Tartalom

MaNcs, XV. évf. 33. szám, (2003.08.13.) (2003-08-13)

Snoblesse
Egotrip

Egotrip

Keresztury Tibor: Zártkörű fogadás

Egy órát állt ott? Vagy egy percet? Hősöm a jelenet súlyától és szépségétől teljesen összezavarodott. Eddig azt hitte, uralja, sőt irányítja az eseményeket, ám az olajozott gépezetbe Attila észveszejtő, nem csituló, elszánt zokogása homokszemet helyezett. Azt se tudta, mit csináljon, evvel nem számolt, amikor beküldte, hogy a halottkém majd kiakad, ekképp pedig törést szenved a dolgok szép lassan hömpölygő epikus menete. Az meg aztán végképp nem volt a sztoriba bekalkulálva, hogy ő is a látvány hatása alá kerül teljesen, elérzékenyül itt nekünk, azt is elfelejtvén, hogyan is állt odakint a holland-német derbi, amikor a körülmények folytán sokadszor is félbeszakadt. Merthogy szép volt, köztünk szólva tényleg nagyon szép volt ez az egész - mintha egy nagy filmrendező rendezte volna meg: a lompos halott, s ráhanyatlott félkegyelmű unokája a sejtelmes, félelmetes félhomályban, a szétmállóban lévő romos-rozsdás konyhai díszletek között..., szép volt és megható, kétségtelen: a pamlagon vergődő árnyalak mellkasában harminc év távlatából is fölsajgott a szívnek mondott húscafat. Egy nagyot dobbant, toroktájon, hogy pontosabb legyek, de akkorát, hogy az ürge azon nyomban visszajött a mába, magához tért egy szempillantás alatt, ott hagyván az áporodott bűzben, a konyha küszöbén a döngölt földbe gyökerezve remegő lábú egykori önmagát.

Egotrip

Mérő László: Maga itt a tánctanár? (Városi legendák)

A városi legendák, más néven városi mítoszok a modern népköltészet termékei. Talán csak a modernségük különbözteti meg őket a népi nagyotmondás hagyományos münchhauseni, háryjánosi és egyéb, még sokkal régebbi formáitól. Pontos definíció helyett lássunk néhány példát.

Publicisztika

Publicisztika

Sörstratégia

Vagy legalábbis erre készül, amikor a gyógyszerár-támogatási rendszer szigorításával alapvető orvosságaiktól foszthatja meg a betegeket. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) patikákban terjesztett tájékoztatójából aligha juthat más következtetésre a vásárló, amikor ezt olvassa: "A MOSZ, mint a gyógyszertárakat működtető személyi jogos gyógyszerészek országos szervezete az alábbiakat tudatja a gyógyszerre szoruló betegekkel és a társadalommal:

Publicisztika

Mintaiskola

Megint megkezdődött a jövő, mely az eljövendő financiális és klimatikus katasztrófa előérzete mellett főleg az Arany Ászok NB I első három fordulójának képében testesült meg. És e folyamatos jelenben sajnlatosképpen tovább él a múlt is.

Olvasói levelek

Olvasói levelek

olvasói levelek

Magyar Narancs, 2003. július 10.Olvasói levelekMagyar Narancs, 2003.

Belpol

Belpol

Milyen parlamenti ellenzék a Fidesz? Polgári számmisztika

A Fidesz ellenzéki magatartását figyelve az a benyomásunk támad, hogy relativizálják a kettős könyvelést. A legkülönbözőbb társadalmi csoportoknak követelnek tízmilliárdos többletjuttatásokat, miközben a kormány minden bevételnövelő próbálkozását amorális tettnek bélyegzik.

Belpol

Eladó az M5-ös? A sztráda ára

2004 januárjában már biztosan tudni fogjuk, hogy az Alföldi Koncessziós Autópálya (AKA) Rt. valóban elővásárlási jogot biztosított-e az államnak a cég - azaz: a Budapesttől Kiskunfélegyházáig húzódó M5-ös autópálya - megvásárlására. Az viszont biztos, hogy a sztráda továbbépítési engedélyei lejártak, és a drága útdíj fele jelenleg is az államkasszába kerül.

