Tartalom

MaNcs, XVI. évf. 33. szám (2004-08-12)

Publicisztika

Publicisztika

Irodalmi szószedet: A képzavar

Szélsõséges vélemény szerint a nyelv egyebet se tesz, mint téved a valóságot illetõen. A nyelv hasonlít, a valóság különbözik. Hát van-e a kéznek feje? Vagy a hegynek lába? Ahelyett, hogy vitába szállnánk e megállapítással, fogadjuk el, hogy a nyelv helytelen használat (azaz képzavar) útján bár, mégis képes arra, hogy megnevezzen és felidézzen bármit. A nyelv története ilyesformán maga volna a képzavar története.

Publicisztika

Búr Gábor: Igazodás bõrszín szerint? (A dél-afrikai rendszerváltás sikerérõl)

A friss demokráciákban a második szabad választást szokták a legfontosabbnak tartani, ekkorra dõl el általában, hogy tudtak-e intézményesülni a többségi választói akaratot érvényre juttató keretek. A harmadik választás már maga a rutin. Látszólag így volt ez Dél-Afrikában is, ahol áprilisban harmadszor választottak azóta, hogy a jogkiteljesedés folyamata 1994-ben minden népcsoportot elért - sem az ENSZ, sem az Európai Unió, sem más meghatározó nemzetközi szervezet nem kívánt az országba megfigyelõket küldeni, ami egyértelmû jelzés: az országot a szabad és tisztességes választásokat biztosító demokráciák sorába számítják.

Publicisztika

Dobrovits Mihály: Az Új Aranykor mítosza és más történetek

A tavaszi félévben szerda délelõttjeim általában szabadok voltak. Ilyenkor a városban csavarogtam, benéztem egy-egy lemez-, akarom mondani CD-boltba. A nosztalgia bûvkörébõl elõször pénztárcám realitásai zökkentettek ki, másodjára pedig az a furcsa érzés, hogy a szó szoros értelmében újra megvehetném, vagy még pontosabban: újra kellene vásárolnom mindazt, amit egykor a magaménak tudhattam vagy a magaménak akartam tudni. Egykori lemezeimet ugyanis már nem hallgathatom a modern zenegépeken. Gondolataimban visszatért gimnazista lényem egy darabig elnosztalgiázott a könyveken, amelyek akkori ízlésem emlékeként a mai napig ott sorakoznak a polcomon. Belém hasított a felismerés.

Publicisztika

Antal Dániel: Az európai föderalista (A közös pénzrõl és monetáris politikáról )

Az alkotmány tervezete az unió kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek között elsõ helyen említi a monetáris politika alakítását, talán nem függetlenül attól, hogy az alkotmányozást megelõzõ integrációs idõszak egyik legkézzelfoghatóbb és legszebb eredménye a közös európai pénz bevezetése volt. A pénznek akkora jelentõsége van modern világunkban, hogy egyes tagállamokban minden közös európai ügy közül az euróról vitáznak a legtöbbet.

Publicisztika

Marad, megy, marad

Augusztus derekán járunk, mégsem tudható, hogy a 2005-ös költségvetés fejlesztési és beruházási keretösszegei hogyan oszlanak majd meg a különbözõ tárcák között. A pénzügyminiszterként elsõ költségvetését író és a kormányfõ abszolút bizalmasának számító Draskovics Tibor eltökéltnek tûnik, hogy elsõsorban a kiadások visszafogásával az államháztartási hiányt a GDP 3,8 százalékára csökkentse. A szigorú fiskális szempontok érvényesítésére kitalált új rendszer - melyben a minisztériumoknak a fejlesztési projektjeikre a korábbi tárcaközi egyeztetés és bizottságosdi helyett a mintegy ezermilliárdos keret terhére pályázniuk kell a Pénzügyminisztériumhoz - ötletnek nem rossz, akár még mûködhetne is.

Publicisztika

Fekete leves

Mint nemrégiben örömmel értesültünk róla, polgártársaink, úgy is, mint magánemberek (teszünk rá, hogy az illetõk ún. vállalkozók-e, vagy sem), tonnaszámra tárolnak lakóhelyünk környékén robbanóanyagot. Ennek következtében derék és szorgalmas véreink külsõ segítség, gonosz terroristák, Al-Káida, Az-Zarkavi, ETA és IRA igénybevétele nélkül is képesek füstölgõ romhalmazzá változtatni egy békés kertvárosi környéket. (Amelynek lakói éveken át a szomszédban zajló legendás törökbálinti partik ellen tiltakoztak & jelentették fel a szervezõket, résztvevõket, bizonyítván, hogy a polgár, többek között a rendõrségi demagógiától vezérelve, képtelen felmérni, mik is környezetében a reális kockázati faktorok. Speciel a spangli nem robban.)

