Tartalom

Narancs XXI. évf. 14. szám (2009-04-02)

Publicisztika

Publicisztika

Labancra várva - A magyar mezőgazdaság múltja, jelene és jövője

Elég régen kellett ahhoz születni - és a csapás e sorok íróját is ér-te -, hogy találkozzunk aratócsapattal. Meg cséplőbandával. Gyerekkoromban, a negyvenes évek vége felé Mikes nagyanyám kuncsorbai tanyáján töltöttem a nyarakat. Ott láttam a kaszásokat, a marokszedőket, amint gyalogosan vonszolták magukat a dűlőn, motyójukat a vállukra akasztva - kivétel nélkül mezítláb. Munkájuk végeztével rakodták a szekeret, és hordták a szérűre a keresztbe rakott búzát. Aztán húzta a dűlőn a traktor a cséplőgépet. Beálltak a hegynyi asztag mellé, felrakták a gépekre a hosszú szíjat, s kezdődött a cséplés. A népes csapat tagjai délben sebtében bekapták az ebédjüket, s eldőltek a kazal árnyékában, pár percet aludni. Holtfáradtan. A búza zöme pedig elvándorolt Fegyvernekre: beszolgáltatás. Kun István

Publicisztika

Elvisz a nemtő

A morfondírozás, hogy vajon Bajnai Gordont megválasztja-e, nem-e, Gyurcsány Ferencet visszafogadja-e, nem-e, és ha igen, milyen posztra, az idő e pontján (kedd délután) teljességgel céltalannak tűnik. Vagy igen, vagy nem. Megválaszolhatatlan az a kérdés is, hogy Bajnai vajon rábírja-e villámmal a parlamenti többséget arra, amire az hetek, hónapok, évek óta nem hajlandó. Vagy igen, mert a félelem nagy úr, vagy nem, mert már maga az elképzelés is abszurd.

Publicisztika

A leopárdok legújabb látogatása - A kereszténység intézményi korrupciójáról, és ami azon túl van

"Leopárdok törnek a templomba és kiisszák az áldozati edényeket; ez mindegyre megismétlődik; végül már előre kiszámíthatóvá válik és része lesz a szertartásnak." Franz Kafka, mint ez a megállapítása is mutatja, antropológusnak sem volt utolsó. Ehhez nem kellett messzi tájakon terepmunkát végeznie, hiszen az előző századforduló Prágájában, vallási kultúrák metszéspontjában élt, ahol a judaizmus, a kereszténység, a modernizmus mitológiáinak különböző válfajait volt alkalma megtapasztalni. (Így például tucatnyi lakhelyének egyikéből az ablak közvetlenül a szomszédos templomba nyílott.) Egyszerre résztvevőként és kívülállóként érzékelte ceremóniáikat, így a rituálisan ismétlődő leopárdlátogatásokat is. Tillmann József

Publicisztika

Kedves Olvasóink

Kedves Olvasóink, büszkén tudatjuk önökkel, hogy kollégánk, Somlyódy Nóra a napokban Csengery Antal-díjban részesült. E díjat a Fővárosi Közgyűlés ítéli oda a főváros ügyeiről szóló "magas színvonalú, hiteles, pontos, tárgyilagos és gyors tájékoztatásért".

Publicisztika

Utánuk a vízözön

Magyar Narancs, 2009. március 12. Urfi Péter cikkében tévesen azonosítja egymással az intelligens tervezés és a kreacionizmus felfogását. Az intelligens tervezés egy nemzetközi, alternatív tudományos irányzat, melynek központi csoportját magasan kvalifikált természettudósok alkotják. Állításuk mindössze annyi, hogy a tudományos megfigyelésekből levont racionális következtetéseik szerint az élő szervezetek komplexitásának jellege és a génekben kódolt információ létrejötte egy közreműködő intelligencia feltételezésével magyarázható a legésszerűbben.

Egotrip

Sajó László: Öt és feles

Egotrip

Borfeusz az alvilágban (Bormuda-háromszögek 9.)

