Tartalom

MaNcs, XIV. évf. 51. szám, (2002.12.19.) (2002-12-19)

Egotrip

Egotrip

Várhegyi Éva: Ekotrip

Karácsony a szeretet és békesség ünnepe. Helyénvaló hát, hogy legalább ezen az ünnepen felülemelkedjem békétlenkedő gondolataimon, félretegyem jogos és nem jogos haragomat, felhagyjak szarkasztikus modorommal. Végiggondolva, ki mindenkit bántottam több vagy kevesebb okkal e hasábokon, rá kellett jönnöm: meglehetősen sokakat. Nem kérek most bocsánatot tőlük, hiszen ha én vétkeztem volna igaztalan bírálataimmal, akkor ők úgyis egy magasabb fórumon kapnának felmentést, és akkor mit sem számítana nekik az én bűnbánatom. Úgyhogy pusztán a saját (karácsonyi) békességem kedvéért veszem most sorra, kit és miért bántottam meg rakoncátlan megszólalásaimmal ebben a végéhez közeledő évben.

Egotrip

Kálmán C. György: Magánvalóság

Sajtóhírek szerint az MTV hír- és programigazgatója, Rudi Zoltán feljegyzést kért az Éjjeli menedékhely című műsor főszerkesztőjétől, Siklósi Beatrixtól; mint emlékezetes, ez volt az a műsor, amelyben egy író és egy költő közönség előtt, khm, meglehetősen sajátos módon nyilatkozott a friss Nobel-díjas Kertész Imréről. Rudi Zoltán többek között arra kért választ, hogy a főszerkesztő hogyan gondolja a műsorban a másik fél meghallgatását.

Egotrip

Nádasdy Ádám: Modern Talking

"Kedves hallgatóink, műsorunknak ezzel vége. Elköszön a szerkesztő, Nyúl Nyina: jó éjszakát." Ebben nincs semmi érdekes, a szerkesztő bejelenti, hogy el fog köszönni, majd elköszön. Illetve picit érdekes ez is, mert miért beszél harmadik személyben (elköszön), mikor a szöveget nyilván maga Nyúl Nyina mondja, azaz miért nem elköszönök? A mindennapi életben ez volna a természetes. Az ember beszól a titkárságra: "Hát akkor én elköszönök: viszontlátásra." Csakhogy a mindennapi életben látják is az arcomat, tudják, ki vagyok, miért voltam ott, viszont a rádióban az illem úgy kívánja, hogy a műsor végén mondják meg, kit hallottunk. Ezt az információt foglalja - praktikus sűrítéssel - az elköszönő mondatba a szerkesztő. Régi hagyománya van ennek: "Csókol anyád, Róza". "Az ilyesmit miért nem jelentitek az igazgatónak?" - kérdezi az igazgató. Egy színdarab elején azt mondja az egyik szereplő a másiknak: "Nem szégyelled magad, így beszélsz a volt feleségeddel?"

Egotrip

Legát Tibor: Pop

Afekete nyakkendőn meglazul a csomó. Csak az izzadságszagot érzem, csak a tócsákat látom a fehér nejloningen. A *** Egyház kommandósa már üvölt, elhomályosul a tekintete, mintha önmagától borzadt volna el.

Publicisztika

Publicisztika

Tamás Gábor: A legények eleje (A magyar mezőgazdaság az EU kapujában)

Most, hogy a majdan hazánkba áramló agrár-eurómilliárdokról Koppenhágában végül - szívélyes, kétoldalú fogcsikorgatás közepette - elfogadható kompromisszum született, érdemes elgondolkodnunk: mi lesz itt szűk másfél év múlva? Miként válhat európai polgárrá, uniós költségvetési jogalannyá a magyar paraszt? Mi lesz, ha másfél év múlva szembetalálkozunk azzal a kíméletlen igazsággal, hogy kistermelőink zöme teljességgel fölkészületlenül lépi át az unió küszöbét?

