Párhuzamos kötések - Fiktív szerződések a Miskolci Egyetemen

Belpol

Csaknem ötmillió forintot fizetett két informatikai cégnek a Miskolci Egyetem, holott a szerződésekben vállalt feladatok teljesítését senki nem tudja igazolni - állítja egy februári belső ellenőrzésre hivatkozó anyag. A rektor mégsem csalás, hanem rágalmazás miatt tett feljelentést.

A Miskolci Egyetem rektori pályázatának furcsaságaival is foglalkozó cikkünkben (lásd: Rektort választ a miniszter, Magyar Narancs, 2013. május 23.) említettük, hogy már a szenátusi szavazás előtt keringett egy irat az egyetemi vezetők körében, amely a belső ellenőrzés által feltárt fiktív szerződésekről számolt be. Most eljutottak hozzánk a szóban forgó szerződések is.

Created by

A "Fiktív szerződések a Miskolci Egyetemen?" címet viselő, ismeretlen szerzőségű anyag szerint az egyetem Belső Ellenőrzési Osztálya 2013. február 6-án vizsgálati jelentést tett Patkó Gyula rektor elé. A vizsgálat tárgya a Miskolci Egyetem és két informatikai cég - a Manta-Gift Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint a Tóth Informatikai és Irodatechnika Bt. - között 2010-ben kötött négy szerződés jogszerűsége volt. A vizsgálat érintőlegesen foglalkozott az egyetem és a Piroskutya Szolgáltató Kft. egy szintén 2010-es szerződésével is.

false

A két informatikai cég tulajdonosa és ügyvezetője az állítólagos vizsgálat és az Opten cégadatbázis szerint is egy személy, Tóth Ákos miskolci lakos. Az összesen mintegy ötmillió forint értékű szerződésekről a hivatkozott vizsgálat megállapította, hogy nem előzte meg őket kimutatható közbeszerzési eljárás, teljesítésük pedig nem igazolható. A szerződések ráadásul olyan szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyek vagy egyetemi alapfeladatnak számítanak, vagy igazolhatóan nem a szerződésben megjelölt cégek végezték el őket. Mind a Manta-Gift Kft., mind a Tóth Bt. szerződéseit Kovács Viktor, az egyetem akkori főtitkára írta alá, csakúgy, mint a Piroskutya Kft. 625 ezer forintos szerződését, melynek teljesítése a vizsgálat szerint szintén kétséges.

Bár a hivatkozott vizsgálati jelentést nem sikerült megszerezni, forrásunk kikérte az egyetemtől a három céggel kötött szerződéseket, így ezek alapján ellenőrizhetjük az intézményi körökben keringő dokumentum állításait. A Manta-Gift Kft. 2010. január 8-án "a Miskolci Egyetem Központi Igazgatása gazdálkodási egysége által használt szoftverének 2010. évi karbantartására, időszakos frissítésére" szerződött az egyetemmel 637 500 forintért. Ezt a feladatot információink szerint nem a megbízott, hanem az egyetem Informatikai Szolgáltató Központja végezte el, melynek munkatársai mindezért keresetkiegészítést is kaptak. 2010. október 29-én ugyanez a cég "számítógépes programozás, a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes honlapjának tervezése, fejlesztése, a Rektori Hivatal Honlapjának tervezése, fejlesztése, karbantartása" címen kötött 2 050 000 forintos szerződést az egyetemmel. Ehhez a szerződéshez tartozik egy decemberi keltezésű üzembe helyezési okmány "Rektori Hivatal és rektorhelyettesi honlap" megnevezéssel, holott könnyen kimutatható, hogy a feladatokat a Manta-Gift Kft. nem végezhette el. A Miskolci Egyetem Rektori Hivatalának nincs is önálló honlapja, csupán egy statikus aloldal nyújt információt a munkatársak elérhetőségeiről. Ha mindez 2010-es fejlesztés volt is, mindenképpen nehezen értelmezhető a szolgáltatás ára, mint ahogy az a szerződésben megfogalmazott kitétel is meglehetősen életszerűtlen, miszerint "a megbízó/megrendelő az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztatott". A Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Iroda valóban rendelkezik saját weboldallal, ennek készítőjeként azonban nem a Manta-Gift., hanem Varga Attila van feltüntetve. Az egyetem alkalmazottai között meg is találtuk Varga Attilát, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar adjunktusát, aki a Narancsnak elmondta: a honlapot rektorhelyettesi szakreferensként külön díjazás nélkül ő készítette, sőt az ötlet is tőle származott, "ezért is szerepel az oldal alján a created by Varga Attila megjegyzés". Az adjunktus egyébként mind a Manta-Gift Kft.-ről, mind a szerződésről tőlünk hallott először.

