Felség! Sértés?

Fejezetek az elírások és beírások sajtótörténetéből

  • Zöldi László
  • 2017. február 5.

Belpol

A kormánypárti médiapolitika tavalyi megnyilvánulásai közül nagy hírre vergődött egy Orbán-interjú. Szétnéztünk hát a műtörténeti előzmények között.

A részleteiben még tisztázatlan eset úgy foglalható össze, hogy a Mediaworks nevű osztrák cég egy héttel a Népszabadság felfüggesztése előtt kiegészítette a portfólióját. Megvásárolta a német Funke-médiacsoport dunántúli leányvállalatát, a Pannon Lapok Társaságát. Nyolc volt Springer-újság után újabb négy megyei napilap került a birtokába (plusz egy városi napilap, a dunaújvárosi). Ezzel évente mintegy 25 milliárd forintnyi forgalmat lebonyolító hálózatra tett szert, bár csakhamar tovább is adta egy magáncégnek, amely Felcsút polgármesteréhez, Mészáros Lőrinc­hez köthető.

A Mediaworks keretein belül ugyan megtartotta önállóságát a Pannon Lapok Társasága, de fegyelmezetten közölte Orbán Viktor karácsonyi interjúját. Az újságoldalnyi beszélgetés az anyacéghez szorosabban kötődő volt Springer-napilapokban is napvilágot látott, így a miniszterelnöki helyzetértékelés 250 ezer példányban egymillió emberhez jutott el. A budapesti szerkesztőségből küldött kézirat hiánytalanul jelent meg tizenkét napilapban, a tizenharmadikban azonban valaki négy helyen kiegészítette a miniszterelnök szavait. Az ismeretlen elkövető után nyomoznak a hatóságok, bár a Mediaworks már hat munkatárs elbocsátását kezdeményezte. Ami a homályos ügyben látszik, az a felségsértés szándéka.

E kifejezés nem létezik ugyan a 21. századi magyar jogrendszerben, a legutóbbi száz év tapasztalatai alapján mégis körülírható, ha a bírálatok kapcsolódnak a közjogi méltóságok tevékenységéhez. Horthy Miklós például úgy volt több mint két évtizedig a király nélküli Magyar Királyság ideiglenes kormányzója, hogy felségsértés címén többször is súlyos pénzbüntetésre ítéltek újságírókat. A nyilvánosság két világháború közti képviselői, például a karikaturisták, fájlalták a kormányzó bírálhatatlanságát, mert jellegzetes arcberendezése, leginkább a húsos orra megihlette volna őket. Irigyelték az országgyűlési képviselőket, akik a mentelmi jog mögé bújva hébe-hóba „Hunyadi Miklósnak” titulálták a közjogi méltóságot, utalván Hunyadi János hasonló státuszára a XV. századi Magyarországon.

 

Ludas a Matyi!

1945 és ’48 között Rákosi Mátyás korpulens termete és tök kopasz feje megihlette a karikaturistákat. A koalíciós korszakban még nem tarthatott igényt a közjogi méltóságra a magyar kommunisták vezetője. 1948. március 23-án azonban sajtóaktívára hívta az újságok főszerkesztőit. Kárhoztatta a szenzációhajhászást, és elrettentő példaként említette a „Koporsóval együtt rabolták el a halottat” szalagcímet, felsorolva ama szerkesztőségeket, amelyek élen jártak a szerinte cinikus, felelőtlen, valóságot eltorzító közelítésmódban.

Ezzel meg is indult a gőzhenger a „nagykörúti” újságírás ellen. Egymás után szűntek meg az újságok, újságírók százai kerültek utcára, sokan a börtönbe is. A megfélemlítést idézte fel Szabó József Jenő az egyik közösségi médium üzenőfalán. A Határőr Magazin nyugalmazott főszerkesztője bemutatta édesapját, Szabó Józsefet, aki „1951 áprilisában a Magyar Nemzet ügyeletes szerkesztője volt. Az MTI-től terjedelmes anyagot kaptak, amit központi utasításra változtatás nélkül kellett közölniük. Másnap reggel a lapban az eredeti kötelező szöveg helyett, hogy »milliók és milliók olvassák, és megfogadják Rákosi elvtárs útmutatásait«, az jelent meg, hogy »olvassák, és megtagadják«.”

Így folytatta: „Hajnalban Both, a korrektor az újságárusnál kinyitotta a friss lapot, és a szeme azonnal a sajtóhibára tévedt. Rémületében bement a nyomdába, és megsemmisítette a levonatot. Ezért másoknál gyanúsabbá vált, az ÁVH-n szét is verték az állkapcsát, és majdnem egy évet ült. Aput »csak« reggel vitték el egy internálótáborba, de szerencséjére este besárgult. Fertőző májgyulladásra gyanakodtak, és fölhozták a rabkórházba. A fegyelmi tárgyaláson azzal védekezett, hogy a vezető szerkesztőnek csak a fontos anyagokat és a címeket kell elolvasnia a munkaköri leírás szerint. Édesapámat kitiltották a sajtóból, pályafutását ez a »kis ügy« megroppantotta.”

