Tartalom

MaNcs, XVI. évf. 24. szám (2004-06-10)

Publicisztika

Publicisztika

Antal Dániel: Az európai föderalista (Arról, hogy alkotmánynak tekinthetõ-e a tervezet)

Az európai föderalista az európai alkotmány tervezetét megfelelõnek tartja arra, hogy betöltse szerepét: létrehozza az alakulóban lévõ európai politikai közösség jogállami, demokratikus intézményrendszerét, és megteremtse a közös ügyek intézésének módjait és biztosítékait. A tervezet ellenzõinek egyik markáns csoportja azt állítja, hogy a dokumentum csak nevében alkotmány: az unió tagállamai valójában csak egy újabb nemzetközi szerzõdést készülnek elfogadni. Mások legitimációs problémákat vetnek fel, mivel úgy érzik, hogy a szöveget nem elõzte meg széles körû, mindenkit érintõ európai vita, vagy a szöveg tartalmát és stílusát érzik súlytalannak: hiányzik belõle, állítják, a szükséges emelkedettség. Ezek az érvek azonban cáfolhatók.

Publicisztika

Dobrovits Mihály: A köztársaság lebontása ellen

Eredetileg úgy gondoltam, szimpla olvasói levéllel intézem el a Narancs múlt heti számának publicisztikáját (Benczes István - Szentessy Kisztián: Magyar tánc - borotvaélen, prímás nélkül, Magyar Narancs, 2004. június 3.), melyben megemlítettem volna azt is, hogy a pacta sum servanda kifejezés értelmetlen, olyasfélét jelentene latinul, hogy "én betartandó szerzõdések vagyok" (és néha rablórömit játszom magammal).

Publicisztika

United Vadkan Company

Polt Péter legfõbb ügyész egyenlege a Narancsban eddig nullszaldós volt: például az olajügyi hisztéria idején nemcsak korrektül viselkedett (ez a minimum), hanem határozottan is; az elõzõ kormány "megfigyelési ügynek" elkeresztelt rágalomhadjáratát hivatalos jelentésben minõsítette alaptalannak. (Jogállamban egy ilyen legfõbb ügyészi állásfoglalás után a rágalmazó bocsánatot kér, veszi a kalapját és hosszabb pihenõre vonul vissza. Már ha úriember az illetõ. Igaz, úriember defaultban nem rágalmaz.) A másik serpenyõbe került mondjuk a Fidesz közeli cégbirodalom furcsa elemekkel teli kezelése (például tanúként sem hallgatták ki azt az ügyvédet, aki elõtt egyazon munkanap leforgása alatt három különbözõ ember jelent meg ugyanazzal a Joszip Tot nevére kiállított útlevéllel), vagy az a feltûnõ visszafogottság, ahogyan a közvádlók a végül jogerõs elmarasztaló bírói ítélettel végzõdött Várhegyi Attila elleni perben viselkedtek.

Egotrip

Egotrip

Nádasdy Ádám: Modern Talking

A múltkor zsörtölõdtem itten, hogy a nyelvrokonságot sokan olyasmire akarják fölhasználni, amire nem alkalmas, tehát hogy népek származását, karakterét, értékét (vagy értéktelenségét) bizonygassák vele. Ettõl azonban a nyelvrokonság még roppant izgalmas dolog, mint minden tudományterület, hiszen ez is rejtett összefüggéseket mutat föl, és az ember azt mondja: nahát, ki hitte volna!

Egotrip

Podmaniczky Szilárd: Déli velõ

Már régen elmúlt húsvét, de a locsolóversek maradtak, mint az is, amit csodálkozó kisgyerek pózban, felnõtt szereplõvel kell elõadni: "Zöld erdõben jártam / a lakást bezártam / a kulcsot elhagytam / itt maradhatok egy kicsit?"

A szerk.

A szerk.

A szerk.

Csak szavazz!

Vasárnap, június 13-án az Európai Parlamentbe választ képviselõket Magyarország. Úgyszólván mögöttünk a választási kampány, hallottunk eleget harangozni a dologról. Szembesülhettünk mindenféle találgatásokkal: ki nyer, ki veszít, kinek jó az alacsony részvétel, kinek nem. Szögezzük le gyorsan, az országnak az a jó, ha mindenki elmegy, hiszen nagyon nem mindegy, kik képviselik hazánkat az Európai Unióban (nem beszélve a képviseleti demokrácia honi állapotáról).

