Tartalom

MaNcs, XVI. évf. 48. szám (2004-11-25)

Egotrip

Egotrip

Földes Ádám: Titokzokni

A magyar társadalom tizenöt év alatt megtanult élni a véleménynyilvánítás szabadságával. Volt, aki már elõbb is ismerte, van, aki máig nem tudja, hogy mi az, de az összteljesítmény biztató. A véleményszabadság, bár mozgalmas gyermekkora volt, és még kamaszként is rúgták-pofozták, szépen felcseperedett. Büszkék lehetünk, hogy a miénk.

Egotrip

Sajó László: Öt és feles

Elmúltak az õszi versenyek... És Ben, az elcsapott zsoké kötõféket dugott a zsebébe, amelyre majd felhurkolja magát... ólmos novemberi ég alatt majdcsak talál egy helyet, ahová a kötõféket megerõsítheti... K. Dezsõ becsukta a Krúdy-kötetet, és egy képre gondolt.

Publicisztika

Publicisztika

Gyávák

Ha Irakban netán egy szabadságszeretõ kis nemzet küzdene az imperialista, amerikai-angol katonai rémuralom ellen, ha a megszállás valódi indítéka az olajdollárok meg a milliárdos újjáépítési megrendelések lennének, akkor tényleg semmi keresnivalónk nem lenne ott. Ki a britekkel Indiából, a franciákkal Algériából, az amerikaiakkal Irakból. Ki velünk is! És le a kolonializmussal!

Publicisztika

Függöny

A summa, mint ilyen ügyekben mindig, most is ez: a Demszky-Hack-féle törvényjavaslatnak törvénnyé kellett volna lennie az új köztársaság hajnalán, és akkor már rég tudnánk, ki mindenki súgott be ki mindenkit. De mert nem így lett, pötyögtetve jönnek a lebukások, legutóbb Molnár Gál Péteré, a Népszabadság színikritikusáé. És jöttek, jönnek és jönni fognak a részletek: a lakonikus beismerés és a hallgatás; meg a vádak, a hazugságok, a csúsztatások.

Belpol

Belpol

"Mintha egy felnõtt embert ütnénk meg" (Dr. Katonáné dr. Pehr Erika jogász, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettese)

A múlt héten jelentette be a kormányszóvivõ, hogy az 1997-es XXXI. gyermekvédelmi törvény módosításával januártól tiltott lesz a gyermekek fizikai bántalmazása. Sokan nem tudják elképzelni, hogy ezentúl minden nyakleves törvénybe ütközik majd, pedig 11 ország lakossága számára ez már természetes. A módosító tervezetet a minisztérium ifjúsági és gyermekvédelmi fõosztálya készítette elõ.

Belpol

Patrubány Miklós pályája: Összmagyarok egymás között

A Munkáspárt kezdeményezte kórházprivatizáció-ellenes mozgalmat a Fidesz már sikeresen lenyúlta, a kettõs állampolgárság ügyében azonban még jól tartja magát "polgári" riválisával szemben a kezdeményezõ Magyarok Világszövetsége. Ez lényegében egyedül a szervezet elnökének, Patrubány Miklósnak köszönhetõ. De kicsoda a magyar közéletet sikerrel felbolygató összmagyar elnök?

Belpol

Demonstráció a kínaiak ellen: Szedegetem a rizsát

Múlt vasárnap délután, farkasordító hidegben tartotta e tárgyban úttörõnek számító, kínaiellenes megmozdulását a Jobbik, a Magor és a KOVÁSZ. Új ellenség jelent meg a honi radikális jobboldal horizontján, konkurenciát szolgáltatva az eddigi, például az orosz zsidókkal vagy a destruktív szektákkal kapcsolatos paráknak.

Belpol

Roma esélyek a lakáspiacon: Fehérítõ hatás

"Az én fajtámból egyedül lakom az udvarban" - mondja a reménybeli eladó egy belvárosi ingatlanban. Egy korábbi vevõjelölt a tulajdonos füle hallatára kérte ki magának, hogy õt "cigánylakásba" hozták - ezt már az ügynök meséli a ház elõtt.