Publicisztika

Dessewffy Tibor: Csodára várva

Ha unokáink valami oknál fogva visszatekintenek majd a 2002-es esztendőre, alighanem arra fognak emlékezni - s talán leborulni is miatta -, hogy ekkor kaptunk meghívást az Európai Unióba. Nekünk azonban eddig nem adatott meg a távlatos megközelítés élménye. A közbeszédet változatlanul az áprilisi választások és azok utórengései határozzák meg. A kormányváltást hozó választásokról a bölcs elemzők szinte mindent elmondtak már. Miközben a két forduló olyan szoros eredményt hozott, hogy abból csak a váteszek és madárjósok tudtak "trendeket és törvényszerű folyamatokat" kiolvasni, a harmadik fordulóként is felfogható önkormányzati választás már félreérthetetlenül mutatta a közhangulat átrendeződését. Ez nem egyszerűen a "győzteshez húzás" politológusok által kedvelt közhelyéről szólt: sokkal inkább a túlhevült tavaszi kampányt követő mentális, kulturális átrendeződésről.

Publicisztika

Élet a fordított gyarmaton

Hogy Koppenhágában a magyar tárgyalódelegáció úgy viselkedett, mint az a nyerőgépfüggő, aki nem, nem és nem hiszi el, hogy homályos tekintete előtt már megint a reménytelen szilva-körte-szőlőkombináció bontakozik ki, s a kijelző a 0 forintot villogja makacsul, az történetesen abszolúte a javukra írandó. A miniszterelnök és küldöttsége, Kovács külügyminiszter és Juhász Endre főtárgyaló még múlt péntek este is eszeveszetten rázták a félkarú rablót, pedig akkor már erősen pakolták a székeket felfele az asztalra, a koppenhágai takarítónő pedig partvisával azt hadonászta, hogy stangningsdaks, ami zárórát jelent (igaz, svédül), esetleg hogy lukket, lukket (ami már inkább dánul lesz, de valószínűleg nem jelent semmit). A hírek szerint az utolsó előtti tárgyalási körben Medgyessyék álltak fel az asztaltól, hogy ha nem, hát nem, legfeljebb nem lesz díszvacsora, eltárgyalgatunk még egy darabig, oszt´ hazamegyünk. De Prodi és Verheugen nem reszkírozták a blamázst, inkább megfejelték az agrártámogatásokat, ha azt vesszük, nem is kevéssel; az apró csörgésére mindenesetre a cseh és a szlovák delegáció is visszasompolygott a kocsmaajtóból, és nekik is leesett valami. (A lengyelek már korábban kibrusztolták maguknak azt, amit akartak, de a 35 milliós Lengyelország mindvégig külön pályán versenyzett, és különben se irigyeljük őket a parasztjaikért; szegény baltiak torkán pedig azt tolt le az EU, amit nem szégyellt.) A magyar tárgyalók jól alkudoztak Koppenhága előtt, a versenyfejezet lezárásakor is. A multik adókedvezményei ügyében született megállapodás vagy 300 milliárd forint nyereséget (veszteség elmaradása) hoz a konyhára, és nyilván sokkal rosszabb lett volna elbukni ezt a lét, még akkor is, ha tudjuk, hogy a multiknak nyújtott adókedvezményekkel a magyar munkaerő szakképzetlenségéért és a magyar oktatás gyalázatos színvonaláért fizetünk mindannyian, és hogy a magyar kormány az amerikai világcégekkel (a nagyon nagy tőke! brrrrr!) fútt egy követ e tárgyban, szemben az unióval.

Publicisztika

Barotányi Zoltán: Baltanoncok (Az új baloldalról)

aMint tudjuk, idén már két választási vereséget is elszenvedett a Fidesz-féle régi/új jobboldal - ám ugyanakkor a győztest korántsem tudnánk ilyen határozottan beazonosítani. A hatalomra került ún. baloldal, minden ellenkező értelmű állítással szemben, éppen hogy nem baloldali, s végképp nem szocialista - vagy ha mégis az, úgy e kifejezés úgyszólván semmit sem jelent. A nevében továbbra is szocialista párt persze hagyományosan távol tartja magát bármiféle határozott ideológiától, és képviselői amúgy sem úgy néznek ki, mint akik legalább egy értelmes társadalompolitikai/ideológiai víziót ki tudnának magukból izzadni.

