Tartalom

MaNcs, XVI. évf. 32. szám (2004-08-05)

Publicisztika

Publicisztika

Irodalmi szószedet: A szonett

Vén, mint az országút, de ma is él, sõt virul. ' a líratörténet (egyik) nagy túlélõje: idestova nyolcszáz esztendeje, hogy a palermói udvar költõi kitalálták, éppen hét évszázada született Petrarca, aki híressé tette - s lám, a posztmodern irodalom szerepjátékokat és iróniát kedvelõ, utalásokra éberen figyelõ szalonjában nincs korszerûbb és elegánsabb, mint egy finoman megmunkált, fanyar szonett, s benne néhány gondosan elhelyezett, vájt füleknek szánt allúzió. Végy két négysoros strófát, illessz hozzá két háromsorost, és persze rímeljen a szerkezet - így hangzik a formai váz receptje a szakácskönyvek stílusában.

Publicisztika

Bozóki András: Népakarat és társadalmi érdek

A Magyar Narancs kora nyári számaiban elõbb Benczes István és Szentessy Krisztián (Magyar tánc - borotvaélen, prímás nélkül, Magyar Narancs, 2004. június 3.), majd Neményi Judit érvelt egy, a hosszú távú gazdaságpolitikai szempontokat érvényesítõ, független fiskális tanács felállítása mellett. Ezeket a javaslatokat - a javaslattevõk jó szándékát nem vitatva - veszélyesnek találom a demokráciára. Mivel Benczes és Szentessy cikkére Dobrovits Mihály már válaszolt (A köztársaság lebontása ellen, Magyar Narancs, 2004. június 10.), ebben az írásban csak Neményi Judit utóbb született cikkének állításait fogom vitatni (Kire bízzuk a kasszakulcsot?, Magyar Narancs, 2004. július 1.).

Publicisztika

László Ádám: A hitványság mint nemzetpolitika

Az a halovány, de mégiscsak létezõ remény, hogy Románia a közeljövben az Európai Unió tagja lehet, bizonyos értelemben csodákat mûvelt. A román értelmiség most ismét elégedett önmagával, sõt némileg az országgal is, melyet korábban - 1989 után is - rettenetesen kiábrándítónak és a felzárkózásra képtelennek látott. Nem az a lényeg tehát, hogy a lakosság a júniusi önkormányzati választásokon megleckéztette a kormányzó Szociáldemokrata Pártot (PSD), hanem az, hogy az emberek ismét képesek alternatívákban gondolkodni.

Publicisztika

Virág Tamás: A tévében megnézhetjük

Vasárnap délután a Roma Polgárjogi Alapítvány és a Kecs-keméti Cigány Kisebbségi Ön-kormányzat közös szervezésében csendes ünnepséget tartottak a kecskeméti rendõrkapitányság épülete elõtt. Jakab Richárdra, a tíz napja rendõri intézkedés közben elhunyt roma fiatalemberre kívántak emlékezni gyertyagyújtással, szentmisével.

Publicisztika

Az úrhatnám polgár és az új földesúr

A szocialista pártban épp egymás vérit ontják a felek, a liberálisoknál meg közméltóságok és közpénzek obskúrus keveredése a legfontosabb téma: virul a koalíció. Pedig pirulnia kéne.

Publicisztika

Hõsies tettre, harcra nevelte

Néhány napja Hiller kultuszminiszter ünnepi beszédben elevenítette fel Ságvári Endre, a hatvan évvel ezelõtt tûzharcban agyonlõtt kommunista aktivista, antináci ellenálló emlékét - az egykori összecsapás (Gunfight at the Remíz Café) helyszínén, Ságvári másfél évtizede megrongált, majd helyreállított budai emléktáblájánál. A honi szélsõjobb fórumain erre heves komcsizás tört ki (valóban: Ságvári kommunista volt), s új elemként felvetõdött: az elvtárs nemcsak komancsnak, de terroristának is minõsítendõ (sõt, a szobordöntõ Göncz és Faludy is!), aki fegyvert emelt a törvényes hatalom képviselõire (konkrétan csendõr nyomozókra). Pedig nem is Ságvári, de Bajcsy-Zsilinszky volt az elsõ, aki a német megszállás után fegyverrel szállt szembe a letartóztatására sereglõ gestapósokkal, a törvényes magyar hatóság szövetségeseivel.