Belpol

Az egyházi iskolák finanszírozása: Hüvelykszorító

A 2005-ös költségvetési törvény tervezete szerint az állam jelentõsen csökkentené az egyházi iskoláknak nyújtandó kiegészítõ támogatásokat. A pénzügyi vita komoly hatással lehet a kormány és a történelmi felekezetek viszonyára, annál is inkább, mivel mindkét fél úgy véli, alapvetõ elvi kérdésekrõl van szó. Az elmúlt években szinte állandóan támadások kereszttüzében álló oktatási tárca kemény ellenfélre számíthat az intézményeik anyagi biztonságát féltõ egyházakban.

Belpol

Csõd felé zakatoló MÁV: Vasúti ütközõ

November 10-én a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium elõtt a Vasutasok Szakszervezetének hat-nyolcszáz baseballsapkás demonstrátora fújta a sípot és emelgette "A vasút nem benzinkút!", a "Hozzáértõ vezetést a vasút élére!", valamint a "Dombóvár", "Miskolc Terület" feliratú transzparenseket. De a résztvevõkön kívül mindez senkit nem érdekelt. Pedig annak az igénynek a jogosságát, hogy tegyék már rendbe a vasutat, mindenki elismeri. Csakhogy a cég versenyképességéhez akár 4000 milliárd forintra is szükség lenne. Márpedig ennyije senkinek nincs. Akkor se, ha a MÁV Rt. jövõre csõdöt jelent.

Külpol

Külpol

Kulturális hírek

MINTA HALÁL E címmel nyílt kiállítása a Godot Galériában Nagy Krisztának, aki ez alkalommal bemutatta közjegyzõ által hitelesített végrendeletét is: eszerint mindazon képei, amelyeket életében nem vásároltak meg tõle, s így haláláig saját tulajdonában maradtak, halála után kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, sõt elégetendõk. A kiállítás megnyitójára - mint valami temetésre - szóló kiáltványszerû meghívóban Nagy Kriszta kártékony kufárkodással vádolja a Kogart Alapítványt létrehozó Kovács Gábort, mert szerinte a mûvészeknek "nagyon rossz" a Kovács-féle "támogatás", Kovács számára viszont "nagy üzlet".

Külpol

Cyber hírek

Feketelyuk Csillagászok megfigyelései szerint egy második feketelyuk is található galaxisunk közepén, ahol az IRS 13E-nek elnevezett objektum körül hét csillag kering. Három évvel ezelõtt a csillagászok megerõsítették, hogy a Tejút középpontjában egy szupernehéz feketelyuk található, melynek tömege 2,6 milliószorosa a Napénak.

Külpol

Elefántcsontpart: Tûnés haza!

Az elefántcsontparti kormány november elején légicsapásokat mért a felkelõkre, akik ellenõrzésük alatt tartják az ország északi részét. Az egyik bombázás áldozatai között kilenc francia békefenntartó katona is volt. A franciák megtorlásként lényegében megsemmisítették az ország szerény, szovjet harci gépekbõl és helikopterekbõl álló légierejét. Erre kitört és azóta is tombol a népharag.

Zene

Zene

A vidéki klubok agóniája: Szórakozzanak mással!

Tavaly Idõ van címmel nyílt levelet jelentetett meg több popzenész a mûfaj finanszírozásáról (Támogatás a popzenének? Hangorkán, Magyar Narancs, 2003. augusztus 28.). A hivatalos szervek egy könnyed "nem támogatjuk"-kal reagáltak, mondván, a popzene éljen meg saját bevételeibõl.

Zene

Képzõmûvészet: Hérakleitosz álma (Gémes Péter kiállítása)

Gémes Péternek négy évvel a halála után, 2000-ben rendeztek nagy, gyûjteményes kiállítást a Mûcsarnokban, s most, újabb négy év elteltével munkái-ból egy kisebb válogatás látható, melyben korábban ki nem állított mûvek is szerepelnek. A raiffeisenbeli tárlat a mûvész utolsó tíz évére koncentrál, melynek elsõsorban az Én, a szerepbe burkolt Ego volt a tárgya. Gémes attribútumai, "jelenetezése" az egyiptomi falképek, a görög frízek, timpanon-panoptikumok dermedt drámáit idézték, de csak távolról, érintõlegesen. Inkább az idõtlenségre hivatkoztak; történetet "nem mondtak" fel, a kifejezés bátor és fagyos volt, nem feszítette orgiasztikus, expresszív, felfokozott tragédia. Hérakleitosz csöndes szavai, a végzetes dialektika mondatai kaptak képet általuk.