Belpol

Belpol

"Határozott céllal megyek ki" (Demszky Gábor, az SZDSZ EP-választási listavezetõje)

A közvélemény-kutatások szerint az SZDSZ akár két európai parlamenti (EP) mandátumot is szerezhet június 13-án - ámbár a két nagy párt közötti, mind jobban durvuló kampány csökkentheti a kisebbek esélyeit. Például a most a liberálisokkal rokonszenvezõ szavazók Orbán minél biztosabb legyõzése érdekében könnyen az MSZP-hez vándorolhatnak. Bár a párton belül nincs konszenzus, hogy a fõpolgármester valóban jó választás volt-e listavezetõnek, azt mindenki tudja: az SZDSZ számára a túlélés a tét. Egy esetleges gyenge eredmény kormányzati súlyvesztést, hosszabb távon pedig a politikai porondról való eltûnést vonná maga után.

Belpol

Heti Válasz: az alapítástól a magánkézbe adásig: Végkiárusítás

A Heti Válasz címû lap az elmúlt három évben - a közéleti-kulturális sajtótermékek közül egyedüliként - sokmilliós költségvetési támogatásban részesült, szerkesztõsége pazar, kincstári villában dolgozhatott. Saját lábára állnia mégsem sikerült, nemrég a tulajdonos közalapítvány kénytelen volt túladni rajta. Mennyibe volt ez nekünk, és mire ment el a közpénz?

Belpol

Fidesz-nagygyûlés a Mûegyetem rakparton: Volt jobb

Pusztul a világ - errõl dalolt vasárnap délután Sasvári Sándor a Fidesz kampánygyûlésére sereglett néhány tíz ezer, esetleg kétmillió ember elõtt. A nóta tökéletesen harmonizált a legnagyobb ellenzéki párt aktuális üzeneteivel: szocikhoz tévelyedett fél Magyarország, gázáremelés, elszabadult infláció, egészségtelen élelmiszerek dömpingjétõl sújtott magyar paraszt.

Belpol

Az Erste és a Magyar Posta közös tervei: Banki átfutás

A Postabankot megvásárló Erste Bank átvenné a Magyar Posta Rt. pénzforgalmi tevékenységét vagy annak egy részét, és erre a célra önállóan (vagy a postával közösen) külön cég alapítását tervezi. A Magyar Hírlap értesülését a szereplõk hiába cáfolták, az ügyet a jobboldal a posta bûnös privatizációs kísérletének állította be. A politikai lufi takarásában a lakossági bankolás fõszereplõi csapnak össze.

Belpol

Ügyészségi nyomozók esetei: Ítéletnapig

A bíróság néhány hónap alatt többször is fölmentett olyan vádlottakat, akiknek a nagy publicitást kapott ügyében a fõvárosi ügyészségi nyomozók jártak el. Természetes jelenségrõl vagy rendszerhibáról van szó; netán csak pechük volt a nyomozóknak e néhány kiemelt esettel?

Belpol

Családon belüli erõszak: Törvénnyel sújtva

A kormány áprilisban a családon belüli erõszak visszaszorítása érdekében benyújtott, a távol tartás intézményét bevezetõ javaslatának sürgõs tárgyalását kérte az Országgyûléstõl. Az általános vita után a javaslatot a múlt héten visszavonták, hivatalosan a további egyeztetések szükségessége miatt - de nyilván szerepet játszott ebben az EP-választási kampány is. Több civil szervezet is kritizálta a tervezetet.

Külpol

Külpol

Kulturális hírek

HOUDINI TITKA A Wisconsin állambeli Appleton városában lévõ Outagamie Museumban AKA Houdini (Houdini néven is ismert) címmel rendezték újra a világhírû illuzionista életét és mûvészetét bemutató kiállítást. Harry Houdini 1874-ben, Erich Weiss néven született Budapesten, négytõl nyolcéves koráig élt Appletonban, 1926-ban halt meg.

