Tartalom

MaNcs, XVI. évf. 41. szám (2004-10-07)

Egotrip

Egotrip

Nádasdy Ádám: Modern Talking

"Buzi-e vagy?" - kérdezi Sickratman új lemezén. Nos, a válaszadás elõl most kitérnék, de szívesen elmélkedem az -e szócska helyérõl a mai magyar nyelvben. Az említett mûvész ugyanis - nyilván tudatosan - szokatlan helyre teszi az -e szócskát. Ezt így tudomásom szerint senki se mondja, se mûvelt, se mûveletlen. Hogy egy semlegesebb szóval példálózzunk, azt alighanem senki sem mondja, hogy Zenész-e vagy?, csak azt, hogy Zenész vagy-e?

Egotrip

Várhegyi Éva: Ekotrip

Gyurcsány Ferenc igazán szép jelszót illesztett programjának zászlajára: több lehetõséget a nélkülözõknek, több felelõsséget a tehetõseknek. Ez a nemes eszme lengi át a program legtöbb fejezetét, ami rendjén is van egy szociáldemokrata kormányfõtõl, sõt még az sem meglepõ, hogy a liberális koalíciós partner is áldását adta a közös kormányprogram közös üzenetére. Hiszen ki vitatná, hogy "közös dolgunk adni annak, akinek erre valóban szüksége van"?

Publicisztika

Publicisztika

Lelki mûláb

Igazából egy percig sem volt kétséges, hogy a múlt szerdán minden szocialista és szabaddemokrata képviselõ ott lesz a parlamentben, és Gyurcsány Ferenc kormányfõi megbízatására fog szavazni. Ennek az elõrelátásához még a minimális jóhiszemûség híján is elég lett volna annyi politikai érzék, amennyi egy parafa dugóba szorult. Az a szocialista képviselõ, akit a pártja nemnyomáson kap, nemhogy saját maga tesz pontot politikai karrierje végére, de nyomtalanul tûnik el a Kárpát-medencébõl, leradírozza magát a föld színérõl, a végtelen sötét univerzumba lövi ki magát szupernóvaként. Ilyen hülye ember nincs: legfeljebb olyan hülye ember lehet, aki abban reménykedik, hogy mégis van.

Publicisztika

Szusszanásnyi haladék

Fejléc és aláírás nélküli levelet osztogattak a fõvárosi fideszes képviselõk hétfõn az Országház elõtt. Az iromány állítólag annak a Felkai Lászlónak a mûve, akit az akkor még csak kijelölt kormányfõ a miniszterelnöki esküje elõtti napon mentett föl a fõvárosi közigazgatási hivatal élérõl. Jogilag szabályosnak tûnõ módon, a belügyminiszter javaslatára, valami indokféle is elhangzott: új kormányprogram, új szerkezet, új emberek. Ami tipikusan olyan érv, amit, ha igaz, akkor sem hisz el senki.

Belpol

Belpol

"Kockázatosabb lett az ország" (Bartha Attila kutató közgazdász a gazdaság állapotáról)

A héten munkába állt Gyurcsány-kormány kapott némi haladékot a jövõ évi költségvetés benyújtására, így megtalálhatja a gyógyírt a rekordméretû költségvetési és folyó fizetésimérleg-hiány csökkentésére. És arra is, hogy miképp teremthetõk meg a kamatcsökkentés, illetve az euró bevezetésének fiskális feltételei. A Kopint-Datorg Rt. tudományos fõmunkatársával gazdasági folyamatokról, tendenciákról és esélyekrõl beszélgettünk.

Belpol

Dopping és atlétika Szombathelyen: Vasra verve

Perli a NOB-ot, sajtótájékoztatókat szervez zsinórban az olimpiai aranyérmétõl megfosztott két szombathelyi dobóatléta: Annus Adrián és Fazekas Róbert. Közben a magyar sportdiplomácia kezét mossa, az atlétikai szövetség két évre eltiltotta õket, kollégák, edzõk tiltakozó leveleket írnak ellenük. Hogy jutott idáig a magyar atlétikát évekig szinte egyedül képviselõ két sportoló?

Belpol

Kormányalakítás és koalíciós átrendezõdés: Lett meglepetés

Gyurcsány Ferenc miniszterelnökké választásával és az új kormány tagjainak eskütételével hivatalosan is véget ért az augusztus 18-án kirobbant koalíciós válság, miközben a végéhez közeledik a baloldali és liberális politikai tér nyáron kezdõdött átrendezõdése is. De milyen kormányzati prioritásokat mutatnak a megvalósult személyi és tervezett strukturális változások, és milyen erõviszonyok alakultak ki a kormánypártokban a június közepe óta zajló események hatására?

