Tartalom

MaNcs, VIII. évf. 22. szám, (1996.05.30. (1996-05-30)

Egotrip

Egotrip

Vágvölgyi B. András: Elektrosokk

Van a kormány előtt most egy kormányrendelet-tervezet, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, a belügyminiszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter jegyzi, és "a távközlési szolgáltatási feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről és szabályairól" szól. Az előterjesztésben arról olvashatunk, hogy: "Demokratikus jogállamban és a távközlési piac állami monopóliumának hiányában, így hazánkban is, a távközlési szolgáltatók együttműködése az állami szervekkel a titkos információgyűjtési feladatok ellátása érdekében csak jogszabályban előírt kötelezettséggel és módon kényszeríthető ki." Ez eddig jó; a nem állami monopol távközlési szolgáltatók ezek szerint már elhagyogatják azt a minálunk szokásos, kisnyilas-ávós besúgó házmestertempót, amikor az államhatalom kérdez valamit, oszt ők meg hanyatt-homlok túlteljesítik. Azon is lehet vitatkozni, hogy a titkos eszközök alkalmazása mennyiben segítheti elő a nemzet- és közbiztonság ügyét, illetve az ehhez való törvényességi felhatalmazás és felhasználás milyen buktatókon mehet mostanság keresztül, mint ezt nemrég a baranyai nemzetiségek esetében is láthattuk. A titkosszolgálati tevékenység minden államhatalmi működés legsikamlósabbika, visszaélni a legkönnyebb vele, magára valamit is adó államhatalom csínján bánik vele, megnehezíti a saját dolgát, nem hagyja, hogy szolgálatai, titkos bürokráciái kacagva-könnyeden hallgassanak le, helyiségmegfigyeljenek gondosan vagy gondtalanul kiválasztott célszemélyeket. Az érvrendszer nemzetközi és fölöttébb ismerős: terrorizmus, kábítószer-kereskedelem, a maffiamultik ellen a rend őrsége nem tudja úgy felvenni a harcot, hogy nincsenek eszközök a kezében. Ha a titkosszolgálati eszközök alkalmazásához együttműködés kell a távközlési szolgáltatóval, akkor "a távközlési szolgáltató köteles a titkos információgyűjtés eszközeinek, módszereinek alkalmazásához a műszaki feltételeket biztosítani". Az intelligens monitoring alrendszert a szolgáltató nélkül csak "indokolatlanul nagy költséggel" lehetne műszakilag összehozni, és "ha a távközlési szolgáltató külön-külön szolgálná ki a titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezeteket, sérülne az a mindenképpen érvényesítendő konspirációs alapelv, miszerint a távközlési szolgáltatónak egyáltalán nem célszerű tudomással bírnia arról, hogy valamely előfizető ellenőrzése milyen szerv igényére történik. Az adott monitoring alrendszer műszakilag lehetővé teszi a szolgáltatás aktivizálását a távközlési szolgáltató munkatársainak személyes részvétele nélkül." Ilyen ez a c´est la vie, Small Brother is also watching you. Az előterjesztés indoklásában laza 2,2-3 milliárd forintra becsült beruházás ez, a tervezet 10. § A változat szerint a létesítés és az üzemeltetés költségei a távközlési szolgáltatót terhelik, de teljes vagy részbeni utólagos megtérítésre pályázat nyújtható be a hírközlési alaphoz, B változatban kicsit konkrétabban: a pályázat alapján a KHVM az, aki fizet, C változatban a távközlési szolgáltató és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közösen egyeztetett költségeit a kormány biztosítja. A monitoring alrendszer létesítése mindhárom változat alapján "nemzetbiztonsági célú távközlési beruházásnak" minősül. Szükség van "a távközlési környezet fejlődésével párhuzamosan az ellenőrzést biztosító rendszerek fejlődésének biztosítására". Ez jó is, mert ez a mi rendelettervezetünk csak a mobiltelefóniára és a telefonos ISDN-vonalakra vonatkozik! És a necc?, az már smafu?! Az Internetet nálunk már senki nem akarja ellenőrizni, pgp-t feltörni, ilyenek?