Belpol

Tüntetett a Fidesz Gazdatagozata: Esemény helyett

Az uborkaszezon ellenére sem maradtak a múlt héten vasárnap délutáni program nélkül a polgárok: ezúttal a magyar termőföld és a gazdák védelmében mehetett a Kossuth térre az a néhány száz, zömmel felső középosztálybeli polgártársunk, akinek nem akadt jobb dolga.

Belpol

Elsőfokú ítélet az egri sajtóperben:A kórház féligazsága

Május óta tart a vita arról, hogy az egri Markhot Ferenc Kórház szülészeti osztályán elkülönítették-e a roma nőket. A diszkriminációt tagadta egyebek mellett az intézmény dolgozóinak szakszervezete, az Egri Végvár Polgári Körök Egyesülete, a Heves Megyei Roma Önkormányzatok Szövetsége, a fenntartó önkormányzat illetékese és - az elrendelt belső vizsgálat alapján - a kórház igazgatója is. Állításukkal szemben néhány roma nő nyilatkozata, az osztály egyik orvosának interjúja és egy rejtett kamerás felvétel állt. Az ügyből sajtóhelyreigazítási per lett, amit első fokon a perelt Népszava nyert meg.

Belpol

Tudja maga, mi az a rakpart? - I. Autópálya a Filatorigátig

A beruházó Fővárosi Önkormányzat jelenleg a budai alsó rakpart kétszer kétsávosra bővítésében látja az egyetlen reális lehetőségét az észak-déli irányú közlekedés megújítására, a zsúfolt főútvonalak tehermentesítésére. A terv ellenzői szerint a reális alternatívák figyelmen kívül hagyása miatt a döntés szűk látókörű, és sérti a város érdekeit, értékeit: a bővítés részben tönkretenné Budapest arculatát - ami a kulturális világörökség része -, többlet-átmenőforgalmat generálna a belváros közepén, végérvényesen elvágná a budaiakat a Dunától, az új csomópontok környékén újabb dugók keletkeznének, és nem vagy csak rövid ideig enyhítené a zsúfoltságot. Az egyik oldalon az eltökélt fővárosi vezetés és a több tíz milliárdos közbeszerzésre pályázó építőipari lobbi, "középen" a szakhatóságok, a másikon néhány civil szervezet.

Belpol

Tudja maga, mi az a rakpart? - II. Homokos partra ér

Hogy az Újpesti rakparton sikerült-e a tervnek megfelelően felidézni a 30-as évek nizzai tengerpartjának hangulatát, nem tudom, mert sajnos nem ismerek senkit, akinek lenne összehasonlítási alapja. Az viszont biztos, hogy minden bumfordisága ellenére Budapest új nevezetessége hétfő délután négykor vidám, békebeli hangulatot áraszt.

Belpol

Visszatérítők (Az iszlám radikalizmus gyökerei)

Vajon az iszlám egyetemes sajátosságának tekinthetjük-e a politikai szándékú terrorakciókat? A válasz természetesen nem: e cselekedetek mögött egy, a valláson belüli kisebbségi csoportot kell látnunk, és súlyos optikai csalódás lenne, ha az ő zajos és véres akcióik alapján értékelnénk az iszlám egészét. Ugyanakkor azt is tévesen gondolnánk, hogy az iszlám fundamentalizmusnak és a belőle sarjadzó terrorizmusnak ne lennének filozófiai, vallásjogi gyökerei.

Külpol

Külpol

Kulturális

n STREET PARADE 900 ezren vettek részt Zürichben a 12. Street Parade megapartin.

Könyv

Könyv

Graz 2003: Az ostromlott város

Ha autópályán érkeznénk, már a leágazás előtt érzékelhetnénk, hogy itt esemény van: integető karok ezrei fogadnának bennünket a zajvédő kerítés felől. És mindenféle, figyelmet felkeltő színt és formát installáltak a repülőtérre meg a pályaudvarra is, mint hírlik. Mi viszont Gleisdorf felől érkezünk, a régi országúton, úgyhogy mindenféle ráutalás helyett a táj - hegy meg völgy - terel bennünket Európa idei kulturális fővárosába.