Egotrip

Egotrip

Sajó László: Öt és feles

Ül K. Dezsõ a Hernád intercityn, a Balatonhoz megy nyaralni, Diósgyõrbe. Keletre megy a déli partra, olvassa az Északot. Az eddig Siófokon szereplõ Balaton FC Miskolcra teszi át székhelyét. K. Dezsõ hátradõl a büfékocsiban, Borsodit iszik, merne mást. Már látja a Bükk alatt a gyárakkal körbekerített üdûlõvárost, Diófokot, hol csak kémények és kockaházak vetnek árnyékot a bulgárföldi homokra, piros-fehér sálakon elterülve hûsörnek elcsigázott drukkerek.

Egotrip

Nádasdy Ádám: Modern Talking

Nemrég tartottam egy ismeretterjesztõ elõadást a nyelv változásáról, és megjegyeztem, hogy a laikusok néha beszélnek "nyelvromlásról", ám a nyelvtudomány ilyen kategóriát nem ismer, a szakkönyvek ilyet nem tartalmaznak. A "nyelvromlás" gondolata - mondtam - tudománytalan badarság. Az elõadás után egy fiatalember felállt: szerinte igenis van nyelvromlás, például az elõadásomban én is ilyen szavakat használtam, mint kommunikáció, s hogy Kazinczyhoz képest ez - és általában a mai nyelvállapot - bizony romlásnak tekintendõ. Én megköszöntem a véleményét, de arra nem volt idõ, hogy megkérdezzem, mit is akart igazából mondani.

Belpol

Belpol

Szabályozott versenyt (Molnár Lajos, a Szent István Kórház fõigazgató fõorvosa)

A Magyar Orvosi Kamara a múlt héten szüntette meg azt az etikai eljárást, amit tavasszal indított a gazdaságilag legsikeresebb fõvárosi kórház vezetõje ellen, miután a fõigazgató a Financial Timesnak egy szûk szakmai klikket nevezett meg mint a hálapénzrendszer legnagyobb haszonélvezõit és az egészségügyi reform kerékkötõit. Mivel a sajtónak nyilatkozó orvosok feje fölött immár nem lebeg a kamara pallosa, a Narancs részletesebb magyarázatot kért.

Belpol

A Millenáris Park átalakítása: Játszótériszony

A július 16-i tulajdonosi gyûlésen módosították a Millenáris Kht. szervezeti és mûködési szabályzatát, aminek következtében a jelenlegi ügyvezetõ, Mizsei Zsuzsa hatásköre jelentõsen szûkült. Rá két napra a tulajdonos Informatikai és Hírközlési Minisztérium "bejárást" tartott a sajtó képviselõinek, ahol Kovács Kálmán miniszter beszélt a park további hasznosításáról, a Jövõ Háza létrehozásáról. Többen Mizsei háttérbe szorításáról és az egyre erõsödõ ingatlanlobbi térnyerésérõl beszélnek. Szerintük a Millenáris Park "egy olyan képzeletbeli futballpályára hasonlít, ahol egyszerre több csapat, több labdával, több kapura játszik. Szabályok nincsenek, bármit lehet."

Belpol

Polgárõrségben Szentendrén: Madárijesztõk

Vannak emberek, akik szabad idejüket mások önkéntes védelmével töltik. Ezért pénzt nem kapnak, gyakran benzinre sem futja, mégis büszkén járják az utcákat. Úgy érzik, helyük van a társadalomban, szükség van rájuk. Uniformisuk messzirõl hirdeti: polgárõr vagyok.

Belpol

A "népi baloldal" aktivizálódása: Saját kebel

A szocialista belharc új eleme a néhai állampárt utolsó évében szerepet játszó reformkörösök egy részének színre lépése. Milyen utat jártak be az elmúlt másfél évtizedben? Mi váltotta ki immár szervezett fellépésüket?

