Tartalom

MaNcs, XV. évf. 07. szám, (2003.02.13.) (2003-02-13)

Egotrip

Egotrip

Nádasdy Ádám: Modern Talking

Ha itt lehetne táblázatokkal bűvészkedni (de jó volna! meg ábrák!), bemutatnám, milyen remek párhuzamot alkotnak a magyar ragok az alábbi példákban: (1a) dobozba - (1b) dobozban - (1c) dobozból, továbbá (2a) dobozra - (2b) dobozon - (2c) dobozról, valamint (3a) dobozhoz - (3b) doboznál - (3c) doboztól. Az (a) mindegyik csoportban a közeledést fejezi ki (hová?), a (b) az ottlétet (hol?), a (c) a távolodást (honnan?). Sajnos a ragok alakja ezt nem tükrözi logikusan, bár nyomokban mutatkozik valami: a (c) mindenütt -ól-ra végződik, az (1) minden tagja b-vel kezdődik (és másutt a b- nem fordul elő). Ez azonban nem elég egy igazán analitikus rendszerhez, ami mondjuk így nézne ki: dobozba-dobozban-dobozból, dobozra-dobozran-dobozról, dobozha-dobozhan-dobozhól. Hát, semmi sem tökéletes, a nyelvek meg pláne nem: van is logikájuk meg nincs is. Magyarán: a fenti háromszor hármas csoportosítást döntően a jelentés alapján állítottuk föl.

Egotrip

Podmaniczky Szilárd: Déli verő

Végre megtaláltam a poharat. Pont arról volt szó, hogy amilyenből a Pamela ivott. Hogy melyik Pamela, arról nem volt szó. Arról viszont, hogy ivott, és főleg bort, arról megint lehetett beszélni. Egy ekkora öblös poharat tartott a kezében a Pamela, és nyakalta a bort, jó volt neki, mert a nagy pohárral nem nyomta be az orrát, mint a kicsivel, így most végre kapott levegőt is ivás közben, és hogy hogy lehet ekkora barom szerencsém, hogy pont találjak egy ilyen Pamela-poharat, és pont szilveszterkor, amikor a legnagyobb szükség van rá, értem, nem értem, értem, nem értem...

Publicisztika

Publicisztika

Hópelyhek tánca

Egy könnyed havazással súlyosbított, szürke februári délelőttön beszédet intézett hozzánk miniszterelnökünk, ezzel alaposan megdöbbentve híveit, ellenségeit s a mind apatikusabb közvéleményt egyaránt. "A modern, európai Magyarországon egyre nagyobb esély van a felemelkedésre" - mondta, meg azt is, hogy "erős, büszke és felkészült nemzetként kell csatlakoznunk az Európai Unióhoz", de ez tulajdonképpen szóra sem érdemes, ha ebédidőben ilyet lát/hall az emberfia, legfeljebb a sótartót kéri el a szomszédjától, s csendben megesküszik, hogy ilyen szétesett másnaposan többet nem jön be dolgozni. De azért a tízpontos Európa-program hallatán már felkapja a fejét, különösen, mikor kiderül, hogy ez egyben "a gyerekbarát politika Európa-programja".

Publicisztika

Az európai puttony

"Kiscsávó, ne szemétkedjél, mert kapsz a pofádra" - vad kamaszkorunk ismerős fordulata, némi nosztalgikus bizsergés fut át az ember testin most, mikor újra találkozik vele - ott, ahol nem várná.

Belpol

Belpol

Fészkelődés a jobboldalon: Orbán zöldre váltott

Hosszú idő után ismét országos politikai esemény főszereplője volt Orbán Viktor. A múlt héten a pesti Vigadóban tartott beszédében igent mondott a csatlakozásra, és számos ponton bírálta a kormány eddigi működését. Arról továbbra sem tudni semmit, hogy a polgári tömegek nyomásának, illetve saját felkérésének végül enged-e (enged - a szerk.), és a Fidesz vagy a Fidesz romjain létrejövő szervezet élére áll-e.

Belpol

Ellenzék és kormány a háborúról 1999-ben: Héják és galambok

A neves magyar értelmiségiek közül elsőként Konrád György vonta kétségbe a NATO-akció morális megalapozottságát és gyakorlati értelmét előbb a berlini Művészeti Akadémián mondott beszédében, majd a Népszabadság 1999. április 30-i számában. Konrád lett a vezéralakja a jeles entellektüelek (Tamás Gáspár Miklós, Petschnig Mária Zita, Krausz Tamás), szakszervezeti vezetők (Vadász János) és néhány akkori ellenzéki politikus (Kósáné Kovács Magda, Iványi Gábor, Donáth László) által létrehozott Balkán Békéjéért Mozgalomnak, mely a NATO-t a bombázások azonnali leállítására szólította fel, és május 9-re békemenetet szervezett Budapestre (lásd Magyar Hírlap, 1999. május 3.).