Publicisztika

Kovács Árpád: Bizalmas ügy (A nyilvánosság, az üzleti titok és a közérdek)

Aközvélekedésben sokszor öszszekeveredik, sőt szinte egyenértékű fogalomként jelenik meg a nyilvánosság és az - igen sok esetben üzleti vagy banktitkot képező, minősített - adatokhoz való korlátlan hozzáférés lehetősége. Ha ez utóbbi nem teljesül, rögtön korrupciót gyanít a közvélemény. Ezzel az ítélettel semmiképpen sem érthetek egyet: a pénzügyi ellenőr szemüvegén át nézve a nyilvánosság és az üzleti titok összefüggései jóval árnyaltabbak. Meggyőződésem: nem egymást kizáró törekvés, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánossága - az átláthatóság - és az üzleti titok védelme egyidejűleg érvényesüljön. Korántsem biztos ugyanis, hogy a transzparencia közérdeke azt jelenti: bárki bármibe, bárhol, korlátozás nélkül beletekinthet.

Belpol

Belpol

A Hegedűs-éra vége a Magyarországi Református Egyházban: Másként nem tehetnek

Szeptember eleje óta zajlik a Magyarországi Református Egyház tisztújító választása, melynek során a gyülekezetek presbiterei a 27 egyházmegye és a 4 egyházkerület vezetéséről döntenek. A megyei eredményeket december 31-ig, a kerületieket január 31-ig hirdetik ki, ezt követően ül össze az egyház új összetételű zsinata. Ami a nem hivatalos eredmények alapján biztosnak tűnik: a Dunamelléki Egyházkerületben véget ér dr. Hegedűs Lóránt tizenkét éves püspöksége. De hogyan alakultak az egyházon belüli erőviszonyok az elmúlt tizenkét évben?

Belpol

Jövedelmi körkép: Turkáljunk a más zsebében!

Az, hogy ki vette föl a legtöbb pénzt 2001-ben Magyarországon, az adótitok miatt nem tudható. Az azonban kiderül a bevallási adatokból, hogy az illető egy 42 éves férfi, aki osztalék címén 631,5 millió forintot - napi 1,7 milliót - kapott. Ez kábé a hatszázhússzorosa annak, amit egy átlagmagyar éves adóalapként bevallott. Azoknak a száma egyébként, akiknek az összjövedelme meghaladja az évi négymilliót, elérte a százezret. Amúgy a trend változatlan: a fővárosban lehet a legtöbbet keresni. A Narancs az alábbiakban az egyik legszebb nemzeti hagyomány kívánalmának, a mások pénztárcájába való kukkolásnak tesz eleget.

Belpol

A kultúra pénze: Fejés, sírás

Egy évtized alatt - merthogy 2003-ban lesz tízéves - a hazai kulturális élet finanszírozásának nélkülözhetetlen eszköze lett a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA), de működésében, így annak hatásaiban is változások várhatók.

Belpol

A Synergon Informatikai Rt.: Felhőbe hanyatlott

Az egyik vezetőt fiktív számlák vásárlásáért lecsukták, egy másikat bennfentes kereskedelem miatt kirúgtak, a cég "arcát" adó menedzser pedig - három másik Synergon-vezetővel együtt - repülőszerencsétlenség áldozata lett tavaly nyáron. Akkor az elhunyt vezetőkkel együtt a céget is sokan temették, de hiába: ha jelentős felfelé ívelésnek nem is lehetünk tanúi, a Synergonnak sikerült megőriznie informatikai piaci pozícióit - nem kis részben állami megrendelések révén. A Synergon-részvények árfolyamát azonban befolyásolhatja a fiktív számlák vásárlásával kapcsolatos, nemrégiben elindult per lezárása, amikor is eldől: tényleg a Synergon vásárolt-e 2000 őszén 900 millió forintért fiktív számlákat.

Belpol

Mozgássérültek lakóparkja Törökbálinton: Kell egy ház

Rehabilitációs lakópark kialakítását tervezték Törökbálinton az ősszel átadott Gerontológiai Központ mellett. A telekszomszédok az építési engedély ellen többször fellebbeztek, így a beruházás nem kezdődhet el. Hónapok óta tart a vita, hogy a helyiek egy részének ellenállását csupán építésszakmai indokok magyarázzák-e, vagy nem szeretnének egy településen élni rokkantakkal.