Belpol

A melegek jogai Magyarországon: Áttörni a falat

A melegjogok néhány közelmútbeli, nagy port kavaró ügy miatt újra bekerültek a közbeszédbe. Míg egy melegszervezet ügyvédje szerint a diszkrimináció mindennapos, addig az Országgyûlés illetékes bizottságának a tagja optimista, Magyarországot úttörõnek tartja a melegjogok terén. A melegszervezetek képviselõi úgy érzik, szélmalomharcot vívnak: részben a törvényt, részben a társadalom hozzáállását okolják.

Külpol

Külpol

Kulturális hírek

NEWPORT 50 ÉVE "Össze akarjuk dobni a modern dolgokat, a szvinget és a dixielandet, és azt akarjuk, hogy a fickók együtt is játsszanak. Amíg van közös ritmus, mindenki a maga stílusában szólózhat.

Külpol

Cyber hírek

Víruskirály A 18 éves Sven Jaschan, a Netsky és a Sasser vírusok írója felel a 2004-es vírusfertõzések hetven százalékáért - derül ki a Sophos antivíruscég elsõ féléves jelentésébõl, mint az Index a ZDNet nyomán írta. Az alsó-szászországi fiatalemberen a szülei házában májusban ütött rajta a német rendõrség.

Zene

Zene

Könyv: A közeledõ tûzoltókocsi (Tandori Dezsõ: Az éj felé)

A legnagyobb élõ magyar költõ új verseskötete a halál jegyében áll; már a címe is vészjósló. Noha kissé (ön)ironikus, hiszen köztudott, hogy a félmondat idézet, mégpedig Kosztolányi Csáth Gézához címû nagy siratójából. És nem kell Tandori-filológusnak lenni, hogy az olvasó tudja, egyszer már döntõ szerepet játszott ez a szöveg a pályán, az Egy talált tárgy megtisztítása (1973) címû, az újabb magyar lírában kopernikuszi fordulatot hozó második kötetében a költõ pimasz, morbid kollázsban használta fel a versnekrológot: Kosztolányi kissé keresett, olykor túlzottan szenvelgõ szövegét egy elsõsegély-nyújtási kézikönyvbõl vett bornírt idézetekkel elegyítette.

Zene

Könyv: Búvárnapló (Ormos Mária: A gazdasági világválság magyar visszhangja)

Tökéletes idõzítés, zseniális témaválasztás: miként reagált a magyar szellemi élet a globalizálódásra elõször rávilágító nagy történelmi eseményre, az 1929-ben kezdõdött gazdasági világválságra? Képes volt-e periferiális országunk érdemben reflektálni arra a nagy rejtélyre, amit kortársaik erejüket megfeszítve próbáltak értelmezni Nyugaton? Miként fogadták az Európa integrációjának elõfutáraként felvetett sok tervet a francia-német szén-acél közösségtõl az Európai Egyesült Államok gondolatáig?

Zene

Színház: Galócza 2. (Ivan Kusan darabja Kõszegen)

Nyilván számosan vannak olyanok, akik nem látták a Katonában majdnem húsz évvel ezelõtt bemutatott Galóczát, az Ivan Kusan darabjából készült emlékezetes és frenetikus elõadást. Sõt: a legtöbben nyilván nem látták. Ezért is remek ötlet a Kõszegi Várszínház mûvészeti vezetõjétõl, Jordán Tamástól, hogy megbízta Jordán Tamást (aki talán látta is azt a régi produkciót): rendezné meg afféle nyári mulatságként, kiváló színészekkel, a kõszegi és környékbeli nézõk örömére.

Zene

Kiállítás: A falat a másik kapja (The Divide)

Arafat azt nyilatkozta még tavaly, hogy nem volna semmi baja azzal a bizonyos "biztonsági kerítéssel", ha izraeli területen épülne, csakhogy palesztin földekbõl hasít ki darabokat, összesen 58 százalékkal csonkítva ezeket, Jeruzsálem körül pedig egyenesen egy "berlini falat" hoz létre. Ez a bizonyos 58 százalékos palesztin területi veszteség elvileg akár valósággá is válhat, amennyiben a kerítés netán végleges határrá változna - csakhogy ezt azért nagyon-nagyon feltételes módban, minden hivatalos izraeli megnyilatkozás ellenében szabad csak elgondolni.