Belpol

Kik választották az új vállalkozói adónemet?: Zárás utáni mérleg

Az egyszerűsített vállalkozói adót (eva) jellemzően budapestiek, többnyire könyvelők, ügyvédek, tanácsadók, biztonsági őrök választották. Az adóhivatal végleges adatai szerint 59 792 egyéni és társas vállalkozás felelt meg a követelményeknek. A statisztikák tehát azt bizonyítják, amire józan ésszel számítani lehetett:

Belpol

Vízumkérelmek az Egyesült Államokba: Álmaimban Amerika

"Sajnos nem adhatunk önnek vízumot, mert nem látjuk biztosítottnak, hogy visszatér Magyarországra" - tolja vissza az útlevelet az ablak mögül a konzulátus munkatársa. A 60 körüli, szolid külsejű hölgy szótlanul áll, mintha keresné a szavakat, de nem mond semmit, csak megcsóválja a fejét, végül elteszi az okmányt, és elindul a kijárat felé. A kudarcot 100 dollárja, mintegy 1600, emelt díjon eltelefonált forintja és néhány elvesztegetett órája bánja.

Külpol

Külpol

Cyber hírek

Vírusírók Az amerikai titkosszolgálat, az FBI és a brit rendőrség számítógépes bűnözéssel foglalkozó ügyosztálya közös akcióval letartóztatott két férfit Nagy-Britanniában, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek egy vírus elkészítésében. A rendőrök házkutatást tartottak náluk, és lefoglalták a számítógépeiket.

Külpol

Kulturális hírek

PHIL SPECTOR VÁD ALATT Egymillió dollár óvadék ellenében szabadon engedték Phil Spectort, akit egy színésznő meggyilkolásával kapcsolatban tartóztattak le Los Angelesben. A 62 éves lemezproducer, a Ronettes, a Crystals, a Righteous Brothers, Elvis, Ike and Tina Turner, Ben E.

Külpol

NATO: hasadó szövetség: Mit nem beszél az a német

A szövetségi szolidaritás homlokzata mögött Washington megkezdte a NATO-tagállamok osztályozását. A fő kritérium: mennyire lehet számítani az egyes országokra az amerikai elnök által rendszeresen emlegetett "készségesek koalíciójában", amely az Egyesült Államok globális intervenciós politikáját hivatott szolgálni a NATO-n belül és azon kívül is. A szelekció első prominens áldozata a visszaminősített Németország, miközben a kelet-közép-európai új (illetve leendő) NATO-tagok némelyike lendületesen igyekszik beférkőzni Washington kegyeibe. Hosszú távon ez akár a NATO súlyának csökkenését, az USA puszta segédcsapatává degradálását is eredményezheti.

Külpol

Amerika és az iraki olaj: Hordó mellett nem jó lakni

A háború ellenzőinek legkedvesebb jelszava a "No blood for oil", "Egy csepp vért sem az olajért". Emögött az a nyíltan hangoztatott feltételezés áll, miszerint az egykori olajkereskedők által irányított Bush-kormányzat elsősorban azért robbantaná ki a háborút, hogy Irak bőséges olajtartalékait az amerikai olajtársaságok kezére játssza.

Képzőművészet
Zene

Zene

Könyv: Ezredvégi depresszió (Andrej Blatnik: Bőr)

