Tartalom

MaNcs, XVI. évf. 39. szám (2004-09-23)

Egotrip

Tandori Dezsõ: egzisztencia

Egotrip

lista

Ahogy a mi galambocskánk, Dusko Gavrilovics matériáját, ezzel akkor hát "lelkét" is gondozom, szemembe ötlik egy megjegyzése. Hogy valaki azt kérdezte tõle, közlõleg: "Már ha neked, Dusko galambocskánk, van egyáltalán lelked." Két hibája van ennek a megjegyzésnek, így Dusko, s nagyon vele tartok. Egy: hogy egyáltalán elhangzott. Kettõ: hogy ezt így nem mondják! "A mi jó, feddhetetlen és feledhetetlen Bulján Mudicsunk... Drago Grudicsunk... Lev Nyikolajevicsünk" stb. Így igen. Na de... Ugyebár? A megjegyzés tartalma finoman példázza a humorizálás mibenlétét. Nem részletezem. Magam is "egy humorra" ragadtatom magam.

Mérő László: Maga itt a tánctanár?

Egotrip

Mitől jó egy játék?

A játék lényege, hogy nem létfontosságú tevékenység. Azokat a tevékenységeket tekintjük játéknak, amelyeknek a létfenntartáshoz nincs közük, amelyeket csakis önmagukért végzünk. A játszás önmagában hordja a jutalmát, az örömöt, amit közben érzünk. A játékot nem lehet külsõ jutalommal serkenteni. Majmok például szívesen játszanak építõkockákkal, de ha banánnal jutalmazzák a sikert, hamar abbahagyják a játékot.

Publicisztika

Publicisztika

Muraközy Balázs: A bankárok pénze

Gyurcsány Ferenc egyik elsõ miniszterelnöki elképzelése szerint a pénzügyi intézmények nyereségadóját 24 százalékra kell emelni az eddigi 16 százalék helyett, amit az összes többi iparágban kell fizetni. Az intézkedés miatt komoly tiltakozás indult, az OTP például megfenyegette a kormányt, hogy nyereséges tevékenységeit Szlovákiába telepíti át. Felvetõdött az is, hogy az intézkedés diszkriminatív, és ezért alkotmányellenes. Az ilyen típusú adó azonban közgazdaságilag is elég nehezen védhetõ - errõl szól ez az írás.

Publicisztika

Sz. Bíró Zoltán: A csend fogságában (Beszlán és az orosz nyilvánosság )

Azt az alapos vizsgálatot, amely - akár független szakértõk részvételével - feltárja a moszkvai túszdráma minden részletét, beleértve az elõzményeket és a következményeket, akkor is el kellene végezni, ha ezt még az orosz társadalom többsége sem igényli, és a politikusok között is kisebbségben vannak azok, akik szükségesnek tartják. Meg kell ezt tenni annak ellenére is, hogy aligha vitatható: a Kreml mozgástere a túszválság óráiban rendkívül szûk volt. (...) Világosan kell látnunk, hogy hol történtek csupán kommunikációs hibák, és hol másfajta tévedések. Esetleg olyanok, amelyek tanulságait rendkívül komolyan kell venni, és felelõseit, ha voltak ilyenek, meg kell büntetni. Mindezzel szembe kell nézni. Már csak azért is, mert ez nem gyengítene meg senkit - sõt csak erõsítené Oroszországot" - írtam két évvel ezelõtt, a Dubrovka utcai túszdrámát követõ napokban e lap hasábjain.

Publicisztika

Amit szabad Jupiternek

Orbán Viktor otthon felejtette az útlevelét, amikor a hét végén Romániába igyekezett egy református templom szentelésére. Megesik az ilyen néha mindenkivel, az õ feje sem káptalan. Ugyanakkor Zilahligeten nyilván várták nagyon, világos: ilyenkor valamit tenni kell, rapid megoldásra van szükség. Mezei halandó ilyenkor fogja a telefont, és odaszól: "Bocsánatot kérek, de voltam olyan kretén, egyszersmind olyan tiszteletlen veletek, barátaim, hogy ez a malõr megesett. Most mentem a menthetõt, üstöllést inalok haza érte, az anyósom lehozza a Moszkva térig, azzal is idõt nyerünk, de így is rámegy fél nap a hülyeségemre. Ha tudtok, várjatok meg, legalább az áldomással! Ígérem sietek, ahogy tudok!" Tudjuk, Orbán Viktor nem így járt el, ugrasztotta a külügyet, ugyan jár-nák már ki neki ezt a kicsiséget. A külügy meg kijárta. Király! De miért?

