Tartalom

MaNcs, XVI. évf. 21. szám (2004-05-20)

Egotrip

Tandori Dezsõ: ugri

Egotrip

futi

Promalee el lett határozva, de majdnem az lett, hogy mégse lett fogadva. Ilyen az, ha nekem külön elhatároznom kell valamit: üldögéltem fényes télutó-idõn (Cheltenham, az ugri-futi fesztivál mindig március második hetében kedd, szerda, csütörtök), esõfelhõszegélyekkel ragyogott a hideg napfény, Bentley csikordult fel a murván, japánok ették a fásztot, meg-meghúztam üvegem, akkor és még 4-5 hónapja is, bírtam a bor ízét, eleve a borszerûséggeli ínyérintkezést. Ez is elment.

Egotrip

Várhegyi Éva: Ekotrip

Most, hogy a nemzetközi jog szerint elháltuk a házasságot, ágytól-asztaltól csak ásó, kapa és a nagyharang választhat el minket. Meg két apróság: a Schengen és az euró. A határok számunkra még nem váltak virtuálissá: hiába elég útlevél helyett személyi, a regisztrációt most sem ússzuk meg, legalábbis az elsõ schengeni határállomásnál. Igaz, most már a rideg "többiek" feliratú kapu helyett az identitás melegét nyújtó "EU-tagok" feliratúhoz sorolhatunk be, a közös ágy biztonságát azonban csak akkor élvezhetjük, ha mindenféle papírmutogatás nélkül járhatunk-kelhetünk az Európai Uniónak nevezett 25 országban. Addig, hiába van házassági papírunk, éppúgy ágyrajárók vagyunk, mint a hitvesi ágyat nélkülözõ szeretõk. Amilyen a mi formánk, még az sem zárható ki, hogy soha nem tapasztaljuk meg a schengeni meghittséget, mert mire bejutnánk, a terrorizmus fenyegetése visszaállítja a merev határokat. Elvégre fölöttébb logikus, hogy a terrorveszély jegyében formálódó rendõrállamok a maguk rendõreiben és rendõrállami polgáraiban bízzanak a legjobban.

Publicisztika

Publicisztika

Búr-Baky Miklós: Fiatal desperádók, eszelõsök

A fiatal - az alábbiakban még közelebbrõl jellemzendõ - desperádók nem is olyan régen letûnt és persze a lehetõleg mihamarabbi visszatérésre készülõ kormánya nem az elsõ desperádó-kormányzat volt Magyarország elmúlt száz évének történelmében. Az elsõ az asszimiláns desperádók rövid életû kormányzása volt 1918-1919-ben, a második a népi desperádók huzamosan és katasztrofálisan eltartó kormányzása 1945/1948 után, s a harmadik a fiatal desperádók kormányzása 1998-2002 között. Utóbbiaknak egy esetleg - amint erre csakugyan volt is esély - elhúzódó kormányzása úgyszintén súlyos következményekkel járhatott volna.

Publicisztika

Népszavazás

Az Országgyûlés hétfõn döntött a kórház-privatizációs népszavazás kiírásáról. A kezdeményezõ a Munkáspárt volt, amely (a Fidesz deklarált segítségével) összeszedte a minimálisan szükséges 200 ezer aláírást; és ez utóbbiak hitelesítése, valamint az Országos Választási Bizottság kedvezõ döntése után a Ház nem is dönthetett másképp. A népszavazás idõpontját az államfõ jogosult meghatározni. (A június 13-i országos szavazás miatt leghamarabb július 14-én kerülhet rá sor.)

A szerk.

A szerk.

A szerk.

Nem két fillér

Ismét lelketlen demagógok támadják a magyar demokrácia alapintézményeit. Most például sokallják azt a rongyos háromszázmilliót, amennyiből az ország, különösen annak felelős pártjai, legfőképpen pedig a soraikból rekrutált delegáltak a külföldön szavazó pár ezer állampolgár voksának tisztaságát hivatottak ellenőrizni - természetesen pártközi keretekben, lehetőleg bizniszosztályon.

Külpol

Külpol

Kulturális hírek

IDENTITÁS Még egy hétig, május 29-ig megtekinthetõ Iski Kocsis Tibor Identitás címû kiállítása a Deák Erika Galériában. Illusztrációnk a Shara címû festmény egy részlete. MEGHALT RÖKK MARIKA 91 éves korában, a Bécs melletti Badenben elhunyt Rökk Marika, az osztrák-magyar operettvilág és a német zenés film egyik legnagyobb sztárja.

Külpol

Cyber hírek

Majdnem az ûrben a magánûrrepülõ Pilótával a fedélzetén hatvannégy kilométeres rekordmagasságba jutott a SpaceshipOne magán-ûrrepülõgép Kalifornia fölött. Ez volt az utolsó tesztek egyike, mielõtt hivatalosan is elindulhat az ûrbe - adta hírül az Index a BBC nyomán.