Zene

Lemez: Ha überelni (Kispál és a Borz: Én, szeretlek, téged)

Ebben az országban, ahol nem mûködnek rockklubok, ahol lakodalmasok uralják a piacot, ahol a televízióból kipusztult, a rádióban pedig lement kutyába a rockzene, és ahol beteges félreértések kulminálnak a sztárság körül, nagyon nehéz lehet egy rockzenekarnak megõriznie a tartását és a hitelét. Nem kurvulni el és nem esni szét, nem dõlni be ócska ideológiáknak és nem nevezni "kihívásnak" egy lapos kiskaput. Gondolom, máshol sem könnyû, hiszen egyre kevesebben vesznek lemezeket, és az uralkodó széljárás is más vizeket kavar, de azért tartom: nálunk most tényleg siralom van.

Zene

Film: Egy metafora béklyójában (Goran Paskaljevic: Téli álom)

Egy néhány éve készült interjúban hangzott el mindaz, amit most Goran Paskaljevic szerb filmrendezõ fõszereplõje szájába ad. Lazar, a háborút megjárt szerb férfi monológja tehát nem túlzás: a gyomorforgató részletek mind egy szálig valóságosak, egy falu kiirtásának vérben és agyvelõben tocsogó története szóról szóra igaz. Paskaljevic szükségét érzi a vallomásba csomagolt súlyos szavak használatának, mint ahogy annak is, hogy a háborús rémtettekért és a barátja meggyilkolásáért vezeklõ férfi számára egy autista kislány képében prezentálja a megváltás lehetõségét.

Zene

Lemez: Hát ez hülye? (Fatboy Slim: Palookaville)

Néha a csillagok is leszállnak az égrõl - lám, Norman Cook is visszatért közénk egy újabb (immár negyedik) album erejéig. Nagyot tévedtek, akik azt hitték, hogy a (többek között) Fatboy Slim mûvésznevet használó alkotó végleg szétsakkozta az agyát a mértéktelen vodka és bogyónyeléssel (Better Living Through Chemistry - ugye?).

Zene

Nyolc kis kritika

folyóirat Balkon 2004/9. Az immár tizenkét éve megjelenõ kortárs mûvészeti folyóirat szemmel láthatóan arra tör, hogy ne csak tartalmában, de külsejében is méltón képviselje a szcénát. A tördelés (design: Eln Ferenc) elegáns és szellõs, a cikkek még apró betûvel szedve is jól olvashatóak, a szép weboldal (www.balkon.hu) gondozója Szegedy-Maszák Zoltán.

Könyv

Könyv

"Mint egy fortyogó üst..." (Ungváry Krisztián történész)

A magyar honvédség második világháborús szerepét vizsgálja egy, az Osiris Kiadónál most megjelenõ könyv. A szerzõ eddig részben ismeretlen, publikálatlan, illetve fel nem használt források alapján számos meglepõ, eddigi tudásunkat megkérdõjelezõ következtetésre jutott. A magyar honvédség a II. világháborúban alapjaiban formálhatja át a drámai közelmúltról vallott vélekedéseinket.

Könyv

Észak-fok, titok, idegesség (Henning Mankell bűnügyi regényeiről)

Ahogy körülnézett, az jutott eszébe, hogy a svéd magány sehol máshol nem olyan nyilvánvaló, mint egy benzinkút büféjében." Azt hiszem, kevés krimiíró munkái bizonyítják a svéd Henning Mankell könyveihez hasonló erõvel, hogy a detektívregény alapvetõen meta-fizikus mûfaj. Nem pusztán azért, mert az igazság napfényre hozatala, az események felfejtése áll a középpontjában.

