Tartalom

Narancs XX. évf. 49. szám (2008-12-04)

Olvasói levelek

Olvasói levelek

Olvasói levelek - "Nem tudunk mindenkit meggyógyítani"

Magyar Narancs, 2008 november 20 A Szendi Gábor pszichológus pere kapcsán Németh Attila pszichiáterrel készült interjúban Németh úgy sejti, hogy Szendi a jövőben sem fog változni, "legfeljebb becsomagolja majd az eszméit, vagy inkább téveszméit" Magam is készítettem Szendivel interjút Készülés közben figyeltem fel a Lelki Egészség Fóruma nevű, a pszichiátria megújításáért létrehozott szakmai, ámde a betegeket és azok hozzátartozóit is bevonni kívánó civilszervezetre A honlapjukról (wwwlefnethu) másoltam ide Kéri Szabolcs pszichiáter (kutató, az MTA tagja, a SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának igazgatóhelyettese) írásaiból a Szendi állításaihoz erősen hasonló részleteket Kollégáihoz intézett szövegében így fogalmaz "() sajnos mindannyian a rendszer részei vagyunk, amint magunkra ragasztjuk a pszichiáter címkét: az 'industrial psychiatry' dominálja nemcsak a szakmai közéletünket, de a szakképzés, a tankönyvek és a kézikönyvek anyagát is Fontos kiemelni, hogy napjainkban e rendszer recsegésétől-ropogásától hangos a világ, talán kis hazánkban ez még kevésbé hallatszik (miért is nem?) Jeffrey Lieberman, az 'industrial psychiatry' egyik kulcsalakja egy tudományos konferencián nyitódiaként levetíti, hogy 'Are you ready for the truth?', majd lényegében kifejti, hogy az antipszichotikumokkal kapcsolatos eddigi gyógyszervizsgálatok eredményeit ki lehet dobni az ablakon ()" (Reflexió Boldizsár Ferenc és Terenyi Zoltán gondolataira) Antipszichotikumok: a pszichotikus tüneteket mutató páciensek számára kifejlesztett gyógyszerek összefoglaló neve De nem jobb a helyzet az antidepresszánsokkal (antidepresszívumokkal) sem: "Az elmúlt években számos, külföldön nagy visszhangot kiváltott gyógyszervizsgálat és metaanalízis fejeződött be (pl CATIE, CutLASS, STAR*D, STEP-BD, Kirsch-study stb) Néhány ezek eredményei közül megkérdőjelezi a hazai szakmai irányelvekben lefektetett javaslatokat az antidepresszívumok és az antipszichotikumok használatával kapcsolatban" (Kéri Szabolcs vitaanyaga) 2008 februárjában a Public Library of Science nevű online folyóiratban látott napvilágot egy minden eddiginél átfogóbb elemzés, amelyre például Szendi is hivatkozik, és amelyet Kéri is felsorol Ez azonban nem egyetlen vizsgálat! Kirsch professzorék 47 régebbi kutatás adatait elemezték újra E vizsgálatban a kutatók az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyezési Hivatalnak benyújtott, régebben publikált, valamint a gyógyszergyárak ellenérdekeltsége miatt eladdig publikálatlan klinikai gyógyszerhatás-vizsgálatok metaanalízisét, vagyis az adatok újraértelmezését végezték el A metaanalízis kimutatta, hogy az antidepresszánsoknak a placebókkal összehasonlítva nincs klinikailag szignifikáns hatásuk (http://medicineplosjournalsorg/perlserv/?request=get-document&doi=101371/journalpmed0050045) Kéri a vitaindítójában továbbá azt írja: "Szüksége van-e a szakmának morális megújulásra? Függés az ipartól Ez nálunk még tabu téma, de vezető orvosi médiumok () már intenzíven foglalkoznak a kérdéssel Véleményem szerint a szakmának egy világos, áttekinthető etikai szabályozást kellene kidolgoznia a direkt marketingről Magam a direkt marketing beszüntetését javaslom" Németh azért kérdőjelezi meg Szendi kompetenciáját, mivel "csak" pszichológus A fentiek azonban már egy pszichiáter kollégájának az állításai Csontos Erika . .

