrém Férfikarnak e fesztiválon is jut méltó föladat, méghozzá nem csupán zenei, de irodalmi jelentőségű is egyszersmind. Zsoltárok férfihangra – e cím alatt fog össze a kórus Lackfi Jánossal, hogy a férfilét égi és földi örömeit meg bosszúságait közösen megénekeljék nekünk Kazinczy Ferenc Széphalmán (augusztus 17. hét óra).

Figyelmébe ajánljuk

Ha eltűnnek a rítusaink, ránk omlik az idő

Otthontalanság, kiüresedés, nyugtalanság, rohanás és magány. Kevesen akadnak manapság, akit ne érintenének ezek a kérdések. Átrohanunk az életen, próbáljuk a víz felett tartani a fejünket, de nagyobb légvételre mintha nem lenne lehetőség. Mi történik velünk?