Para

Egotrip

Kovács Imre: Én

Van, hogy hetekig nem történik semmi, csak lejárok reggel újságért meg tejért, aztán visszamászom az ágyba a távkapcsolóval, és nézem, ahogy a báróné tornázik. Ilyenkor nem lehet dohányozni, valamint Cseh Tamást kell hallgatni, ami így együtt azért elég megterhelő, még akkor is, ha közben hang nélkül mehet a tévé. A torna kábé egy óra, idegesítő apró mozgások, mintha Volta békacombja adott volna ki egy fitness videókazettát Hogyan lehetünk pszichomotorikus epilepsziások otthon? címmel.

Egotrip

Turcsányi Sándor: Láthatás

- Ede gróf, ő volt az. Átalakíttatta az egészet, kérlek. Nagy eklektikus, romantikus kastélyt álmodott. Egy súlyos ékszert Füzérradványra, erdei- és feketefenyők közé. 1857-ben Ybl Miklós öntötte formába a gróf vad elképzeléseit. 1860-tól 1877-ig tartott a munka. Parancsolsz?

Publicisztika

Publicisztika

Seres László: A tökéletes áldozat

Hiába vártuk a megváltást. Alig két évvel a médiaháború befejezése után, alig pár hónappal a rádiózásról és a televíziózásról szóló törvény elfogadása után már hányunk a média szótól, unjuk a lankadatlan médiacirkuszt, nem tudjuk, mi a mostani nyomulások tétje, kié a Nap TV, kié az MTV, és nem is érdekel minket, csak Dzsoki ne legyen öngyilkos, csak Fridi hívja be O. J. Simpsont, csak legyen meccs. Csak legyen tévénk. Csak kapcsolgathassunk Szekeres Imréről Somára, és vissza, csak legyen értelmes vita a Kossuth rádión, csak legyen háttérpop a Danubiuson és a Juventuson; hogy mi miért van, és kinek a pénzéből, az le van szarva. Mintha - legalábbis részben - nem a mi agyunk, ízlésünk, gondolkodás- és érzésvilágunk jövőbeli állapotáról szólna a mostani médiaizmozás. Közönyünkkel megvalósítjuk Kádár álmát: elégedett chipsmajszoló fogyasztói viselkedés plusz kollektív politikai kuss. A médiaháború befejeződött. Ami most van, az már a kölcsönös elrettentéssel fenntartott béke.

Publicisztika

Kádár

Laptársunk, a Beszélő közölte Kádár János utolsó nyilvános beszédét (amely eddig csak nehezen hozzáférhető pártkiadványokban volt olvasható) Kornis Mihály magyar író széljegyzeteivel, kiegészítéseivel. Kornis Mihály dolgozik azon, hogy az őszre előadható állapotba hozza a szöveget, és darabot, magyar drámát csináljon belőle.

Publicisztika

Előre! A múltba

Ötvenedik születésnapját ünnepli az Úttörőszövetség. Méltó módon adózni a jeles évforduló előtt egész rendezvénysorozat hivatott, melynek fénypontja Csillebércen gyúl neves fővárosi művészek fellépésével.

Olvasói levelek

Olvasói levelek

Olvasói levelek

ElektosokkMaNcs 1996. április 11.Idézet a cikkből: "Az Internetto magazin és a MaNcs newsgroupja, a narancs-l fasiszta és alpári hangú leveleket kapott az elmúlt hetekben.

Belpol

Belpol

Kulturális hírek

Szépművészeti: bővülés Két teremmel bővült a Szépművészeti Múzeum huszadik századi anyagát bemutató állandó kiállítás, az egyikben a század első, a másikban a második felét - főleg a nonfiguratív irányzatokat - reprezentáló alkotásokat helyeztek el. Szívesen közöltünk volna belső képet az új termekről, de a fotósunktól ezért külön 1500 forintot kértek.Gyász 44 éves korában meghalt Bernard Edwards, a 70-es és 80-as évek fordulóján sikeres diszkóegyüttes, a Chic gitárosa, aki aztán társával, Nile Rodgersszel együtt a legkeresettebb producerek egyike lett.

