Tartalom

MaNcs, XVI. évf. 26. szám (2004-06-24)

Egotrip

Egotrip

Nádasdy Ádám: Modern Talking

Az alapfogalmak tisztázása minden tudományban a legnehezebb. A fizikában, mely a fény és az idõ kapcsolatára épülõ tudomány, két dolgot nem lehet rendesen definiálni: a fényt és az idõt. Pedig ott Nobel-díjasok vannak. Nos, büszkén jelentem, hogy a nyelvtudományban is vannak tisztázatlan - mert talán tisztázhatatlan - alapfogalmak. Ilyen a "szó" fogalma. Egyszerû, közérthetõ dolognak tûnik, mindenki használja, mégis valahol kibújik minden definiálási kíserlet alól.

Egotrip

Muraközy Balázs: Ingyenebéd

A kormány döntése alapján - nem rövid haldoklás után - kimúlt a sorozás intézménye. Beh sok szép dolog vész el örökre! A nosztalgiázás persze nem túl hiteles az én számból, egyetemre járás címen sikerült ellógnom ezt is, mint annyi mást. Ezért - jobb híján - absztrakt, érzelmektõl mentes érvekkel próbálom szomorúságomat kiadni magamból.

Publicisztika

Publicisztika

Dénes Ferenc: Mese az ingyenjegyrõl

Az európai parlamenti választásokra készülõdve a kis állatok munkához láttak. Hû, micsoda sürgés-forgás, micsoda kalapálás, csattogás hallatszott a kesztyûbõl! Ígért itt mindenki mindent: a pocok kátyút az autósoknak, a cinke esélyegyenlõséget az esélyegyenlõtleneknek, a béka olcsó gyógyszert a betegeknek, a szarvasbogár áremelést a nyugdíjasoknak, az öreg, rövidlátó hangya üvegszemet mindenkinek. És volt, aki a 14 éven aluli gyermekek számára ajánlott ingyenbelépést a sportrendezvényekre.

Publicisztika

Forrai Éva: A pokol pribékjei (A prostitúció és a magyar demokrácia csõdje)

Miután a "jogállamiság forradalmával" a magyar értelmiség megváltotta a rendszert, most egy - a világon egyedül Svédországban érvényes - törvény bevezetésével a kurvákat is megváltaná egy kis létszámú, de befolyásos "mozgalom", mely a prostitúciót a magyar demokrácia csõdjeként emlegeti. Errõl tartottak konferenciát május 28-án. De valóban gyökeres változásokat lehetne-e elérni egy ilyenfajta jogátvétellel?

Publicisztika

Szünidei matiné

A júniusi 13-i európai parlamenti választáson vesztes MSZP pártelnökcserére készül (lásd e számunk Nagyítás rovatát), az MDF antiibista parlamenti képviselõi Lakitelek-munkacsoportot alakítottak, míg az SZDSZ-ben az EP-mandátumot nyert Szent-Iványi István megüresedõ listás országgyûlési helyére bejelentkezett Kuncze Gábor belsõ ellenzéke. A voksolás tehát komoly felfordulást gerjesztett a pártoknál. Csak a Fidesz kivétel, nem is pusztán a fölényes gyõzelem miatt, hanem azért, mert a szervezeti átalakítással végrehajtott belsõ hatalmi koncentráció eleve kizárja az érdemi belmozgást. Aminek persze most értelme sem volna: sõt eláruljuk, hogy a Fidesz belpolitikai (s ily módon Orbán Viktor párton belüli) helyzete - egyelõre - javulásra ítéltetett.

Publicisztika

Nem csak a hübrisz

A múlt héten két és fél év kenkõdés után elfogadta az unió alkotmányát a brüsszeli csúcs. A dokumentum jelentõségét e pillanatban nem könnyû felmérni: egyrészt azért, mert az unió döntéshozatali mechanizmusának változásai csak évek múlva lépnek életbe, másrészt mert óhatatlanul is a pillanat befolyása alatt állunk. Még túl sokat tudunk azokról a kicsinyesnek látszó alkudozásokról és grandiózus zsarolásokról, seftelésekrõl és sugdolózásokról, amelyek az alkotmányozást az utolsó pillanatig kísérték, s hajlunk arra, hogy ezt összekeverjük a lényeggel.