Olvasói levelek

"Olvasói levelek"

Magyar Narancs, 2008. november 13. Kedves szerkesztő úr! Az eddigi gyakorlattól eltérően a címben jelzett vezércikke egyetlen mondata, amellyel maradéktalanul egyetértek, az utolsó.

Publicisztika

Publicisztika

"Nem tudunk mindenkit meggyógyítani"

Magyar Narancs, 2008. november 20. A Szendi Gábor pszichológus pere kapcsán Németh Attila pszichiáterrel készült interjúban Németh úgy sejti, hogy Szendi a jövőben sem fog változni, "legfeljebb becsomagolja majd az eszméit, vagy inkább téveszméit".

Publicisztika

Hitviták helyett - Válasz Ballay Szilviának és Mihancsik Zsófiának

Ha egy hetilap ekkora teret szentel egy vitának, akkor - gondolom - fontosnak tartja a témát, jelesül egyház és állam kapcsolatát, azt a megannyi veszélyt magában hordozó viszonyt, mely a kettő egyértelmű törvényi szétválasztásától, a mindkettő által felvállalható társadalmi célok közös szolgálatán át az egymás eszközeinek fel-, mi több, kihasználásáig húzódik. A nagy érdeklődés oka az lehet, hogy mindeddig nem sikerült valóban józan, az állam, a társadalom valós állapotát és az egyházak valós lehetőségeit figyelembe vevő eszmecserét folytatni minderről. Mint oly sok más közösségnek, intézménynek, az egyházaknak sem sikerült a rendszerváltozás óta megnyugtatóan tisztázni viszonyukat az állammal, a politikai szereplőkkel, mint ahogy a politikai, intellektuális elit jó része sem tud kilépni - gyakran ismerethiányon alapuló - előítéleteiből, akár pró, akár kontra.

Publicisztika

"Nem tudunk mindenkit meggyógyítani"

Magyar Narancs, 2008. november 20. A Szendi Gábor pszichológus pere kapcsán Németh Attila pszichiáterrel készült interjúban Németh úgy sejti, hogy Szendi a jövőben sem fog változni, "legfeljebb becsomagolja majd az eszméit, vagy inkább téveszméit".

Publicisztika

Testvérek és mások - Válasz Prőhle Gergely válaszára

Prőhle Gergely írásának (lásd: Sem messiás, sem démon, Magyar Narancs, 2008. november 6.) alapfeltevése, hogy ha egy református teológus a kritikájában csak az egyik politikai oldal - Orbán Viktor - határsértéseit teszi szóvá, politikai elfogultság vezérli, tehát hamisan beszél, amikor az egyház szuverenitását Orbán Viktortól félti. Prőhle ezt egyebek mellett azzal bizonyítaná, hogy a politikai ellentáborban az Orbánéhoz hasonló megnyilvánulásokat keres, és egyenlőségjelet tesz e két kijelentéscsoport közé. Ám az egyenlőségjel hamis: önkényesen van kitéve.

Publicisztika

A félelem megeszi a lelket

Hétfőn eltemették Kiskunlacházán azt a 14 éves kislányt, akit november 23-án hajnalban megerőszakoltak és megfojtottak. Az elkövetők lapzártánkig ismeretlenek. Múlt pénteken este a nagyközségben fáklyás megemlékezést tartottak, ahol fölszólalt a polgármester és fölolvastak egy, a közjogi méltóságokhoz írt nyílt levelet is. A polgármester utóbb azt mondta, mondatait félreértették, nem vádolta a helyi romákat gyilkossággal, amikor több ezer ember előtt a bűntény okán betörésekről, gyerekektől elvett telefonokról, meggyalázott családokról és gyerekekről beszélt. Arról, hogy mindeközben a parlamentben "egy törpepárt képviselője" rasszistázza, fasisztázza a magyarokat, aminek következtében ő, mármint a polgármester magyarként egyre inkább másodrendű állampolgárként érzi magát a saját hazájában. "Féljenek az erőszakot tevők, a tolvajok, a gyilkosok! Kiskunlacházán nincs helye az erőszaknak, Kiskunlacházán nincs helye a bűnözőknek, Kiskunlacházán elég volt a romaerőszakból!" - fejezte be gondolatait a választott vezető. Meglehet, tényleg rosszul fejezte ki magát.