Könyv

Ilyen volt, ilyen lett (Sting: Széttört zene)

Ezt mutatják a szerzõt ábrázoló fotók a könyv cím- és hátlapján, sõt a gerincén is. Ilyen volt tízéves kora tájékán; nagyjából, mint akármelyik kissrác a 60-as évek elején. És ilyen ma, ötven körül, amikor - ismét látszatra - olyan, mint akármelyik jó karban lévõ kortársa, holott tudjuk, ez csak az igazság egyik fele.

Könyv

Irodalmi szószedet: A könyv szaga

A könyvnek nemcsak színe, alakja, hanem szaga is van. Ha a boltban kezembe veszek egy-egy példányt, elõször megszagolom: csukva, a gerinc északi részén, a kötés fehér zsinórkájánál az enyv-re emlékszem, a borító vásznának egyforintos vagy fényûzõ szagára, és ha felütöm, a lapok között az ólom szeptember elsejei szagára, amikor elsõ osztályba mentem.

Könyv

Fiatal, magabiztos és vidám (Zilahy Péter író, szerkesztõ )

Magyar Narancs: Nemrég radikálisan megújult a JAK Világirodalmi Sorozata. A könyvek egységes külsõt kaptak, de gondolom, ez némi tartalmi változást is jelent. Miben áll ez? Zilahy Péter: Annyira megújult, hogy a neve is más, most Gondolat Világirodalmi Sorozatnak hívják, mivel a JAK és a Gondolat különvált.

Könyv

Össze vagy szét? (A kritikai és életmûkiadások helyzete)

A magyar irodalom klasszikus szerzõinek életmûkiadása mindig is komoly nehézségekkel járt, igaz, a gátló tényezõk annyira nem voltak változatosak. Ha a hatalom az elvégzendõ munkához megfelelõ bõségû anyagi forrást biztosított, akkor a munkát cenzorok figyelték, s mikorra végre eltûntek a cenzorok, addigra a pénzforrás apadt jelentéktelen mennyiségûre.

Könyv

Hullája körül (Élet a régi Magyarországon)

Megtörtént, kimúlt, itt állunk hullája körül a megboldogultnak. Elénk tárja egyes testrészeit, hogy izletes falatokat szolgáltasson étvágyteljes gyomrunknak." E baljós, funerátori és látszólag kissé kannibáli szavak nem egy ember, netán egy ország teteme fölött hangzanak el; nem, mindössze egy leölt sertésrõl van szó, az idézet pedig a Pohárköszöntõk minden rendüek és ranguak számára (1888) címû kézikönyvbõl származik.

Könyv

Bad Godesberg-i mesterdalnokok (Feitl István, Földes György, Hubai László (szerk.): Útkeresések )

Ki gondolta volna, hogy a magyar szociáldemokráciában még ennyi szufla van? Kiheverte a Thatcher asszonyt mímelõ Petrasovits Annát, az elérhetetlen után ácsingózó Király Zoltánt, a jelzõkkel nem terhelhetõ Szûrös Mátyást, s túlélte még az MSZP évtizedes töketlenkedését is. Túlélte, sõt mi több, újfent divatba jött. Most õ a nap hõse: mindenki róla beszél, latolják esélyeit, számba veszik fény- és árnyoldalait, gusztálják, tapogatják "mint ó'tári barmot", jobbról is, balról is.

Könyv

Szerepkényszer (V. S. Naipaul: Fél élet)

Miért Somerset a középsõ nevem?" - teszi fel a kérdést a regény felütésében az indiai fõhõs, Willie S. Chandran apjának, de a sejthetõ választ, miszerint a nagy angol író után kapta, már korántsem a szokványos magyarázat követi. Az apa és az író sorsdöntõ találkozásából (amely ironikus persziflázsa egy Maugham írásaiban valóban fellelhetõ leírásnak) ugyanis nem a két kultúra tiszteletteljes érintkezésének történetét keríti a szerzõ, hanem a két civilizáció egymás közötti átjárhatatlansága és a kölcsönös félreértések anekdotáját.

Könyv

A cégvezető feljegyzései

Révay Mór: Jókairól és Mikszáthról bizalmasan

A Révai testvérek a kiegyezés utáni években alapították könyvkereskedésüket, amely kezdetben alkalmanként, idõvel rendszeresen vállalt kiadói feladatokat is. 1885-re a cég olyannyira fölfutott, hogy a két tevékenységet külön társaságokba szervezték: Révai Sámuel és fia, Révay Mór vitte tovább a könyvkiadást, létrehozva a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt.-t.

