Tartalom

MaNcs, XVI. évf. 36. szám (2004-09-02)

Publicisztika

Publicisztika

Irodalmi szószedet: Fülszöveg

A hétkötetes értelmezõ szótár nem tud a fülszövegrõl, annál jobban ismerjük mi, írók, szerkesztõk, könyvkereskedõk, olvasók. Fülszövegnek, ugye, a könyv borítójának - envelopjának - azt a részét nevezzük, amelyen a kiadó ismerteti a könyvet, kedvet csinál az olvasásához. Mint ahogy az embernek is két füle van, általában a könyv is egy bal és egy jobb oldali füllel rendelkezik (persze nem világnézeti, nem is politikai értelemben). A fül üres is lehet, de ritkán az, a kiadó többnyire él a lehetõséggel, hogy tájékoztasson a könyvrõl, amelyet kezünkben tartunk, esetleg más kiadványaira is felhívja a figyelmet.

Publicisztika

Heiszler Vilmos: Jób és a pillepalack (Hozzászólás Dobrovits Mihály cikkéhez)

Az is bolond, ki környezetvédõvé lesz Magyarországon - facsarhatjuk ki a poéta sóhaját. Nem elég, hogy elszánt iparfejlesztõk, munkára s harcra kész erõmûépítõk, autópálya-lobbisták s a reálszféra egyéb aktorai támadják õket. Ezt még csak megértenénk, hiszen a mûszaki értelmiség gyakran érzi magát irritálva a környezetvédõk - szerintünk vélelmezett - technikaellenességétõl. Azt viszont már csodálkozva konstatáljuk, ha filoszoldalról érkezik a támadás, fõleg, ha kedvenc kulturális-politikai hetilapunkban jelenik meg történelmi ívû zöldellenes filippika a jeles orientalista-publicista tollából/szövegszerkesztõjébõl. Még nagyobb lesz aggállyal terhes csodálkozásunk, ha azt vagyunk kénytelenek látni, hogy a támadásértékû bírálat nem áll egyedül: nemrégiben másik mértékadó irodalmi és politikai hetilapunkban jelent meg ugyancsak dühödt támadás a zöldek ellen. S zajlik mindez a tömegkommunikáció ballib fertályán.

Publicisztika

Jakab Béla: Az egészségügy rozsdás szöge

A rozsdás görbe szög a Szent László Kórház vécéjének valaha sárgára mázolt falában található másfél méteres magasságban. Örök darabnak tûnik. Az ambuláns kezelésre bejáró rákbetegek, ha vizelni mennek, erre akasztják infúziós palackjukat. A szög azonban nem ezért említõdik itt, hanem az alatta olvasható grafitceruza-felirat miatt: "Ne vidd el!" Akiket a Lászlóba kényszerített a betegség, azok eljutottak a közösségi viselkedés egy formájának felismeréséig. Belátták azt, hogy az elviteltõl való tartózkodás általános garanciát nyújt arra, hogy a következõ vizelésnél is rendelkezésre áll e nélkülözhetetlen nemzeti gyógyászati alkalmatosság.

Publicisztika

Mornay M. Péter: Álmodik a nyomor (Az Orbán-féle gazdasági válság krónikája)

Szezont a fazonnal - körülbelül ezzel foglalható össze Orbán Viktor gazdasági válságot bejelentõ beszéde, amelyet augusztus 20-án tartott a szlovéniai Lendván. A Fidesz közeli sajtó megértette a hívószót, és a kormányválság hetében többször ismételgette - mélyebb összefüggések keresése nélkül - a vezér mondatait.

Publicisztika

Második nekifutás

Várható volt, jó elõre borítékoltuk (lásd: Szünidei matiné, Magyar Narancs, 2004. június 24.), és íme: Dávid Ibolya Lakitelek Munkacsoport nevû belsõ ellenzéke élni kezd frakcióbeli fölényével. Az MTI szerint Lezsák Sándorék pénteken bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az országgyûlési képviselõcsoport vezetõje, a pártelnök egyik legbiztosabb támasza, Herényi Károly ellen. A valódi célpont persze Dávid Ibolya: a lakitelkiek a közelmúltban lemondásra szólították föl, ám álláspontjukat a frakcióülésen nem tudták kifejteni, mivel Herényi nem tûzte napirendre a kérdést - formálisan ez is az oka a visszahívási kezdeményezésnek.