Publicisztika

Habár felült a gálya

A múlt héten megszavazta a parlament az adótörvény-módosító indítványokat. Sokkal beljebb nem lettünk a dologgal - továbbra sem jár kedvezmény a vadúzi (FL és fekete) rendszámú, 20 millió fölött vesztegetett terepjárókra, ellenben csekély költségekkel, úgyszólván ingyen lehet örökölni (szülőtől, házastárstól, gyerektől) egy kicsi fővárosi lakást valami visszafogottan preferált kerületben. Ellenben a Tisztelt Ház egyhangúlag ontá envérit, amikor beleegyezését adá a képviselői költségtérítés 15 százalékos adójához, amit a kifizető von le. Erre mondja a művelt balkáni, hogy oda ne rohanjak!

Publicisztika

Lopjunk el mindent! - Mire jó az önkormányzatban a minősített többség?

Azt szeretném, ha a magyar településeken bevezetnék az első éjszaka jogát. A jövőben a képviselők sorshúzással dönthetnék el egymás között, hogy lakhelyük nagykorúvá váló tagjai melyikükkel tapasztalják meg először a lepedő örömeit. Ha a képviselő hölgyek és urak ügyesek, továbbá a lakosság kellően közömbös vagy buta vagy megfélemlített vagy társutas, akkor némi szerencsével évekig érvényben maradhat a helyiségnév-táblákon belül hatályos rendelet. Nem hisznek nekem? Kár.

Publicisztika

Tűz lesz, babám! - Miért téved a Political Capital?

A Political Capital november 11-én közleményben tudatta Magyarország népével, hogy mivel alkotmányosan kifogásolható a januárban esedékes ferencvárosi időközi választás, a politikai elemző cég "megelőző csapásként" kifogással él majd a választást követően. E hírrel azóta körbejárják a magyar médiát - a soron következő állomás a múlt heti Magyar Narancs volt (lásd: Megelőző csapás. Miért fogja megóvni a Political Capital a januári időközi választást?, 2008. november 27.). A média érdeklődése nem kifogásolható: ha egy politikai elemző cég ilyen súlyos kijelentéssel áll elő, annak nyilván megvan a maga szakmai alapja.

Egotrip

Komiszkenyér

Egotrip

Beavatási szertartásaink V.

A homéroszi hőskor diákjainak nem osztogattak diplomát. Nem volt rá szükség. Egy Akhilleuszról ránézésre meg lehetett állapítani, hogy befejezte a tanulmányait: erős volt, szép és bátor. Pecsétes papírra persze már csak azért sem volt szüksége, mert elég garanciának számított, hogy jó családból jött (apja király volt, anyja pedig ezüstlábú nimfa). Ki gondolná, hogy egy ennyire jól szituált fiatalembernek keményen meg kellett dolgoznia a megélhetésért, méghozzá a jól megérdemelt pihenéssel töltött, békés nyugdíjaskor elérésének leghalványabb reménye nélkül?

Pálya a magasban

Egotrip

A Rettegett Török

"Ezen a földön a kegyetlenség is kétszer érkezik, amiként a Nap is kétszer bukik a láthatár mögé." (Darvasi László: A könnymutatványosok legendája) Tudjuk jól, Rettegett Török azóta létezik, mióta törökök vannak a Földön. Öt török öt görögöt dögönyöz, már ez sem véletlenül kezdődik így. Egykor jól megtanultuk, mi a rettegés, közelről ismertük a török kegyetlen erejét, kitanulmányoztuk csalfa ábrázatát, szívtelensége hetedíziglen belénk ivódott. Kempelen sakkozógépének "famuzulmánja" előtt keresztet vetettek magyarok, németek egyaránt, bár akkortájt az utolsó basa is már vagy száz éve elkotródott erről a vidékről. Mára ebből csak szívdobbanásnyi rémület maradt.