Könyv

Újrakezdeni (Betty Schimmel: Szerelem a halál árnyékában)

A holokausztról szóló filmekrõl és könyvekrõl azt gondolnánk, hogy már nem tudnak újat mondani. Mindent olvastunk, láttunk és hallottunk a borzalomról, amely során mégsem sikerült mindenkit kiirtani: volt, akit csak a családjától, a fiatalságától és az egészségétõl fosztottak meg, de a puszta élete megmaradt. És az újrakezdés esélye is, ami nem kevés.

Könyv

Médiamártás (Giannival a konyhában - Ha igazi olaszra vágysz...)

Gianni - most már én is tudom - médiatényezõ (mt), aki ezenfelül Annoni, és most kihozták a szép, nagy fényképes szakácskönyvét (szk). Az mt és a szép, nagy fényképes szk egyformán eleme a plázafílingtõl a borhoz értésig ívelõ, örvendetesen izmosodó hazai élvvilágnak, a kettõ bagzatása így hát rendjén lévõ dolog. Mit lehet jól eladni ilyentájt, ünnepek közeledtén? Szk-t mt-vel, na, ugye!

Könyv

Alapanyag (Barry Gifford: Veszett a világ)

Hiába csillog a könyv borítóján neonban úszó álommotel a Chrysler high-tech retromobiljával, a világ túlságosan veszett ahhoz, hogy ilyen egyszerûen megváltozzék: Nicholas Cage kígyóbõr zakóját, Laura Dern korai Madonna-szerkóit, Willem Dafoe odvas fogait nem lehet csak úgy elfelejteni.

Film

Film

Puskaporos álmok (Goran Paskaljevic filmrendezõ)

Besorozták a szerb hadseregbe, részt vett az etnikai tisztogatásokban, megcsömörlötten dezertált, majd barátja meggyilkolásáért börtönbe került. Szerbiában járunk, 2004-ben: Lazar 10 év elteltével szabadul, otthonában azonban két boszniai menekült, egy anya és autista lánya fogadja. Goran Paskaljevic szerb filmrendezõ az 1998-ban forgatott Lõporos hordó sírva röhögtetõ balkáni kabaréja után, ír- és franciaországi kitérõkkel a háta mögött visszatért Szerbiába, hogy a Téli álomban lehangoló kórképet rajzoljon saját háza tájáról.

Film

"A mai underground a globális popzene" (Karányi Dániel)

Karányi Dániel két évvel ezelõtt tûnt fel sajátos, "magyaros" fílingû downtempó zenéjével. Többen is azt tartották róla, hogy az új Yonderboi, pedig nem. De akkor kicsoda? - ezt igyekszünk tisztázni a megjelenõ Digital Digital albuma kapcsán.

Sport

Sport

Szlovák hoki: Hála, Kapus, sült kolbász (Slovan Bratislava-Dukla Trencín)

Mindig is irigyeltem õket a hoki miatt: még a leglepukkantabb középszlovák vagy felvidéki kisvárosban is van legalább egy nyitott jégpálya, válogatottjuk három éve világbajnok lett, zseniális játékosok tucatját adják az NHL-nek. Van egy sportjuk, ami az övék, komoly presztízsû, férfias, látványos, ráadásul érthetõ és laikus számára is követhetõ (szemben a mi vízilabdánkkal).

Lélek

Lélek

Muffinkommandó: Édesség az idegenektõl

A rossz idõjárás miatt pénteken elmaradt a "központi" rendezvény, így az egy nappal korábban, a Nyugati téri aluljáróban Az Utca Embere, a Fegyver Helyett Kenyér és a Zöld Fiatalok demonstratív virrasztása, a Szolidaritás Éjszakája vált az idei hajléktalannap legharsányabb eseményévé. Néhány elszánt nõ azonban házi süteménnyel ostromolta a társadalom perifériáját. Elkísértük éjjeli portyáján a Muffinkommandót.