Belpol

Belpol

Belmozgás az MSZP-ben: Sokk utáni terápia

Az elvesztett európai parlamenti választás után felgyorsultak az események a szocialista pártban. Bár Kovács László elnök a voksolás estéjén még tisztes helytállásról, Medgyessy Péter kormányfõ pedig a kormánnyal elégedett társadalomról beszélt, június 15-én, kedden bejelentették Kovács õszi visszavonulását és a 2005-re tervezett tisztújítás elõrehozatalát. Mi történt ez alatt a két nap alatt a szocialistáknál?

Belpol

Hiller István politikusi portréja: Egy filosz - tele vízióval

"A szociáldemokrácia - pezsgés és tûz!" - ez az egyik kedvenc mondata Hiller Istvánnak, aki a legjobb eséllyel indul a pártelnökségért az MSZP októberre tervezett tisztújító kongresszusán. A jelenlegi kultuszminiszter - akinek nemcsak a párt elvárásai, de hatalomtechnikai szempontból is távoznia kellene a bársonyszékbõl megválasztása esetén - az MSZP egyik feltörekvõ reménysége, s elfogadottsága még az ellenoldal hívei körében is jelentõs.

Belpol

A Magyar Nemzet pere a Narancs ellen: Ötbõl egy

Miután a fentiekben eleget tettünk kötelezettségünknek, a rend és a becsület kedvéért lássuk, ki mit nyert, és mit vesztett ebben a perben. A lapunk ellen a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. által benyújtott kereset öt pontban követelt sajtóhelyreigazítást. A jogerõs ítélet ebbõl négyet elutasított: ezekre nem érdemes több szót vesztegetni.

Belpol

Osztrák tulajdon a Budapesti Értéktõzsdében: A bécsi szál

Kelet-közép-európai szintû, az egyes börzék túlélési esélyeit megsokszorozó együttmûködés a régió tõzsdéi között, avagy üzletféltésbõl elkövetett "mezei" felvásárlás? A Budapesti Értéktõzsde (BÉT) eddigi, az árutõzsdével való integrációra alapozott pályájának a meghosszabbítása vagy e stratégia sutba hajítása? Május végén egy osztrák befektetõi csoport - s annak egyik tagjaként a bécsi értéktõzsde - csaknem hetvenszázalékos részesedést vásárolt a BÉT-ben.

Belpol

A Hajdú-Bét Rt. felszámolása testközelbõl: Egy-egy szárnyat, combot

Az elmúlt hónapokban Magyarország legnagyobb baromfi-feldogozó cége - nem minden elõzmény nélkül - összeroppant. Az elõzetes felmérések szerint a hitelezõi követelés nagysága közel 20 milliárd forint. A debreceni központú Hajdú-Bét Rt. - mint utóbb kiderült, sikertelen - hitelezõi választmányi ülését nemrégiben Kecskeméten, a szakszervezetek igencsak szocreálosra sikeredett székházában tartották. Hogy elsõ kézbõl szerezzünk információkat, a Narancs újságírója bejutott oda, ahova nem lett volna szabad.

Külpol

Külpol

Kulturális hírek

SOTHEBY'S: MAGYAR AUKCI" Rekordárat ért el Benczúr Gyula itt látható, Nyári piknik címû festménye a Sotheby's június 15-i, londoni árverésén: 60-80 ezer fontra becsült árához képest 162,4 ezer fontért vette meg egy amerikai magángyûjtõ az 1876-ban Münchenben készült képet - aukción még nem fizettek ennyit Benczúrért. A 19-20.