Egotrip

Mérő László: Maga itt a tánctanár?

Egotrip

A Nagy Rejtvénykönyv

A 21. század elsõ éveire sikerrel teljesült a Human Genome Project elnevezésû hatalmas nemzetközi tudományos vállalkozás. Elkészült az ember géntérképe, most már ismerjük az emberi DNS-ben a nukleotidok sorrendjét. Kisebb fehér foltok még maradtak ugyan, de ezek az összképen már nemigen fognak változtatni. Elõbb-utóbb ezek is ki fognak tisztulni, és ami még fontosabb: el fog készülni a lehetséges változatok térképe is. Elõttünk van az a sok száz ezer oldalas könyv, amely elvileg választ ad az emberrel kapcsolatos minden kérdésre.

Egotrip

Várhegyi Éva: Ekotrip

Talán az évtized büntetése címet is elnyerheti a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának minapi határozata, amely versenykorlátozó összejátszásért öt építõipari céget bírságolt meg együttesen hétmilliárd forintra. A fejenként féltõl két és fél milliárd (milliárd!) forintig terjedõ bírság nemcsak verseny-, de vélhetõen bármilyen ügyben példa nélküli. Bizonyítéknak kevés ugyan, érvnek talán mégis meggyõzõ, hogy a pénzügyi szektorban, ahol igazán nem babra megy a játék, törvény szerint legfeljebb 60 millió (millió!) forintos büntetést róhat ki a nagyközönség pénzét kezelõ pénzügyi vállalkozások fizetõképességét felügyelõ PSZÁF, ami, valljuk be, kismiska az olyan, százmilliárdokat forgató cégeknek, mint mondjuk a bankok.

Belpol

Belpol

Külügyminiszter kerestetik: Tud angolul, és ötletei neki sincsenek

A legnagyobb meglepetés, hogy brüsszeli biztosunk, Balázs Péter meglepõdött Medgyessy azon döntésén, miszerint Kovács Lászlót nevezik ki õsztõl a posztjára. Igaz, Medgyessy, amíg csak lehetett, igyekezett elodázni a döntést, talán abban reménykedve: a kormány össze tudja szedni magát ahhoz, hogy 2006-ban kellõ önbizalommal vágjon neki a választásoknak.

Belpol

A szocialisták három napja: Szétlövés

Összehangolt akció vagy a véletlenek kusza összjátéka kérdõjelezte meg Medgyessy Péter miniszterelnöki pozícióját az elmúlt hetekben? Úrrá lett-e a kormányfõ az MSZP - saját pozícióját is fenyegetõ - válságán? Miért Gál J. Zoltán kormányszóvivõt érte az elsõ csapás? Lesz-e több? És hány? A válaszokat szocialista vezetõk és a párthoz közel álló személyiségek beszámolói alapján kerestük.

Belpol

Veszélyes hulladék a Dunában: Égetõ gondok

Július 30-án reggel derült ki, hogy a dorogi hulladékégetõ egyik tartályának sérülése miatt fáradt olajból, oldószerekbõl és még ki tudja, mibõl álló lötty került a táti Duna-ágba. Ez amellett, hogy randa és büdös, nem tesz kimondottan jót a vízi élõvilágnak. Lapzártánkkor már a környék ivóvizét is fenyegeti.

Belpol

Erdei motrozók: Hogy szaladnak a fák!

Hétrõl hétre sok száz mûkedvelõ és profi terepmotoros bünteti hazánk védett természeti területeit, gyakorlatilag minden következmény nélkül. A nemzetipark-igazgatóságok természetvédelmi õrszolgálata, ha beleszakad, sem képes kipaterolni az illegális behatolókat, és ennek már határainkon túl is híre ment. A hatóság és a természetkárosítók csatájának már áldozata is van. A Bükk az illegális motorozás Mekkája.