Külpol

Cyber hírek

A számítógép-használat sietteti az iskolaérettséget A számítógéppel korán megismerkedõ óvodás korú gyermekek tanulási képességei hamarabb kifejlõdnek, mint azoké a társaiké, akik nem jutnak számítógépes ismeretekhez iskolás koruk elõtt, a videojátékok azonban nem járulnak hozzá e képességek alakulásához - állapították meg amerikai kutatók. Két tengerentúli egyetem, a detroiti Wayne Egyetem, illetve az Ohiói Állami Egyetem munkatársai három-öt éves kisgyermekeket vizsgáltak, akik egyedül vagy felnõtt segítségével hetente három-négy alkalommal leültek a számítógéphez.

Trafik

Trafik

HÍREK

Kolidíj Sikerült megállapodnia a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) az Oktatási Minisztériummal (OM) a kollégiumi díjak ügyében. A tárca eredetileg szeptemberben emelte volna a díjakat.

Interaktív

A Rádió C tehetségkutató freestyle-műsora

Interaktív

Második generáció

Aki páratlan szombatokon este bekapcsolja a Rádió ©-t, nem akármilyen élményben lehet része: vagy fél tucat ifjú nyomja a freestyle-t gátlástalanul. Az improvizatív rapverseny élõben is megtekinthetõ a Roma Parlamentben.

Zene

Zene

Kiállítás: Titok-posta (Waldsee 1944)

A térképek tanúsága szerint Waldsee nevû településbõl, városkából vagy tóból Ausztriában, Németországban és Svájcban tucatnyi is létezik, az a nyaralóhely azonban csak azokban a gyáva és cinikus náci agyakban terpeszkedett, melyekben megfogamzott az ötlet: az 1944 nyarán Auschwitzba deportált zsidókkal levelezõlapokat kell íratni, amelyekben és amelyekkel "megnyugtathatják" a még otthon maradottakat. Az elementáris gazság eme ostoba kis epizódját Randolph L. Braham idézi fel A magyar holokauszt címû nagy monográfiájában, s amikor nem létezõnek írja-tételezi a földrajzi nevet, annyiban igaza is van, hogy itt egy "átlagolt" és ellenõrizhetetlenné elkent hellyel-helyzettel igyekeztek "fedezéket" keresni a náci hivatalnokok. Braham aztán leírja, hogy néhány levelezõlapon kódolva megérkezett a valódi üzenet is: a feladók a haláltáborból küldték - valószínûleg utolsó - szavaikat.

Zene

Könyv: Halott beszéd (Kiss Jenõ - Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet)

Kevés olyan írásmû létezik, amely amellett, hogy lelkes ámulattal szól a székely rovásírás sajátságairól, mégsem egy világ-összeesküvés-elméletben kulminál. Értékelésünk tárgya azonban éppen ilyen. Megnyugtató továbbá az is, hogy a több mint magas labda ellenére a tárgymutató nem tartalmazza a "sumer" és a "Jézus anyanyelve" itemeket sem (mérsékelten nyugtalanító, hogy a "finn-ugor" címszót sem).

Zene

Film: Elúsztatva (George Sluizer: Kõtutaj)

Hazám félig szigetÉ vagy tán egészen az? - tette fel a költõi kérdést majd két évtizeddel ezelõtt az európai csatlakozás küszöbén álló Portugáliában a fejét ötödik regénye tárgyán törõ, azóta Nobel-díjassá érett José Saramago. Megírta a Kõtutajt, de úgy tûnik, szülõföldjén csak nem tudott dûlõre jutni a problémát illetõen, mert pár évvel késõbb rövidre zárta a kérdést, és elköltözött a Kanári-szigetek egyikére. Az ominózus tutaj meg idõközben mégiscsak inkább Európához látszik kövülni.

Zene

Koncert: Plusz-mínusz (Sting)

Koncerten én még ennyi embert nem láttam. Négyszázezerrõl írnak, s magam is úgy saccoltam, plusz-mínusz két százalék. Pedig Sting nem egy kiköpött tömegpszichózis, sõt ha azt vesszük, hogy manapság mit takar a sztárság, inkább a klasszikusok közé sorolnám. (Sajnos, nem ugyanaz.) Csinálhat bármit, az életmûve már megkerülhetetlen.