Zene

Zene

Színház: Nézőképző (Krétakör, Tatabánya, Monostorapáti)

A Művészetek Völgyévé kinőtt Kapolcs Monostorapáti nevű szomszédjának egy kies pusztaságán verte föl cirkuszsátrát a Krétakör. Esténként bemutatta repertoárját (elbúcsúzott a Hazámhazámtól), délelőtt a cirkuszosok tanították tányért forgatni, gólyalábon járni a gyereket. És Schilling Árpád is tartott egy kurzust

Zene

Könyv: Az utolsó, ha jó (H. Nagy Péter: Ady-kollázs)

Mire véljük a könyv címét, mire vonatkozik? A módszertanra biztosan nem (az ugyanis eléggé monolitikus), inkább a műfajra és a felépítésre. Műértel-mezések, melyeket mikro-elemzések egészítenek ki, de-ugyanakkor összefüggő könyvként is olvashatók: nem valami olvasóbarát műfaj, de meg lehet szokni idővel. Az első részben négy ismert Ady-vers (A vár fehér asszonya, A fekete zongora, Sípja régi babonának, Az eltévedt lovas) olvasata található. A versek értelmezései számomra - A fekete zongora elemzését leszámítva - nem felelnek meg az előszóban bejelentett újdonságigénynek, inkább emlékeztetnek a Földessy Gyula-féle tudálékos szimbólumfejtésre, csak egy megújított, a Paul de Man-i retorikaelmélet által megtermékenyített nyelvi-fogalmi közegben. Ugyanakkor az első részben felsorakoztatott észrevételek és érvek legalábbis elgondolkodtatóak, egy Adyt jól ismerő, eredeti ötletekkel, jó elemzőkészséggel rendelkező és elméletileg felkészült szerző megállapításai. A könyv második része az Ady-líra kortárs irodalmi folytathatóságát vizsgálja, elsősorban Kovács András Ferenc, Orbán János Dénes, Domonkos István, illetve Zalán Tibor művein keresztül. Nincs arra hely, hogy H. Nagy elemzéseit érdemben áttekintsük, itt csak annyit állapítanék meg, hogy az Ady-hatás "tematikus", illetve "poetológiai" összetevőinek elkülönítése

Zene

Könyv: Terjedelmi korlátok? (Magyar művészeti kislexikon - kezdetektől napjainkig)

A"terjedelmi korlátokra" történő hivatkozás a modern írástudók misztikus szókincsének talán egyik legjellemzőbb példája. A fordulat hol a frusztrált - leginkább anyagi okokból következő - siránkozás, hol a megfontolt apológia, hol pedig - ne is próbálja titkolni senki sem! - a puszta kifogás, vagyis legtöbbször egy remek alibi retorikáját fémjelzi. Egy mai lexikon, legyen akár kicsi, akár nagy, mindenképp a teljesség valaminő illúziójával szolgál, még akkor is, ha a kora újkor olyan pánszofistái óta, mint Alsted, Bisterfeld, Comenius vagy épp az őket csodáló Leibniz, a fősodor gondolkodói már nemigen hisznek abban, hogy a világ valóban befoglalható volna egyetlenegy enciklopédikus igényű könyvbe. A reneszánsz, illetve kora újkori enciklopédiák totalitásígérete, a makro-, mikrokozmosz megfelelések sajátos formái, a világtükörszerep mintha mégis - minden szekularizáció és modernizáció ellenére - továbbra is makacsul összefonódnának a kézikönyvek világával.