A Keleti pályaudvar közvetlen környéke, a Csikágó, idáig merészkedtek a terézvárosi, amúgy falusi fiúk. A Keleti K. Dezső kultikus helye, ide érkezett, innen indul? Hova? Borozók mélyére. Lám, az első, mi más, a Bethlen Gábor utcában a Borsodi, akár az intersziti, akár hajdani személyvonatok néhai utasai, akik a vonatindulásig a közeli Tisza moziban aludtak, alusznak, örökké. Tisza mozi sincs már, Tisza por és hamu vagy.

Ekotrip

Egotrip

Az állam és a bankok

Lassan világszerte szitokszóvá válik a bank, a bankvezetők meg jobban teszik, ha inkognitóban merészkednek csak ki az utcára, villamossal járnak, munkaebédeiket főzelékbárokban tartják, vacsorájukat valamely szeretetszolgálat konyháján költik el. Na jó, nálunk még nem olyan drámai a helyzet, itt még nem ért tettleges támadás bankvezetői otthont, mint Skóciában, ahol azzal a felkiáltással verték be a Royal Bank of Scotland volt vezetője lakásának ablakát, hogy a gazdag bankvezérek még a válság közepette is luxusban élnek, miközben az átlagember nyomorog. Nálunk a bankárokat (egyelőre) megkíméli a népharag, még (komolyabb) verbális támadás is ritkán éri őket. Surányi György például nem bankárként, hanem várományos kormányfőként került Dávid-csillagba keretezve Csurka hetilapjának címoldalára; hát persze, arrafelé a bankár kifejezés már eleve származási bélyeget jelent.

Hozzáadott érték

Egotrip

Önerő

Miközben megállás nélkül hangoztatjuk, hogy a világgazdasági válság a magyar gazdaságot milyen rossz állapotban érte, s hogy emiatt a mea culpa is, meg a reformgyürkőzés is indokolt, abban is közmegegyezés van, hogy a csapás maga kívülről jött. Sem a források elapadását, sem az exportpiacok összeomlását nem a magyar gazdaság kórjai idézték elő. Ám éppen ez irányította a figyelmet arra, hogy a világ tőke- és árupiacaiba való integrálódásnak kockázatai, s ezek realizálódásakor negatív következményei is lehetnek. Nem is meglepő reakcióként a legkülönbözőbb szinteken fogalmazódnak meg javaslatok olyan stratégiákról, amelyek a függés - ők gyakran úgy mondják: kiszolgáltatottság - csökkentését, a külföld helyett saját erőnkre való intenzívebb támaszkodást szorgalmazzák.

Olvasói levelek

Olvasói levelek

"Olvasói levelek" - Maga itt a tánctanár? - A tapasztalat ereje

Magyar Narancs, 2009. március 12. Kedves MaNcs, Mérő László legutóbbi cikkében egy matematikai feladványt írt le, azt állítva róla, hogy szinte elmagyarázhatatlan olyan embernek, aki nem teszteli önmagán sokszor közvetlenül a játékot. Nos, nem tartom magam matematikai zseninek, mégis egy végtelenül egyszerű magyarázatom van a feladványhoz, ami talán azokat is meggyőzi, akik elsőre kételkednek abban, hogy érdemes változtatni a játékvezető által kinyitott üres ablak után.

Belpol

Belpol

Geotermikus energia - Hőkiszabadítás

Magyarország geotermikus adottságai átlagon felüliek, vannak biztató kezdeményezések is, a föld hőjéből nyerhető hő fölhasználására fordítható pályázati pénzek nagysága jelentékeny. Egy kevéssé emlegetett alternatív energiaforrás, ami még környezetet sem szennyez nagyon.

Belpol

Nyomozás a romák elleni támadások ügyében - Rengeteg lövés

A sorozat tavaly kezdődött. Autópályáról jól megközelíthető települések. Rosszul kivilágított cigánysori házak. Molotov-koktél, fegyverek. Sötét dzsip. Öt halott, négy sebesült. A romák elleni több mint egy tucat támadás közül legalább hét eset feltételezhetően ugyanahhoz az elkövetői körhöz köthető.

A miniszterelnök-jelölés háttere

Belpol

Van másik!