Külpol

Külpol

Kulturális hírek

MEGHALT CARTIER-BRESSON 95 éves korában elhunyt a 20. századi fotográfia egyik legnagyobb egyénisége, a modern fotózsurnalizmus úttörõje.

Külpol

Cyber hírek

Egoszörf Egy vizsgálat szerint elsõ körben sajátunkat, majd régi barátok vagy éppen egy új kapcsolat nevét ütjük be az internetes keresõkbe a személyes információk utáni vadászat során - adta hírül az [origo]. A Microsoft MSN részlegének megbízásából végzett felmérés során a személyes információkra irányuló webes kereséseket vizsgálták.

Külpol

Egyházbotrány Ausztriában: Csók és slicc

Kurt Krenn, az osztrák katolikus közösséget közel két évtizede megosztó, ultramontán nézeteket valló, eddig a pápa kegyeit is élvezõ Sankt Pölten-i püspök csillaga leáldozni látszik. Õt is a legfrissebb szexaffér vihara sodorhatja el. Vajon e vihar után nem lesz-e még nagyobb a sötétség az osztrák katolikus egyházban?

Film

Film

Búcsú és újrakezdés: Giorgio Pressburger író

Tizenkét éven át õ volt a Mittelfest hivatkozási pontja, mûvészeti igazgatója, számos nagy ívû közép-európai projekt megálmodója és rendezõje. A vezetõségi õrségváltás évében, 2004-ben Giorgio Pressburger a görög, a shakespeare-i és a jiddis színház hagyományait ötvözõ elõadással vétette észre magát. A velencei rabbi nagy sikerû cividalei bemutatója után beszélgettünk.

Film

A dal elárulja (Lhasa)

Soha ennyi francia szót nem hallottam, soha ennyi mámoros francia fiatalt nem láttam még a Szigeten. Egyik fülem sírt is, annyira hangosan élveztek bele elsõ nap a bensõséges zenékbe, de a másik nevetett, mert azért ez mégis nagyszerû dolog. A német viszonylatban hagyományosan hatékony Sziget-propaganda érett be francia földön, vagy az idei elõadói névsor bizonyult arrafelé vonzóbbnak a korábbiaknál, most mindenesetre lépten-nyomon feldobott francia társaságokba lehetett ütközni, a szó szoros értelmében. S bár a halkabb részeknél kicsit visszább foghatták volna magukat, végül is Rokia Traoré és Lhasa de Sela mûsorának egyaránt jót tett, hogy sokan ismerõsként reagáltak rá.

Film

Az adagolás mûvészete (Rokia Traoré)

Meghatóan törékeny jelenség volt, ahogy megállt a színpad közepén fineszesen geometrikus, fekete-fehér fellépõ ruhájában. Éteri, mihelyt énekelni kezdett. Amikor a koncert végén különös, fel-felröppenõ mozdulatokkal egyre sodróbb táncba lendült, szinte meg-hatóan finom elegancia sugárzott a mozgásából. Nem sokkal késõbb pedig, mintha mindez meg sem történt volna, nyugodtan, elgondolkozva, elmélyülten, mégis nagy belsõ lendülettel válaszolt.

Zene

Zene

Könyv: Szenvedély és mértékrend

Nemes Nagy Ágnes: Az élõk mértana I-II. Nemes Nagy Ágnes esszé-mûvészete az európai és a magyar esszé egyik csúcspontja. Költõ ír mestersége mechanikájáról: nem, ilyet ritkán találunk. Talán a szemérem, talán a titoktartás, talán a fogyatékos tudatosság vagy éppen a profetikus tudat - valami gátolhatja a költõket, hogy kinyissák mûhelyük aj-taját. És beszéljenek. Töményen, tárgyilagosan, általános érvénnyel. Persze akadnak ellenpéldák: hadd említsem, csak az elmúlt két évszázadból, Baudelaire szeszélyes mûelemzéseit, Valéry alkotáslélektani mélyfúrásait, Mallarmé bámulatos költészetelméleti levelezését, Gottfried Benn nagyesszéjét, A líra problémáit, Eliot higgadt tanulmányait vagy a magyar hagyományból Füst Milán naplóját. Persze ezek zömmel magas röppályájú, elefántlélegzetû írások, s csupán alkalmasint térnek ki a tartalom és a kézmûvességi gyakorlat szövevényes összefüggéseire.