Belpol

Egy köztisztviselõ vesszõfutása: Ember, küzdj!

Több mint négy éve áll munkaügyi perben Striker Sándor irodalomtörténész a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával (NKÖM). A pertörténet kacifántos tanmese arról, hogyan relativizálódik a polgári szerzõdéses jogviszony még a közszolgálatiság berkein belül is.

Külpol

Külpol

Kulturális hírek

FRANKFURTI KÖNYVVÁSÁR 111 ország közel 6500 kiadója és cége mutatja be 350 ezer címet meghaladó kínálatát és ajánlja szolgáltatásait az október 6-tól 10-ig tartó 56. Frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron, melynek idei fõvendége az arab világ.

Külpol

Cyber hírek

Videojáték-hõsnõk a Playboyban A humanoid modellek mellett félmeztelen videojátékhõsök is pózolnak majd az amerikai Playboy magazin októberi számában. Az ötoldalas melléklet elsõ oldalán a videojátékok világában félig ember, félig vámpír, BloodRayne nevet viselõ karakter, az azonos címû játék fõszereplõnõjének képe lesz.

Külpol

Mauritánia: Egy csapásra

Három puccskísérlet 15 hónapon belül - látványos arány még a politikailag legkevésbé stabil afrikai országok mércéjével mérve is. Igaz, a három közül csak az elsõ járt vérontással, az egymást követõ két utóbbiról pedig ellenõrizhetetlenek a hírek.

Könyv

Könyv

Egy extrém élet (Christian Buckard író)

Arthur Koestler 2005-ben lenne 100 éves. Az évfordulóra készülve jelentette meg a németországi C. H. Beck kiadó Christian Buckard Koestler-életrajzát. Buckard 1962-ben született, judaisztikát és filozófiát tanult, jelenleg szabadfoglalkozású író, Berlinben él.

Könyv

Cigivel a kézben (Egy fénykép margójára)

Spanyol polgárháború: Málaga, 1937. február kilenc, reggel tizenegy óra táján. A várost elfoglaló fasiszták közül hárman behatolnak a brit állampolgár, Sir Peter Chalmers-Mitchell házába; mindenkit foglyul ejtenek, köztük az ott vendégeskedõ Arthur Koestlert, aki - papíron legalábbis - a londoni News Chronicle tudósítójaként rekedt a városban. Az egyik pisztolyhõsnek, Luis Bolín századosnak különösen szerencsés napja ez, éppen fél éve üvöltötte többek füle hallatára, ha legközelebb a kezébe kerül, lelövi ezt a Koestlert, akár egy veszett kutyát. És most itt a kiszolgáltatott kutya a vetõhálóban. Még érthetõ is lenne a gyilkosság: Koestler nyilvánvalóan kém (önéletírásában bevallja, annak érezte magát, és voltaképpen a Komintern fizetett ügynökeként utazott Spanyolországba), vagy ha ez nehezen is bizonyítható, Francóék bevallott ellensége, hadihelyzet van, ezért más ürügy is akadhatna, számos, a spontán kivégzésre. Bolín tehát felemeli a pisztolyt. És mégsem dördül el a lövés.

Könyv

Mondvacsinált tévelygõk (Michel Foucault: A bolondság története)

Közhely, de ettõl még illik leírni, hogy Michel Foucault a 20. század egyik legjelentõsebb gondolkodója. Két állandó, eposzi jelzõje forog közszájon; az egyik szerint neves filozófus volt, a másik állítja, hogy a strukturalizmus egyik meghatározó alakja. Hõsünkrõl mindent elmond, hogy jószerivel nem voltak gyakrabban ismételgetett mondatai, mint hogy a) sosem foglalkoztam filozófiával, és b) semmi közöm a strukturalizmushoz.

Könyv

Mennydörgõs örökkévalóság (Jaume Cabré: Az eunuch árnyéka)

Második regénye jelent meg magyarul idén az 1947-ben született katalán szerzõnek. Míg az 'méltósága (1991, magyarul 2002) egy 18. század végi furcsa krimi, ahol épp csak az nem derül ki, ki a gyilkos és miért, addig az új regény (1996) vegyes mûfajú. Egyszerre egy családregény vége, emlékiratok könyve, történelmi regény, eszmetörténet, szerelmi vallomás, fiktív konfesszió és gyászbeszéd.