Belpol

Hajléktalanokkal Budapesten: Ítéletidő

Budapesten az idén a férőhelyek számának csökkenése miatt a tavalyinál hatvannal kevesebb hajléktalan alhat a szállókon. A telente a fővárosba húzódó, 15-20 ezer fősre becsült hajléktalantömeg létszámához képest ez persze elenyésző különbség, mivel a túlnyomó többség így is, úgy is az intézmények falain kívül kénytelen éjszakázni. Ezek az emberek kényszerből vagy - maradék döntési lehetőségeikhez képest - önszántukból alszanak a szabadban, ilyen-olyan alkalmi zugokban, hajlékokban. Van köztük, aki nem mehet szállóra, mert hiányoznak a szükséges dokumentumai. Van, akit kitiltottak, vagy belefáradt, hogy rendre kiszorul a helyhiány miatt, ezért már nem is próbálkozik. És van, akinek egyedül az intézményrendszertől való függés elutasítása ad erőt az élet elviseléséhez.

Belpol

Egy véget nem érő ingatlanvásárlás krónikája: Kafka Budapesten

Az ingatlanpiacon gyakran történnek furcsa dolgok: olykor a vevő, olykor az eladó csapja be partnerét. Ám, mint az alábbi történet példázza, előfordulhat az is, hogy - bár minden rendben, mi több, a bank is áldását adja az ügyletre és a hitelkérelemre - a tranzakció az istenért sem bír tető alá kerülni. Nem kell ehhez más, csak egy "flottul" működő állami hivatal, akárcsak egy Kafka-írásban.

Külpol

Külpol

Cyber hírek

Rekordközeli átlaghőmérséklet A 2002-es év első 11 hónapjának hőmérsékleti adatai szerint ez lesz az eddig feljegyzett második legmelegebb év, amelyet csak 1998 előz meg. Az év első 11 hónapjában mérthőmérséklet-értékek átlaga 14,65 Celsius-fok, amely éppen hogy alatta marad az 1998-as 14,69 Celsius-fokos átlagnak, de jóval magasabb az 1951 és 1980 között jellemző 14 Celsius-foknál - mutatják a Goddard Institute for Space Studies (NASA) adatai.

Külpol

Kulturális hírek

Londonban, kerékpározás közben halálra gázolta egy autó Mary Hansent: a Stereolab 36 éves ausztrál énekes-billentyűse épp tíz éve csatlakozott "űrkorszaki agglegénylakás-zenéjével" a 90-es évek egyik legsajátosabb hangzásvilágát megteremtő együtteshez. A felerészt franciául éneklő brit popzenekar legutóbbi albuma, an ALTERNATÍV MÛHELYEK Kassák Lajos Munka-körének fotócsoportja, Bortnyik Sándor Műhelye, Kaesz Gyula belsőépítészeti reformtanítása és más alkalmazott művészeti műhelyiskolák tevékenysége ismerhető meg a Kassák Múzeumban, a 20.

Külpol

Amerika Irak ellen: Nagytakarítás

Már a madárjósok is azt csiripelik: az Egyesült Államok, ha előbb nem, legkésőbb jövő februárban bizonyosan nekiesik Szaddám Huszein rezsimjének. A hadműveletek megkezdéséhez ráadásul ENSZ-jóváhagyást sem kell majd feltétlenül kérnie. Jól látszik az is: immár nemcsak Irakról van szó, hanem az egész Közel-Kelet gatyába rázásáról. Míg Bill Clinton Észak-Írországban és Boszniában vitézkedett, az ifjabb Bushnak a nehezebbje jutott.

Külpol

Németország: Ha én Schröder lennék

"Hát csinálja, aki jobban tudja!" - csapott a kancellár az asztalra, mikor már túl sok lett a javaslat, a huzavona, a beszéd összevissza. A mondat szárnyra kelt, a média elkapta, felfújta, szajkózta, s lett kis ijedelem, hogy tényleg lemond.