Belpol

Belpol

"Háborúban nincs helye a józan beszédnek"

Stumpf István, a Századvég Alapítvány elnöke, az Orbán-kormány kancelláriamin

A politika szereplőit mindkét oldalon rövid távú érdekek mozgatják, ezért esély sincs az egyébként kívánatos együttműködésre. Tiszta helyzetet csakis egy új választás teremthetne - mondja Stumpf István, aki arról is beszélt, miért kénytelenek a pártok a kampányokban teljesíthetetlen ígéreteket tenni.

Belpol

Egy középiskolai focimeccs utóélete - Nem bírtak velük

A többség már elmúlt 15. Az egyik középiskola nevében és programjában a zsidó hagyományokhoz kötődik, bár járnak oda zsidók és nem zsidók is. A csapat életében először élte át személyesen, hogy lezsidózzák. A másik csapat most tanulta meg, hogy zsidózni tilos. De hogy miért, azt pontosan nem magyarázták el nekik a felnőttek. Fájdalom, értetlenség az egyik, büntetés, sértődöttség a másik oldalon.

Külpol

Külpol

Merényletsorozat Mumbaiban - Kik és miért?

Egy héttel a mumbai (bombayi) terroristatámadások után még az áldozatok pontos száma is bizonytalan, mint ahogy az sem világos, hányan vettek részt az akcióban. Az elkövetők kilétével kapcsolatban különféle feltételezések bukkantak föl, szándékaikat illetően pedig végképp csak találgatásokra hagyatkozhatunk.

Zene

Zene

film - Égető bizonyíték

Joel és Ethan Coen az űrkutatás egyik klasszikus alaptevékenységét vállalta magára: értelmes lények után kutatnak. Ahogy már az Amerikai szépségben is tette, a kamera a fellegekből ereszkedik alá; a CIA épülete és John Malkovich tar koponyája tűnik fel elsőként e tudományos projekt keretében, de sehol Harrison Ford, pedig a hivatali márványpadlón kopogó lábbelik komolysága minimum az ő ügynöki közellétét sejteti.

Zene

könyv - MIHAIL BULGAKOV: VÉGZETES TOJÁSOK

Hogy a kötetben szereplő, 1923-25-ben írt, trilógiát alkotó pompás kisregények közül a Kutyaszív nem jelenhetett meg a Szovjetunióban, csak 1987-ben, teljesen világos. Az érthetetlen az, hogy az Ördögösdi és a Végzetes tojások megjelenhettek.

Zene

tánc - EXPENSIVE DARLINGS (DRÁGASÁGOK)

A kortárs előadóművész helyzetét igyekezett kivesézni a VII. Kortárs Drámafesztivál keretében Maja Delak táncos-koreográfus munkája, amelyet Szlovéniában az elmúlt évek legpolitikusabb darabjaként jegyeznek a programfüzet szerint.

Zene

Képzőművészet - Columbo utoljára nyomoz - Szűcs Attila kiállítása

A gyanú már az acb Galéria meghívója láttán megfogalmazódott - a reprodukción látható, könyveket szorongató férfi bármennyire is hasonlít a fiatal Antall Józsefre, nem más, mint a gyűrött ballonkabátot viselő, üvegszemű hadnagy, aki idétlen tipródásával őrületbe kergette a tökéletes bűntényt kidolgozó gyilkosokat. Szűcs Attila kiállításának főszereplője a Talált tárgy keresésére indul egy olyan képi világban, ahol a hiány uralkodik: a festő ugyanis talált képeslapokból, fényképekből, filmjelenetekből, a közös képi emlékezet lenyomataiból emel ki vagy tüntet el részleteket, de oly módon (Kemény István szavaival), "mintha bűncselekmény tettese próbálná elfeledni áldozatait, de azok nem tűnnek el, nem bizony...".

Zene

könyv - GENE WILDER: KIS FRANCIA SZAJHÁM

Wilder jó ideje visszavonult már a színészettől. Ha hihetünk nem hivatalos, de egybehangzó életrajzainak, ideje nagy részét a világ zajától távol, connecticuti otthonában tölti, festegetés, jótékonykodás és szépírás tölti ki nyugdíjas mindennapjait.