Belpol

Fókusz (Megkezdődött az alkotmány vitája)

Kisebb intermezzóval kezdődött a Ház múlt heti ülésszaka: kudarcba fulladt a parlamenti szavazás, amikor a képviselőknek arról kellett volna dönteniük, hogy az új alkotmány koncepcióját a kormánypárti előterjesztésnek megfelelően negyven órában tárgyalják-e. Míg az ellenzék néhány képviselője hatvanórás időkeretet javasolt, néhány ellenzéki még ezt is kevésnek ítélte, és javasolta: halasszák a vitát az Országgyűlés őszi ülésszakára. Miután a képviselők kézfeltartással megszavazták, hogy a parlament negyven órát szenteljen az alaptörvény vitájára, egy ellenzéki képviselő gépi szavazást kért, és kiderült, hogy a Ház határozatképtelen - valószínűleg mert az ellenzéki képviselők nem szavaztak a negyvenórás vitát eldöntő javaslatról.

Belpol

Haderőreform: Rés a pajzson

A honvédelmi miniszter alkotmánysértésének árnyékában elsikkadni látszik a hivatásos katonák petíciója, amelyben azt követelték, hogy állítsák le azt az átalakulást, ami a haderőreform örve alatt a honvédségnél zajlik.

Belpol

Gazdaságirányítási tendenciák: Terülj, terülj, asztalkám!

Lassan negyedéve annak, hogy Medgyessy Péter meghirdette a "terülj, terülj, asztalkám" gazdaságpolitikai programját, és elegánsan elvonult a kulisszák mögé, hogy barátilag rendezze azt a pár jelentéktelen problémát, ami még a prosperitás útjában okvetetlenkedik. S bár a gazdaságpolitika nem más, mint - többnyire kellemetlen - alternatívák közötti választások sorozata, most némi meglepetésre mégis kiderült, hogy létezik "antiinflációs-növekedésbarát-kamatcsökkentő-megtakarításnövelő" politika.

Belpol

Titkosszolgálat és kisebbségek: Kitüntető figyelem

Nikolits titokminiszter indulatosan az asztalra csapta szemüvegét, amikor Kerner német önkormányzati vezető a miniszteri sajtótájékoztatón felvetette: a dolgok mostani állása szerint nem biztos, hogy együtt kéne megjelenniük egy, a német kitelepítésekre emlékező ünnepségen. Azóta lecsillapodtak a kedélyek, harag nincs, mindenki teszi tovább a dolgát.

Külpol

Külpol

Egy villámháború krónikája: John Major utolsó kártyája

Az Európai Unió megleckéztetése helyett a miniszterelnök nevetségessé tette magát, pártját és országát - így a közvélekedés John Major múlt héten bejelentett együtt-nem-működési politikájáról. A bukásra ítélt kormányfő utolsó kétségbeesett kísérlete Britannia közhangulatának megfordítására egyúttal arról is árulkodik, hogy az egykori birodalom még mindig nem találja valódi helyét Európában.

Külpol

Hongkong: Bolygó vietnamiak

A Kelet-Ázsiában tartózkodó harminchatezer vietnami menekült fele Hongkongban él; azaz rögtönzött menekülttáborokban, illetve a szigetország börtöneiben - immáron évek óta - a kitoloncolásra vár. Az 1984. december 19-én - még a Thatcher-kormányzat idején - megkötött angol-kínai szerződésbe, mely a gyarmat 1997-es Kínához való visszacsatolásáról rendelkezik, Peking követelésére bekerült, hogy a kérdéses időpontig az angol adminisztráció megszabadítja az országot a menekültektől.