A múlt vasárnap éjszakába nyúló vita után az SZDSZ rábólintott a szocialisták utolsó kormányfőjelöltjére, Bajnai Gordonra. Az MSZP közel egy tucat nevet elhasználva "találta meg" a fejlesztési minisztert, aki csak akkor hajlandó vállalni a megpróbáltatásokat, ha a frakció egy emberként áll a programja mögé. Az egyeztetési hercehurca közben kinyílt egy újabb vitás kérdés: Gyurcsány Ferenc szombati lemondása után már elnöke sincs a szocialistáknak.

Interjú

Belpol

"Az erőszakosságtól várják a megváltást"

Lengyel László Gyurcsány lemondásairól és a Fideszről

Lapzártakor Bajnai Gordon a miniszterelnök-jelölt, és bár a jelek szerint ebben egyelőre nem lesz változás, Lengyel László közgazdásszal, a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatójával elsősorban az idáig vezető útról, a két nagy párt jelenbeli állapotáról és jövőbeni kilátásairól beszélgettünk.

Belpol

"Szabjunk határt az önfinanszírozásnak" - Nagy Ádám, a Nemzeti Civil Alapprogram új elnöke

Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezetne be az önfinanszírozás megszüntetésére a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) vezetőtestületének egy hónappal ezelőtt megválasztott új elnöke. A pénzosztó alap a személyi jövedelemadó egyszázalékos felajánlásainak megfelelő öszszeget, úgy hétmilliárd forintot oszt szét minden évben. Ennek egyharmadát mindeddig a döntéshozókhoz közeli szervezetek kapták.

Külpol
Trafik

Trafik

étel, hordó - KÉK RÓZSA

Reggelig sorolhatnánk a hozzávalókat, még sincs receptje annak, hogy egy vendéglátóhely mitől válik népszerűvé. Emlegethetünk fantasztikus konyhát, emelgethetjük poharunkat a remek kiszolgálásra, kiengedhetjük a palackból a hely szellemét, mégis meggyőződésünk, hogy a legfontosabb az időzítés.

Trafik

tévésmaci - Kedves sülök és tanuló ifjúság!

Végül csak Sztupa jutott el Jakéhoz, a törökőriek vezéréhez, Trochét lekapcsolták a kapitányai, hogy üdítőznek addig, meg jönnek lányok is, s ha fegyver van nála, azt tegye ki erre az asztalra. Amikor persze kirakta, volt nagy csodálkozás, az egyikük (Bútorraktár) meg is kérdezte, hogy megfoghatja-e, aztán kézről kézre adták.

Trafik

mi a kotta? - Krucifix

"Notte e giorno faticar", vagyis éjjel-nappal fáradozni - Leporelló e zúgolódó sorával kezdődik a Don Giovanni librettója, s két hét bőszült koncertlátogatás után egykönnyen így fakadhat ki akár a Tavaszi Fesztivál elkötelezett híve is. Persze ez csak afféle boldog zsörtölődés, hisz ki lenne oly bolond elpasszolni az utolsó napok nagy eseményeit? Így mindjárt csütörtökön a zeneélet vagabundja, Nigel Kennedy lép fel lengyel muzsikusokból verbuvált kvintettjével, hogy dzsessz-, rock-, nép- és világzenei elegyével tartsa jól közönségét (Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, április 2., nyolc óra).

Trafik

chili & vanilia - Cuki, mini, édes

Az aprósüteményekre alkalmazott szakkifejezést, a petit fours-t - maga a szó "kis sütőt" jelent - a neves 18. századi gasztronómus, a "szakácsok királya", Antonin Carme használta állítólag először.

Trafik

kulthírek

SZÍNHÁZI VILÁGNAP "Amikor a felszín mögé nézünk: mindenütt elnyomókat és elnyomottakat, osztályokat és kasztokat látunk, egy igazságtalan, kegyetlen világot találunk. A mi dolgunk, hogy egy másfajta társadalmat képzeljünk el - fogalmazott a március 27-i színházi világnap alkalmával a legtöbb színpadon felolvasott üzenetében Augusto Boal brazil író, színidirektor, a riói Centro de Teatro Oprimido (Elnyomottak Színházi Központja) alapítója.