Zene

Furcsa pár (Kocsis Zoltán és José Cura koncertje)

Ahogy mondani szokták, festõi környezetben került sor a Nemzeti Filharmonikusok fellépésére, a színpad hátterében a gyulai vár büszke falai roskadoztak az egyre fenyegetõbben zsírosodó felhõk alatt, miközben ott fenn, a magasban nyalka villámok festették le, ha nem is az ellenséges istenek, de a szabadtéri koncertek ellenzõinek haragját. Vagy mégis összevont szemöldökû égi lények voltak, akik el-sütötték muzikális menny-köveiket?

Zene

Hét kis kritika

lemez The Cure: The Cure Az évek múlásával egyre gyakrabban jut az eszembe Jung gondolata, miszerint "a halál kétféle lehet, beérett és éretlen" - vagyis jobban jár az ember, ha a visszavonhatatlanra vonatkozó felkészülést idejében elkezdi. Mostanában ráadásul az ilyen-olyan lelki sötétségek fizikai fájdalommá sûrûsödve rajzolták át a boldog, vidám és kiegyensúlyozott életrõl alkotott, eddig sem túlságosan erõs elképzeléseimet, úgyhogy jobbnak láttam megkezdeni a felkészülést a felkészülésre. Természetesen zenével.

Lokál

Lokál

Civil Sziget: Anyukád szõrmebundája

Idén minden eddiginél több, szám szerint száztizenkilenc civil szervezet volt a Szigeten. Pályázat útján juthattak ki, az infrastruktúrát a Sziget-menedzsment, a programok költségeit õk állták.

Lokál

Sziget 2004: Elérhetetlen föld

Élményekben gazdagon, talpig mocskosan, erõsen intoxikált állapotban térhettek haza idén is a Sziget lelkes látogatói, magyarok és külföldiek, továbbá azon be nem határolható fajtájú egyedek, akik fejükön torz totemista szokásként kis plüssállatokat hordtak a fesztivál szûkre szabott egy hete alatt.

Lokál

A Sziget biztonsága: Fekete, fehér - nemigen

A Sziget sarkában lévõ In-Kal Bázison nagy tömeg várakozik, hatalmas emberek, itt a minõséget centikben, kilókban mérik, az asztalnál három vezetõ. Éppen a debreceni, kamikazénak nevezett egységet osztják be munkára, záporoznak a kérdések, mekkora kell? középkategóriás? õ jó lesz? - mutat rá egy kétméteres illetõre a csoportvezetõ, mire halk kuncogás, nagyobb nincs? Van. Közben megérkezik ifj. Lasz György is, a cég vezetõje, végignéz csapatán, egy embert elküld borotválkozni, a másikkal fülbevalóját veteti ki, szépnek kell lenni - velünk nincs is gond. Közben mi is felvesszük a hivatalos kártyáinkat, a szép fehér pólót, egyesek a követelményeknek megfelelõen betûrik. Sokan várunk a munka felvételére, elvileg mind egyetemisták, fõiskolások, nyelveket beszélõk.

Sport

Sport

Egy hajóban (Kovács Katalin, Janics Natasa)

Talán senki sem tudta pontosan, hogy melyikükben mennyi van. Egyikük meglepetésre gyõzött május elején Szolnokon, két héttel késõbb pedig Pozna–ban Európa-bajnok lett. A másik meglepetésre kikapott május elejen Szolnokon, a pozna–i Eb-n pedig a partról nézte végig régi ismerõsei viadalát. Ugyanígy lesz augusztus végén is, Athénban.

Sport

2004, Athén - a XXVIII. olimpia: Hazai pályán

Öt arany még kudarc, tíz arany már bravúr. Az istenek ajándékát már rég aranyakban, érmekben, pontokban méri a világ. A magyar olimpiai csapattal szembeni elvárások évtizedek óta változatlanok: 6-8 arany, legalább 20 érem, 10-15. hely a nemzetek közötti nem hivatalos ponttáblázaton. Ez utóbbit mindenki a saját szempontjai szerint nézi: az amerikaiak azt, hogy elsõk-e, az oroszok azt, hogy elsõk-e (legalább az utódállamokkal együtt számolva), a franciák azt, hogy megelõzik-e a briteket, mi azt, hogy megelõzzük-e a románokat, az osztrákok meg azt, hogy egyáltalán rajta vannak-e.

Tudomány