A Tóth Bt. egy 2010. február 2-ai szerződés alapján "egyéb szoftver-tanácsadás ellátás, az egyetem honlapjának Szervezeti egységek része 2010. évi szerkesztése, karbantartása, frissítése" feladatok elvégzéséért 400 000 forintot kapott az egyetemtől. A szerződés szerint ehhez a feladathoz sem volt megfelelő szakértelmű munkavállalója az egyetemnek, ami érdekes, mivel az Informatikai Szolgáltató Központ tevékenységei közé tartozik "a Miskolci Egyetem honlapjának kialakítása, karbantartása, tartalommal való feltöltése" is, a honlap Szervezeti egységek füle alatt pedig konkrétan egy fehér alapon feketével rajzolt statikus szervezeti ábra látható. 2010. december 15-én a Tóth Bt. nyerte el az "egyéb szoftver szaktanácsadás, a Központi Igazgatás szervezeti egységei szoftvereinek, illetve a diplomás életpálya követésre, oktatói munka hallgatói véleményezésére bevezetett EvaSys rendszernek a frissítése" nemes feladatait 1 870 000 forintért. A szerződés itt már arra hivatkozik, hogy kapacitáshiány miatt ezeket nem tudja közalkalmazotti munkavállaló ellátni. Ez akár igaz is lehet, hiszen a belső jelentésről szóló beszámoló szerint az EvaSys frissítésére egy másik külsős céggel, a VSL Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel volt érvényes szerződése az egyetemnek. Azt, hogy mégis a Tóth Bt. végezte el a feladatot, maga Kovács Viktor igazolta 2011. február 22-én.

A Piroskutya Kft. szerződését 2010. február 1-jén írta alá a főtitkár, a cég 625 000 forintért nyújtott szaktanácsadást az egyetemi arculat médiabeli megjelenítéséhez, "különös tekintettel a beiskolázáshoz kapcsolódó PR, reklám tevékenységre". A belső vizsgálat összefoglalója szerint ennek a szerződésnek a szükségessége és teljesítése is igazolhatatlan a rendelkezésre álló okiratok alapján, és az is kétséges, hogy egy egyetemnél mennyire számítanak esetinek a beiskolázáshoz kötődő PR-feladatok (a szerződés ugyanis ezzel indokolja a kiszervezést).

A belső jelentés állítólag kifejezetten büntetőeljárás megindítását javasolta a rektornak a Manta-Gift és a Tóth Bt. szerződéseivel kapcsolatban, a Piroskutya-szerződésnél pedig további vizsgálatot tartott indokoltnak, mivel itt sem zárható ki a jelentős értékre elkövetett csalás gyanúja - ám Patkó Gyula információink szerint elmulasztotta ezeket a lépéseket.

Rágalmazás

Az ügyben szerettük volna megismerni az egyetemi vezetés álláspontját is, ezért részletes kérdéssort juttattunk el a miskolciakhoz, melyben a belső jelentés valódiságáról, illetve az öt szerződés teljesítésére vonatkozó információkról érdeklődtünk, továbbá rákérdeztünk arra is, milyen beosztásban dolgozik jelenleg Kovács Viktor az egyetemen (a szerződéseket aláíró volt főtitkár az index.hu cikke szerint áprilistól az Egészségügyi Kar munkatársa). Többszöri egyeztetés után az egyetem sajtóreferense folyamatban lévő ügyre hivatkozva megtagadta az érdemi válaszadást. Az ügy a Miskolci Egyetem szerint azért folyamatban lévő, mert Patkó rektor "február elején ismeretlen tettes ellen nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás vétsége miatt tett feljelentést".

A feljelentés az egyetemigazság nevű blog szerzői ellen irányult, akik még január végén írtak az egyetem és a Hexagon Family Bt. szerződéseiről (amikről később az átlátszó.hu is beszámolt; Patkó korábbi főtanácsadójának a cége 2006 óta összesen 30 millió forintot kapott az egyetemtől, egyebek mellett diplomaosztókat is szerveztek ki a Hexagonhoz). Az egyetemtől tehát továbbra is várjuk a válaszokat, ám könnyen előfordulhat, hogy a teljes igazságot csak a Miskolc Egyetem új rektora fedi majd fel, aki - ha Balog Zoltán miniszter ezúttal nem érvényteleníti a pályázatot - augusztus 15-én foglalhatja el hivatalát.

Figyelmébe ajánljuk