Publicisztika

Populista pingpong

A Gyurcsány Ferenc belengette bankadó sokféleképpen értékelhetõ (szakmai interpretációját lásd a 16. oldalon), most csak azzal a hatással foglalkozunk, amit a bejelentés a politikai erõtérben váltott ki. Noha az ötlet célja nyilvánvaló (a méretes hiánnyal küszködõ államnak nagy és biztos bevételre van szüksége anélkül, hogy a lakosság terheit növelné, legalábbis közvetlenül), s különösebben eredetinek sem mondható (a közelmúltban Kökény Mihály egészségügyi miniszter próbálta feltölteni az üres gyógyszerkasszát a gyártók profitjának a rovására, míg pár éve, egy árvíz után Orbán Viktor szeretett volna a biztosítók zsebében matatni), jól érzékelhetõ zavart okozott az ellenzék soraiban. Gyurcsány a Fideszre emlékeztetõ módon indította (bankár- és gazdagellenes húrok rezgetése) s folytatta akcióját (az OTP Bank elnök-vezérigazgatójának dörgedelme után nem visszakozott, hanem legyintett, és megerõsítette szándékát), ami ellenfeleit szemmel láthatóan felkészületlenül érte.

Belpol

Belpol

"Mindenképp el kell végezni" (Sárközy Tamás, a kormányzati szervezet reformjának kormánybiztosa)

A neves jogászprofesszor készíti elõ azokat a törvényeket, amelyek a központi államapparátus szervezeti és gazdálkodási anomáliáit hivatottak megszüntetni. Sárközy a költségvetési szervek jogállásának tisztázásáról, a tárcák átszervezési lehetõségeirõl és a társasági törvény módosításának elõkészítõ munkáiról beszélt a Narancsnak, mivel ez utóbbiban is nagy szerepe van.

Belpol

A Nemzeti Kerekasztal-megállapodás 15. évfordulója: Született szeptember 18-án

Közérdeklõdés nélkül, egy darab országházi megemlékezéssel tudta le a magyar politikai elit a rendszerváltás jogi feltételeit megteremtõ Politikai Egyeztetõ Tárgyalások lezárásának 15. évfordulóját. A Nemzeti Kerekasztal (NKA) néhány éve megjelent jegyzõkönyvei, továbbá egykori résztvevõi segítségével arra keressük a választ, hogy mennyire bizonyultak teherbírónak a képviseleti demokrácia akkor kialakított jogi keretei, s mennyiben tekinthetõk mai szemmel vállalhatónak a létrejött kompromisszumok.

Belpol

Tisztújítás elõtt az MDF: Fix egyes

A két héttel ezelõtti frakciószakadás és élénk sajtóvisszhangja ellenére kijelenthetõ: az MDF-ben semmi rendkívüli nem történt, a párt a terveknek megfelelõen készül hét végi, XIX. országos gyûlésére. Meglepetés nem várható: szeptember 25-én az egyetlen jelöltet, Dávid Ibolyát elsöprõ többséggel újra elnöknek választják, a várhatóan bevezetendõ új poszt (az ügyvezetõ elnöki) Gémesi Györgyé lesz, s befutnak az elõzetesen jelölt elnökségi tagok is. Bárcsak a tippmix menüjében igazodna el ilyen biztonsággal a dolgozó.

Belpol

Lendvai Ildikó politikusi portréja: Mindenkivel jóban lenni

Miután a szocialisták frakcióvezetõje - a teljes pártvezetéssel együtt - alulmaradt az új miniszterelnök kijelölése körüli hercehurcában, a sors iróniája folytán most részben éppen rajta áll vagy bukik Gyurcsány Ferenc kormányfõvé választásának sikere. Lendvai Ildikó szerepe a következõ pártelnök személyére javaslatot tévõ bizottság vezetõjeként is meghatározó.

Külpol

Külpol

Kulturális hírek

LOSSONCZY TAMÁS: 100 Augusztusban ünnepelte századik születésnapját Lossonczy Tamás, a hazai absztrakt festészet egyik kiemelkedõ mestere. Ebbõl az alkalomból rendezte meg Új olajfestmények, grafikák, szobrok címû kiállítását az óbudai Kassák Múzeum; nyitva október 31-ig.