A Kádár-korszak nem dúskált a felségsértésekben, legendákban annál inkább. Az egyik főszereplője Jugoszlávia első embere, Tito. E sorok írója a Magyar Ifjúságnál kezdte pályafutását, és az ifjúsági hetilap hajdani munkatársai öt­évenként összegyűlnek, ilyenkor mindig szóba kerül egy címlap a múlt század hatvanas éveiből. Az újság olyan nagy formátumban jelent meg, hogy garzonlakásban már nem lehetett szétnyitni – elég sok betű fért el a címoldalán is. Ama szám Tito magyarországi látogatásáról közölt hírt. Óvatosságra adott okot, hogy Sztálin a negyvenes évek végén kitagadta Jugoszláviát a szocialista országok közösségéből, vezetőjét pedig egy orosz közmondás alapján („olyan igaz, mint a láncos kutya”) az amerikai imperializmus kiszolgálójának nevezte.

A láncos kutya lett Tito eposzi jelzője a Rákosi-korszak sajtójában, és e képzettársítási lehetőséget igyekezett elkerülni Kádár Jánosé. Nem mindig sikerült. A mesélők szerint a Magyar Ifjúság első oldalán e szalagcím látott napvilágot: „Tito marsall hazánkba érkezett”. De mert maradt még hely a sorban, mellé tördeltek egy információt a súlyemelő Európa-bajnokságról is. A teljes elnevezés azonban már nem fért ki, ezért ez jelent meg: „Budapesten az EB”. Állítólag több szerkesztő is fegyelmit kapott. Kár, hogy a címoldalt egyelőre nem találtuk meg.

Bizonyítható viszont egy 1983-as „felségsértés”. Aczél György, a magyar kultúrpolitika irányítója Moszkvába készült. Attól tartott, hogy a csehszlovák testvérpárt ideológiai titkára ott dörgöli orra alá azt az előszót, amit Csoóri Sándor írt egy szlovákiai magyar ellenzéki, Duray Miklós Kutyaszorító című könyvéhez. Fölkérte hát Hajdú János újságírót, hogy határolódjon el Csoóri álláspontjától, és úgy gondolta, ha Moszkvában felmutatja az Élet és Irodalom szeptember 16-i számát, kifogja a szelet a prágai funkcionárius vitorlájából. Szándékát azonban csak az ÉS főszerkesztőjével, Bata Imrével közölte, aki egyenesen a nyomdába küldte a kéziratot. Aminek jobb felső sarkából hiányzott a két főszerkesztő-helyettes kézjegye, amelyek nélkül nem jelenhetett volna meg a cikk.

Csodálkoztunk, hogy nem az lesz az újságban, amit délelőtt a hármas-négyes oldalra beterveztünk, ráadásul a mondandóval sem értettünk egyet. Az Utószó az előszóhoz átmenő szedéssel jelent meg, ennek azért van jelentősége, mert a nyomdai szerkesztő, Váncsa István a harmadik oldalra ártalmatlan témájú fotógrafikát választott: Gellér B. István nagyvárosi háztetőit. A negyedik oldalon viszont Panner László rajzát helyezte a Hajdú-folytatás közepébe. Kéz látható rajta, szíjon lógó plecsnit tart. Feltűnik egy tőr is, egy zakóba nyomódik, mögötte emberi has. A szerkesztőség véleményéből nem lett botrány. Mindenki úgy tett, mintha nem vette volna észre. A Moszkvából hazatérő Aczél György sem tette szóvá a „kiegészítést”.

Árpási Zoltán, a Békés Megyei Néplap nyugalmazott főszerkesztője kettős felségsértésről számolt be: „1986. november 26-án, éjszaka nagy balhé volt a nyomdában. A vezérigazgató elrendelte, hogy addig nem indulhat a lap nyomása, amíg a szerkesztőség képviselője alá nem írja a diasolt, amiről a nyomólemezt készítik. Erről este fél 11-kor értesítették a helyettesemet, aki bement a nyomdába, és ellátta kézjegyével az oldalakat. Másnap reggel hívott a megyei pártbizottság ideológiai titkára, hogy tudom-e, mi történt. »Képben voltam«, mert tájékoztatott a helyettesem. A megyei titkár elmondta, hogy a nyomda vezérigazgatója bevitt hozzájuk egy 1986. november 5-i lapot, amelyben tragikus képcsere történt.”