Publicisztika

Szégyen a bukás, de hasznos

"Ez bizony csúnya búcsú: Medgyessy Péter, akit sok mindenért támadtak, de eleganciáját általában elismerték, képtelen méltósággal viselni bukását" - így kezdtük múlt héten ugyanitt, és most sem tehetünk másként, csak - az azóta történtek miatt - rá kell erõsítenünk a jelzõkre: rútul végezte, szitkozódva és nyafogva, hivatalához és választóihoz méltatlanul. Ki kell tehát egészíteni a múltkor leírtakat, hiszen lemondása idõközben esett.

Egotrip

Egotrip

Sajó László: Öt és feles

Közhelyítést ... közhülyítést ... közhelyesbítek ... közvetítést adunk az ötkarikás játékok labdarúgódöntõjérõl, a magyar-nemmagyar mérkõzésrõl. A mikrofonnál: ...

Tandori Dezsõ: ugri

Egotrip

futi

Jó, hát botrányossá a telefon-ledermedésem akkor vált, mikor... Hogy is mondjam el érzületesdi nélkül? Valaki megkérdezte, hogyan értem azt, hogy ma élõ szépírókról nem írok, s róla mégis írtam?! Bamm. Holott oly egyszerû lett volna a válasz. Ha nem lep meg annyira az alaphelyzet, hogy valaki az éterbõl telefonon bezuhan délutánom csendjébe telefonon, ráadásul e forró kása kérdést nem kerüli meg. (S találkozást is javasol, jaj, õ sem ismer engem. Ki látott engem? kérdezte Ady Endre.)

Belpol

Belpol

Doppingbotrány az olimpián: Bilibe lóg a kezünk

Az éremesõ és a többi sportoló tisztes helytállása mellett Magyarország athéni szereplésére immár minden idõk legnagyobb magyar doppingbotránya is örökre rányomja bélyegét. Az öt diszkvalifikált sportoló által okozott erkölcsi kárhoz és szégyenhez csak a magyar sportdiplomácia mélyrepülése mérhetõ.

Belpol

Olimpia - Athén 2004: A brunz is szépen csillog

Felejthetetlen volt - mondta Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke a záróünnepélyen. Nem mondott semmit, melyik olimpia nem az. Mindenesetre számunkra nem csak a kétségtelen sikerek teszik emlékezetessé. S amit a világ gondol felõlünk, azt nyilván nem tesszük a kirakatba.

Belpol

Az átvilágítás vége: Lejárt szavatosság

Az Országgyûlés a törvény hatályának lejártát megelõzõ június végi napokban december 31-ig meghosszabbította az átvilágítóbírák mandátumát. A korábbi három helyett egy bizottság folytatja a még befejezetlen eljárásokat. Tíz évvel az elsõ "ügynöktörvény" meghozatala és tizenöttel a rendszerváltás után a közéleti szereplõk átvilágítása befejezõdni látszik.

Belpol

Elhúzódó metróberuházás: Mindenkinek fáj

A 4-es metró ügyében a helyzet a következõ: amíg nem fizetik be a tiltakozó kedvû civilek a rájuk kirótt 1,7 millió forintos fellebbezési díjat, addig nem indulhat meg a 300 milliárdos beruházás. Mindez könnyûszerrel értelmezhetõ az építkezést tendenciózusan akadályozó környezetvédõk utolsó, kétségbeesett bojkottakciójaként, akik szerint viszont az adminisztratív díjhátralék csak egy jókor jött ürügy a kormánynak, amely a költségvetési helyzet miatt addig halogatná az indulást, ameddig lehetséges.