Zene

Zene

dvd - Áruló

Nehéz a titkos ügynök élete, olykor annyira be kell épülni az ellenséges szövetanyagba, hogy nem maradhat szinte egy szál sem, ami egykor volt énjéhez, a jókhoz visszaköti. Egy mégis maradhat talán, de azt számos esetben - itt nem feltétlenül az adott ügyről beszélünk, hanem a tárgyban fogant munkák széles tengeréről - kiiktatják (azt is megfigyeltem, hogy mindgyakran célzott lövéssel).

Zene

könyv - SIROKAI MÁTYÁS: POHÁRUTCA

Amilyen vékony Sirokai Mátyás első verseskötete, ugyanannyira mély is. Hogy ez a mélység valóság-e vagy illúzió, az talán még nem mindig derül ki, mindenesetre a Pohárutca narratív szerkezete, amely egy valódi-fiktív város tereit teszi a versek történetszerű közegévé, rendkívül alkalmas terep arra, hogy az olvasó összefüggéseket vegyen észre.

Zene

"Csapnivaló bürokrata voltam" - Al Jarreau énekes

Sokoldalúsága legfőbb bizonyítékaként szinte kötelező említeni, hogy karrierje során három különböző kategóriában (dzsessz, pop és rhythm 'n' blues) is Grammy-díjjal tüntették ki (összesen hét darabbal), és ezzel abszolút csúcstartónak számít pályatársai között. A hatvankilenc éves énekessel közelgő budapesti koncertje alkalmából beszélgettünk.

Zene

Könyv - Teremtő paranoia - Thomas Pynchon: Súlyszivárvány

Összeesküvést orrontanátok mindenben? Nesztek konspirációelmélet! És nem ám az agyonkalapált New York-Tel-Aviv-tengely, a lerágott Kennedy-gyilkosság és efféle kispályásoknak való gumicsont, hanem egy történelmi és történelem előtti korokat átívelő, konkrét személyeket (név, cím, született, anyja neve, rendszám) és személytelen, evilági és túlvilági hatalmakat, szerves és szervetlen, természetes és mesterséges anyagokat összefogó, nagyszabású rendszer, ami végre mindent megmagyaráz. Bori Erzsébet

Zene

lemez - EKTOMORF: WHAT DOESN'T KILL ME...

A Békés megyei faluból (Mezőkovácsháza) indult, majd kőkemény melóval Európa-szerte elismert metálsztárrá avanzsálódott Ektomorf motörheadi következetességgel tart az egykori Sepultura-, ma Soulfly-vezér Max Cavalera nyomában, képzeletben valami brazil őserdőben nyilván. Innentől kezdve aztán teljesen egyszerű a recept: aki a fent említett zenekarok klasszikus lemezeit már nagyjából az anyatejjel együtt magába szívta, és szívesen hallgat egy olyan zenekart is, amelynek a kelleténél kicsivel több köze van hozzájuk dalírás terén (ezért mínusz egy csillag), az valószínűleg imádni fogja a What Doesn't Kill Me-t, aki pedig nem, annak úgyis teljesen mindegy, mit gondolnak az ítészek erről a lemezről.

Zene

Opera - Orpheusz, a vendégművész - Haydn: A filozófus lelke, avagy Orpheusz és Eurüdiké

Orpheusz, a művészet, a zene varázsos hatalmát személyében jelképező ógörög regealak mítosza egyike az antikvitás legtermékenyebb, sokértelmű történeteinek: jámbor, esztétizáló vagy épp bölcselkedő poémáktól a rejtélyes orfikus tanokig megannyi nyomát lelhetjük az isteni dalnok változatos megközelítésekhez idomítható emlékezetének. Figurája átvészelte a keresztény középkort, sőt alkalmasint a krisztusi "jó pásztor" toposzát is gazdagította, s utóbb a reneszánsz óta megszakítás nélkül jelen van a nyugati kultúrában. Különösen az operairodalom jelesei kamatoztatták előnyösen közkeletű történetét Monteverditől egészen Offenbach, Darius Milhaud vagy Philip Glass dalművéig. A téma a Londonban vendégszereplő Joseph Haydnt is megtalálta, ám 1791-ben írt operája több szempontból is kilóg a motívumtörténet meghatározó vonulatából. Nemcsak mivel bő másfél évszázadon át előadatlan maradt, s ilyesformán nem gyakorolt számottevő hatást Orpheusz újkori reprezentációjára, hanem mert az opera nem pusztán figyelemre méltó eltérésekkel adja elő a halott kedvese nyomában az alvilágba leszálló trák költő és zeneművész meséjét, de még Orpheusz bakkhánsnők általi meggyilkoltatását is elbeszéli. László Ferenc