Zene

Könyv: Áldás és átok (Miles: Önéletrajz)

Szórakoztató és sokrétû szöveget adott ki a Park Kiadó; s merthogy Magyarországon nem divat a dzsesszkönyvek kiadása, egyszersmind úttörõ kezdeményezéssel van dolgunk. Remélhetõleg a szakmai és piaci siker sem marad el, és akkor majd egész kis áradatot von maga után.

Zene

Nyolc kis kritika

web www.boszorkanyszovetseg.hu Boszorkányokról nem szívesen mondok rosszat, akkor sem, ha csupán a világhálón érintkezem velük, és úgy néznek ki, mint a Muppet-show legvérszomjasabb figurái vagy H. Kovács úr a Magas út 20/b-ből, a leharcolt rövidnadrágjában.

Könyv

Könyv

Vulkán tetején: Tamás Noémi (1948-2004)

Meghalt egy nagy festõ. Kevesen ismerték, még kevesebben ismerték fel benne a rendkívülit, a kivételest. Az utolsó volt azok közül, akik a mesterséget halálosan komolyan vették. Nagyon korán, már gyerekkorában eldöntötte, hogy a legnagyobbakkal méri magát.

Film
Képzőművészet

Képzőművészet

Chumbawamba a Szigeten: Mindennapi anarchiánk

A nyolcvanas évek elején, amikor Leeds, Barnsley, Burnley és Billingham ismeretlen punkzenekaraiból összeverõdött a Chumbawamba, a punkmozgalomban még jóval fontosabb volt a szellemiség, mint a stiláris eszköztár. De úgy egyáltalán, ha azt hallottuk egy társaságról, hogy "indie", vagy "noise", vagy "alternatív", vagy "indusztriális", vagy "mittudomén", nemcsak azt sejthettük, hogy mit mûvel a maga három akkordjá-val, hanem azt is, hogy mit gondol a világról. "Az üzenet sokkal fon-tosabb, mint a zene", állt elõ a Chumba; persze mi mást mondhatott volna... - a muzsikálás még nem tartozott az erõsségei közé.

Lélek

Lélek

A keresztény rock nyomában: Gitár és ige

A múlt hét végén immár kilencedik alkalommal rendezték meg Apostagon a Ladik Fesztivált, a hazai keresztény rock egyik legjelentõsebbnek tartott seregszemléjét.

Lokál

Lokál

Õrjárat a Dunán: Munkaszüneti nap

A vízi rendõrök csak látszatra élnek lazább életet, a szolgálat itt is éppolyan lassan telik, mint a parton. A Kopaszi-gát bejáratánál, az Arago-birodalom legújabb szerzeményének (lásd: Láb az ajtórésben, Magyar Narancs, 2004. május 13.) határán az idõs portás elárvult kaput védelmez, a kerítést rég szanálták körülötte. A kerthelyiségeket beszántották, közel-távol csak a dunai vízi rendészet fõvárosi õrsparancsnokságának épülete áll. A jóképû vidéki téeszirodát idézõ faház elõtt viharvert házõrzõ bóklászik, a folyosón cirill betûs folyamtérkép lóg a falon. A Csepel és a Római-part között szolgálatot teljesítõ két fiatal járõr motorcsónakjáról tíz éve még floridai nyugdíjasok pecázhattak.

Tudomány

Tudomány

Nyári szakmai gyakorlatok: Sed vitae

A szakmai gyakorlat majd minden felsõoktatási képzésen kötelezõ, végtére is felbecsülhetetlen jelentõségû, hogy a diákok élesben próbálják ki magukat, vagy legalább valamennyire érzékeljék, mit kezdhetnek majd a diplomájukkal. Ám az érdemi eredményekhez a hallgatói motiváció sokszor kevésnek bizonyul.