Külpol

Cyber hírek

Forró éjszakák A brit meteorológiai intézet elemzõi szerint a globális felmelegedés intenzívebben érinti a városi területeket, ahol a jármûvek és az épületek miatt a levegõ, a beton és az aszfalt az egyéb területekhez képest még jobban átmelegszik, és sokkal tovább, akár egész éjszakára megtartja a forróságot. A városi levegõ a globális felmelegedéstõl függetlenül is melegebb, mint vidéken, ahol a mezõk és az erdõk kevesebb hõt szívnak magukba napközben, így kevesebbet is bocsátanak ki éjszaka.

Külpol

A Jukosz-ügy és az orosz demokrácia: Harc a nagyúrral

A múlt héten elkezdõdött Moszkvában a Jukosz olajtársaság két vezetõjének, Mihail Hodorkovszkijnak és közvetlen munkatársának, Platon Lebegyevnek a pere. Az államügyész bûnszövetkezetben elkövetett sikkasztással, adócsalással és privatizációs visszaélésekkel vádolja õket: mindösszesen 3,5 milliárd dollár értékben. De vajon nem politikai indíttatású perben gyönyörködhet-e a nagyközönség?

Zene

Zene

Könyv: Egy nagyszínes (Serge Lancel: Szent Ágoston)

Szent Ágostont a huszadik századi kritikus szellemû egyháztörténet-írás bontotta ki - elfogulatlan katolikus és független történészi oldalon egyaránt - a gyanús magasztalások ködébõl. A pártatlan mérlegelés mérsékelte az afrikai egyházpolitikus iránti lelkendezést, éles vonásokkal rajzolta fel az ellentmondásos, sõt ellenszenves személyiség eszmerendszerét, hangsúlyozta Ágoston gondolatainak máig ható kártékonyságát, és elemezte komor teológiájának világtörténelmi következményeit. Dióhéjban idézek néhány tenort a szkeptikusok karából.

Zene

Koncert: Megáll az idõ (Judas Priest, Twisted Sister )

Elõzetes sejtésünk, miszerint a Metal Hammer-stáb által idén ötödször tetõ alá hozott Summer Rocks fesztiválon kivédhetetlenül az idõutazás-fíling fog elúrhodni rajtunk, már a Judas Priest színre lépése elõtt megerõsítést nyer. Az amerikai progresszív-metálos Queensryche olyan programmal áll elõ, mintha az elmúlt tizenöt év meg sem történt volna: elejétõl a végéig elhangzik az 1988-as Operation: Mindcrime - amennyire a botrányos hangosításból (emitt torzul, amott érthetetlen) ez kihüvelyezhetõ, kifogástalanul.

Zene

Színház: Nemzedéki potpourri (Szorongás orfeum)

Sem de jure, sem de facto nem tanulók, azaz nem egyetemisták már azok a fiatalok, akik a Szorongás orfeum címû revüben szerepelnek, noha a produkció még iskolai keretek között született, a végzõs színészosztály - Hegedûs D. Géza "gyerekei" - elõadásaként, Simon Balázs rendezésében. De a szereplõk másodperceken belül szétspriccelnek az országban; van, akit máris látunk-láttunk itt-ott, van, akit ezután fogunk nemcsak meg-, hanem felismerni.

Zene

Kiállítás: Exodus-enciklopédia (Sebastiao Salgado fényképei )

Megalázottak, megnyomorítottak és kisemmizettek végtelen vonulását rögzítik Sebastiao Salgado fényképei; a lencse elõtt menekültek, üldözöttek, számkivetettek futnak, szenvednek vagy halnak el a lábuk alatt tüzessé lett földön, s a nézõ, mintha csak valami iszonyatos méretû és mélységû csatakörkép fókuszában állna, mindenütt a halál diadalát tapasztalja. Itt nincs mese és nincs egyéni dráma: millió - lassan talán milliárdnyi - exitus íródik le, devalváló-dik a semmibe, már adatok sincsenek, már lelkek sincsenek.