Zene

film - Együtt

Franco halott, épp most mondta be a rádió; 1975-ben vagyunk egy stockholmi kommunában, a tagság kitörő örömmel fogadja a diktátor halálhírét. Az anyányi, apányi fiatal felnőttek kollektív öröme azonban rövid életű, már mosogatáskor bomlani látszik: egyesek burzsoá, mások szimplán higiénikus tevékenységet látnak benne.

Zene

Film - Kötött pályán - Ryuhei Kitamura: Éjféli etetés

A legkorszerűbb történelmi és filmtörténeti munkák átdatálják azt a Magyarországon eddig jobbára a hatvanas-hetvenes évekre tett filmes gyakorlatot, mely úgymond burkoltan fogalmazta meg diktatúraellenes mondandóját. Mondván, az sokkal korábban alakult ki. Már a legvadabb Rákosi-korban, 1951-ben feltalálták a leleményes honi címadók, hogy hogyan lehet előre elárulni a majdani műélvezet minőségét is. A selejt bosszúja Latabár Kálmánnal adja ennek cáfolhatatlan bizonyítékát; megüzenték, kerüljük nagy ívben el a mozit, de mi persze nem hallgattunk rájuk, mert rajongtuk a művészt... - ts -

Zene

lemez - EMILÍANA TORRINI: ME AND ARMINI

Az előremutató és sokszínű izlandi zenei színtérről már lelkendeztünk korábban a Narancs hasábjain - az elmúlt évek "zenei hurrikánjai" (Björk, Sigur Rós, Múm) mellett a kis sziget felől egy bágyadtan, kedvesen szemerkélő hóesés is siklott a kontinens, majd a világhírnév felé egy Emilíana Torrini nevű, magával ragadó énekesnő személyében. A Björkhöz hasonlóan bájos akcentusú, de sokkal visszafogottabb tünde eredetileg operaénekesnőnek készült, 17 évesen már hírnevet szerzett magának az izlandi Megasztárban, majd a kilencvenes években készült szólólemezeivel (főként a Love In The Time Of Science albummal) és a különböző kollaborációival lett ismert szélesebb körben (angyali hangja hallható Paul Oakenfold Hold Your Hand című számában, de a Thievery Corporation és a Gus Gus kollektíva lemezein is szerepelt, továbbá Kylie Minogue-nak is írt dalokat, például a Slow c.

Zene

DVD - A lúd disznót öl - Neil Burger: A mágus

Ha valami filmtárgyra az van ráírva, hogy cseh-amerikai, olyan sztárokkal, mint Edward Norton, Paul Giamatti, Rufus Sewell vagy Jessica Biel, hajlamos a magamfajta elhamarkodottan olyanokat gondolni, hogy újabb hollywoodi trupp tette tiszteletét Prágában, ahol közismerten olcsó a sör és a munkaerő (előbbinek olykor még a neve illúziókeltő), hogy negyedáron üssenek össze valami hazait. Most sem történhetett ez másként - de ez egyszer érdekes eredményt hozott az ezerszer kipróbált metódus. A mágus ugyanis sokkal inkább csehes film lett, mint amerikai (a szükséges számú hollywoodias fordulat benne csak látszólag mond ennek ellent, az illetékesek a Lumiére testvérek zászlóbontása előtt már felfedezték Amerikát, tehát minden filmben van elég ilyen, a csehekben meg pláne). - tévésmaci -

Zene

dvd - A BETOLAKODÓ

Embertársaink egy szomorú halmaza tengermély félelemmel tekint a nőnemű személyekre. A félelem pedig, mint tudjuk, megeszi a lelket, s közben ráadásképp lidérces álmokat generál.