Nem kis bátorságra vall, ha éppen most, a téli depresszió kellős közepén merészkednénk arra, hogy tovább súlyosbítsuk önnön melankóliánkat. Mert Andrej Blatnik nem kifejezetten vidám szerző - ez érdemeit semmivel sem csökkenti, igaz, nem is növeli. Más kérdés, hogy a sírnivalóan szürke és sivár blatniki világba merülve könnyedén ránk törhet a nosztalgia, visszaköszön egykoron volt "vasárnapi punk" énünk, s ez azért igazán csalhatna némi derűt emlékezésben megfáradt képünkre. Blatnik rövidke novelláit olvasva egyszerűen lehetetlen elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy a Bőr valamennyi írása a nyolcvanas évek végén született: valósággal dől belőlük az évtized végi depresszió, s az olvasó szinte már látja is maga előtt, amint a szerző otthon Laibach, Borghesia, Swans és más, hasonlóan szigorú, ám igazságos zenék hatására révülni kezd, majd földre sújtja az ihlet. A mutáns/szubverzív popzene befolyása más tekintetben is direkt: az egyik novellában felbukkan a nyolcvanas évek kultikus depi-pop zenekarának (The Smiths) valamely dala, nem is hiába - az írói attitűd fontos alkotóeleme a Morissey-féle stilizált nihilizmus. A Blatnik-novellák hőseiről azért is nehéz beszélni, mivel néhány kivételtől eltekintve mindannyian a szerző alteregói: ahogy Szilágyi Ákos mélyenszántó előszavából megtudjuk, alighanem ez már az írás végső fázisa, amikor eltűnik a korábban acélosan szilárdnak tűnő, ám a valóságban igenis törékeny határ Wahrheit és Dichtung között, az élet és az irodalom dichotómiája értelmetlenné válik. A szerző ezen túl magát az életet írja, nevezett élet pedig, ahogy itt Blatniktól megtudjuk, zömmel szomorú és

Zene

Könyv: A meglelt szavak nyomában (Balla Zsófia: A harmadik történet)

Van Balla Zsófia új kötetének végén egy meghatározhatatlan műfajú, rövid szöveg (prózavers?, miniesszé?), amely arról vall, hogy mit jelent a költőnő számára a tárgy. Nos, ez az önvallomás nagy segítségemre volt abban, hogy megtaláljam a magam kulcsát Balla szövegeihez. Rokonszenves szikárság, sallangtalan tömörség jellemzi ezt a meditációt, amely magától értetődő könnyedséggel vonja össze a tárgy használatát, megfigyelését, leírását - és verssé, vagyis műalkotássá gyarapodását. Míg ugyanis a használat koptatja tárgyainkat, mondja, a versben "tárgyiasuló" tekintet hozzáad valamit a létükhöz, alkotó módon állítja elénk a mindennapi használat során láthatóvá soha nem váló oldalaikat. A megértés egyesül a teremtéssel ebben az aktusban: miközben a vers révén

Zene

Lemez: Isteni válasz (Mozart: 3 vonósnégyes)

Haydn 1781-ben jelentette meg op. 33-as vonósnégyes-sorozatát, mely olyan szakmai kihívást jelentett korának zeneszerzői számára, hogy Mozart három évig dolgozott a válaszon. Ismerte persze már a korábbi, op. 20-as "Nap"- kvartetteket is - hatásuk jól mérhető az 1783 táján keletkezett opusokon -, de e sorozat újszerűsége, formálása, ötletessége valósággal sokkolta. Az, hogy mindenfajta megrendelés nélkül, "csak úgy" saját szórakoztatására komponált, már önmagában is sokat elárul arról, hogy mennyire komolyan vette a "kihívást", és hogy mennyire meg akart felelni a kitűzött feladatnak. A vonósnégyes műfaját Haydn a műkedvelő házi muzsikálásból az abszolút zene magaslatára emelte. A kvartett maga a sűrített Zene. Végtelen lehetőségek tárháza. Egyesül benne a már kissé avíttnak számító, s mégis szakmai körökben lehajtott fővel tisztelt polifónia és a dallam plusz kíséretes osztrák dal. Még a huszadik században is zeneszerzői mérce. S e mércét elsőként minden bizonnyal éppen ez a két (Haydn-, illetve a válaszként komponált Mozart-) sorozat állította fel. Mozart, az első "szabadúszó" zeneszerző maga választotta ki mesterét; Haydnt. Nem véletlen tehát, hogy a kvartetteket is - a kor szokásának fittyet hányva - neki ajánlotta. Ezzel ugyan elesett némi aprópénztől, de bőven kárpótolta magát a kiadójától kialkudott, akkoriban szokatlanul magas honoráriummal. A partitúra megjelenését megelőző napokban a két Mozart, apa és fia, kiegészülve két arra tévedt arisztokratával, egy házi hangversenyen részleteket játszott a kvartettekből. Haydn bámulattal hallgatta a tételeket, s félrehíva Leopoldot, az apát, azt mondta: "fiaura a legnagyobb élő zeneszerző, akit személyesen ismerek." Tévedés ne essék; Mozartból nem "kiszaladtak" ezek a zseniális remekművek, hanem nagyon is megdolgozott értük. Apjának írt leveléből kiderül, hogy minden vasárnap délben Van Swieten báró házában Händel-műveket játszanak Salierivel, majd kéziratokból a Bach-fiúk műveit és a fúgaszerkesztést tanulmányozza. (Otthon aztán fejből eljátssza feleségének a fúgákat. ´ se maradjon ki a jóból.)