Külpol

Cyber hírek

Fájlcsere mobiltelefonra Egyelõre képeket és szöveget lehet cserélgetni a mobiltelefonos fájlcserélõ rendszer prototípusával, amit a Nokia budapesti kutatóközpontjában, Farkas Lóránt vezetésével hoztak létre - írta az Index a New Scientist nyomán. A GPRS hálózatokon mûködõ rendszer a késõbbiekben a számítógépes fájlcserehálózatok mintájára zenék, videók és játékok cserélgetésére is alkalmas lesz.

Külpol

Atomvita: Dúsított Irán

Irak után a Közép-Keleten újabb világkonfliktus körvonalai rajzolódnak. Irán nem tud, de nem is akar elszámolni a búsahri atomerõmûben folytatott tevékenységérõl, miközben a világ nem tud és nem is akar hinni neki. Az iráni nukleáris potenciált fenyegetésnek érzõ Izrael késznek mutatkozik a "megelõzõ csapásra", Irán pedig késznek mutatkozik erre a lehetõ leghatározottabban reagálni.

Képzőművészet

A 9. Velencei Építészeti Biennále

Képzőművészet

Takarásban

Magyarország bemutatkozása

A metamorfózis fogalma köré szervezett építészeti biennálén Magyarországot ebben az évben Budapest markáns új épülete, az Erick van Egeraat Associated Architects tervezte Dózsa György úti ING-székház és a magyar pavilonban bemutatott Széptől szépig (és vissza) című kiállítás képviseli. Előbbi az Arsenale nemzetközi tematikus válogatásába került be, utóbbi a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) finanszírozásával, a Műcsarnok szervezésében, Janesch Péter építész kurátori szereplése mellett csúszott félre.

Zene

Zene

Kiállítás: Diszkó-apokalipszis (Angel Orensanz: A Lángoló Univerzum )

Régen, a hatvanas-hetvenes években diaporámának hívták azt a fotós al- vagy álmûfajt, mely sok vidéki meg persze pesti mûvelõdési ház fényképezõszakköré-ben a modern borzongató képzetét hozta elõ a szakköri tagok és a vezetõk gerinctájékán, midõn utazások vagy mezei kirándulások dia-képeit vetítették egymás után (a kísérletezõ kedvûek egymásra, olykor szó szerint is), zeneszó kíséretében, mely ritmust adott a képek váltogatódásához.

Zene

Hangverseny: Bartók és Stravinsky (A Fesztiválzenekar estje)

Ritkán hallható remekmûvek pazar elõadásban. Ez lehetne a Fesztiválzenekar péntek esti hangversenyének távirati stílusú összegzése. A kuriózumok bemutatása, a méltán-méltánytalanul elfeledett partitúrák leporolása nem új keletû jelenség sem Kocsis Zoltán, sem Fischer Iván zenei gondolkodásában. Az ily módon életre keltett mûvek egy (nem is kis) részérõl aztán kiderül, hogy tetszhalott állapotuk nagyjából meg is felel kvalitásuknak.

Zene

Színház: "Nem árt annak a légy se..." (Nemzeti: Sárga liliom)

Belecsaptunk a lecsóba: jó nagy fröccsenéssel indult az évad a Nemzetiben, ahol a Mohácsi testvérpár átírásában a szegény jó Bíró Lajos egyik korai színmûvét, a Sárga liliomot mutatták be - illetve dehogy. Merthogy a "ködben égõ bánat három zenés részben" alcímet viselõ opus fölhasznál ugyan néhány motívumot - neveket, fordulatokat, korrajzot - Bíró Lajos mûvébõl, de ha nem tenné, az is mindegy lenne.

Zene

Film: Retrolúzer a felvevõgéppel (Pablo Berger: Torremolinos 73)

Filmezzünk kisembert! Egzotikus példányokért nem kell messzi-re menni, mondhatni, a téma az alannyal együtt az utcán hever, de ha mégsem, vállfaárus Gyuszi bácsikért és más, jobbfajta házi szellemekért bizalommal fordulhatunk a családi legendáriumokhoz. Megismerni a kisembert elõször is furcsa járásáról lehet, de hunyorítani és pocakra feszülõ nadrágtartóban domborítani is csak egy kisember tud úgy istenigazából, nem is beszélve a házalásról, ami egy kimondottan kisember-sport, a mi szeretetre méltó fõszereplõnknek például az enciklopédia-biznisz jutott osztályrészül, megfejelve némi lakbérhátralékkal és egy gyerekért ácsingózó feleséggel.

Zene

Már csak egy legény...