Könyv

Könyv

Valóságshow: A valóságműsorok tétje

Három népszerű, egymást erősítő és egymással összefüggő legitimációs érv blokkolja a valóságműsorok bírálatát. Az első a nyugati siker: olyan országokban, amelyek "felé tartunk", ezek elfogadott programok. A második az üzleti siker: olcsó műsor, magas nézettség, nagy (reklám)bevétel. A harmadik a siker mint a népszavazás egyik formája, amellyel szemben nincs helye egy kisebbség ellenvetéseinek.

Könyv

Valóságshow: A magyar Majka

A trákok a Balkán északkeleti részén éltek, bizonyos jelek szerint fejlett kultúra volt az övék, Trákia (az egyszerűség kedvéért) mégis huzatos helynek számított: nincs erre bizonyíték, hacsak a mai meteorológiai adatok nem irányadók - északkeleten a helyzet botrányosan változatlan.

Bojtár Endre

Könyv

Téli utazás Sziszüphosszal

Kertész Imréről

Kertész Imre nagy író: talán még akkor is megkapta volna a Nobel-díjat, ha nem olyan kis nyelven ír, mint a miénk, hanem mondjuk angolul.

Film
Zene

Zene

Könyv: Túl az ír kocsmán (Robert McLiam Wilson: Az Euréka utca)

Aszerző első magyarul megjelent regénye a mélyír irodalom körébe vág. Látszólag. A könyvben minden megvan, ami a több évszázados ír nyomorúság és szomorúság kelléke. A különféle szervezetek (jellemzőjük, hogy mindegyikük rövidítése hárombetűs) egyre csak robbantgatják a várost, terror terror hátán, ütésre kész öklök, rúgásra lendülő lábak minden utcasarkon. Archaikus világállapot a modernség kellős közepén. Ír sör, ír viszki, ír szűkagyúság. Ebből kiszállni lehetetlennek tűnik.

Zene

Könyv: Mesék Paradicsomkertje (A teljes Ezeregyéjszaka magyarul)

Nagyjából az első ezredforduló táján, midőn a magyarok eleinek cselekedeteiről szóló hősi énekek, az ősvallás szertartásszövegei és a törzsi hírességekhez fűződő anekdoták, egyszóval az élő szájhagyomány zöme Atlantiszként süllyedt el a kereszténység tengerében, a muszlim kultúra virágzó városi szigetein - a "komoly" kultúrjavak, a teológia és a tudomány kincsei mellett - már javában gyűjtögették "az éjszakai történetmondók" és a "bohóckodva szórakoztatók" kitalált történeteit is. Fennmaradt olyan papirusztekercs-töredék, melynek tanúsága szerint a Közel-Keleten már a IX. század második felében forgalomban volt az ezer kitalált mesét tartalmazó perzsa gyűjteményből készült arab nyelvű válogatás. Akadt olyan X. századi arab író, aki - korai folkloristaként - mesemondókat hívott magához, átvette tőlük a legszebb történeteket, hogy az előbb említett válogatás, valamint egyéb könyvek és az általa lejegyzettek alapján megszerkessze a saját Ezer éjszakáját. Törekvése, amelyből - mások hasonló szerkesztői nekirugaszkodása nyomán - a későbbi Ezeregyéjszaka kinőtt, a távoli múltban gyökerezett: a hagyomány szerint Nagy Sándor volt az első, aki efféle históriákat meséltetett magának. Nagy Sándor utódai között pedig ezentúl még az a szokás is dívott a hagyomány szerint, hogy a részfejedelmek megoldhatatlan kérdéseket, furfangos fejtörőket adtak fel egymásnak, és aki az észjátékban győzött, az kerekedett felül a politikában is.

Zene

Könyv: "Toszata legyen a szónak" (Füst Milán összegyűjtött levelei)

Panasz, ingerültség, vád - legfeljebb, ha visszafogott udvariasság, a szeretet egy-egy ügyetlenül döccenő gesztusa tűnik elő ebből a majdnem másfél ezer levélből. Közben meg a vágy az élet teljességének a befogadására és a mélyülő keserűség a betegségek miatt, amely betegségek lehettek éppen akár egérutak is a felsőfok, a mindenség önmaga állította mércéje elől, amelynek a műveiben megpróbált, életében mint műegészben azonban nem tudhatott, mert nem lehet megfelelni.