Zene

Koncert: A meggyilkolt (Franz FerdinandÖ

Mi ez a tömeg? Azt már tudtuk, hogy a britek hülyék, de hogy az osztrákok is? Mert más értelmes magyarázat nem létezik arra, hogy miért tolonganak vagy ezerötszázan egy elsõlemezes skót gitárzenekar szabadtéri koncertjén, hét fokban.

Zene

Lemez: Fejlõdõ változatlanság (Heaven Shall Burn: Antigone; Killswitch Engage: End of the Heartache)

Napjainkban talán éppen az újabb rockzenei hullám második periódusát éljük: a grunge-divat után elõször a kilencvenes évek vége felé jelentek meg újra a rádiókban és a tévékben az úgymond "keményebb" zenét játszó együttesek, sajnálatos tény maradt azonban, hogy a számos nu- és egyéb (a szó szoros értelmében) kommersz metál nem sok zenei innovációt, legfeljebb némi változatosságot hozott a globális mainstream zeneiparba. Ahogy a kis késéssel beérkezõ vásári death/black imitációk vagy a deresedõ halántékkal visszatérõ heavy metal legendák sem tudtak semmi izgalmasat produkálni az igényes agresszív zenéket kedvelõ közönség számára.

Zene

Nyolc kis kritika

koncert n Cher Budapesten Diadalmas búcsúzás ez, három értelemben is. Cher elsõ listavezetõ dala 1965-bõl (!) datálódik, mégsem porszagú nosztalgiázás folyt ezen az estén, a mûvésznõ ugyanis a 90-es évektõl kezdõdõen ki tudja már, hányadik virágzását éli.

Film

Film

A kaland kockázata (Bíró Yvette filmesztéta, dramaturg, filmíró)

A Filmkultúra egykori fõszerkesztõje, Jancsó Miklós, Fábri Zoltán, Mészáros Márta, Makk Károly közvetlen munkatársa, számos nagy sikerû, filmes tárgyú könyv szerzõje, a New York University tanára most forgatókönyvíróként is bemutatkozik Magyarországon. A Nobel-díjas portugál író, José Saramago Kõtutaj címû regénye ösztönözte a film megírására.

Riport

Riport

Az egyetemi oktatók munkavállalása: Egy fenékkel több lovon

Az oktatási tárca, ahol lehet, hangsúlyozza: fel kell készíteni a magyar felsõoktatást az európai felsõoktatás piaci versenyére. Ezt célozza az Oktatási Minisztérium reformkoncepciójának az oktatói munkavállalásról szóló fejezete is. Abban szinte mindenki egyetért, hogy épp itt az ideje a cselekvésnek, hiszen az egyetemi oktatók egy részének 4-5 állása van szerte az országban, s ez komoly minõségi problémákat vet fel.

Tudomány

Tudomány

EU-drogpolitika: Óvatoskodók

Egységes európai drogpolitika: inkább ábránd, mint valóság. Úgy tûnik, hiába gyûlt össze több mint 200 európai uniós drogszakember május 10-11-én Dublinban. Pedig az EU-drogstratégia - az elõrevezetõ út elnevezésû konferenciát "a résztvevõk közötti eszmecsere megkönnyítése az egységes európai uniós drogstratégia elemeinek meghatározása céljából" rendezték.

Pedellus-melléklet

Tudomány

"Egyetlen totalitárius rendszer sem tökéletes monolit"

1 tanár: Szívós Erika, az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének oktatója

Ha irányzathoz kellene kötnöm, akkor a "mindennapi élet története" fogalmat használnám a németeknél szokásos Alltagsgeschichte elnevezés alapján. Ennek a megközelítésmódnak az a lényege, hogy olyan emberek szempontjából vizsgálja a történelmet, akik nem részesei a hatalomnak, nincs befolyásuk a nagy eseményekre, sõt általában szenvedõ alanyai azoknak. Ez az irányzat ma már rendkívül népszerû szerte Európában, és különbözõ neveken - mikrotörténelem, történeti antropológia - számos ország történetírásában jelen van. Maguk a németek különösen gyakran alkalmazzák a Harmadik Birodalom esetében, volt tehát mire támaszkodnom. Magyarországon még alternatív megközelítésnek számít, mivel a kronologikus rendben oktató történelem tanszékek többségének profiljába már csak mennyiségi okokból sem fér bele egy ilyen aprólékos módszer alkalmazása

Sport