Film

Film

"Szeretném a szívdobogásomat átadni" (Hámori Gabriella színésznő)

Magyar Narancs: Marton László osztályában végeztél, olyan, ma már jól ismert kollégákkal, mint Bodó Viktor, Csányi Sándor. A magyarországi szokásjog szerint majdhogynem automatikusan a Vígszínházhoz kellett volna szerződnöd, osztályfőnököd lévén az igazgató. Ráadásul kimagaslóan tehetségesnek is tart. Nem beszélve arról, hogy még főiskolásként eljátszottad Ágikát a

Film

"A nevünk az áruvédjegy"

(Kálmánchelyi Zoltán és Végh Zsolt filmrendező)

Az egyéni hangvételű, szatírába hajló kisfilmjeiről (Legkisebb film a legnagyobb magyarról, uristen@menny.hu stb.) elhíresült független filmes alkotótrió, Stefanovics Angéla, Kálmánchelyi Zoltán és Végh Zsolt most debütál első nagyjátékfilmjével, a Libiomfi című mozival. Új filmjüket duóként jegyezték, a híresztelésekkel ellentétben azonban az alkotóközösség szilárdabb, mint valaha. A mű a főszerepet játszó Mucsi Zoltánnak már sikert hozott - ő az idei filmszemlén a legjobb férfialakítás díját nyerte el.

Film

Mosoly a Szigetről (Ibrahim Ferrer)

Mögöttem egy lány orgazmikus sikolyokat hallat, valahányszor mélyen érintve érzi magát a színpadon álló nagypapa erotikus csípőmozdulataitól és simogató hangjától, előttem egy másik lány mutató- és hüvelykujjait összeérintve szívet formál a színpad irányába; ha fotóznék, ujjai közé komponálnám be a bácsit, aki emblematikus Kangol sapkájában és - egy kisebb kaliberű szórakoztatóiparoson menthetetlenül mulatságosan festő - fehér öltönyben, fekete ingben, fehér nyakkendőben ujjai köré csavarja őket. Meg nem is tudom, még hány ezer embert. Nem egyedül teszi, egy lenyűgözően lazán, mégis olajozott gépezetként dolgozó, húszfős nagyzenekar segíti, benne legalább tíz fúvós és négy ütős, a hozzá hasonlóan a Buena Vista Social Club világsikere óta ismert bőgős, Orlando Cachaito Lopez, egy háttérénekesnő, akinek az előtérbe indulva két tánclépés elég, hogy felvillanyozza a közönséget, és egy bámulatos, fiatal zongorista, akinek csak a klaviatúramintás nyakkendőjére és a családnevére emlékszem, valamilyen Fonseca, biztos hallunk még róla, tökéletesen pótolja a visszavonult Rubén Gonzálezt, leszámítva persze a leszámítandókat.

Tudomány

Tudomány

cyberhírek

Szélerőműpark Amennyiben a Természetvédelmi Hivatal is jóváhagyja a tervet, az Alternatív Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Zámoly térségében szélerőműparkot építhet.

Tudomány

Erdőtűz Bracon: Lánglovagovicsok

A turistára feltehetően tudatmódosító hatást gyakorol, amikor reggel a munkaindító értekezlet helyett azzal a problémával szembesül, hogy húzassa-e magát motorcsónak mögé köthető banánon, avagy sem. Ilyen körülmények között meglehetősen nehéz komolyan vennie, hogy közben a fejére ég a sziget.

Tudomány

Devils meeting: Szelíd magyarok

A kecskeméti motorostalálkozó helyét a lángoló betűkkel megrajzolt, "bikerső" feliratú, a rendező Devils MC motorosklub zöld szemű, fülbevalós ördögfejlogójára emlékeztető irányjelző táblák mutatták. A rendezvényre egy összecsukható várkapun keresztül kizárólag motorral lehetett behajtani.

Tranzit

Tranzit

Folklór és turizmus Csehországban: A valach királyság

Hogy Horvátország közútjain - mondjuk, bármelyik határátkelőtől a tengerpartig - gyakorlatilag összefüggő a kocsisor, arról naponta jönnek ez idő tájt hírek, de talán akkor sem árulunk el különösebb újdonságot, ha hasonlókat közlünk Prágáról. A turisták által preferált Vencel tér-"városi tér-Károly híd-Vár gyalogos viszonylat a szezon eleje óta többé-kevésbé mozdulatlannak mondható, meg nem erősített híresztelések szerint egy német turistacsoport a mondott Vencel térről indulva előbb érte el a nyugdíjkorhatárt, mint a Károly hidat.