Zene

Film - Négynegyedben - Hannes Stöhr: Berlin Calling

A vásznat benépesítő képzeletbéli és (látszólag) valódi lények közül a néző képzeletét leginkább megmozgató alfaj a pokoljáró művész. Változhat a kor, válthatják egymást műfajok, kicserélődhet a publikum, de a démonaival küszködő alkotóról nem tudjuk levenni a szemünket; gondolatainkban keveredik az irigység, a szánalom és a megkönnyebbülés.

Zene

kiállítás - HORVÁTH M. JUDIT CSALÓKA LÁTSZAT

című kiállítása meglepetés a látogatónak, hiszen korábban a cigányság mindennapjainak, életkörülményeinek közelről figyelő krónikásaként ismertük - például a Stalter Györggyel közös Más világ című albumából. Ez a kiállítás viszont kifejezetten artisztikus, a jelképek misztikumára érzékeny művészalkatot tár elénk, aki mindenféle tárgyacskákat és diribdarabokat rendez el, általában nagyon is élő, burjánzó csendéletekbe, és ezeket a felvételein hatalmasra nagyítja, ami által egyfajta új, álomszerű világot hoz létre.

Zene

Kiállítás - Historizmustól posztmodernig - Mítoszok földje - Gustave Moreau művészete

Az ego iránt kevésbé elkötelezett kószáló számára elképesztő kaland, de inkább példázat Gustave Moreau életműve. Festményei és rajzai a 19. századi művészettörténet nagy ellentmondásainak lenyomatai, pályája és sorsa az autonóm művész és a kívülről irányított ember egyszerre tragikus és komikus története, ám mégsem vígjátékilag leírható, ironikus tragikomédiája, inkább valamifajta intellektuális és magasztos szomorújáték, romantikus és praktikus egyszerre. Hajdu István

Zene

lemez - PAUL KALKBRENNER: BERLIN CALLING

A Kelet-Berlinben felnőtt Kalkbrenner pályafutása tulajdonképpen szokványosnak mondható az egyívású kollégák között: előbb zeneiskolába jár, ahol trombitálni tanul (meg némi szolfézst, nyilván), azután a kilencvenes évek elején beszippantja őt is az elektronikus tánczene. Az évtized közepén már számos klubban rezidens lemezlovas - miközben nagy tévécsatornáknál dolgozik mint szerkesztő, illetve producer.

Zene

Koncert - Kettő-négy - Az AC/DC Budapesten

A Gibson SG-jével kacsázva előrelendülő, iskolásfiúnak öltözött Angus Young alakja olyannyira az AC/DC emblémájává vált, hogy sokan hajlamosak őt tekinteni a legendás ausztrál zenekar motorjának. Ám ez csupán részben igaz. Ami a színpadi show-t illeti, vezető szerepe természetesen vitathatatlan, hiszen, amint azt múlt hétfőn a csordultig telt Papp László Sportarénában is láthattuk, jellegzetes mozgásával és arcjátékával (eldönthetetlen, hogy az izzadt kis figura vadul rágózik a ritmusra, vagy az ájulás szélén levegőért kapkod) emberünk a jó kétórás műsor első percétől az utolsóig ide-oda cikázik a színpadon, és hol itt, hol ott tekeri régi vágású szólóit. A figyelmet rajta kívül igazából csak Brian Johnson, a magát üdvözlendő módon sohasem komolyan vevő, megállás nélkül vigyorgó énekes vonta magára (valószínűleg nincs még egy rockzenész a földön, akit a saját muzsikája ilyen széles jókedvre tudna deríteni). Õk kommunikáltak a közönséggel, és egyáltalán: mindent megtettek azért, hogy a színpadkép egy percig se legyen statikus. - greff -

Film

Film

"Az összes szélsőség" - Tóth Evelin énekesnő

Csókoljon meg a szája csókjaival a szája. Az Énekek énekének e mondata van olyan szép, hogy utána ne kelljen megszólalni. Zenét formázni belőle, az persze más, hiszen az maga a csók és maga a hallgatás. Meg még annyi minden. Tóth Evelin énekesnőnek és Hamid Drake dzsesszdobosnak - a Csókoljon meg... című lemezen (Hunnia Records, 2009) - ez a minden sikerült. Hogy milyen út végén? - arról beszélgettünk vele. Marton László Távolodó