Külpol

Határ csatlakozás után: Megint védõbástya

Magyarország május 1-jétõl keleten és délen - 1103 km hosszan - az unió külsõ határa lett. Igaz, a schengeni függöny csak három év múlva ereszkedik alá. A határõrség külföldi segítséggel felturbózott eszközparkja a megkurtított költségvetés miatt sok helyen csak korlátozott mértékben vethetõ be: a megszorítások miatt egyesek máris a szervezet ellehetetlenülésérõl beszélnek. A csatlakozás utáni napokban a szerb határzónában jártunk.

Belpol

Belpol

Szocialista kampány: "Itt kell bokszolni?"

Katonásra szabott, másodosztályú multicég vagy karizmatikus egyházi szeánsz díszletei között csüggedt tekintetû nyugdíjasokat buzdított kampánymunkára az MSZP szombati kampánynyitóján a SYMA-csarnokban. Medgyessy Péter szerepléseit két hónapon át követtük.

Belpol

Polgári kampány: Amikor kiszabadul a csapatszellem

A polgári körök és a Magyar Demokrata "Történelem Fõ utca" elnevezésû politikai-kulturális roadshow-jának résztvevõi a múlt szombaton a sümegi vár aljában vertek tábort. Szájer és Simicskó mellett Bencsik és Vikidál is a Fidesznek kampányolt.

Belpol

Gazdasági bűncselekmény gyanúja a BCB Egyesült Textil Rt.-nél: Szálak és szövet

Csődbűntett, hűtlen kezelés és sikkasztás alapos gyanúja miatt folyik rendőrségi és ügyészségi vizsgálat a békéscsabai BCB Egyesült Textil Rt. ügyében. Április végén a helyi rendőrök több személyt őrizetbe vettek; egyik társuk a "Balaton egykori királya", Szlávy Bulcsú meggyilkolása gyanúja miatt jelenleg is előzetesben van. Több banki alkalmazott hűtlen kezelés miatt gyanúsított, míg a csődbűntett gyanújában folyó nyomozás során felmerült egy "mentességet élvező személy" neve, ezért a hatályos jogszabályok miatt az ügy vizsgálatát a Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatal vette át. Sümeghy Csaba fideszes parlamenti képviselő, volt cégtulajdonos mindent tagad.

Belpol

Túlélõtúra: Új magyar kiállítás Auschwitzba

Hatvan éve, 1944. május közepén indultak el az elsõ magyar transzportok a lengyelországi koncentrációs és megsemmisítõ táborok felé, ahová most a modern technikát használó kiállítás visszavisz. Túlélõk vagyunk mindannyian. Túlélõ az ajándékárus, akinek kirakatában az Auschwitz-Birkenau komplexumról tájékoztató, minden számba jöhetõ nyelvû kiadvány mellett egy FUN márkanevû, vakus mini-fényképezõgép is kelleti magát. Túlélõk a lengyel gimnazista lányok, akik kacagva állnak a rácsos kerítés elõtt, amint osztálytársuk fényképezi õket. Túlélõ vagyok én is, ahogy ezeket érzékelem, aztán átlépek a világ legcinikusabb kapuján, az ARBEIT MACHT FREI alatt.

Zene

Zene

Színház: Fül, farok (Roland Schimmelpfennig: Az arab éjszaka)

Doboz a dobozban: Antal Csaba - Bagossy László rendezõi elképzelésétõl nyilván nem függetlenül - dobozt épít a dobozba, melynek egyik, felénk esõ oldalát nagyon és kevésbé szép keleti szõnyegek borítják függöny gyanánt. A dobozban öt mûanyag szék, az öt széken öt ember. Mesélnek. Mögöttük óriási hold vándorol - talán éjszaka van.

Zene

Kiállítás: Az emlékezés torzulásai ("Auschwitz - rekonstrukció 1945-1989")

Ez a több szempontból is rendkívüli kiállítás eddig nem kapott kellõ nyilvánosságot, holott a rendezõk nem csekély intellektuális bátorságról tettek tanúságot, amikor koncepciójukat kialakították. Nem csak ez a szempont indokolja, hogy mindenkit arra biztassak: tekintse meg a tárlatot. Rendkívüli a kiállítás, mert megkísérli, hogy egy alapvetõen nem vizuális, hanem politikai és leginkább nyelvileg megfogalmazható hazugságra irányítsa a figyelmet. A látogató dolga nem könnyû: szövegeket kell felkutatnia és összehasonlítania. A vizuális bemutatás képi része ehhez nem nyújthat sok segítséget - de errõl nem a kiállítók tehetnek. Közben a hangszóróból halkan a munkásinduló, az Internacionálé szól, amely mögül néha kihallatszik egy cigány és zsidó siratódal, amelyet a munkásmozgalmi dallam hamar elnyom.