Könyv

Irodalmi szószedet: A pontosvesszõ (Himnusz)

Most kivételesen nem válaszolom meg, mi a magyar (rút, sybarita váz, állítja az idegen szívű költő), a franciáról is csak annyit mondanék, hogy szokás őket a formával, az ahhoz való szenvedélyes és kimunkált viszonnyal, ha nem is azonosítani, de hírbe hozni; meg még a szerelemmel is, de ettől most hely, idő és szerelem hiányában tekintsünk el.

Könyv

Láncokban táncolni (A Biller-ügy)

Maxim Biller: Esra. Szerelmes regény, egy estés olvasmány. Nem "nagy irodalom", ám ezen nem érdemes bosszankodni. Az a két hölgy - anya és leánya - sem ezen bosszankodott, akik személyiségi jogaik megsértése miatt beperelték a szerzõt. Egyikük, kell-e mondani, Esra modellje volt. A per vége a regény betiltása lett: a jog gyõzedelmeskedett az irodalom fölött.

Könyv

Mostoha anyanyelv (Marc Martin: Járt utat kétszer járj!)

n Illõ, hogy szójátékos címmel hódoljunk Marc Martinnak. Tette bámulatra méltó: francia anyanyelvû létére írt magyarul egy könyvet (talán regényt, de ez nem biztos), és ebben olyan fokú nyelvismeretrõl tett tanúbizonyságot, melytõl mindenkinek leeshet az álla. Ám a dolog korántsem merül ki ebben; legyen bármily valószerûtlen és voltaképpen zseniális is e teljesítmény, önmagában nem lenne több fantasztikus attrakciónál, hisz a szellem jelenléte nélkül a szöveg nem más, mint puszta tour de force.

Könyv

Én, egy, százezer (Takács Zsuzsa: Üdvözlégy, utazás!)

A költõi szemlélet egyik jegye, hogy mindenütt összefüggést vél felfedezni, sõt teremteni. Takács Zsuzsa költészete régtõl fogva arról gyõzött meg, hogy életünkben egyre több dolog keresi egymást, az összefüggõ tapasztalatok felszabadítanak és maguk alá gyûrnek, és a legfontosabb útelágazáshoz akkor érkezünk meg, ha egymáshoz tudjuk kötni életünk végét és az elejét. Ez a folyton ismételt tükrözés ebben a kötetben komor tónusban zajlik: tartópillérek roppannak meg, árnyékba borulnak a részletek, s e katolikus rokokó olyan katakombává változik, amelyben legfeljebb mások hitét, hiteknek hitét õrzi az ember, s csupán emlékek mögötti remény visszfényét találja.

Színház

Színház

"Mostan férfiszerepeket szeretnék" (Udvaros Dorottya színész)

Negyvennégy filmszerep (lehet, hogy több), hetvenhét színházi (lehet, hogy több), rengeteg tévéjáték (amíg gyártottak ilyesmit): Udvaros Dorottya. Minden díjat megkapott - idejében, ahogy kell. Az elmúlt huszonöt évben egyetlen szezont sem lehet leírni anélkül, hogy az õ nevét meg ne említenénk. Valaki azt mondta róla: "Udvaros a munka szinonimája." Ja, meg a tehetségé. Jó volt vagy rossz - a tehetségét sose kérdõjelezte meg senki.

Zene

Zene

Színház: Apa és fiúk (Arthur Miller: Az ügynök halála)

A nem egészen újszülött valószínûleg úgy van az ügynökkel, hogy sírva fújja a lehetséges "üzeneteket", akár évtizedekkel ezelõtt a kapitalizmus kritikájáról, akár mostanság a globalizációs hatásról dobbant: a kisember, az van nagyon tönkretéve itt. Ami engem illet, már ezen is túl vagyok: elég meglátnom a görbedt hátat és a két bõröndöt, s ha nem vigyázok, mély álomba zuhanok.

Zene

Képzõmûvészet: A klasszikus (Tony Cragg kiállítása)

Korunk egyik legismertebb és legjelentõsebb szobrásza, a Németországban élõ angol Tony Cragg idõrõl idõre felbukkan munkáival a Knoll Galériában, hol a bécsi, hol a budapesti filiáléban. Most éppen itt van, négy mûvel, melyek két tényt reprezentálnak és illusztrálnak egyszerre: az idén ötvenöt éves Cragg lassan, de rendkívüli következetességgel alakuló pályáján új anyag és formálásmód tûnt fel, másrészt - az elmúlt húsz-huszonöt év mûvészettörténetének tükrében keletkezett látszat ellenére - még sincs vége a szobrászatnak, vagy ha igen, ha mégis, akkor még piheg egy-két érdemlegeset.