A második oldalán Virágzó embercsempészet címmel jelent meg cikk. A szöveghez kép társult „Illegális bevándorlókat fogtak el az amerikai hatóságok” aláírással. Egy amerikai rendőr négy férfit kísér, akik tarkóra tett kézzel vonulnak előtte. A szerkesztők ugyanerre az oldalra tervezték azt a képet is, amely a KGST 42., bukaresti ülésszakán Lázár György miniszterelnököt és Havasi Ferencet, az MSZMP KB titkárát ábrázolta. Csakhogy a sok szöveg miatt nem fért el a fotó, ezért kivették, és tévedésből a Virágzó embercsempészet című cikkhez tették be. Az illegális bevándorlókat Lázár György és Havasi Ferenc személyesítette meg. A hibás ötezer példány bezúzása után újra szerkesztették az oldalt.

 

Állkapcsok és állapotok

A szakmai tanulság miatt ismét Árpási Zoltánnak adom át a szót: „A rendszer úgy működött, hogy a nyomdában a szedők kiszedték a lapot, a mettőr összerakta, a nyomdai korrektor pedig elolvasta. Az ügyeletes tördelőszerkesztő is ránézett, de már csak a kész levonatra, amelyen a címeket, az átmeneteket (a cikkek folytatását belső oldalakon) volt ideje ellenőrizni. Ez minden lapnál így működött.” A veterán szerkesztő ismertetéséből kisejlik, hogy alapvető különbség van az említett esetek és a Fejér Megyei Hírlapban megjelent Orbán-interjú között. Az előbbiek az újságkészítés kéziszedéses korszakát tükrözik, a 2016-os „felségsértés” viszont a digitális szakaszt.

Gutenberg óta alig változott a kéziszedés, legföljebb korszerűsödött: a nyomdászok öntödei betűket helyeztek egymás mellé. Fél­ezer év alatt kikristályosodott az ellenőrzés (imprimálás) rendje, sikerült szétválasztani a szerkesztőségi és a nyomdai felelősséget. A digitális nyomtatás Magyarországon három évtizedre nyúlik vissza, ennyi idő alatt még nem alakulhattak ki az ellenőrzés szabályai. E káosz áldozata az átírt miniszterelnöki interjú. Ahhoz persze, hogy országos visszhangot keltsen, az is hozzájárult, hogy a Mediaworks központi szerkesztőségét vezető újságíró készítette. A kézirat azzal az utasítással járta meg a digitális utat Budapest, Veszprém (a Pannon Lapok Társasága központi szerkesztősége) és a székesfehérvári újság redakciója között, hogy senki sem nyúlhat bele a szövegbe. A szerkesztők arra fáztak rá, hogy betartották a parancsot, s csakugyan nem nyúltak bele. Az átíró-elíró azonban nem vett tudomást az utasításról. Az eredményt ismerjük, a szakmai tanulság nyilvánvaló. Az internetet a központ kikerülésére találták ki.

Ami pedig a történelmi tanulságot illeti, Szabó József Jenő nyugalmazott szerkesztő ezt üzeni a fehérvári ügyben elmarasztalt kollégáknak: „Jaj, dehogy hasonlítom én a fiúk bóvliját a Rákosi-rendszerhez. Most állkapcsa sem tört senkinek, és Kistarcsára, Recskre sem hurcoltak senkit.” Csak kirúgták őket.

Neked ajánljuk

Dobosviccek

„Srácok, van kedvetek meghallgatni a szerzeményeimet?”, szól az egyik legelcsépeltebb dobosvicc csattanója. A közvélekedés szerint a dobosok tipikusan háttérbe húzódó, nem túl izgalmas figurák, de ahogy Dave Grohl, Phil Collins, Don Henley vagy akár Szikora Róbert példája mutatja, megfelelő tehetséggel és szorgalommal belőlük is lehetnek nagy sztárok. Az elmúlt hetekben két neves angol zenekar dobosa is szólóalbumot jelentetett meg – mindkét lemezre érdemes időt szakítani.

Hordta a jelet

  • - minek -

Mátyás Attila számos zenekaron és zenei korszakon átívelő, lassan négy évtizedes pályafutásában különleges epizód a rövid ideig létező Agnus Dei (Isten báránya) zenekar.

Intimebb invenciók

Bacsó Kristóf legutóbbi szerzői anyaga nem konceptlemez, a szaxofonos nem szokott ilyeneket készíteni. A gondolatok, a képzetek, a keresztutalások sokkal összetettebben bontakoznak ki dallamaiból és témáiból, mint hogy kiragasszon egy képet középre, és a körül motozzon a lemez végéig. Bacsó az irányadó jazzalkotók közé emelkedett a rá jellemző nyugodt, intellektuális megközelítéssel; a saját együttesein kívül elsősorban a Modern Art Orchestra szaxofon szólamvezetőjeként és a Zeneakadémia jazz tanszékének élén.