Zene

Kiállítás: A kikölcsönzött ego (A Mikulás is ember - Télapó a magyar képzőművészek szemével)

Az írásjel nélküli mondat - a Mikulás is ember - azt sugallja, hogy kijelentéssel (megállapítással) van dolgunk, ám a kiállítás egyértelműen bizonyítja: nem, a Mikulás nem ember, a Mikulás hitvány, gyönge báb, melyre ha némelyikünk férfilelkét föltevé, az megcsalattatik és elhágyódik, amennyiben más a nőit teszi rá, akkor meg a verítékes aggállyal kiszámított aberrációját mégiscsak nehézkesen domesztikáló szakszervezeti aktivista üti ki fejét belőle, vagy - szelídebb megoldás gyanánt - feminista pupettá változtatja hívét. Ám elég a viccből, miután a tárlat - kifejezett szándéka ellenére - sem mulatságos, inkább csak olyan, mintha valaki az alsóbb kategóriás malackás és szőke nős történeteket vegyítené össze, hogy aztán matériát adva nekik, piros ezüstpapírba csomagolva igyekezzen velük villantani.

Zene

Film: Varsói melódia (Mészáros Márta: A szerencse lányai)

Ha azt mondom, hogy karácsonyi vásár (év végi kiárusítás) van az Új Budapest Filmstúdió háza táján, semmiképpen sem tévedek, legfeljebb igazságtalan vagyok, nem ezt érdemelnék, hisz az őszön pár különösen figyelemreméltó darabbal bizonyították, hogy félreeső vetítőtermekben is eshetnek néha csodák (Fény hull arcodra vagy egy kellemes kis Triffonova). Mindemellett letagadhatatlan, hogy utóbbi premierfilmjeik eddig valamiért nem voltak Pesten moziban, noha egyik sem egy mai darab. A rövidfilmjéért épp idén Cannesban díjazott Mészáros Péter Tifliszre néz (A bolond gránátalmafa), Mészáros Márta pedig

Zene

Lemez: Ahol megtörténhet (George Harrison: Brainwashed)

George Harrison egy bizonyos Beatles nevű angol zenekar gitárosaként vált ismertté a hatvanas években, nagyjából akkoriban, amikor az Orchestra Baobab is befutott Dakarban. A Beatlesnek azonban inkább a Rolling Stones osztotta meg a táborát; jó ideig magam is oda húztam, de ezt most hagynám. Hiszen előbb-utóbb (úgyis) mindenki megvallani kényszerül, hogy a klasszikusok közül már csak Beatlest hallgat, azt viszont egyre lázasabban, már-már odáig ragadtatva magát, hogy kijelentse: a gitárzenékben azóta sem hallott olyan hangot, amire ne lett volna példa valamelyik Beatles-számban.

Zene

Koncert: A boldogságtól mosolyogni (Schiff András a Zeneakadémián)

Véget ért Schiff András háromrészes koncertsorozata, melynek műsorán Haydn, Beethoven és Schubert utolsó szonátái szerepeltek. Olyan zenei és nem zenei történések szem- és fültanúi lehettünk, melyek megerősítettek hitünkben: érdemes hangversenyre járni. Aki ott volt, azzal a jó érzéssel mehetett haza a koncert után, hogy amit látott, hallott, az még a kérlelhetetlen optimisták szerint is csak száz évben egyszer fordul elő.

Zene

Lemez: Ahol legalább (Jony Iliev & band: Ma maren ma)

Aberlini Asphalt Tango kutatói újabb királyságra bukkantak a Balkánon, s mint a romániai Taraf de Haidouks és Fanfare Ciocarlia esetében, megint egy porfészekben. Csak éppen most Bulgáriában járunk. Ahol, ha jobban megnézzük, a Szófiától délnyugatra fekvő Kjusztendil nem is olyan aprócska város, húszezren lakják a cigánynegyedét, s mint Jony Iliev mondja: "Amikor esik az eső, ez a legszomorúbb hely a Földön, hanem ha kisüt a Nap, kétségtelenül ez a Paradicsom."