Belpol

Koalíciós pártok kormányfõbuktatás után: Nekiveselkedés

Hogyan értékelik az elmúlt másfél hét eseményeit a két kormánypárt politikusai? Milyen eredménnyel járhat az MSZP és az SZDSZ számára a koalíción belüli frontátvonulás? Kik és miért bukhatnak Medgyessyvel? Hozhat-e fordulatot a kormány politikájában a koalíciós lázadással, elnökségi puccsal és az MSZP-n belüli forradalommal lezajlott miniszterelnökjelölt-választás? Az MSZP és az SZDSZ vezetõ politikusainak segítségével erre kerestük a választ.

Külpol

Külpol

Kulturális hírek

GOETHE ÉS GRASS Johann Wolfgang Goethe születésének 255. évfordulóját ünnepelte a hét végén Weimar.

Külpol

Cyber hírek

Tüntetés a szoftverszabadalmak ellen Több száz fõs tömeg demonstrált múlt kedden a magyar Külügyminisztérium elõtt a szoftverszabadalmakat érintõ új uniós direktíva ellen - adta hírül az Index. A tüntetõk szerint a direktíva lehetetlen helyzetbe hozná a kisebb informatikai cégeket és a szabad szoftverek felhasználóit, viszont kedvezõ a multinacionális mamutvállalatok számára.

Zene

Zene

Képzõmûvészet: Móka (Gyenis Tibor kiállítása)

Keserédes dallamok és szúrós kis fények rebbennek a mélyben, mégis dal-móka-kacagás árad Gyenis Tibor képeirõl, melyek most az elmúlt öt év önéletrajza gyanánt is felfoghatók. Öt dolgos év, aminek tükrében mint afféle összegzõ mintavétel jelenik meg a korábbi fél évtized is, Gyenis edukálódá-sának ideje, s annak mindenféle eredménye és kudarca. A kiállítás újra szcenírozza-dramatizálja a nevelõdés-érés folyamatát, hogy a nézõ aztán világosan láthassa a még rövid, de már tartalmas pálya enyhe lejtõit, s nem kevésbé szolid emelkedõit.

Zene

A nép ópiuma: Képszólamban (Friderikusz - A szólás szabadsága - M 1)

Vasárnap esténként láthatja a nagyérdemû a Magyar Televízió közéleti-politikai háttérmûsorát, amely a mûsorvezetõ személyétõl nem függetlenül szerényen csak a fenti címet viseli. Jelenleg nyári menetrend szerint készül az adás, azaz késõ estére csúszott a kezdés, tehát éppen hogy súrolja a fõmûsoridõt. Normál esetben ez annyit tesz, hogy a melegebb hónapokban kicsit lazábban készülhet a stáb, kisebb teher nyugszik a vállukon azáltal, hogy a magyar ember kánikulában kevesebbet tévézik, de vasárnap késõ este aztán végképp. Ezzel szemben az utóbbi két hét során az élet - mely köztudottan nagy dramaturg - ugyancsak besegített a szerkesztésbe és a nézettségi mutatók emelésébe, s tálcán kínálta a szenzációkat, a kormányfõ lemondását, illetve a magyar dobóatléták különös kalandjait Hellászban. Mivel mindkét témával sokat foglalkoznak a hozzáértõk, a magunk részérõl a megvalósítás mikéntjét tekintjük feladatunknak.

Zene

Dokumentumfilm: Trend a romokon (Michael Moore: Fahrenheit 9/11)

Legszívesebben elintézném egy kézlegyintéssel, hiszen amit Michael Moore dokumentumfilm címszó alatt mûvel, az szimpla infotainment. Ha nem eresztené ennyire bõ lére, simán be lehetne tenni egy Fókusz-féle mûsorba a háromlábú kacsa meg a delejezõ ember közé. De az Oscar-díjas, cannes-i gyõzõ Michael Moore a szuperegójával hovatovább megkerülhetetlen tényezõvé vált, világszerte plázákban vetítik és milliók nézik a filmjeit, farvizén pedig újabb és újabb dokumentumfilmnek látszó tárgyak eveznek be a mozikba: a Bowling For Columbine (nálunk Kóla, puska, sültkrumpli) után hozzánk is megérkezett elõbb a Super Size Me, a Moore-féle filmcsinálás alacsony költségvetésû, fusiban készült, amatõr változata, majd a Megfojtott szabadság. (Utóbbinak nem jósolok nagy jövõt: bár nagyon is húsbavágó témát feszeget, ezt módfelett unalmasan, se nem elég informatívan, se nem elég szórakoztatóan teszi.)