Dehogy vagyunk egyedül

A vígjáték műfaja lefelé tartó pályájának igencsak a végét járja már, s mint számos híres képviselője, mára elgyengült, fárasztó, és ha mond is valamit, az gyakran kellemetlen vagy csitítgatni való. Elég csak az utóbbi idők tömeggyártott spin-off sorozataira gondolnunk, ha az eredetiek színvonalának revíziójával nem is szívesen zaklatnánk fel magunkat.

Tekintetek tüzében

  • Révész Emese

Czene Márta technikai tudása kivételes, nem sajnálja az időt és a fáradságot a részletek megmunkálására, vékony festékrétegei, kifinomult vonalrajza, kimért kompozíciói a reneszánsz fénykorát és a fotórealizmus legjavát idézik. Önmagában ez vajmi kevés lenne azonban ahhoz, hogy érdekes legyen a kortárs szemlélőnek.

Purcell zongorája

Az 1695-ben elhalálozott Henry Purcellnek természetesen nem volt zongorája, hiszen Bartolomeo Cristofori csak egy évtizeddel később találta fel a zongora ősének tekinthető fortepianót, majd újabb 60–70 évnek kellett eltelnie, amíg ez a hangszer lassan egyeduralkodóvá válva kiszorította billentyűs társait. „Purcell, a zongora poétája” – kommentálta a koncert előtt egy barátom kissé helytelenítő mosollyal Szokolov műsorát, aki a koncert teljes első félidejét az angol mesternek szentelte.

Az az űzött hang

„A csapat a Váladék nevű kocsmában gyűlt össze, hogy levonja a nap tanulságait”, olvassa fel színtelen hangon, hadarva A hosszú nap című tárcanovellájának első mondatát Tar Sándor valamikor 1993-ban. Hova sietett vajon? Vagy inkább honnan menekült? Semmi érzelem nincs a hangjában, és mégis zaklatottnak tűnik, talán a gyorsan eldarált szavak, a szinte fuldokló lélegzetvételei miatt. Hallgatni is felkavaró.

Az élet értelme

Ferdinand von Schirach izgalmas szerző: jogászból lett író, ami a hazánkban is játszott két színdarabján meg is látszik. A Terrort a Katona József Színház mutatta be 2016-ban, az Istent most láthatjuk először. Mindkettő zárt tárgyalás formáját ölti, a Terror a tárgyalóteremben játszódik, s bár az Istenben elhangzik az intelem, hogy „ügyvédnő, nem a bíróságon vagyunk”, és látszólag egy nyílt pódiumbeszélgetésen veszünk részt, valójában teljesen nyilvánvaló, hogy de, most is a bíróságon vagyunk. Ahol mi, nézők vagyunk bírók, és a felsorakoztatott számtalan érvből kell levonnunk a végső következtetést, majd szavaznunk kell arról, hogy támogatjuk-e Kertész Tibort abban, hogy orvosi segítséggel vessen véget az életének.

Korszerűtlen elmélkedések

  • Zelei Dávid

„Valószínűleg nem vagyok regényíró; valószínűleg olyan esszéíró vagyok, akinek regényeket kell írnia, mert esszét írni nem tud”, nyilatkozta egyszer a portugál José Saramago. Magyarul eddig hiányzó regényét, a Festészeti és szépírási kézikönyvet kézbe véve pedig minden eddiginél jobban mögé láthatunk e Nobel-díjasként azért álszerénynek ható kijelentés miértjének.

Körözik Putyint

A Nemzetközi Büntetőbíróság (International Criminal Court, ICC) elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök és Marija Alekszejevna Lvova-Belova, a gyerekjogok oroszországi elnöki biztosa ellen. Mindkettőjükkel szemben az a megalapozott gyanú merült fel, hogy legkésőbb 2022. február 24-ét követően ők maguk adtak parancsot gyermekek kényszerdeportálására és kényszeradoptálására, illetve nem akadályozták meg alárendeltjei­ket ebben. Ez a nemzetközi jog szerint háborús bűnnek számít.

Mindent és mindenkitől

Megkárosítva érzi magát és feljelentést tervez több olyan orosz állampolgár, aki magyar letelepedési kötvényt vásárolt a VolDan Investments Ltd. nevű közvetítőcégen keresztül.

„Még erős a magyar felhozatal”

Mi a helyzet a Trafóval a Sberbank csődje óta? Visszakapták-e a pénzüket? – kérdeztük az illetékestől. A beszélgetés során szó esett még arculatváltásról, színházi fenntarthatóságról, a független előadóművészek helyzetéről, egyáltalán a magyar kultúra kilátásairól.