Film

Hollywood az igazi - Maurice Jarre zeneszerző

Hétfőn halt meg, Los Angelesben. Kész mozitörténet az övé, közel százötven kísérőzenét komponált, a Holt költők társaságától a Bádogdobon át A napfény ízéig. A legjobbakkal dolgozott Viscontitól Hitchcockig, de érdekes módon mind a három Oscar-díját David Lean filmjeihez írt zenékkel szerezte (Arábiai Lawrence, 1963; Doktor Zsivágó, 1966; Út Indiába, 1985). Az idei berlini filmfesztivál 84 esztendős életműdíjasával, a filmzene Amerikába "szakadt" francia legendájával, Jean-Michel Jarre papájával Berlinben beszélgettünk. Szentgyörgyi Rita

Film

"Komolytalannak gondolják" - Halász Géza karikaturista

A rangos nemzetközi karikatúraverseny, a World Press Cartoon egyik idei díjazottja, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Karikaturista Szakosztályának elnöke meglepő módon nemigen panaszkodik, noha beismeri: nem túl nagy manapság a karikaturista presztízse. A rendszerváltás óta tartó visszaesésnek, úgy gondolja, csak gazdasági okai vannak. Kovács Bálint

Könyv

Könyv

Szemellenző nélkül - Rózsaszín szemüveg. A "férfias" Nemes Nagy Ágnes

"Tényleg giccses locsi-fecsi a női irodalom? Okoskodó nők és kékharisnyák írják? Lektűr? Lányregény? Konyhatündérek csapongó ömlengése? Leszbikusok félrebeszélése? Unatkozó, macsó szeretőre vágyakozó, házasságtörő feleségek csupán terápiás hasznot hajtó, magánjellegű irományai?" Voltak bizonyos aggályaim, mikor az új irodalomtörténeti beszélgetéssorozat, a Rózsaszín szemüveg beharangozójában e sorokat olvastam. A kétségkívül parodisztikus hang, gondolom, a feltételezett közvélekedést karikírozná, de fölélő a célnak: ma már nincs az a hímsovén félhülye, aki első nekifutásra így jellemezné a női irodalmat. Ugyanakkor nehezen lehetne eltagadni, hogy a kérdéskörben bőven van még mit megtárgyalni. Az első alkalom után pedig egyértelmű, hogy a három kritikus beszélgetése nem a sértett pinabú jegyében fogant. Az értelmes és nyitott véleménycseréhez az is hozzájárult, hogy láthatólag nem a női szerzők kanonizációs problémáira, a maszkulin irodalom kirekesztő technikáira fókuszálnak, hanem az úgynevezett női írás első blikkre nem létezőnek tűnő magyar hagyományát próbálják felderíteni. Fontos momentum, hogy Kiss Noémi, Menyhért Anna és Radics Viktória nemcsak ismert elemzők, hanem gyakorló szépírók is. Tehát mikor előképeket, követhető vagy elvetendő példákat keresnek, személyes tapasztalatokból indulhatnak ki, és ha hiányt érzékelnek, az saját veszteségük is. Jó ötlet a meghívott vendég (persze mindig férfi) - az első esten legalábbis Térey János remekül beleillett a képbe. Urfi Péter

Tudomány

Ki a pszichopata?

Tudomány

A büntethető betegség

Könnyedén odavetjük, ha a házmester, a rendész, ha politikus vagy sorozatgyilkos kerül szóba. De ha el kellene magyarázni, valójában mit jelent, zavarba jönnénk.

Tudomány

cyberhírek

Szemtorna Egy tanulmány szerint az akciódús videojátékok jelentősen javítják a kontrasztérzékenységet, mert kiválóan edzik a szemet. A kontrasztérzékenységet jelenleg szemüveggel vagy lézeres sebészeti eljárással reparálják. Bankkártya Egy év alatt megkétszereződött az érintés nélküli technológiát alkalmazó bankkártyák száma.

Lélek

Lélek

Szegénység Hollandiában - Szolidaritást!

Mit jelent és milyen mértékű a szegénység egy kiváló szociális ellátórendszert fenntartó, gazdag nyugat-európai országban? Rövid helyzetjelentés a válság előttről, hogy legyen majd mihez viszonyítani. Bérczes Tibor