Könyv

Könyv

tandori: Greta Garbage

Néha garbóban aludtam, fele cipőm rúgtam le, úgy, és meddig, fél kettőkor felriadtam, holott nem izgatta szívem, dermesztően nem izgatta szívem semmi, legföljebb az értelmetlen, állati, csavargói rettegés, és hol mindez, az én zenés-mozis Londonomban (már könnyen beszélek, mert kikríziseltem magam, még szárazabb és fakírabb vagyok, mint voltam, de akkor... rámehettem volna, és eben-guba, abban az állapotban kár se lett volna értem), hát fennmaradtam reggelig, egyszer tényleg a mosdóba csináltam, ha azt takarítottad magad után, ember, mást leszarhatsz nyugodtan, ő maga mosdik, nem hagyja rád, alapigazság, na, nézem az ITV-t, Nagy Chart és "The Great Garbage". Ezt már mondtam, de ezt nem:

Könyv

Bán Zoltán András: Könyvünnepi hangulatok

Reggel kilenckor megfújták a rézágyúkat, talapzatára rugdosták az Ismeretlen Olvasót, kezdetét vette az idei könyvhét. Az ünnepélyes hangulatot fél tíz táján egy velőtrázó sikoltás zavarta meg: Erdőzugi Kurt, az ismert posztmodern esszéista visított fel, mikor megpillantotta Bájgúnári Hektort, a jelentékeny tárcaszerzőt, amint legújabb kötetével a hóna alatt peckesen sétálgat a Vörösmarty téren. Csak Kálnoky László régi hasonlata képes érzékeltetni e vérfagylaló Erdőzugi-sikolyt: "Mintha egy házasságtörő parázna asszonyt hurcolnának a pokolba az ördögök, kegyetlen szülési fájdalmak között, s egyúttal tudtára adnák, hogy férje beadta a válópert, szeretője pedig egy másik nővel disszidált, de előzőleg felgyújtotta bosszúból az asszony lakását, ahol bennégett még beváltásra váró öttalálatos lottószelvénye is."

Könyv

Filmes könyvek (Zalán Vince sorozatszerkesztő)

Zalán Vince több kritikát is írt már Fassbinderről, a legutóbbit talán éppen a Biciklitolvajban. Emlékeznek még...?, ez volt a címe. Most pedig tett róla, hogy emlékezzünk, mert a könyvhéten az ő szerkesztésében jelenik meg az a kötet, amelyben Fassbinder írásai és a vele készített interjúk olvashatók.

Zene

Zene

"Kevéssel sokat"

Michael Timmins, Cowboy Junkies

Junkie-nak lenni jó: új album van, Lay It Down a címe, ilyenkor az is megeshet, hogy tolongani kell egy templomban.

Film

Film

Táncszínház: Félvilág

Volt itt két táncszínház Hollandiából, a Djazzex és a Conny Janssen Danst: Észak-Magyarországon léptek fel, Sárospatakon, Tiszaújvárosban és Miskolcon, meg az előbbi egyszer a PeCsában - valahogy így szerveződött, valami tartományi kultúrcsere mentén. Viszont egyik jobb volt, mint a másik.

Tudomány

Tudomány

BEK-döntő: Juventissimo

Tizenegy évvel a Heysel Stadion drámája után, amikor Platini megnyerte a BEK-et, de sok olasz elvesztette az életét, a Juventusnak végre van egy nagy fülű kupája, aminek örülhet. Róma az Ajaxot imádta, de Van Gaal álomgépezete most csődöt mondott: a torinói "öreg hölgy" legyőzte az amszterdami istenfiakat, ugyanúgy, mint legutóbbi találkozásukkor, az 1978-as negyeddöntőben: 1-1 után tizenegyesekkel. A Vatikáni Rádió élőben közvetítette a mérkőzést.

Tudomány

Ne a gyerek előtt (Bírák és melegek)

Amikor a régi Angyalban két éve megalakult a Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért elnevezésű szervezet, az alapítók az egyneműek élettársi viszonyának legalizálását jelölték meg az egyesület egyik csapásirányaként. Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tavalyi határozatának megfelelően a múlt héten megszavazta az idevágó törvénymódosítást, a Szivárványt viszont még mindig nem jegyezte be a bíróság.