(Meghalt Johnny Ramone)

Johnny Ramone már túl beteg volt ahhoz, hogy vasárnap részt vegyen a Ramones megalakulásának harmincadik évfordulójára rendezett emlékkoncerten, s szerdán, ötvenöt évesen meghalt prosztatarákban. A zenekarból így már csak az ötvenkét éves Tommy Ramone - polgári nevén Erdélyi Tamás - él.

Zene

Lemez: Életrajza sincsen (Amp Fiddler: Waltz Of A Ghetto Fly)

Az ember, akit Joseph Anthony Fiddlernek hívnak, úgy ötven körül járhat, és most jelentette meg az elsõ szólóalbumát. Ez persze nem azt jelenti, hogy Joseph "Amp" Fiddler késõn érõ típus, hanem mást jelent: azt például, hogy nem muszáj olyan õrületesen nyomakodni, mert ha van minek, elõbb-utóbb úgyis eljön az ideje. Tessenek csak belehallgatni a Waltz Of A Ghetto Flyba, és rögtön kiderül: most nem csupán összeállt egy lemez, hanem bizony "eljött az idõ".

Zene

Nyolc kis kritika

kiállítás Csendéletek Felteszem, az Ernst Múzeum kiállításának kurátora azzal a szándékkal válogatott több mint negyven kortárs képzõmûvész munkáiból, hogy ütköztesse õket a csendélet "megszokott" definícióját ismerõ befogadó elvárásaival, vagyis a kiválasztott mûveken keresztül rámutasson a kategorizált képnézési módok tarthatatlanságára. Mivel a kiállítás hívószava szerencsésen egybeesett egy festészeti fogalommal, valójában nem történt más, mint hogy reaktivizálva egy manapság porosnak tûnõ mûfajt egyben kiszélesítet-ték annak jelentésmezõjét is, akár húsz évvel ezelõtt keletkezett, többé vagy kevésbé ismert mûvek sorával.

Film

A nép ópiuma

Film

Keresztepe

Maffiózók

Négy év várakozás - jelöltség - után, vasárnap Los Angelesben végre New Jersey gengszterei is megkapták, ami jár nekik, a legjobb drámai sorozatot megillető tévés kitüntetést: az Emmy-díjat (amiből jutott pár mellékszereplőnek is). Mivel a Sopranók kalandjai pillanatnyilag futnak a tévében, és DVD-n is hozzáférhetők, ideje szólni róluk.

Film

"Kimondottan megszerettek" (Paizs Miklós, Sickratman)

A közönség már tíz évvel ezelõtt megismerhette, különleges hangszereken játszott egyebek mellett a Korai Öröm tagjaként. A buddhista fõiskola elvégzése után az intézet gondnoka lett. Haikukat ír, a Tilos Rádió kuratóriumi tagja, egyszemélyes ellentüntetõ, a B‘lgából kiugrott rapper. Amióta Sickratman néven kiadta Buzi-e vagy? címû albumát (Pöttyös az inged?, Magyar Narancs, 2004. szeptember 9.), õ az ügyeletes "underground sztár".

Film

"Hogy kibukjon az igazság" (Pannonia Allstars Ska Orchestra)

Telt házas koncert a Szigeten, közös fellépések sorozata jó nevû külföldi skazenekarokkal (New York Ska Jazz Ensemble, Rotterdam Ska Foundation, The Slackers stb.) - most a 2003 tavaszán színre lépett Pannonia Allstars Ska Orchestra az egyik legjobban pörgõ magyar zenekar. Mit kell tudni a gyökerekrõl, és miért gondolják a népek, hogy a ska kapcsolatban áll a szélsõjobbal? - Lipi (dob) és KRSA (ének, ragga) errõl is mesél.

Lokál

Lokál

Õskultúra 2004: Prém és uralom

Jelentjük: az õsmagyarok és a velük szövetséges vikingek már Rákosszentmihályon barantáznak - egyelõre még csak egymással. Itt, a kiskertektõl zöldellõ (sárgálló) pesti külvárosban ismerkedhet ezentúl a téma iránt érdeklõdõ nagyközönség az õsi kézmûvesség, harcmûvészet és jurtaépítészet vívmányaival, nem is szólva a rejtélyesen hangzó kísérleti régészetrõl.

Lélek

Lélek

Szeretõk I. : "Jó helyeken ért hozzám"

Hagyományosan a házasságon kívüli, titkos, szexorientált kapcsolatot jelenti. De az is tarthat szeretõt, aki nem él házasságban: számos a nyíltan vállalt külsõ kapcsolat, sõt vannak, akik sosem jutnak el az ágyig.