Zene

Könyv - Svédasztal - Klas Östergren: Dzsentlmenek

Nem sokat tudunk a hazájában (és immár külföldön is) erősen ünnepelt svéd szerzőről - ez az első könyve magyarul. Vagyis bevezetőnek nem árt néhány adat. Klas Östergren 1955-ben született Stockholmban, eleinte forgatókönyveket, kissé epigon prózát írt, aztán 1980-ban kiadta a Dzsentlmenek című regényét, és másnap arra ébredt, hogy híres lett. Esszé- és prózakötetek, drámafordítások, forgatókönyvek után a sikerkönyv 2005-ben publikált folytatásával, a Gengszterek című regénnyel ismét a középpontba került - utóbbi hamarosan állítólag magyarul is olvasható.

Zene

film - Lorna csendje

"Ágnes aszszony a patakban / Fehér lepedőjét mossa; / Fehér leplét, véres leplét / A futó hab elkapdossa." - Jean-Pierre és Luc Dardenne Arany János e csengő sorokkal induló történetét dolgozza fel jó másfél évszázaddal később. Díjakkal szokás szerint dúsan dekorált filmjük kicsit emlékeztet Lars von Trier Aranyszív-trilógiájára, egy nő áll a történet középpontjában, Lorna, az albán bevándorló, aki az állampolgárságért érdekházasságot köt egy szenvedélybeteg férfival, majd egyre mélyebbre merül az élet sűrűjébe.

Zene

Könyv - "Hol a mikor?" - Clive Barker: Abarat

Ugyan, mit tudunk mi, szánalmasan fantáziátlan, egyre inkább csak a hétköznapi gyakorlatiasságban otthonra találó emberek itt, az Ideáton arról, hogy épp mi történik az Abaraton? Mit tudunk egyáltalán arról, ami rajtunk vagy nyomorúságosan racionális világképünkön túl van? És miért igyekszünk kiszorítani tudatunkból annak még a lehetőségét is, hogy lehet bármi mindezeken túl?

Zene

"Mindenki egy hegy végül is" - Pop Ivan

Öt évvel a Hospital Hungary után megjelent a zenekar új lemeze, a Dreamhunting. A héttagú együttesből Bujdosó János gitárossal, Hevesi Nándor basszusgitárossal és Horváth László trombitással beszélgettünk.

Zene

Könyv - Könyvbe zárt fájdalom - Frank Zöllner - Christof Thoenes - Thomas Pöpper: Michelangelo - A teljes életmű

Nyolckilós, egytized köbméternyi könyvdóm, könyvkatedrális, könyvszékesegyház - az elmúlt évtizedekből hirtelenjében csak a Leonardo vagy Helmut Newton életművét magába záró monumentumóriásokra emlékszem, melyek nagyobbra duzzadtak, mint ez -, szóval: minden más, még oly nagy album is pusztán cellulózkápolnácska ehhez mérve; zsebkönyvbe fojtott praktikum, bedekker eme pamíri méretű papírhegyhez képest, mely persze adekvát forma a géniusz formátumával, a szó legszorosabb értelmében lenyűgöző munka.

Zene

Színház - "Sokat tűrt, kisírt szemű nép - Euripidész: Oresztész

A Nemzeti előcsarnokát, büféjét benépesítő-beordibáló, a ki-kicsodát magyarázó főiskolások, valamint a múzeumból idekölcsönzött Euripidész-márványfej szépen kijelölik az Oresztész című előadás intonációs skálájának két végpontját. A mai magyarázatoktól a sokgenerációs antik sorscsapássorozatig.

Zene

Film - Egyenes beszéd - Goda Krisztina: Kaméleon

Megvan a második. Ha a film olimpiai szám lenne (Tarr B.-t kérjük a maratoni rajthoz), most Hajdú B. üvöltené, hogy végre, csak összejött a második hollywoodi arany is. Az első - hogy súgjunk a sportkommentátornak - Antal Nimródnak sikerült, az Elhagyott szobánál azonban, minthogy Hollywoodban készült, a megengedettnél nagyobb volt a hátszél, de a Kaméleon esetében nincs vita; ez szőröstül-bőröstül a miénk, filmművészeinktől sokat szenvedett magyaroké.