Zene

Film: Az FBI-ügynök halála (Steven Spielberg: Kapj el, ha tudsz)

Az ám a nagy szám, ha a legnagyobbak, akik maguk is amolyan szuperhősök, mint Spielberg, egy igaz történettől inspirálva fejtik ki mondandójukat. Semmi űrkamu, semmi klónbébi visszavág, semmi majd én a semmiből ott teremve elkapom az égő vonatból fejedre eső, kolerás téglát az utolsó pillanatban, mint az Indiana Jones vagy az apja. Hanem egy közülünk, ha nem is csak úgy találomra vétetik, s mint afféle muszáj Hermész válik a nemes üzenet hordozójává.

Zene

Film: A papa mozija (Jancsó Miklós: Kelj fel, komám, ne aludjál)

Úgy gondolom, álprobléma, meg nem is nagyon érdekel, de elég gyakran fölmerül, hogy egy moziban vetített filmről szóló írás kit vesz célba, kit kell hogy célba vegyen. A biztos szavazót vagy a bizonytalant? Azt, aki tépelődik, mert itt a hét vége, és moziba kéne vinni a kedvest, de az a sok hülye cím a műsorújságban, az el nem igazít, hát nézzük meg, mit írnak az újdonságokról a lapok. Vagy azzal beszélgetünk, aki már látta az új csodát, hogy szerintem ez meg az benne az ezt meg azt jelenti, és most akkor jó nekünk, ha így van, vagy megette a fene az egészet.

Zene

Lemez: Egyedül nem megy (Massive Attack: 100th Window)

Jó tizenöt éve a fene sem gondolta volna, hogy a következő évtizedben a zenei világ nyálcsorgató ámulattal figyeli majd Bristolt, a jelentéktelen, ámde annál füstösebb-koszosabb angol iparvárost. Pedig a 80-as évek végén már aktivizálta magát a Wild Bunch nevű kollektíva, melynek tagjai között a későbbi Massive Attack mellett ott volt Roni Size és Goldie.

Zene

Lemez: Annak rendjén (Nick Cave and the Bad Seeds: Nocturama)

Miután felbomlott a Birthday Party és megalakult a Bad Seeds, még sokáig Nick Cave jelentette számomra "az év lemezeit" éppúgy, mint a mindennapi hallgatnivalót. Arról a bő évtizedről beszélek, amely 1983-mal vette kezdetét, s az akkor alternatívnak nevezett rockzenét olyan elévülhetetlen albumokkal gazdagította, mint a From Her to Eternity, a The Firstborn is Dead, a Your Funeral... My Trial, a Tender Prey, a The Good Son vagy a Let Love In. Aztán új szelek kezdtek fújni, a "könnyűzenének" megannyi új stílusát és új istenét hordva garmadába, de - a The Boatman´s call, majd a No more shall we part csendes-nyugis hangulatával - Cave is tett egy keveset azért, hogy távolabbra húzódjon tőlem. Ami persze korántsem egyenlő azzal, hogy egy új album megjelenése ne izgasson. Nagyon.

Tudomány

Tudomány

Gó: Minden követ megmozgat

A világ egyik legősibb, a Távol-Keletről származó stratégiai játéka a gó. Európában a XIX. században vált ismertté, nálunk azonban leginkább csak kétbetűs szó a keresztrejtvényben. Pedig akadnak magyar játékosok, sőt hazai versenyek. Suh Dae Von, Dél-Korea magyarországi nagykövete idén már második alkalommal karolta fel azt a versenyt, amely a hangzatos II. Budapesti Nemzetközi Badukverseny nevet kapta.

Lélek
Sport
Szex

Szex

Épp annyit tudok, mint egy genetikai nő

Novák Angélát, az egykori transzszexuális dívát 2000 szeptemberében elvégzett átalakító műtétje óta olyan nővérünknek tekinthetjük, aki hivatalosan is velünk együtt bukdácsol a női identitás útvesztőiben. Most 25 éves.

Szex

Test: Nőbe zárt fájdalom

Azért jött létre a Tűsarok, hogy szabadon, a női lapok által ránk erőltetett sztereotípiák és közhelyek nélkül beszélhessünk saját szexualitásunkról, testünkhöz fűződő viszonyunkról. Nem úgy, mint a reklámok sugallta hamis világban, ahol mindenki fiatal, szép, egészséges. Még az értelmiségi nőknek szóló rétegkiadványokban is ritka az olyan vallomás, mint ami itt következik. Tóth Tímea, a 25 éves, tolószékben élő fiatal nő szólal meg.