Zene

Lemez: Eggyel bõvült (David Byrne: Grown Backwards)

Tetszenek a Talking Headsre emlékezni? Hát persze. A Talking Headset nem lehet elfelejteni. A hetvenes évek végén, amikor az új hullám dúlt New Yorkban, nem volt nála dögösebb funkys tánczenekar. De azért túl lehetett élni a felbomlását is, mert jól látszódott, hogy abban a körben (a fejes) David Byrne már nem tudja kifuttatni a társmûvészetekhez és a világzenéhez kötõdõ terveit. Ami pedig a (késõbbi) szólólemezeit illeti, jó néhány überelte az utolsó két Talking Heads-dobást, arról nem beszélve, hogy szinte az összesen felbukkant egy-egy, a régi szép idõkre utaló szerzemény.

Zene

Nyolc kis kritika

könyv n CSELÉNYI BÉLA SATNYA NYUSZI címû könyve 25 rövid mesekölteményt fog össze: egy jóhiszemû, a nyuszi-középosztályhoz tartozó, incifinci csetepatéktól azonban nem mentes Nyuszi család történetét, valamely fantasztikus nullaság hétköznapjait. A boldogító semmiségekkel megtûzdelt nyusziélet rajza kellemes, viaszosan rojtozódó élõbeszéd: Cselényi pipogya látszatot sugalló, mesterségesen petyhüdt nyelvformálása csupa költészet, hatékony pontossággal ecsetelt derû és naivsággal fellazított mûvészi szabadság.

Képzőművészet

Képzőművészet

Ingyenes múzeumok: A tömegvonzás törvénye

A miniszterelnök Európa-terv nevû tavalyi ötletrohamának talán legemlékezetesebb pontja az állami múzeumok ingyenessé tétele volt. A 2003 februárjában elhangzott bejelentés meglepetést keltett a múzeumi szakmában, az ígéret azonban határidõre teljesült: az állami közgyûjtemények idén május 1-je óta belépõjegy nélkül látogathatók. (Lásd: Tárlatvezetés, Magyar Narancs, 2003. február 27.)

Film

Dokumentumfilm

Film

Paranoiaantenna

Koltay Gábor: Trianon

Olyan (szomorú) história ez, ami nem tartalmaz váratlan, figyelemfelkeltõ fordulatokat, meglepetés kizárva. Itt biztosra mehet mindenki, nem kell gondolkodni. Tudható, mi vár ránk a moziban, és nehézségek nélkül - pusztán az alcímbõl - kitalálható, mi következik ebben a cikkben.

Tudomány

Tudomány

Szárnyashajóval Bécsbe: Dévénynél kitörni

Vannak vágyaink, amiket jó ébren tartani, de néha úgy vagyunk velük, hogy az se baj, ha nyugdíjas korunkban kerítünk rájuk sort. Hajóval Bécsbe, mint Kossuth - tervnek sem utolsó, de a valóságban igazán elragadó kaland.

Sport

Sport

Euro 2004: Adios, Espa–a!

Egy hétnek kellett eltelnie, hogy végre valami számottevõ történjen: jó-jó, azért a görögök, Larsson fejes gólja, Van Nistelrooy lehetetlen mozdulata vagy a Nagy Francia Feltámadás az angolok ellen valami volt, de idefelé a repülõn azért visszasírtuk a négy évvel ezelõtti jugó-spanyol, portugál-angol és szlovén-jugó meccset.

Bionarancs

Bionarancs

Hátizsákos világjárás: Szekérrel Bangkokba

Az idegenforgalmi szakemberek szerint a magyarok úti céljuk kiválasztásakor kizárólag a költségeket mérlegelik. Arra azonban már nem gondolnak, hogy számos egzotikus túrát saját szervezésben, az igények radikális visszafogása mellett jóval olcsóbban megtehetnek, mint azt sejtenék. Hátizsákos világutazásban egyelőre még a szomszédos népek mögött talpalunk.