Zene

könyv - ROBERT ZIMMER: A KAPU ÚJRA NYÍLIK

A múlt század húszas éveiben jelent meg először Will Durant munkája, A gondolat hősei, amely a filozófia történetét ismertette közérthető nyelven. Hasonló jellegű népszerűsítő munka Robert Zimmer vállalkozása is, amely - a magyarul tavalyelőtt megjelent Filozófusbejáró című kötetével együtt - ugyancsak élvezetes, és a témához képest kifejezetten könnyed stílben tárgyalja "a spekulatív gondolkodás" sokat emlegetett, ám kevésbé olvasott alkotásait.

Zene

koncert - BACKYARD BABIES

Ha csupán a zenészek arcát, a négy darab fiatal, harmincas fejet néztük volna, nehezen hihettük volna el múlt hétfőn a hajón, hogy a svéd zenekar immár húsz éve küzd a pályán, de a Backyard Babies színpadi megszólalása valóban egy immár két évtizede változatlan felállásban játszó bandáé: rendkívül feszes, mint a leopárdmintás nadrágok a Dregen gitáros előtt az első sorokban összezsúfolódott fiatal lányok combjain. A barátságos kutyaképű, lila fejkendős, karika fülbevalós Dregenen (Snoopy kutya, Keith Richards és egy javasasszony mókás fúzióján) persze volt mit nézni, a legföljebb százhatvan centis gitárosnak még a számok között is megállás nélkül mozgott a lába, a szólókat a kontroll-ládákon pózolva vagy éppen Chuck Berry-stílben kacsázva pengette, a záróakkordokat pedig többnyire a levegőbe felugorva rázta ki hangszeréből.

Zene

Film - Háború a marslakók ellen - Ridley Scott: Hazugságok hálója

Emlékeznek arra, amikor kilőtték a Bakot? Micsoda blamázs volt! A Capricorn 1 volt ugyanis az első űrhajó, ami embert szállított a Marsra! - már amennyire hihetünk a nagyszerű Peter Hyams hasoncímű (magyarul a málén poéngyilkos Földi űrutazás címen adták), 1978-as filmjének. Lendületes, profi munka volt, a kor technológiai csúcsszínvonalán; ha jól emlékszem, a jóarcú Hal Holbrook adja benne a sima modorú rohadékot, Elliot Gould a száguldós riportert, s Telly Savalasnak is volt benne egy harsány cameója, a mocskos szájú, jobb napokat és gépeket látott permetezőpilóta ősi toposzában - ördög és pokol, O. J. Simpson volt az egyik űrhajós!

Zene

kiállítás - KAMEN STOYANOV

Két csapás érheti mostanság a kortárs magyar művészt: ha van művészeti piac, és ha nincs. A piaci ortodoxok szerint inkább van, de nem az igazi, a szkeptikusok szerint is inkább van, de rosszul működik.

Trafik

Trafik

galeri - Télerő

Hommage a Kovásznai: Animáció a képzőművészet és a film határterületén 2009. január 18-ig (www.kovasznaigyorgy.hu).

Trafik

étel, hordó - TABÁNI TERASZ

Van egy budapesti embertípus, a tabániánus, akit mindannyian ismerünk. Nagy karimájú fekete kalapot hord, nyakában hosszú, piros sál, és rímekben beszél, ha éppen nem sóhajtozik.

Trafik

mi a kotta? - Túrázók, vándorlók, bUjdosók

"Vado, ma dove? oh Dei!", azaz "Megyek, de hová? "h, istenek! énekli majd hétfőn a Filharmóniai Társaság hangversenyén (Opera, december 8., fél nyolc) Mozart koncertáriáját Rost Andrea, s e kifakadás, amelynek írója alighanem a múlt héten már emlegetett Da Ponte volt, egykönnyen elhagyhatja a pesti zenebarát ajkát is, amint szembesül az elkövetkező napok dús kínálatával. Mert követheti például az országos Ránki Dezső-jelzést, s akkor Beethoven Emperor melléknévvel felcímkézett Esz-dúr zongoraversenyétől (a Magyar Telekom szimfonikusaival közös szereplés, Zeneakadémia, dec.