Szex

Nők a szexualitásukról 2.: "Párnát raktak a lábam közé"

A magyar nők szexuális életéről szóló riportsorozatunk első részében (Hogy ki hazudik, az hatalmi kérdés, Tűsarok, 2003. január 9.) interjúalanyainkat - huszonkilenc, többségében fővárosi értelmiségi és heteroszexuális nőt - arról faggattuk, vajon találnak-e örömet a szeretkezésben, és ha nem, sikerül-e ezt partnerük tudomására hozni. Most - többek között - arról beszélnek: hogyan okoznak örömet - saját maguknak.

Szex

Anyaág

Ki az anya? (Jelenkor, 1997) című könyvében Derrida arról elmélkedik, hogy a béranyaság megjelenésével az eddig egyetlen biztos dolog, ami az ember származásában kimondható volt, a szentséges anyaság, az anyai származás biztonsága is kérdésessé vált. Az anyajogú társadalom a pluralitás felé halad.

Szex

Ünnepi étkezési szokások: Farsang non est

A farsangi étkezési és egyéb szokásokkal az elmúlt évtizedekben számos újságcikk foglalkozott. Ezek a cikkek egyfajta szezonális kényszerességgel január-február tájékán uralják el a magazinokat és színes mellékleteket, ám ez a gyakorlat most jó eséllyel megszűnik. Jelen cikkben ugyanis logikailag kényszerítő erejű bizonyítást nyújtunk arról, hogy farsangi étkezési szokások nem léteznek. Ez a tétel egyébként egyenes következménye egy általánosabb eliminativista tételnek, mely szerint maga a farsang sem létezik.

Szex

Könyv: A szép fegyverkovácsné elköszön a régi fiúktól

Van itt egy költő, egy nő, aki - lássatok csudát - nem akar, mi több, látványosan nem akar trendi lenni; aki nem űz velünk szójátékokat, aki nem bújik remegő szívvel az érdes irónia maszkja mögé, aki, úgy is mint költő, szereti nevén nevezni a dolgokat, s aki így, mondhatni, szeret hű lenni önmagához. Ironikus önreflexió helyett őszinte önhűség: vajon van-e, legalábbis napjaink megmondói szerint, valami, ami ennél jobban passé lenne? "A tárgy tekintetemtől gyarapodik. Szemem / egészíti ki. A figyelem, a kiemelés. A viszony. Az a / tény, hogy valami elemien fontosra emlékeztet. [...] Az én tárgyam az, amelyet meglátok. / Amelytől nem tudok szabadulni. Amelyből verset írok. Mint a / régiekkel a lovat, a serleget, a függőt, úgy temetik el / majd velem azt, amit láttam" - írja a kötet záródarabjában, a formailag feszes, zárt versek után következő egyetlen prózaversében, mely egyszerre búcsú és ars poetica. Különös, ugyanakkor helyénvaló, hogy éppen itt, az ars poetica-darabban fordul a prózavershez, mintegy "prózaivá", azaz természetessé téve költői stratégiáját, amelyre nincs jobb szó, mint a megemelés. A kötet egyik alfejezetcíme Az ünnep előérzete, s Ballánál minden vers születése egyben az ünnep előérzete, ígérete is. Az előérzet azonban vonatkozhat baljós dolgokra is, és itt rögtön beugrik a Dickinson-féle presentiment, mely költői világ oly nyilvánvalóan közel áll Balla Zsófia világához (amit a kötetben található Emily Dickinson című vers is megerősít). "Milyen kemény reteszt nyit, mint a vasfű, / később egy véletlen találkozás! / Az ész eldugott, hátsó traktusában / le-föl jár a cseléd remény" - ilyesmikre gondolok. Meg még Sylvia Plathra ("Ahogy tóra inni hajlik az éj, / úgy hűlt rám, mint a szenvedély / a magány. / Hideg bőre most felszakad. / Az égre szállok"), és úgy általában az amerikai költészetben jelen lévő, erős női vonalra. Ugyanakkor ott világlanak a kötetben a magyar költészeti hagyomány térképére rajzolt magánútjelzései is: József Attila, Pilinszky, Nemes-Nagy és mindenekfölött és -előtt, Petri (lásd az emlékének szentelt, tíz versből álló, Csöndfoltok című ciklust.). Talán meglepő, mert Balla hangja nem Petrié, de az őszintesége, a szelleme igen.