Zene

Könyv: Zátony és boldogulás (Borbély Szilárd: Halotti pompa)

Gyászban betakarított könyv, keserves könyv, megrázó könyv. Középkori keresztény kórusdalok füzére, hitetlen elemekkel átszõtt himnusz-sorozat egy mártírtörténet körül, imák, fohászok és szertartásos ívû szövegek együttese, sokrétegû beszéd a halálról, sõt a Halálról: a pusztulásnak és pusztításnak - a keresztény mitológia képzetanyagával ábrázolt - leírása, értelmének keresése.

Zene

Film: Infantiliász (Wolfgang Petersen: Trója)

Az olümposzi istenek látják a lelkemet, elõítéletek nélkül mentem a moziba. Pontosabban: azt elõre elhatároztam, hogy nem érdekel, Wolfgang Petersen rendezõ hogyan írta át Homérosz eposzát. Ez nagyon magas labda volna, utólag nyilvánvaló: két újságoldalnyit is kitenne a "hamisítások" leltára. Pláne, hogy nemcsak az Iliász lett szabadon értelmezve, hanem a teljes mondakör: azzal, hogy Trója alatt Menelaosz és Agamemnón meghal, Heléna meg Párisszal elszökik a lángoló városból, nemcsak az Odüsszeia, hanem egy sor görög drámaíró (Szophoklész, Euripidész, Aiszkhülosz) is ad acta tétetik. De spongya rá, nézzük, mit hozott ki a jó alapsztoriból az idõs német dolgozó.

Zene

Koncert: Glóbusz-show (Peter Gabriel)

Azért ezen gondolkodnom kell. Ahhoz képest, hogy valójában egyetlen elkötelezett Peter Gabriel-rajongóval sem találkoztam az elmúlt három évtizedben, most csak úgy dõltek a népek, s ha nem is töltötték meg az arénát, azért összeverõdtek vagy kilencezren. Korosztályra, nemzetiségre vagy nemre nem bontanám a közönséget, mert még megszólna az ombudsman, de annyit jeleznem kell, hogy ezúttal egy cseppnyit sem lógtam ki a magam negyvennyolc évével. Nincs mese, itt most felsorakozott az összes progrock- és Genesis-fan - szûrtem le, némiképp elõítéletesen.

Zene

Lemez: Iparosok (Halo: Body of Light; Godflesh Tribute)

Az indusztriális alapú mûfajok ritkán vonzottak népes rajongótábort, hacsak nem rendelkeztek valamilyen, a zenéjükön túlmutató ideológiai többlettel (Laibach) vagy slágeresnek is mondható számokkal (Ministry). Az ausztrál Halo duó öndefiníciója ("Halo = A pusztulás, romlás és összeomlás hangfelvételei") alapján azonban eszmei többletrõl túlzás lenne értekezni, s egyszersmind a slágeresség sem a sajátja.

Zene

Nyolc kis kritika

könyv n Bestseller. A világ nyitott könyv címû kiadványban Lévai Balázs sikeres kortárs írókkal folytatott beszélgetései olvashatók.

Film

Film

A nép ópiuma: Tibi bácsi, intézd el!

Tibi bácsi elintézi... címmel vasárnap délutánonként az egyesen új mûsorfolyamot indítottak el a közszolgálati televízió döntnökei. A vállalkozás egyébiránt annyiban tekinthetõ újnak, amennyiben egy újszülöttnek Tibi bácsi új. A régebbi évjáratú médiumfogyasztók emlékezhetnének még Dévényi Tibor egy korábbi próbálkozására, a Három kívánságra, bár igen tanácstalanok lennénk a tekintetben, hogy miért is tennék. De hagyjuk a múltat, s tekintsünk a jelenbe.

Lokál

Lokál

Ózd-projekt: Romeltakarítás után

Dunaújváros, Salgótarján, Tatabánya, Diósgyõr - a szocialista nagyipar fellegvárai közül egy sem sínylette meg annyira a rendszerváltást, mint "zd. A magyar vasipar egykori központjáról sokáig csak a munkanélküliség, a nyomor és a környezetszennyezés jutott az ember eszébe. Pedig a borsodi város az ország egyik legizgalmasabb, rejtett értékekkel teli települése - legalábbis a mûemlékvédõk szerint.

Lokál

Asia Center: Két torony

A rendszerváltást követõ pénzesõ után gombamód szaporodtak az ilyen-olyan centerek, plázák. A sok jellegtelen és egyforma fogyasztói hangár közül az Asia Center nemcsak kültéri igényességével emelkedik ki, hanem azzal is, hogy a nyitás után egy évvel a bérlõk panaszkodnak az alacsony forgalom miatt, és a szülinapi zsúron az üzemeltetõk sem tapsikoltak önfeledten.

Sport