Trafik

kulthírek

DÍJ 2008. december 5-én rendezik a Prima Primissima Díjátadó Gálát a Művészetek Palotájában.

Trafik

chili & vanilia - Narancsot télire

Hihetetlen, hogy valaha nem is létezett. Ahhoz képest, hogy milyen természetes a jelenléte a hétköznapi konyhán, meglepő, micsoda hosszú és kacskaringós úton jutott el idáig.

Film

Film

"Hogy egy kicsivel jobban éljenek" - A Dardenne fivérek - filmrendezők

A cannes-i Arany Pálma-nyertes belga neorealisták, Jean-Pierre és Luc új filmjükben eddigi sikereik színhelyéről, Seraing iparvárosától pár kilométerrel arrébb, Liége-be tették át székhelyüket. A pesti mozikban egy hete futó Lorna csendje bressoni nőalakja névházasság, pénz és az orosz maffia fogságában fizeti meg álmai árát a szabad Európában. Cannes-ban beszéltünk. Kritikánk a Visszhang rovatban.

Film

"Nem igaz, hogy misszió" - Novák János, a Kolibri Színház igazgatója

Az 1992-ben az Állami Bábszínház kettéválásával megszületett új Kolibri Színház repertoárja egyre izgalmasabb. A hagyományos mesék meglepő adaptációi és a csecsemőszínház mellett egy ideje beemelték a programjukba a kamaszoknak szóló osztályteremdrámákat is. A kezdettől fogva az igazgatói posztot betöltő, rendező és zeneszerző Novák Jánost kérdeztük arról, hogyan lehet a színházat a társadalom, a gyermekek szolgálatába állítani.

Könyv
Gasztro

Gasztro

"Mit szól ehhez a hitközség?" - Bodrogi Eszter gasztroblogger

Mint oly sok mindenhez, a zsidó identitáshoz is a gyomron keresztül vezet(het) az út, legalábbis ezt bizonyítja Bodrogi Eszter sikertörténete. Fűszeres Eszter néven jegyzett, kóser stílusú gasztroblogja a dédnagymamák kóser konyhája és a legkorszerűbb gasztroirányzatok összeházasításával aratott osztatlan sikert a kósert legfeljebb elbeszélésekből vagy az alkalmankénti sóletebédekből ismerő harmincasok, zsidók és nem zsidók körében egyaránt. A hazai kóser konyha újsütetű sztárjával első szakácskönyve megjelenése alkalmából beszélgettünk.

Tudomány

Tudomány

cyberhírek

Sikertörténet Milliomos lett az iPhone-os bűvös kocka félig magyar származású fejlesztője: Steve Demeter az Apple okostelefonjára készült 5 dolláros játékával 250 ezer dollárt keresett. A programozó otthagyta banki állását, és saját játékfejlesztő céget alapított. Ûrcsótányok A világűrből visszatért csótányok több száz utódát engedik szabadon Voronyezs közelében.

Tudomány

Growshopok Budapesten - Műveljük kertjeinket!

"Igen, tényleg növénytermesztési tanácsadással foglalkozunk, egy bizonyos növénnyel kapcsolatban" - fogadta e sorok íróját egy belvárosi növénytermesztési tanácsadó bolt eladója. Az üzletben beltéri termesztéshez szükséges lámpák, cipzáras zuhanyfülkéhez hasonló termesztősátrak és tápanyagok, és mindenütt kenderlevélre emlékeztető minták szórólapon, plakáton.

Lokál

Lokál

Hamisított bankkártyák - A klónok támadása

Az ember szívesen ábrándozik arról, hogy készít egy bankkártyát, amiről úgy tud levenni pénzt, hogy nem kell soha befizetnie. A bankkártya-hamisítók konkrétan ezeket az álmokat kergetik: a bankokkal és a rendőrséggel folytatott versenyfutásukról néha mi is értesülünk; például amikor a tudtunk nélkül vesznek le pénzt a bankszámlánkról.