Zene

Film: A '68-as póz (Bernardo Bertolucci: Álmodozók)

Milyen egy forradalmár lány szobája? Pedáns rend, édeskés berendezés, családi fotók, az ágyon két teddybear. Hát a forradalmár fiúé? Káosz, a falakon vörös poszterek, az asztalon világító Mao-lámpa. Ikrek õk egy hatalmas, elegáns belvárosi lakásban. Mindehhez hozzájön még egy költõ apuka, egy mindent elnézõ anyuka és egy kiapadhatatlan csekkfüzet. Éppen elbocsátják Henri Langlois-t, a filmmúzeum vezetõjét, a diákság tüntet. Lassan az egész város tûzben ég. Ez a baljós háttér, ám a mûsoridõ végéig eldönthetetlen, hogy miért ez. Az is felmerül, hogy Bertolucci esetleg saját régi baloldaliságát parodizálja. Ugyanis ahhoz, ami a filmben izgalmas lehet, mindennek nem sok köze van.

Zene

Lemez: A finom és a durva (Nick Cave & The Bad Seeds: Abattoir Blues/The Lyre Of Orpheus)

Ha ezt a két (összecsomagolt) lemezt az elején akarjuk kezdeni, Nick Cave-ben érdemes visszapörgetnünk 1996-ig. Gondolom, emlékeznek: a The Boatman's Call album állt össze abban az évben, csupa meghitt és Cave zongorájára központosított dal - új irányt szabva az életmûben, megosztva a rajongókat, s egyszersmind átrendezve Cave és kísérõzenekara (a Bad Seeds) viszonyát.

Zene

Lemez: Húszéveseké a világ (The Melvins/Lustmord: Pigs Of The Roman Empire)

Szép kor ez a rockszakmában: idén tavasszal immár huszadik születésnapját ünnepelte a Melvins, az egyik leginnovatívabb versenyzõ az amerikai altermezõnyben. És persze az egyik legbefolyásosabb: hatása leginkább a grunge megszületésében dokumentálható, közismert például, hogy Kurt Cobaint, egykori technikusukat ezek a fiúk vezették be a punkzenébe, s Kim Thayil, a Soundgarden gitárosa sem hallgatta el sosem, hogy King Buzzo (gitár/ének) mutatta meg neki elõször, miként hangolja le kellõképpen a gitárját. Ugyan-akkor az is biztosan állítható, hogy a noise-rock vagy pláne a New Orleans-i mocsármetál története sem volna megírható a Melvinek említése nélkül.

Zene

Lemez: Hullámtörés (Nouvelle Vague: Nouvelle Vague)

A posztpunk/new wave korszak (késõ hetvenesek, korai nyolcvanasok) sajátos zenei forradalma bizonyos értelemben máig érzõdik - elég meghallgatni, kiket bootlegelnek, avagy kiket idéznek korunk elektronikus tánczenét készítõ producerei. Ehhez képest két francia zenész/producer úgy döntött, hogy visszanyúl a gyökerekhez, s az eredeti dalok átértelmezésével elkészíti a maga neoklasszikus változatait.

Zene

Nyolc kis kritika

tévé Csao Darwin A Magyar Jövő Csoportot kéthetes szelekciós előnnyel megelőzve a TV 2 méltón megemlékezett a nyilas hatalomátvétel hatvanadik évfordulójáról. A professzionális kereskedelmi csatornát természetesen felsőbbrendűnek kell tartanunk, hiszen az alulról szerveződő nyilas populációval szemben már megtette azt az evolúciós ugrást, hogy oly sok hernyóhoz vagy ízeltlábúhoz hasonlóan nem pusztán mérgezővé vált, hanem tulajdonságait harsányan hirdeti is már környezetének.

Lélek

Lélek

Szeretõk II.: "Nem igényel egész embert"

A felmérések szerint a férfiak többsége súlyosabb vétségnek tartja, ha partnere szexuális aktusba keveredik egy másik férfival, míg a nõk jobban neheztelnek, ha partnerük érzelmileg szoros, bensõséges viszonyt alakít ki egy harmadikkal.

Tudomány

Tudomány

Állatok napja 2004: Az élõ hús ünnepe

Hivatalosan egész napos ünnepet hirdetett a Magyar Állatvédõ és Természetbarát Szövetség, továbbá a Fauna Egyesület, de végül csak félnapos rendezvény lett belõle. A korábban kiválasztott helyszínt sikeresen einstandolta a maratonfutáshoz biggyesztett sok száz négyzetméteres lacikonyha - legalább mindenki tanulmányozhatta, mi ellen is küzdenek az állati jogok magányos harcosai.