Zene

Film: Dagonya (Török Ferenc: Szezon)

Mit tehet a nyári szünetben néhány frissen végzett vendéglátó-ipari szakiskolás? "Természetesen" elmegy nyári gyakorlatra a frekventált balatoni vendéglátóiparba... Fõleg, ha a legjobb havert amúgy is kirúgták a poros alföldi presszóból, egy "kekec" helyi nagykutya miatt. A "Balcsi, jatt és csajok - a kirúgott srác által hangoztatott - szentháromsága" rövidesen fellelkesíti a többieket is (igaz, ebben némely adósságok ügye is szerepet játszik). Naivan, reménykedve utaznak oda, hogy aztán csalódottan hazaszivárogjanak a jászsági "porfészekbe"... - ez a némileg szûkös, kissé panelszerû sztori alkotja a film narrációját.

Zene

Nyolc kis kritika

könyv HERBERT SIMON: AZ ÉSSZERÛSÉG SZEREPE AZ EMBERI ÉLETBEN Amint a cím is sugallja, a szerzõ a racionális emberi döntés természetérõl értekezik, a felettébb általános témakijelölés miatt azonban a könyvet letéve mégsem érezzük úgy, hogy közelebb kerültünk volna a jelenséghez. Simon elsõ körben határozottan elutasítja az ésszerûség idealista felfogását, mely szerint a racionális döntés egy olyan kalkulációfolyam eredményeként jön létre, amely minden ismert tudást mozgósít, és kvázi kiszámolja a helyes megoldást.

Film

Film

Bor és orvosság (Orchestra Baobab)

Hogyan is lehetne leírni az Orchestra Baobab zenéjét? Mert az, hogy a (fõként) szenegáli zenekar stílusában a salsától a mornáig mindenféle latin és egyéb hangzás keveredik az ugyancsak sokféle eredetû afrikai ízek közé, legfeljebb az irányt jelöli ki, a hangulatot alig. Márpedig tavalyelõtti lemezüket, a Specalist In All Stylest hallgatva egyértelmû, hogy a dolognak ez a lényege: egyfajta bölcs derû, amelyben valami elmélázó sóhaj borul a táncos vidámság fölé. A meglett férfikor teszi ezt? A megélt dolgokra való rálátás, a kívülállás komor prózaisága?

Film

"A fûnek semmi köze" (Walford Tyson - Misty in Roots)

A Misty in Roots a szokásos súlyához képest kissé szolidabb, esztrádba hajló mûsorral lépett a Sziget világzenei színpadára; az énekes Walford Tyson (Poko) profetikus "szónoklatai" helyett inkább már-már soulos énektudásából kaptunk bemutatót, de ezzel együtt: Magyarországon nemigen találkozhattunk még ilyen kvalitású reggae-csapattal.

Tranzit

Tranzit

Fürdõfejlesztés Magyarországon: Vízhajtók

Az állami támogatással indult, de a központi támogatások szüneteltetése alatt is lankadatlanul zajló fürdõfejlesztések koncepcionális, gazdasági, területfejlesztési és környezetgazdálkodási kérdéseket egyaránt felvetnek.

Lokál

Lokál

Budapest Parádé 2004: Menet-gyakorlat

Immár ötödik alkalommal. Minden eddiginél több kamion, nép, nagyobb hangerõ. Minden képzeletet felülmúló mocsok és zömmel rendkívül szar zenék - dióhéjban ennyi volt az idei parádé. Ne reménykedjünk - jövõre még ilyenebb lesz.