Lemez

Zene

16 bagatell

Amorf Ördögök: Molylepke Minibár

Napjaink kétségtelenül dj/parti orientálta zenéjében mondhatni oázis az élő (no jó, legalább részben élő) zene, de ez csak a látszat: gitár, basszus, énekesnő, énekes, s egyéb, rég elavultnak tűnt csacskaságok, vidám és borús hangulatok, klasszikus dalok, bennük versszakok és refrének - ez valami olyan, ami soha nem pusztul el, legyen bár a sebesség 140 bpm felett, kedélyünk pedig mélyen fagypont alatt.

Zene

Lemez: Mélyen ihletett (Brad Mehldau: Largo)

Kitüntetett figyelemmel követtem végig Mehldau munkásságát. Az első lemezétől látszott, hogy zsenivel van dolgunk, aki pontosan öntötte formába heroinba áztatott metafizikus szomorúságát, miközben esszéket írt a német írók és filozófusok idevágó munkáiról. Elképzeltem, amint egy fiatalember az Ifjú Werther szenvedéseit olvassa egy füstös manhattani klub előterében, és arra gondoltam, hogy egy új generáció lépett színre a dzsesszben.

Lokál

Lokál

Drogpolitika, 2002: Enyhébb szigor

Kifejezetten mozgalmas volt az idei év a drogpolitikában, a parlamentben jelenleg is folyik a vita a büntető törvénykönyv kábítószer-paragrafusainak módosításairól. Az új törvény valószínűleg jobb lesz, mint a jelenleg hatályos, de korántsem nevezhető liberálisnak.

Lokál

Lakáshitel-szaktanácsok: Az ördög a részletekben

Soha nem lehetett még ennyi lakás közül választani, és tucatnyi bank kínál kedvezményes kamatozású kölcsönöket. A hitelügyletek kapcsán azonban akad néhány apróság, amelyekre nem árt odafigyelni, nehogy a végén becsapva érezzük magunkat.

Sport

Sport

Ivás közben űzhető sportok IV. - A molesztálás: Rájár a rudi

A sportág nemzetközi szövetsége, az évad legjelentősebb versenyét (a szilveszter, ugye) előkészítendő, a héten tartotta szokásos évi közgyűlését a népszerű spanyolországi üdülőhelyen, Benidormban. A Juan-Antonio nevű ranchon (mely korábban a szamártenyésztés fellegvárának számított) megtartott szakági rendezvény plenáris ülésének homlokterében - az év végi verseny lebonyolításának technikai részletezése mellett - egy közös stratégia kialakításának kísérlete állt (egy darabig, mert ahogy az ittasan űzhető sportok szervezeti előírásai ezt kimondják: az ülést és az állást fekvés és a himnusz eléneklése kell hogy kövesse). Az egységes stratégia kialakítása arra vonatkozott volna, mit tehet a szövetség annak érdekében, hogy jövőre Olomoucban végre fölvegyék a molesztálást az olimpiai számok közé.

Sport

Military karácsony: Családi tűzfészkek

Szeretné ön meglepni szeretteit egy hercig, harminc centi magas, fém-műanyag vegyes technikával felszerelt SS-katonával, hasonló méretű második világháborús kozákosztaggal, esetleg Párduc tankkal? Kívánsága mihamar teljesülhet, és ha kétségei támadnának afelől, vajon helyénvaló-e egy ilyen jellegű ajándék a szeretet ünnepén, megnyugtathatjuk: a súlyosan megborult lelki béke helyreállításához néha fegyveres erők bevetése is szükségeltetik.

Tranzit

Tranzit

2002 autói: Mindenki a maga útján

Az esztend›t az autóipar is Uszáma bin Ládin jegyében kezdte: mindenki a várt recesszióval volt elfoglalva, ami aztán közel sem lett olyan súlyos - több nagy gyártó még növelni is tudta a forgalmát. Egy autóipari áldozata azért mégis volt a WTC-merényletnek.